3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Sports

 • view

  189
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring voor de opstart van een 3de cluster van 40 kunstgrasvelden in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Dat plan voorziet in publiek-private samenwerking (PPS), die een deel van het tekort aan sportinfrastructuur in Vlaanderen versneld moet wegwerken.

Transcript of 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

 • 1. KUNSTGRASVELDEN DERDE CLUSTER Inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering 23 september 2013 Sportfacilitator

2. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 3. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 4. 1.1. Doelstelling Sportinfrastructuurplan Inhaalbeweging in sportinfrastructuur door het opzetten van een subsidiringsmechanisme in combinatie met het principe van publiek-private samenwerking (PPS) DBFM(O)-overeenkomst voor volgende types sportinfrastructuur: kunstgrasvelden eenvoudige sporthallen eenvoudige zwembaden multifunctionele sportcentra 5. 1.1. Doelstelling Sportinfrastructuurplan Beslissing Minister van Sport: oproep derde cluster kunstgrasvelden wegens : blijvend tekort aan (kunst)grasvelden succes van vorige clusters nieuwe interesse vanwege lokale overheden Derde cluster richt zich op twee types van kunstgrasvelden, met name bestemd voor: hetzij multifunctioneel gebruik; hetzij het beoefenen van hockeysport (nieuw!) 6. 1.2. Realisaties en pijplijn Eerste en tweede cluster kunstgrasvelden (totaal 35 velden) - beschikbaarheidsfase Cluster van 9 eenvoudige sporthallen - beschikbaarheidsfase Eenvoudig zwembad Westerlo - bouwfase Multifunctionele sportprojecten: Heist-op-den-Berg: beschikbaarheidsfase Zwembadcomplex Brugge: bouwfase Zwembadcomplex Halle en Hoogstraten: gunningsfase Sportcomplex Aalst: gunningsfase Sportcomplex Lanaken: offertefase 7. 1.2. Wettelijk kader mei 2008: goedkeuring decreet juli 2008: goedkeuring besluit november 2009: vaststelling basisbouwprogramma kunstgrasveld bestemd voor multifunctioneel gebruik oktober 2008: oprichting selectieadviescommissie 19 juli 2013: beslissing van de Vlaamse Regering tot op start van een derde cluster kunstgrasvelden Oktober 2013: vaststelling basisbouwprogramma kunstgrasveld bestemd voor gebruik van hockeysport 8. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 9. Oproep op 2 september 2013: om een subsidieaanvraag in te dienen voor een (of meerdere) kunstgrasveld(en) twee types van kunstgrasvelden: multifunctioneel gebruik hockeysport Ontvangsttermijn: 31 oktober 2013 Selectie van 40 kunstgrasvelden 2.1. Aanvragen 10. Ontvankelijkheid van subsidieaanvraag: Aanvraagformulier tijdig ingediend; Volledig en ondertekend, inclusief bijlagen Principile beslissingen Subsidie- en Mandaatovereenkomst 2.2. Selectieadviescommissie 11. advies omtrent rangschikking en selectie op basis van 5 selectiecriteria: een rele lokale behoefte invullen; geen exclusief gebruik; moet voor iedereen goed toegankelijk zijn; moet realiseerbaar zijn vr eind 2016; moet optimaal geografisch verspreid liggen. selectie en rangschikking op basis van score op de decretaal bepaalde criteria beslissing door de Vlaamse Regering 2.3. Selectieadviescommissie 12. Selectieadviescommissie bestaat uit afgevaardigden van: de minister bevoegd voor sport de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV de minister bevoegd voor financin en begroting de Vlaamse Sportfederatie vzw het Bloso het Vlaams Kenniscentrum PPS de Vlaams Bouwmeester het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2.4. Selectieadviescommissie 13. Algemeen: maximaal 30% van de beschikbaarheidsvergoeding Plafondbedragen voor een kunstgrasveld (per jaar en gendexeerd): Voor multifunctioneel gebruik: EUR 30.620 (EUR 27.500 - niet gendexeerd zoals goedgekeurd door de VR in 2009) Voor hockeysport: EUR 38.275 (goedgekeurd door de VR op 6 september 2013) 2.5. Subsidiring 14. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 15. Beschikbaarheidsvergoeding 3.1. Structuur Sportinfrastructuurplan Departement CJSM Bloso SPV SPVSPV cluster kunstgrasvelden DBFM-contract Subsidie Cordinatie Delegatie voor de gunningsprocedure PMV Vlaams Kenniscentrum PPS Sportfacilitator SPV SPV Gemeente x Invespo Mogelijke minderheids- participatie Selectieadvies- commissie Selectie projecten 16. 3.2. Taken Sportfacilitator Faciliteren Aanspreekpunt voor lokale overheden Voorbereiden basisovereenkomsten Subsidie- en mandaatovereenkomst (basisbouwprogramma) Bestek (selectie- en gunningsleidraad met financieel model) DBFM-overeenkomst Voeren van gunningsprocedure namens aanbestedende overheid (Vlaamse Gemeenschap) Uitbetaling subsidie (departement CJSM) 17. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het Kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 18. 4 Kunstgras en lokaal (sport-)beleid 19. 3 relevante trends 1. Ruimte 2. Integraal beleid Samenwerking 3. Sportclubondersteuning 2.0 www.isbvzw.be Sportbeleid Tendensen in lokaal sportbeleid 20. 1. Ruimte Druk op de ruimte neemt toe Publieke ruimte sportiever maken en sportieve ruimte meer publiek ! Sport en ruimtelijke planning: Nieuwe woonzones Herorintering herbestemming Zonevreemde terreinen 21. 2. Integraal beleid - Samenwerking Integraal Meerjarenplan in kader van BBC Bijvoorbeeld: in sport: sportclubs en andersgeorganiseerde sport Ruimte voor schoolsport Jeugdbeleid Kinderopvang Naschoolse opvang Clustering van functies Multifunctioneel gebruik Ruimer draagvlak (politiek en publiek) co-financiering 22. 3. Sportclubondersteuning 2.0 Een differentiatie van sportclubs vraagt een gedifferentieerde ondersteuning van sportclubs En grote club of jeugdsamenwerking Groot aantal recreatieve clubs Overleg met de federatie Typologie van sportclubs (willen en kunnen) Sportclubs die willen en kunnen of willen maar niet (alleen) kunnen Sportclub als partner in lokaal beleid Professionalisering van sportclubs 23. En BBC & moeilijke tijden Lokaal keuzes maken Debat over kerntaken Bijvoorbeeld: Onderhoud van terreinen Actor of Regie: samenwerking stimuleren Zelf doen of contracten managen Publiek Private Samenwerking Van onderhoudscontract tot DBFMO nieuw financieel evenwicht 24. Decreet Lokaal Sportbeleid 4 Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport 1. Ondersteuning sportclubs in kwaliteit 2. Samenwerking Professionalisering Kwaliteit JSB&JSC 3. Andersgeorganiseerde sport 4. Sociale Correctie voor kansengroepen Een kunstgrasveld als hefboom voor samenwerking 25. Meer info ISB-Kennisbank www.isbkennisbank.be Achtergrond en recente praktijkvoorbeelden ISB-Forum http://forum.isbvzw.be Ervaringen van collegas Graag een vergelijking tussen zelf doen en Vlaams Sportinfrastructuurplan? Bekijk het totale plaatje: overhead in house expertise - Life Cycle Benadering Lokaal beleid: planning middelen wil (risico) 26. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het Kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 27. 5.1.1. Het multifunctioneel kunstgrasveld Kunstgrastapijt, zand en rubber invulling Schokabsorberende mat Waterdoorlatende fundering: zand, lava of steenslag 28. 5.1.2. Het hockey kunstgrasveld Kunstgrastapijt zonder invulling Schokabsorberende mat Fundering: zand, lava, steenslag of asfalt waterrecuperatiesysteem 29. 5.2. Voordelen kunstgras Zeer goede waterdoorlaatbaarheid en daarom (bijna) altijd bespeelbaar > belang van goed doorlatende fundering Hogere speelintensiteit: 1500u tot 2000u per jaar > minder onderhoud voor zelfde speelintensiteit Gelijke eigenschappen over volledige veld > belang van de shockpad en onderhoud > belang van de 2-jaarlijkse keuringen 30. 5.3. Outputspecificaties kunstgrasveld Outputspecificaties zijn eigen aan PPS-projecten en leggen in casu eisen op voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het kunstgrasveld Uitgangspunten: duurzaamheid: het aan te leggen kunstgrasveld wordt vanaf de Beschikbaarheidsdatum gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst beschikbaar gesteld en beschikbaar gehouden. multifunctionele bestemming: gebruik voor voetbal (hoofdactiviteit), maar ook voor rugby, korfbal, hockey, toegankelijkheid Soorten eisen: Beschikbaarheidseisen Overdrachtseisen Vormen een bijlage bij de DBFM-overeenkomst 31. 5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF(1) onderbouw minimaal 40 cm fundering, ongebonden onderbouw, stabiel gedurende 10 jaar, vorstbestendigheid, drainage waterinfiltratiesnelheid minimaal 720 mm/uur (gedurende 5 minuten), eenvoudige toegankelijkheid tot de drainage schokabsorberende mat minimum 40% schokabsorptie tapijt bestaande uit monofilamenten, gemaakt uit een weerbestendig materiaal dat minimum 10 jaar zijn kwaliteit behoudt invulling met zand en gerecycleerde rubber (SBR) 32. 5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF (2) een aantal materiaaleigenschappen: sterkte naden, verankering van het garen, sterkte shockpad, een aantal speeltechnische eigenschappen: verticale balbots, balrol, schokabsorptie, verticale indrukking, rotationele weerstand, helling veld, waterdoorlaatbaarheid, effenheid van het veld 33. 5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF(3) voorzieningen op het veld afmeti