3.3.0.1 bestuursverslag 2018 v7 · PDF file directeuren, teams, MR-en en niet te vergeten...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3.3.0.1 bestuursverslag 2018 v7 · PDF file directeuren, teams, MR-en en niet te vergeten...

 • Bestuursserslag 2018

  1

  Rapportage

  Bestuursserslag 2018

 • Inhoudsopgase

  VOORWOORD .................................................................................................................................................. 4

  1. VISIE EN BESTURING ................................................................................................................................ 6 1.1 BESTURING ............................................................................................................................................................... 6

  2. ONDERWIJSKWALITEIT .......................................................................................................................... 9 2.1 INVESTEREN IN ONDERWIJSKWALITEIT .............................................................................................................. 9

  2.1.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO ........................................... 9 2.1.2 Verantwoording besteding middelen prestatiebox ......................................................................... 10 2.1.3 Investeringen vanuit het eigen vermogen ............................................................................................ 10

  2.2 ONDERWIJSOPBRENGSTEN .................................................................................................................................. 12 2.3 ONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN ............................................................................................................................... 15

  2.3.1 Toegankelijkheid .............................................................................................................................................. 15 2.3.2 Onderzoek ........................................................................................................................................................... 15 2.3.3 Duurzaamheid .................................................................................................................................................. 15 2.3.4 Internationalisering ....................................................................................................................................... 16

  3. VOORTGANG BELEIDSDOELSTELLINGEN RAAD VAN BESTUUR 2018 ................................. 16

  4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN .................................................................................................. 18 4.1 ONDERWIJS ............................................................................................................................................................ 18 4.2 ONDERZOEK ........................................................................................................................................................... 19 4.3 KWALITEITSZORG ................................................................................................................................................. 19 4.4 PERSONEEL ............................................................................................................................................................ 19 4.5 HUISVESTING ......................................................................................................................................................... 20 4.6 INVESTERINGSBELEID........................................................................................................................................... 20

  5. RISICOMANAGEMENT ........................................................................................................................... 21 5.1 STRATEGIE.............................................................................................................................................................. 21 5.2 OPERATIONELE ACTIVITEITEN ............................................................................................................................ 21 5.3 FINANCIËLE POSITIE ............................................................................................................................................. 22 5.4 FINANCIËLE VERSLAGLEGGING ........................................................................................................................... 22 5.5 WET- EN REGELGEVING ....................................................................................................................................... 22 5.6 RISICOPROFIEL ...................................................................................................................................................... 22

  6. BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................................. 23 6.1 PERSONEEL ............................................................................................................................................................ 23

  6.1.1 uitkeringen na ontslag .................................................................................................................................. 23 6.1.2 Vergoedingen van het college van bestuur .......................................................................................... 24

  6.2 HUISVESTING ......................................................................................................................................................... 24 6.3 FINANCIËLE POSITIE ............................................................................................................................................. 25

  6.3.1 Financieringsbeleid ........................................................................................................................................ 25 6.3.2 Ontwikkeling van de balansposten .......................................................................................................... 29 6.3.3 Resultaat .............................................................................................................................................................. 30

 • Bestuursserslag 2018

  2

  6.3.4 Analyse exploitatie in relatie tot de begroting................................................................................... 31 6.3.5 Investeringsbeleid............................................................................................................................................ 37 6.3.6 Kasstromen en financiering ........................................................................................................................ 38 6.3.7 Informatie over financiële instrumenten.............................................................................................. 39

  6.4 TREASURYBELEID.................................................................................................................................................. 39

  7. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF.............................................................................................................. 41 7.1 PERSONELE BEZETTING ....................................................................................................................................... 41 7.2 LEERLINGEN ........................................................................................................................................................... 42 7.3 MEERJARENBEGROTING BALANS ........................................................................................................................ 43 7.4 MEERJARENBEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ................................................................................ 45 BIJLABEN ......................................................................................................................................................................... 46

 • Bestuursserslag 2018

  3

  Verklaring jaarserslag 2018

  Dit verstag is opgestetd votgens de regeting jaarverstagtegging onderwijs (RJ 660).

  Conform artiket 5 tid4 sub a van de statuten van de Stichting Prodas is dit bestuursverstag

  vastgestetd door de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 11-06-2019

  Voor akkoord:

  Raad van Toezicht Stichting Prodas

  Dhr. van den Boorn, voorzitter

  Mw. van Horssen

  Mw. Lemtijn

  Dhr. van Nugteren

  Mw. Mengde

  Dhr. Vervoordetdonk

 • Bestuursserslag 2018

  4

  Voorwoord Het jaar 2018 was een jaar waarin we verder gewerkt hebben aan de

  ontwikketingen die we in 2017 ingezet hebben. Naar aanteiding van de

  nieuwe visie is een voorstet gedaan om de schoten te verdeten in ctusters. De

  directeuren in de ctusters gaan gezamentijk de verantwoordetijkheid dragen

  voor de kwatiteit van het onderwijs. De eerste stappen in deze ctustervorming zijn gezet. Op het

  bestuurskantoor is een onderzoek gestart om aanstuiting te vinden bij deze ctustergewijze

  werkwijze. De ontwikketingen hebben ook geteid tot de wens bij een groot aantat directeuren om te

  wisseten van schoot. Het was een ftinke uitdaging om tijdig atte veranderingen te bespreken met atte

  betrokken partijen maar we zijn er in gestaagd bij atte door de MR-en opgestetde profieten, een

  passende directeur te vinden. Ik be