3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

69
KUNSTGRASVELDEN – DERDE CLUSTER Inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering 23 september 2013 Sportfacilitator

description

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring voor de opstart van een 3de cluster van 40 kunstgrasvelden in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Dat plan voorziet in publiek-private samenwerking (PPS), die een deel van het tekort aan sportinfrastructuur in Vlaanderen versneld moet wegwerken.

Transcript of 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Page 1: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

KUNSTGRASVELDEN – DERDE CLUSTER Inhaalbeweging in sportinfrastructuur

via alternatieve financiering

23 september 2013

Sportfacilitator

Page 2: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 3: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 4: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

1.1. Doelstelling Sportinfrastructuurplan

• Inhaalbeweging in sportinfrastructuur – door het opzetten van een

subsidiëringsmechanisme in combinatie met het principe van publiek-private samenwerking (PPS)

– DBFM(O)-overeenkomst

– voor volgende types sportinfrastructuur:• kunstgrasvelden

• eenvoudige sporthallen

• eenvoudige zwembaden

• multifunctionele sportcentra

Page 5: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

1.1. Doelstelling Sportinfrastructuurplan

• Beslissing Minister van Sport: oproep derde cluster kunstgrasvelden wegens :– blijvend tekort aan (kunst)grasvelden

– succes van vorige clusters

– nieuwe interesse vanwege lokale overheden

• Derde cluster richt zich op twee types van kunstgrasvelden, met name bestemd voor:– hetzij multifunctioneel gebruik;

– hetzij het beoefenen van hockeysport (nieuw!)

Page 6: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

1.2. Realisaties en pijplijn

• Eerste en tweede cluster kunstgrasvelden (totaal 35 velden) - beschikbaarheidsfase

• Cluster van 9 eenvoudige sporthallen - beschikbaarheidsfase

• Eenvoudig zwembad Westerlo - bouwfase

• Multifunctionele sportprojecten:– Heist-op-den-Berg: beschikbaarheidsfase

– Zwembadcomplex Brugge: bouwfase

– Zwembadcomplex Halle en Hoogstraten: gunningsfase

– Sportcomplex Aalst: gunningsfase

– Sportcomplex Lanaken: offertefase

Page 7: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

1.2. Wettelijk kader• mei 2008: goedkeuring decreet• juli 2008: goedkeuring besluit

• november 2009: vaststelling basisbouwprogramma kunstgrasveld bestemd voor multifunctioneel gebruik

• oktober 2008: oprichting selectieadviescommissie

• 19 juli 2013: beslissing van de Vlaamse Regering tot op start van een derde cluster kunstgrasvelden

• Oktober 2013: vaststelling basisbouwprogramma kunstgrasveld bestemd voor gebruik van hockeysport

Page 8: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 9: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

• Oproep op 2 september 2013:– om een subsidieaanvraag in te dienen voor een

(of meerdere) kunstgrasveld(en)– twee types van kunstgrasvelden:

• multifunctioneel gebruik• hockeysport

• Ontvangsttermijn:– 31 oktober 2013

• Selectie van 40 kunstgrasvelden

2.1. Aanvragen

Page 10: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

• Ontvankelijkheid van subsidieaanvraag:– Aanvraagformulier tijdig ingediend;

– Volledig en ondertekend, inclusief bijlagen

– Principiële beslissingen

– Subsidie- en Mandaatovereenkomst

2.2. Selectieadviescommissie

Page 11: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

• advies omtrent rangschikking en selectie op basis van

5 selectiecriteria:– een reële lokale behoefte invullen;

– geen exclusief gebruik;

– moet voor iedereen goed toegankelijk zijn;

– moet realiseerbaar zijn vóór eind 2016;

– moet optimaal geografisch verspreid liggen.

• selectie en rangschikking op basis van score op de decretaal bepaalde criteria

• beslissing door de Vlaamse Regering

2.3. Selectieadviescommissie

Page 12: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

• Selectieadviescommissie bestaat uit afgevaardigden van:– de minister bevoegd voor sport

– de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV

– de minister bevoegd voor financiën en begroting

– de Vlaamse Sportfederatie vzw

– het Bloso

– het Vlaams Kenniscentrum PPS

– de Vlaams Bouwmeester

– het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

2.4. Selectieadviescommissie

Page 13: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

• Algemeen:– maximaal 30% van de beschikbaarheidsvergoeding

• Plafondbedragen voor een kunstgrasveld (per jaar en geïndexeerd):– Voor multifunctioneel gebruik: EUR 30.620 (EUR 27.500 -

niet geïndexeerd zoals goedgekeurd door de VR in 2009) – Voor hockeysport: EUR 38.275 (goedgekeurd door de VR op

6 september 2013)

2.5. Subsidiëring

Page 14: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 15: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Beschikbaarheidsvergoeding

3.1. Structuur Sportinfrastructuurplan

Departement CJSM

Bloso

SPVSPVSPV cluster

kunstgrasvelden

DBFM-contract

Subsidie

CoördinatieDelegatie voor

de gunningsprocedure

PMV

Vlaams Kenniscentrum

PPS

Sportfacilitator

SPVSPV

Gemeente x

Invespo

Mogelijkeminderheids-participatie

Selectieadvies-commissie

Selectie projecten

Page 16: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

3.2. Taken Sportfacilitator

• Faciliteren

• Aanspreekpunt voor lokale overheden

• Voorbereiden basisovereenkomsten– Subsidie- en mandaatovereenkomst (basisbouwprogramma)

– Bestek (selectie- en gunningsleidraad met financieel model)

– DBFM-overeenkomst

• Voeren van gunningsprocedure namens aanbestedende overheid (Vlaamse Gemeenschap)

• Uitbetaling subsidie (departement CJSM)

Page 17: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het Kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 18: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

4 Kunstgras en lokaal (sport-)beleid

Page 19: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

3 relevante trends

1. Ruimte

2. Integraal beleid – Samenwerking

3. Sportclubondersteuning 2.0

www.isbvzw.be – Sportbeleid – Tendensen in lokaal sportbeleid

Page 20: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

1. Ruimte

• Druk op de ruimte neemt toe …

• Publieke ruimte sportiever maken en …

• sportieve ruimte meer publiek !

• Sport en ruimtelijke planning:

• Nieuwe woonzones

• Heroriëntering – herbestemming

• Zonevreemde terreinen

Page 21: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

2. Integraal beleid - Samenwerking

• Integraal Meerjarenplan in kader van BBC– Bijvoorbeeld:

• ‘in’ sport: sportclubs en andersgeorganiseerde sport

• Ruimte voor schoolsport

• Jeugdbeleid

• Kinderopvang – Naschoolse opvang

• Clustering van functies – Multifunctioneel gebruik

• Ruimer draagvlak (politiek en publiek)

• … co-financiering

Page 22: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

3. Sportclubondersteuning 2.0

• Een differentiatie van sportclubs vraagt een gedifferentieerde ondersteuning van sportclubs …– Eén grote club of jeugdsamenwerking …

– Groot aantal recreatieve clubs …

– Overleg met de federatie

• Typologie van sportclubs (willen en kunnen)

– Sportclubs die willen en kunnen of willen maar niet (alleen) kunnen …

– Sportclub als partner in lokaal beleid

• ‘Professionalisering’ van sportclubs

Page 23: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

En …BBC & moeilijke tijden

• Lokaal keuzes maken …

• Debat over ‘kerntaken’ – Bijvoorbeeld:– Onderhoud van terreinen …

– Actor of Regie: samenwerking stimuleren …

– Zelf doen of ‘contracten managen’

• Publiek – Private Samenwerking– Van onderhoudscontract tot DBFMO …

• ‘nieuw’ financieel evenwicht

Page 24: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Decreet Lokaal Sportbeleid

• 4 Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport1. Ondersteuning sportclubs in kwaliteit

2. Samenwerking – Professionalisering – Kwaliteit JSB&JSC

3. Andersgeorganiseerde sport

4. Sociale Correctie voor kansengroepen

• Een kunstgrasveld als hefboom voor samenwerking …

Page 25: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Meer info

• ISB-Kennisbank – www.isbkennisbank.be – Achtergrond en recente praktijkvoorbeelden

• ISB-Forum – http://forum.isbvzw.be – Ervaringen van collega’s

‘Graag een vergelijking tussen ‘zelf doen’ en Vlaams Sportinfrastructuurplan?’

• Bekijk het totale plaatje: ‘overhead’ – ‘in house expertise’ - …

• Life Cycle Benadering

• Lokaal beleid: planning – middelen – wil (‘risico’)

Page 26: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het Kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 27: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.1.1. Het multifunctioneel kunstgrasveld

• Kunstgrastapijt, zand en rubber invulling

• Schokabsorberende mat

• Waterdoorlatende fundering: zand, lava of steenslag

Page 28: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.1.2. Het hockey kunstgrasveld

• Kunstgrastapijt zonder invulling

• Schokabsorberende mat

• Fundering: zand, lava, steenslag of asfalt

• waterrecuperatiesysteem

Page 29: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.2. Voordelen kunstgras

• Zeer goede waterdoorlaatbaarheid en daarom (bijna) altijd bespeelbaar– > belang van goed doorlatende fundering

• Hogere speelintensiteit: 1500u tot 2000u per jaar– > minder onderhoud voor zelfde speelintensiteit

• Gelijke eigenschappen over volledige veld– > belang van de shockpad en onderhoud

– > belang van de 2-jaarlijkse keuringen

Page 30: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3. Outputspecificaties kunstgrasveld

• Outputspecificaties zijn eigen aan PPS-projecten en leggen in casu eisen op voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het kunstgrasveld

• Uitgangspunten:– duurzaamheid: het aan te leggen kunstgrasveld wordt vanaf de

Beschikbaarheidsdatum gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst beschikbaar gesteld en beschikbaar gehouden.

– multifunctionele bestemming: gebruik voor voetbal (hoofdactiviteit), maar ook voor rugby, korfbal, hockey,…

– toegankelijkheid

• Soorten eisen:– Beschikbaarheidseisen– Overdrachtseisen

• Vormen een bijlage bij de DBFM-overeenkomst

Page 31: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF(1)

• onderbouw

– minimaal 40 cm fundering, ongebonden onderbouw, stabiel gedurende 10 jaar, vorstbestendigheid, …

• drainage

– waterinfiltratiesnelheid minimaal 720 mm/uur (gedurende 5 minuten), eenvoudige toegankelijkheid tot de drainage

• schokabsorberende mat

– minimum 40% schokabsorptie

• tapijt

– bestaande uit monofilamenten, gemaakt uit een weerbestendig materiaal dat minimum 10 jaar zijn kwaliteit behoudt

– invulling met zand en gerecycleerde rubber (SBR)

Page 32: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF (2)

• een aantal materiaaleigenschappen:

– sterkte naden, verankering van het garen, sterkte shockpad,…

• een aantal speeltechnische eigenschappen:

– verticale balbots, balrol, schokabsorptie, verticale indrukking, rotationele weerstand, helling veld, waterdoorlaatbaarheid, effenheid van het veld

Page 33: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF(3)

• voorzieningen op het veld

– afmetingen in principe 106 x 66 meter, inclusief een 3m vrije zone

– belijning ingetuft of geweven, minimaal 7,5 cm en maximaal 12 cm breed

– hoekvlaggenstokken, 2 doelen en 2 dug outs

• omgeving

– binnenafsluiting van min 1 m hoog, ballenvangers

– buitenomheining van 2 m hoog (optioneel binnen basisbouwprogramma)

– borstelmatten

– verlichting 120 lux

– afboording met betonnen boordstenen + zone van 2m met klinkers rond terrein

Page 34: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.1. Beschikbaarheideisen MF(4)

• onderhoud– onderhoudsplan

– minimaal halfjaarlijks groot onderhoud• decompactatie infill, …

– verdelging mos, algen, onkruid

– opdrachtgever verantwoordelijk voor borstelen en verwijderen sneeuw / ijs

Page 35: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.2. Beschikbaarheidseisen hockey(1)

• onderbouw

– Fundering, ongebonden of gebonden onderbouw, stabiel gedurende 10 jaar, vorstbestendigheid, …

• drainage

– waterinfiltratiesnelheid minimaal 180 mm/uur (gedurende 5 minuten), eenvoudige toegankelijkheid tot de drainage

• schokabsorberende mat

– In situ shockpad van minimum 15mm dik

• tapijt

– bestaande uit polyethyleen monofilamenten, gemaakt uit een weerbestendig materiaal dat minimum 10 jaar zijn kwaliteit behoudt

– zonder invulling

Page 36: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.2. Beschikbaarheidseisen hockey (2)

• een aantal materiaaleigenschappen:

– sterkte naden, verankering van het garen, sterkte shockpad…

• een aantal speeltechnische eigenschappen:

– verticale balbots, balrol, balrol deviatie, schokabsorptie, pile pad deformatie, wrijving voet

Page 37: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.2. Beschikbaarheidseisen hockey(3)• voorzieningen op het veld

– afmetingen in principe 91.4 x 55 meter, inclusief een 3m vrije zone

– belijning ingetuft of geweven, 75 mm breed

– hoekvlaggenstokken, 2 doelen en 2 dug outs

– Besproeiingsinstallatie

– Klemsysteem voor tapijt

• omgeving

– binnenafsluiting van min 1 m hoog met stootrand,

– Ballenvangers achter doel

– Optioneel buitenomheining van 2 m hoog

– borstelmatten

– verlichting min 140 lux; optie 300 lux

– afboording met betonnen boordstenen ; optioneel zone van 2m met klinkers rond terrein

Page 38: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.2. Beschikbaarheideisen hockey(4)

• onderhoud– Onderhoudsplan

– minimaal jaarlijks groot onderhoud: schoonspuiten mat

– verdelging mos, algen, onkruid

– opdrachtgever verantwoordelijk voor borstelen en verwijderen sneeuw / ijs

Page 39: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.5.1. Overdrachtseisen Multifunctioneel

• overdrachtseisen op de laatste dag van de overeenkomst mbt veld:– schokabsorptie

– effenheid veld

– waterdoorlaatbaarheid

– helling veld

Page 40: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

5.3.5.2. Overdrachtseisen hockey

• overdrachtseisen op de laatste dag van de overeenkomst mbt de shockpad:– schokabsorptie

– effenheid shockpad

– waterdoorlaatbaarheid

Page 41: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10.Besluit

11. Getuigenis

12.Vragen?

Page 42: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

6.1. Mandaatverlening

• de subsidie-aanvrager dient met de Vlaamse Gemeenschap een mandaatovereenkomst af te sluiten teneinde – gebundelde aanbesteding te organiseren– opdracht toe te wijzen aan de gekozen private partner– individuele DBFM-overeenkomst te ondertekenen binnen

mandaatprijs• voordelen mandaat

– deelnemer kan bieding doen met zekerheid op bepaald volume (volumekorting)

– kosten projectvennootschap gespreid over 40 velden– één aanspreekpunt tijdens de gunningsprocedure– administratieve last bij Sportfacilitator

Page 43: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

6.1. Mandaatverlening

• Dit mandaat kan alleen beëindigd worden:– als de opgegeven jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding

hoger ligt dan de mandaatprijs zoals vermeld in de mandaatovereenkomst, met name

• 105.000 euro voor een multifunctioneel kunstgrasveld

• 130.000 euro voor een kunstgrasveld bestemd voor hockey

• In elk geval na ontvangst offertes terugkoppeling naar subsidieaanvragers over de beschikbaarheidsvergoeding en het project

• Mandaatverlening onder opschortende voorwaarde van selectie en gunstige rangschikking door de VR

Page 44: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

6.2. Voordelen

• gebundelde gunning: private kandidaat kan bieding doen met zekerheid op bepaald volume met oog op volumekorting

• comfort

• onderzoek bodemsituatie voor rekening van Vlaamse Gemeenschap

• Vlaamse gemeenschap faciliteert en neemt volledige gunningsprocedure op zich

• ondersteuning door Sportfacilitator en Bloso

• ondersteuning in voorbereiding, opmaak overeenkomsten en procedures door professionele externe advieskantoren

• opmaak van specifieke projectfiche per kunstgrasveld in overleg met de lokale overheid

• voeren van gunningsprocedure met het oog op selectie van meeste geschikte private kandidaat

• mogelijks minderheidsparticipatie door PMV in de projectvennootschap

• maximaal 30% subsidie, met plafondbedrag

• Maximum prijs op voorhand gekend

+

Page 45: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10.Besluit

11. Getuigenis

12.Vragen?

Page 46: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

7.1. Subsidieovereenkomst: principes

• Afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Subsidieaanvrager

• Vlaamse Gemeenschap: maximaal 30% subsidie voor bijdrage van het subsidiabel gedeelte (basisbouwprogramma) van beschikbaarheidsvergoeding met maximaal het plafondbedrag

• Subsidietrekker: wendt subsidie alleen aan voor bijdrage in beschikbaarheidsvergoeding

Page 47: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

7.2. Basisbouwprogramma

• Vastgesteld door de minister

• bepaalt het type, de aard en de omvang van de werken en diensten m.b.t. het kunstgrasveld die voor subsidiëring in aanmerking komen

• bepaalt waaruit een kunstgrasveld minimaal dient te bestaan om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring

• bepaalt welke basisvoorzieningen en uitrustingen van het kunstgrasveld in aanmerking komen voor subsidiëring

Page 48: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10.Besluit

11. Getuigenis

12.Vragen?

Page 49: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.1. Principe DBFM-overeenkomst

• De opdrachtgever krijgt infrastructuur ter beschikking waarvoor een periodieke beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald aan de private projectvennnootschap.

• Deze beschikbaarheidsvergoeding dekt de kosten voor:– het beschikbaar stellen en houden van de desbetreffende

sportinfrastructuur – Inclusief

• kost voor aanleg van sportinfrastructuur• financieringskost• onderhoudskost• kosten van projectvennootschap

• Ingeval van onbeschikbaarheid of het niet voldaan zijn aan speeltechnische eisen, wordt een prestatiekorting in mindering gebracht van beschikbaarheidsvergoeding.

Page 50: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.2. DBFM-overeenkomst: fasen

• Na gunning: ondertekening individuele DBFM-overeenkomst door de Vlaamse Gemeenschap in naam en voor rekening van de lokale overheid (zie mandaat)

• Ondertekeningsdatum = Contractdatum – start aanvangsfase

• Afgifte Aanvangsbevel = Aanvangsdatum– start bouwfase

• Afgifte Beschikbaarheidscertificaat = Beschikbaarheidsdatum– start beschikbaarheidsfase

• Afgifte Overdrachtscertificaat = Einddatum – 10 jaar na Beschikbaarheidsdatum

Page 51: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.3. Betalingsmechanisme

• Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV)– Periodieke vaste vergoeding betaalbaar door de opdrachtgever aan

de private partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het kunstgrasveld

– goede prijs door standaardisatie en bundeling– Life cycle benadering door bouw- en beschikbaarheidsrisico bij

private partner te leggen

• Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) = BBV – PK, waarbij– Prestatiekorting (PK) een korting is ten gevolge van

• Overschrijding responstijd bij drie categoriën Gebreken• Het niet-voldaan zijn van Speeltechnische Eisen

• De NBV is voor het eerst verschuldigd in het kwartaal van de aflevering van het Beschikbaarheidscertificaat.

Page 52: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.3.1. Prestatiekorting bij gebrek

• Drie categorieën van gebreken:– Gebrek Prioriteit 1

• Een defect waardoor het Kunstgrasveld niet meer kan worden bespeeld tijdens (een deel) van de dag

– Gebrek Prioriteit 2• Een gebrek dat een veiligheidsrisico voor het gebruik

van het kunstgrasveld met zich meebrengt

– Gebrek Prioriteit 3• Overige gebreken

Page 53: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.3.2. Responstijd

• = maximum tijd waarbinnen gebrek dient hersteld te worden

• de verplichte responstijd voor de gebreken is als volgt:– responstijd Gebrek Prioriteit 1: max. 2 werkdagen

– responstijd Gebrek Prioriteit 2: max. 7 werkdagen

– responstijd Gebrek Prioriteit 3: max. 19 werkdagen

• korting berekend op basis van overschrijding van responstijden

Page 54: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.3.3. Prestatiekorting bij Speeltechnische eisen

• minimum 2-jaarlijks wordt het Kunstgrasveld op zes plaatsen gekeurd door een ISO 17025 (voor multifunctionele gebruik dan wel door een FIH (voor hockeysport) geaccrediteerd veldtestinstituut

• indien bij een tweede keuring nog steeds niet aan de speeltechnische eisen wordt voldaan, wordt een prestatiekorting aangerekend

• de prestatiekorting wordt dan per kwartaal berekend op basis van: – het aantal dagen in het kwartaal dat aan eisen niet voldaan is

– het aantal eisen waar niet aan voldaan is

Page 55: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.3.4. 100%-korting

• indien een Kunstgrasveld volledig verzakt is, wordt een korting van 100% toegepast en wordt het Kunstgrasveld als geheel onbeschikbaar beschouwd:– een put van méér dan 50mm diep met een

oppervlakte van méér dan 4m²; of

– een helling van het Kunstgrasveld van méér dan 2.5%.

Page 56: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Opdrachtnemer (projectvennootschap)• Het kunstgrasveld ontwerpen, aanleggen, financieren,

beschikbaar stellen en houden, en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst;

• Hierbij de risico’s dragen, beheersen en ondergaan die volgens deze Overeenkomst te zijnen laste zijn.

Opdrachtgever (subsidietrekker)• Periodieke betalingen (per kwartaal) aan de Opdrachtnemer in

overeenstemming met de Overeenkomst.

8.4. Verplichtingen

Page 57: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.5. Enkele contractsbepalingen

• wijzigingen opdrachtgever / opdrachtnemer

• bijzondere omstandigheden– geval van uitstel

– geval van vergoeding

– geval van overmacht

• voortijdige beëindiging

• geschillenregeling

Page 58: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

8.6. Vergoedingen

• Specifieke vergoedingen zijn mogelijk door Opdrachtgever:– in geval van uitstel (bv. verontreiniging van het

bouwterrein)

– in geval van overmacht (bv. aanslag, natuurramp)

– in geval van vergoeding (bv. Wijziging Opdrachtgever)

Page 59: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10.Besluit

11. Getuigenis

12.Vragen?

Page 60: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

9.1. Timing 3e cluster kunstgrasvelden

• Oproep lokale overheden (2 september 2013)

• Uiterste datum subsidieaanvraag (31 oktober 2013

• Beslissing VR opstart van een derde cluster kunstgrasvelden (inclusief bestemd voor hockey) (juli 2013)

• Opstart gunningsprocedure (januari - februari 2014)

• Gunningsbeslissing door VR (maart 2015)

• Selectievoorstel Selectieadviescommissie met beslissing VR (december 2013)

• Aanleg kunstgrasvelden (april 2015 – oktober 2016)

Page 61: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

9.1.1. Gunningsfase

• Opdracht:– opdracht voor het ontwerpen, aanleggen en financieren van een bundel

van kunstgrasvelden, welke tevens gedurende een periode van 10 jaar dienen onderhouden te worden.

– de private kandidaten in de gunningsprocedure dienen een bod (bruto-beschikbaarheidsvergoeding) in voor elk individueel project in de bundel.

– hiertoe dient elk project individueel opgenomen te worden in het bestek (belang van correcte en volledige individuele projectfiche).

• Gunningsfase:– na de gunning zal de gekozen private kandidaat een projectvennootschap

(SPV) oprichten – de projectvennootschap zal een individuele DBFM-overeenkomst afsluiten

met elke opdrachtgever (waarvoor mandaat gevraagd wordt door de Vlaamse Gemeenschap)

Page 62: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

9.1.2. Aanleg- en Beschikbaarheidsfase

• Aanlegfase:– realisatie van het kunstgrasveld zodoende de sportinfrastructuur

beschikbaar te stellen in overeenstemming met de outputspecificaties (DBFM-overeenkomst).

– geen overdracht van een zakelijk recht naar de SPV.– bij aflevering van het beschikbaarheidscertificaat dient de eerste

beschikbaarheidsvergoeding betaald te worden door de afnemer van het project.

• Beschikbaarheidsfase:– indien de sportinfrastructuur onbeschikbaar is of aan bepaalde eisen niet

wordt voldaan, zal een korting worden toegepast op de beschikbaarheidsvergoeding.

– na de beschikbaarheidsperiode gaat de sportinfrastructuur om niet (“kosteloos”) over naar de afnemer of subsidieaanvrager (einde van het DBFM-overeenkomst).

– bij overdracht zal de sportinfrastructuur moeten voldoen aan de in het DBFM-overeenkomst vermelde overdrachtseisen.

Page 63: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

9.2. Projectfiche

• Zal deel uitmaken van het bestek

• Doel: bieders kunnen op basis van individuele projectfiche een optimale beschikbaarheidsvergoeding berekenen

• Info over o.m. inplanting, toegankelijkheid terrein, nutsleidingen, contactgegevens,…

• Afvaardiging van Sportfacilitator zal ter plaatse fiche komen bespreken nadat project geselecteerd werd

Page 64: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 65: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

10. Beschikbaarheid documenten

• Aanvraagformulieren, mandaatovereenkomst, subsidieovereenkomst en model van DBFM-overeenkomst zijn beschikbaar op de website van het Departement CJSM: http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/sportinfrastructuurplan/overzicht_projecten/index.html#kunstgrasvelden

• Sportfacilitator zal verder een centrale rol spelen in de realisatie van het programma

• communicatie onder meer via website www.vlaanderen.be/sportinfrastructuurplan

Page 66: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 67: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

11. Getuigenis

Dhr. Sven Van Keymeulen, Sportfunctionaris Stad Aalst

Page 68: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Inhoud

1. Situering en historiek

2. Selectie

3. Organisatie

4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid

5. Het kunstgrasveld

6. Mandaatovereenkomst

7. Subsidieovereenkomst

8. DBFM-overeenkomst

9. Timing

10. Besluit

11. Getuigenis

12. Vragen?

Page 69: 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

12. Vragen?