3D VISUALISATIES VAN DE INITI AT VISUALISATIES VAN DE INITIATIEVEN. Overzichtskaart initiatieven...

download 3D VISUALISATIES VAN DE INITI AT VISUALISATIES VAN DE INITIATIEVEN. Overzichtskaart initiatieven inclusief

of 5

 • date post

  17-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3D VISUALISATIES VAN DE INITI AT VISUALISATIES VAN DE INITIATIEVEN. Overzichtskaart initiatieven...

 • B I J L A G E :

  3 D V I S U A L I S A T I E S V A N D E I N I T I A T I E V E N

  R U I M T E L I J K K A D E R T E R B E O O R D E L I N G V A N I N I T I A T I E V E N V O O R

  W I N D - E N Z O N N E - E N E R G I E

  H+N+S Landschapsarchitecten

  ROM3D

 • 3

  B I J L A G E : 3 D V I S U A L I S A T I E S

  V A N D E I N I T I A T I E V E N

  Overzichtskaart initiatieven inclusief alle standpunten van de 3D visualisaties

  In deze bijlage worden 3D visualisaties getoond

  van de lopende initiateven voor wind- en

  zonne-energie in de gemeente Amersfoort.

  Er worden steeds 2 beelden per initiatief

  getoond; een ooghoogteperspectief en een

  vogelvluchtperspectief. In de onderstaande kaart

  zijn de locaties van de initiatieven weergegeven.

  Ook wordt op deze kaart aangegeven vanaf

  waar en vanuit welke kijkrichting de 3D beelden

  gemaakt zijn. Deze beelden zijn illustratief en

  komen voort uit het 3D model, dat gemaakt is als

  procesmiddel om samen met initiatiefnemers

  en overige partijen de mogelijkheden van

  de inpassing van wind- en zonne-energie te

  kunnen bespreken.

 • 12 H + N + S ■ B I J L A G E : 3 D V I S U A L I S A T I E S V A N D E I N I T I A T I E V E N

  9 . W I N D B E D R I J V E N T E R R E I N I S S E L T

 • 15

  C O L O F O N Deze bijlage is onderdeel van het onderzoek ‘Ruimtelijk kader ter beoordeling

  van initiatieven voor wind- en zonne-energie, Amersfoort’, uitgevoerd door

  H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met ROM3D, in opdracht van

  de gemeente Amersfoort.

  Projectteam H+N+S Landschapsarchitecten:

  Jasper Hugtenburg, Joppe Veul, Jan Wilbers

  Projectteam ROM3D:

  Willem Rienks, Rik Olde-Loohuis

  H+N+S Landschapsarchitecten

  Postbus 1603, 3800 BP Amersfoort

  033 432 80 36

  www.hnsland.nl

  ROM3D

  Dorshorst 1a, 7217 PH Harfsen

  0573 460634

  www.rom3d.nl

  Amersfoort, augustus 2016

  © H+N+S / ROM3D (2016) Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar

  gemaakt mits de bron wordt vermeld.

  H+N+S Landschapsarchitecten

  ROM3D

 • H+N+S Landschapsarchitecten

  Bezoekadres Soesterweg 300 3812 BH Amersfoort

  Postadres Postbus 1603 3800 BP Amersfoort