3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

of 69 /69
KUNSTGRASVELDEN – DERDE CLUSTER Inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering 23 september 2013 Sportfacilitator

Embed Size (px)

description

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring voor de opstart van een 3de cluster van 40 kunstgrasvelden in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan. Dat plan voorziet in publiek-private samenwerking (PPS), die een deel van het tekort aan sportinfrastructuur in Vlaanderen versneld moet wegwerken.

Transcript of 3de cluster kunstgrasvelden Vlaams Sportinfrastructuurplan - infosessie 23 september 2013

  • 1. KUNSTGRASVELDEN DERDE CLUSTER Inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering 23 september 2013 Sportfacilitator

2. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 3. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 4. 1.1. Doelstelling Sportinfrastructuurplan Inhaalbeweging in sportinfrastructuur door het opzetten van een subsidiringsmechanisme in combinatie met het principe van publiek-private samenwerking (PPS) DBFM(O)-overeenkomst voor volgende types sportinfrastructuur: kunstgrasvelden eenvoudige sporthallen eenvoudige zwembaden multifunctionele sportcentra 5. 1.1. Doelstelling Sportinfrastructuurplan Beslissing Minister van Sport: oproep derde cluster kunstgrasvelden wegens : blijvend tekort aan (kunst)grasvelden succes van vorige clusters nieuwe interesse vanwege lokale overheden Derde cluster richt zich op twee types van kunstgrasvelden, met name bestemd voor: hetzij multifunctioneel gebruik; hetzij het beoefenen van hockeysport (nieuw!) 6. 1.2. Realisaties en pijplijn Eerste en tweede cluster kunstgrasvelden (totaal 35 velden) - beschikbaarheidsfase Cluster van 9 eenvoudige sporthallen - beschikbaarheidsfase Eenvoudig zwembad Westerlo - bouwfase Multifunctionele sportprojecten: Heist-op-den-Berg: beschikbaarheidsfase Zwembadcomplex Brugge: bouwfase Zwembadcomplex Halle en Hoogstraten: gunningsfase Sportcomplex Aalst: gunningsfase Sportcomplex Lanaken: offertefase 7. 1.2. Wettelijk kader mei 2008: goedkeuring decreet juli 2008: goedkeuring besluit november 2009: vaststelling basisbouwprogramma kunstgrasveld bestemd voor multifunctioneel gebruik oktober 2008: oprichting selectieadviescommissie 19 juli 2013: beslissing van de Vlaamse Regering tot op start van een derde cluster kunstgrasvelden Oktober 2013: vaststelling basisbouwprogramma kunstgrasveld bestemd voor gebruik van hockeysport 8. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 9. Oproep op 2 september 2013: om een subsidieaanvraag in te dienen voor een (of meerdere) kunstgrasveld(en) twee types van kunstgrasvelden: multifunctioneel gebruik hockeysport Ontvangsttermijn: 31 oktober 2013 Selectie van 40 kunstgrasvelden 2.1. Aanvragen 10. Ontvankelijkheid van subsidieaanvraag: Aanvraagformulier tijdig ingediend; Volledig en ondertekend, inclusief bijlagen Principile beslissingen Subsidie- en Mandaatovereenkomst 2.2. Selectieadviescommissie 11. advies omtrent rangschikking en selectie op basis van 5 selectiecriteria: een rele lokale behoefte invullen; geen exclusief gebruik; moet voor iedereen goed toegankelijk zijn; moet realiseerbaar zijn vr eind 2016; moet optimaal geografisch verspreid liggen. selectie en rangschikking op basis van score op de decretaal bepaalde criteria beslissing door de Vlaamse Regering 2.3. Selectieadviescommissie 12. Selectieadviescommissie bestaat uit afgevaardigden van: de minister bevoegd voor sport de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV de minister bevoegd voor financin en begroting de Vlaamse Sportfederatie vzw het Bloso het Vlaams Kenniscentrum PPS de Vlaams Bouwmeester het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 2.4. Selectieadviescommissie 13. Algemeen: maximaal 30% van de beschikbaarheidsvergoeding Plafondbedragen voor een kunstgrasveld (per jaar en gendexeerd): Voor multifunctioneel gebruik: EUR 30.620 (EUR 27.500 - niet gendexeerd zoals goedgekeurd door de VR in 2009) Voor hockeysport: EUR 38.275 (goedgekeurd door de VR op 6 september 2013) 2.5. Subsidiring 14. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 15. Beschikbaarheidsvergoeding 3.1. Structuur Sportinfrastructuurplan Departement CJSM Bloso SPV SPVSPV cluster kunstgrasvelden DBFM-contract Subsidie Cordinatie Delegatie voor de gunningsprocedure PMV Vlaams Kenniscentrum PPS Sportfacilitator SPV SPV Gemeente x Invespo Mogelijke minderheids- participatie Selectieadvies- commissie Selectie projecten 16. 3.2. Taken Sportfacilitator Faciliteren Aanspreekpunt voor lokale overheden Voorbereiden basisovereenkomsten Subsidie- en mandaatovereenkomst (basisbouwprogramma) Bestek (selectie- en gunningsleidraad met financieel model) DBFM-overeenkomst Voeren van gunningsprocedure namens aanbestedende overheid (Vlaamse Gemeenschap) Uitbetaling subsidie (departement CJSM) 17. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het Kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 18. 4 Kunstgras en lokaal (sport-)beleid 19. 3 relevante trends 1. Ruimte 2. Integraal beleid Samenwerking 3. Sportclubondersteuning 2.0 www.isbvzw.be Sportbeleid Tendensen in lokaal sportbeleid 20. 1. Ruimte Druk op de ruimte neemt toe Publieke ruimte sportiever maken en sportieve ruimte meer publiek ! Sport en ruimtelijke planning: Nieuwe woonzones Herorintering herbestemming Zonevreemde terreinen 21. 2. Integraal beleid - Samenwerking Integraal Meerjarenplan in kader van BBC Bijvoorbeeld: in sport: sportclubs en andersgeorganiseerde sport Ruimte voor schoolsport Jeugdbeleid Kinderopvang Naschoolse opvang Clustering van functies Multifunctioneel gebruik Ruimer draagvlak (politiek en publiek) co-financiering 22. 3. Sportclubondersteuning 2.0 Een differentiatie van sportclubs vraagt een gedifferentieerde ondersteuning van sportclubs En grote club of jeugdsamenwerking Groot aantal recreatieve clubs Overleg met de federatie Typologie van sportclubs (willen en kunnen) Sportclubs die willen en kunnen of willen maar niet (alleen) kunnen Sportclub als partner in lokaal beleid Professionalisering van sportclubs 23. En BBC & moeilijke tijden Lokaal keuzes maken Debat over kerntaken Bijvoorbeeld: Onderhoud van terreinen Actor of Regie: samenwerking stimuleren Zelf doen of contracten managen Publiek Private Samenwerking Van onderhoudscontract tot DBFMO nieuw financieel evenwicht 24. Decreet Lokaal Sportbeleid 4 Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport 1. Ondersteuning sportclubs in kwaliteit 2. Samenwerking Professionalisering Kwaliteit JSB&JSC 3. Andersgeorganiseerde sport 4. Sociale Correctie voor kansengroepen Een kunstgrasveld als hefboom voor samenwerking 25. Meer info ISB-Kennisbank www.isbkennisbank.be Achtergrond en recente praktijkvoorbeelden ISB-Forum http://forum.isbvzw.be Ervaringen van collegas Graag een vergelijking tussen zelf doen en Vlaams Sportinfrastructuurplan? Bekijk het totale plaatje: overhead in house expertise - Life Cycle Benadering Lokaal beleid: planning middelen wil (risico) 26. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het Kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 27. 5.1.1. Het multifunctioneel kunstgrasveld Kunstgrastapijt, zand en rubber invulling Schokabsorberende mat Waterdoorlatende fundering: zand, lava of steenslag 28. 5.1.2. Het hockey kunstgrasveld Kunstgrastapijt zonder invulling Schokabsorberende mat Fundering: zand, lava, steenslag of asfalt waterrecuperatiesysteem 29. 5.2. Voordelen kunstgras Zeer goede waterdoorlaatbaarheid en daarom (bijna) altijd bespeelbaar > belang van goed doorlatende fundering Hogere speelintensiteit: 1500u tot 2000u per jaar > minder onderhoud voor zelfde speelintensiteit Gelijke eigenschappen over volledige veld > belang van de shockpad en onderhoud > belang van de 2-jaarlijkse keuringen 30. 5.3. Outputspecificaties kunstgrasveld Outputspecificaties zijn eigen aan PPS-projecten en leggen in casu eisen op voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het kunstgrasveld Uitgangspunten: duurzaamheid: het aan te leggen kunstgrasveld wordt vanaf de Beschikbaarheidsdatum gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst beschikbaar gesteld en beschikbaar gehouden. multifunctionele bestemming: gebruik voor voetbal (hoofdactiviteit), maar ook voor rugby, korfbal, hockey, toegankelijkheid Soorten eisen: Beschikbaarheidseisen Overdrachtseisen Vormen een bijlage bij de DBFM-overeenkomst 31. 5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF(1) onderbouw minimaal 40 cm fundering, ongebonden onderbouw, stabiel gedurende 10 jaar, vorstbestendigheid, drainage waterinfiltratiesnelheid minimaal 720 mm/uur (gedurende 5 minuten), eenvoudige toegankelijkheid tot de drainage schokabsorberende mat minimum 40% schokabsorptie tapijt bestaande uit monofilamenten, gemaakt uit een weerbestendig materiaal dat minimum 10 jaar zijn kwaliteit behoudt invulling met zand en gerecycleerde rubber (SBR) 32. 5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF (2) een aantal materiaaleigenschappen: sterkte naden, verankering van het garen, sterkte shockpad, een aantal speeltechnische eigenschappen: verticale balbots, balrol, schokabsorptie, verticale indrukking, rotationele weerstand, helling veld, waterdoorlaatbaarheid, effenheid van het veld 33. 5.3.1. Beschikbaarheidseisen MF(3) voorzieningen op het veld afmetingen in principe 106 x 66 meter, inclusief een 3m vrije zone belijning ingetuft of geweven, minimaal 7,5 cm en maximaal 12 cm breed hoekvlaggenstokken, 2 doelen en 2 dug outs omgeving binnenafsluiting van min 1 m hoog, ballenvangers buitenomheining van 2 m hoog (optioneel binnen basisbouwprogramma) borstelmatten verlichting 120 lux afboording met betonnen boordstenen + zone van 2m met klinkers rond terrein 34. 5.3.1. Beschikbaarheideisen MF(4) onderhoud onderhoudsplan minimaal halfjaarlijks groot onderhoud decompactatie infill, verdelging mos, algen, onkruid opdrachtgever verantwoordelijk voor borstelen en verwijderen sneeuw / ijs 35. 5.3.2. Beschikbaarheidseisen hockey(1) onderbouw Fundering, ongebonden of gebonden onderbouw, stabiel gedurende 10 jaar, vorstbestendigheid, drainage waterinfiltratiesnelheid minimaal 180 mm/uur (gedurende 5 minuten), eenvoudige toegankelijkheid tot de drainage schokabsorberende mat In situ shockpad van minimum 15mm dik tapijt bestaande uit polyethyleen monofilamenten, gemaakt uit een weerbestendig materiaal dat minimum 10 jaar zijn kwaliteit behoudt zonder invulling 36. 5.3.2. Beschikbaarheidseisen hockey (2) een aantal materiaaleigenschappen: sterkte naden, verankering van het garen, sterkte shockpad een aantal speeltechnische eigenschappen: verticale balbots, balrol, balrol deviatie, schokabsorptie, pile pad deformatie, wrijving voet 37. 5.3.2. Beschikbaarheidseisen hockey(3) voorzieningen op het veld afmetingen in principe 91.4 x 55 meter, inclusief een 3m vrije zone belijning ingetuft of geweven, 75 mm breed hoekvlaggenstokken, 2 doelen en 2 dug outs Besproeiingsinstallatie Klemsysteem voor tapijt omgeving binnenafsluiting van min 1 m hoog met stootrand, Ballenvangers achter doel Optioneel buitenomheining van 2 m hoog borstelmatten verlichting min 140 lux; optie 300 lux afboording met betonnen boordstenen ; optioneel zone van 2m met klinkers rond terrein 38. 5.3.2. Beschikbaarheideisen hockey(4) onderhoud Onderhoudsplan minimaal jaarlijks groot onderhoud: schoonspuiten mat verdelging mos, algen, onkruid opdrachtgever verantwoordelijk voor borstelen en verwijderen sneeuw / ijs 39. 5.3.5.1. Overdrachtseisen Multifunctioneel overdrachtseisen op de laatste dag van de overeenkomst mbt veld: schokabsorptie effenheid veld waterdoorlaatbaarheid helling veld 40. 5.3.5.2. Overdrachtseisen hockey overdrachtseisen op de laatste dag van de overeenkomst mbt de shockpad: schokabsorptie effenheid shockpad waterdoorlaatbaarheid 41. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10.Besluit 11.Getuigenis 12.Vragen? 42. 6.1. Mandaatverlening de subsidie-aanvrager dient met de Vlaamse Gemeenschap een mandaatovereenkomst af te sluiten teneinde gebundelde aanbesteding te organiseren opdracht toe te wijzen aan de gekozen private partner individuele DBFM-overeenkomst te ondertekenen binnen mandaatprijs voordelen mandaat deelnemer kan bieding doen met zekerheid op bepaald volume (volumekorting) kosten projectvennootschap gespreid over 40 velden n aanspreekpunt tijdens de gunningsprocedure administratieve last bij Sportfacilitator 43. 6.1. Mandaatverlening Dit mandaat kan alleen beindigd worden: als de opgegeven jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding hoger ligt dan de mandaatprijs zoals vermeld in de mandaatovereenkomst, met name 105.000 euro voor een multifunctioneel kunstgrasveld 130.000 euro voor een kunstgrasveld bestemd voor hockey In elk geval na ontvangst offertes terugkoppeling naar subsidieaanvragers over de beschikbaarheidsvergoeding en het project Mandaatverlening onder opschortende voorwaarde van selectie en gunstige rangschikking door de VR 44. 6.2. Voordelen gebundelde gunning: private kandidaat kan bieding doen met zekerheid op bepaald volume met oog op volumekorting comfort onderzoek bodemsituatie voor rekening van Vlaamse Gemeenschap Vlaamse gemeenschap faciliteert en neemt volledige gunningsprocedure op zich ondersteuning door Sportfacilitator en Bloso ondersteuning in voorbereiding, opmaak overeenkomsten en procedures door professionele externe advieskantoren opmaak van specifieke projectfiche per kunstgrasveld in overleg met de lokale overheid voeren van gunningsprocedure met het oog op selectie van meeste geschikte private kandidaat mogelijks minderheidsparticipatie door PMV in de projectvennootschap maximaal 30% subsidie, met plafondbedrag Maximum prijs op voorhand gekend + 45. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10.Besluit 11.Getuigenis 12.Vragen? 46. 7.1. Subsidieovereenkomst: principes Afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Subsidieaanvrager Vlaamse Gemeenschap: maximaal 30% subsidie voor bijdrage van het subsidiabel gedeelte (basisbouwprogramma) van beschikbaarheidsvergoeding met maximaal het plafondbedrag Subsidietrekker: wendt subsidie alleen aan voor bijdrage in beschikbaarheidsvergoeding 47. 7.2. Basisbouwprogramma Vastgesteld door de minister bepaalt het type, de aard en de omvang van de werken en diensten m.b.t. het kunstgrasveld die voor subsidiring in aanmerking komen bepaalt waaruit een kunstgrasveld minimaal dient te bestaan om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiring bepaalt welke basisvoorzieningen en uitrustingen van het kunstgrasveld in aanmerking komen voor subsidiring 48. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10.Besluit 11.Getuigenis 12.Vragen? 49. 8.1. Principe DBFM-overeenkomst De opdrachtgever krijgt infrastructuur ter beschikking waarvoor een periodieke beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald aan de private projectvennnootschap. Deze beschikbaarheidsvergoeding dekt de kosten voor: het beschikbaar stellen en houden van de desbetreffende sportinfrastructuur Inclusief kost voor aanleg van sportinfrastructuur financieringskost onderhoudskost kosten van projectvennootschap Ingeval van onbeschikbaarheid of het niet voldaan zijn aan speeltechnische eisen, wordt een prestatiekorting in mindering gebracht van beschikbaarheidsvergoeding. 50. 8.2. DBFM-overeenkomst: fasen Na gunning: ondertekening individuele DBFM-overeenkomst door de Vlaamse Gemeenschap in naam en voor rekening van de lokale overheid (zie mandaat) Ondertekeningsdatum = Contractdatum start aanvangsfase Afgifte Aanvangsbevel = Aanvangsdatum start bouwfase Afgifte Beschikbaarheidscertificaat = Beschikbaarheidsdatum start beschikbaarheidsfase Afgifte Overdrachtscertificaat = Einddatum 10 jaar na Beschikbaarheidsdatum 51. 8.3. Betalingsmechanisme Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) Periodieke vaste vergoeding betaalbaar door de opdrachtgever aan de private partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het kunstgrasveld goede prijs door standaardisatie en bundeling Life cycle benadering door bouw- en beschikbaarheidsrisico bij private partner te leggen Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) = BBV PK, waarbij Prestatiekorting (PK) een korting is ten gevolge van Overschrijding responstijd bij drie categorin Gebreken Het niet-voldaan zijn van Speeltechnische Eisen De NBV is voor het eerst verschuldigd in het kwartaal van de aflevering van het Beschikbaarheidscertificaat. 52. 8.3.1. Prestatiekorting bij gebrek Drie categorien van gebreken: Gebrek Prioriteit 1 Een defect waardoor het Kunstgrasveld niet meer kan worden bespeeld tijdens (een deel) van de dag Gebrek Prioriteit 2 Een gebrek dat een veiligheidsrisico voor het gebruik van het kunstgrasveld met zich meebrengt Gebrek Prioriteit 3 Overige gebreken 53. 8.3.2. Responstijd = maximum tijd waarbinnen gebrek dient hersteld te worden de verplichte responstijd voor de gebreken is als volgt: responstijd Gebrek Prioriteit 1: max. 2 werkdagen responstijd Gebrek Prioriteit 2: max. 7 werkdagen responstijd Gebrek Prioriteit 3: max. 19 werkdagen korting berekend op basis van overschrijding van responstijden 54. 8.3.3. Prestatiekorting bij Speeltechnische eisen minimum 2-jaarlijks wordt het Kunstgrasveld op zes plaatsen gekeurd door een ISO 17025 (voor multifunctionele gebruik dan wel door een FIH (voor hockeysport) geaccrediteerd veldtestinstituut indien bij een tweede keuring nog steeds niet aan de speeltechnische eisen wordt voldaan, wordt een prestatiekorting aangerekend de prestatiekorting wordt dan per kwartaal berekend op basis van: het aantal dagen in het kwartaal dat aan eisen niet voldaan is het aantal eisen waar niet aan voldaan is 55. 8.3.4. 100%-korting indien een Kunstgrasveld volledig verzakt is, wordt een korting van 100% toegepast en wordt het Kunstgrasveld als geheel onbeschikbaar beschouwd: een put van mr dan 50mm diep met een oppervlakte van mr dan 4m; of een helling van het Kunstgrasveld van mr dan 2.5%. 56. Opdrachtnemer (projectvennootschap) Het kunstgrasveld ontwerpen, aanleggen, financieren, beschikbaar stellen en houden, en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst; Hierbij de risicos dragen, beheersen en ondergaan die volgens deze Overeenkomst te zijnen laste zijn. Opdrachtgever (subsidietrekker) Periodieke betalingen (per kwartaal) aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met de Overeenkomst. 8.4. Verplichtingen 57. 8.5. Enkele contractsbepalingen wijzigingen opdrachtgever / opdrachtnemer bijzondere omstandigheden geval van uitstel geval van vergoeding geval van overmacht voortijdige beindiging geschillenregeling 58. 8.6. Vergoedingen Specifieke vergoedingen zijn mogelijk door Opdrachtgever: in geval van uitstel (bv. verontreiniging van het bouwterrein) in geval van overmacht (bv. aanslag, natuurramp) in geval van vergoeding (bv. Wijziging Opdrachtgever) 59. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10.Besluit 11.Getuigenis 12.Vragen? 60. 9.1. Timing 3e cluster kunstgrasvelden Oproep lokale overheden (2 september 2013) Uiterste datum subsidieaanvraag (31 oktober 2013 Beslissing VR opstart van een derde cluster kunstgrasvelden (inclusief bestemd voor hockey) (juli 2013) Opstart gunningsprocedure (januari - februari 2014) Gunningsbeslissing door VR (maart 2015) Selectievoorstel Selectieadviescommissie met beslissing VR (december 2013) Aanleg kunstgrasvelden (april 2015 oktober 2016) 61. 9.1.1. Gunningsfase Opdracht: opdracht voor het ontwerpen, aanleggen en financieren van een bundel van kunstgrasvelden, welke tevens gedurende een periode van 10 jaar dienen onderhouden te worden. de private kandidaten in de gunningsprocedure dienen een bod (bruto-beschikbaarheidsvergoeding) in voor elk individueel project in de bundel. hiertoe dient elk project individueel opgenomen te worden in het bestek (belang van correcte en volledige individuele projectfiche). Gunningsfase: na de gunning zal de gekozen private kandidaat een projectvennootschap (SPV) oprichten de projectvennootschap zal een individuele DBFM-overeenkomst afsluiten met elke opdrachtgever (waarvoor mandaat gevraagd wordt door de Vlaamse Gemeenschap) 62. 9.1.2. Aanleg- en Beschikbaarheidsfase Aanlegfase: realisatie van het kunstgrasveld zodoende de sportinfrastructuur beschikbaar te stellen in overeenstemming met de outputspecificaties (DBFM-overeenkomst). geen overdracht van een zakelijk recht naar de SPV. bij aflevering van het beschikbaarheidscertificaat dient de eerste beschikbaarheidsvergoeding betaald te worden door de afnemer van het project. Beschikbaarheidsfase: indien de sportinfrastructuur onbeschikbaar is of aan bepaalde eisen niet wordt voldaan, zal een korting worden toegepast op de beschikbaarheidsvergoeding. na de beschikbaarheidsperiode gaat de sportinfrastructuur om niet (kosteloos) over naar de afnemer of subsidieaanvrager (einde van het DBFM-overeenkomst). bij overdracht zal de sportinfrastructuur moeten voldoen aan de in het DBFM-overeenkomst vermelde overdrachtseisen. 63. 9.2. Projectfiche Zal deel uitmaken van het bestek Doel: bieders kunnen op basis van individuele projectfiche een optimale beschikbaarheidsvergoeding berekenen Info over o.m. inplanting, toegankelijkheid terrein, nutsleidingen, contactgegevens, Afvaardiging van Sportfacilitator zal ter plaatse fiche komen bespreken nadat project geselecteerd werd 64. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 65. 10. Beschikbaarheid documenten Aanvraagformulieren, mandaatovereenkomst, subsidieovereenkomst en model van DBFM- overeenkomst zijn beschikbaar op de website van het Departement CJSM: http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/sportinfrastructu urplan/overzicht_projecten/index.html#kunstgrasveld en Sportfacilitator zal verder een centrale rol spelen in de realisatie van het programma communicatie onder meer via website www.vlaanderen.be/sportinfrastructuurplan 66. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 67. 11. Getuigenis Dhr. Sven Van Keymeulen, Sportfunctionaris Stad Aalst 68. Inhoud 1. Situering en historiek 2. Selectie 3. Organisatie 4. Een kunstgrasveld in lokaal (sport-) beleid 5. Het kunstgrasveld 6. Mandaatovereenkomst 7. Subsidieovereenkomst 8. DBFM-overeenkomst 9. Timing 10. Besluit 11. Getuigenis 12. Vragen? 69. 12. Vragen?