30 jaar Delftse methode

of 8 /8
DELFTSE METHODE 30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk www.delftsemethode.nl

Embed Size (px)

Transcript of 30 jaar Delftse methode

Page 1: 30 jaar Delftse methode

DELFTSE METHODE

30 jaar Delftse methode: praktijkgericht, onconventioneel en natuurlijk

www.delft

semethode.nl

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 1DM-folder 2015 A5 05-08.indd 1 13-08-15 10:5813-08-15 10:58

Page 2: 30 jaar Delftse methode

2

Snel en effectief Nederlands leren doe je met de Delftse methode. De Delftse me-thode is een communicatieve methode die aansluit bij de doelen van anderstaligen: het kunnen verstaan, het spreken, schrij-ven en lezen van het Nederlands. Deze be-proefde methode kent een transparante, stapsgewijze opbouw met ondersteuning in de moedertaal, waardoor het leerproces inzichtelijk wordt en het einddoel haal-baar.

Voor elke doelgroep en niveau is er een methode beschikbaar; laag- en hoogopge-leide anderstaligen, beginners en gevor-derden kunnen aan de slag met de Delftse methode. Naast de papieren uitgaven zijn veel van de onderdelen nu ook als online cursus beschikbaar.

De Delftse methode cursussen kunnen zowel zelfstandig als in groepverband in-gezet worden.

DELFTSE METHODE

OVER DE DELFTSE METHODE

Basiscursus 1 Tekstboek met online toegang 0 > A1 Lager opgeleiden

p. 3

Online only

Oefenboek

Basiscursus 2 Tekstboek met online toegang A1 > A2 Lager opgeleiden

p. 3

Online only

Oefenboek

Nederlands voor buitenlanders

Tekstboek 0 > A2 Hoger opgeleiden

p. 4

Tekstboek met online toegang

Online only

Oefenboek

App

Tweede ronde Tekstboek met online toegang A2 > B1 Hoger opgeleiden

p. 5

Online only

Oefenboek

Derde ronde Tekstboek en online toegang B1 > B2 Hoger opgeleiden

p. 5

Aanvullend materiaal:

Delftse grammatica Boek + cd-rom Alle niveaus p. 6

Delftse methode voor docenten

Docentenhandleiding + website

Voor docenten

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 2DM-folder 2015 A5 05-08.indd 2 13-08-15 10:5813-08-15 10:58

Page 3: 30 jaar Delftse methode

3

DELFTSE METHODE

BASISCURSUS NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS 1 EN 2Deel 1: 0 > A1, deel 2: A1 > A2

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders is speciaal ontwikkeld voor laagopgeleide anderstaligen om het Nederlands te le-ren. Aan de hand van korte, aansprekende teksten leren de cursisten ongeveer twee-duizend belangrijke woorden en woord-groepen. De methode staat garant voor een stapsgewijs leerproces dat snel tot resultaten leidt. Basiscursus 1 en 2 bieden samen een gedegen voorbereiding op de taalmodules van het inburgeringsexamen.

Basiscursus 1 en 2 bestaan beide uit een tekstboek en een oefenboek. Het online zelfstudieprogramma maakt het stude-ren nog makkelijker: met vertalingen, in-spreekmogelijkheid, oefeningen, toetsen en grammatica. Voor extra oefeningen kunnen cursisten gebruik maken van het oefenboek. Hierin staan extra vragen en oefeningen die horen bij het tekstboek. De vragen en oefeningen zijn vooral be-doeld om cursisten aan de praat te krijgen.

Tekstboek | isbn 9789461056344 | Boek en online toegang (1 jaar) | € 65,00

Online only | isbn D300DIG009060 | 1 jaar toegang | € 55,00

Oefenboek | isbn 9789461057228 | Werkboek inclusief online dialoogtrainer | € 33,50

Tekstboek | isbn 9789089536518 | Boek en online toegang (1 jaar) | € 65,00

Online only | isbn 9789461276445 | 1 jaar toegang | € 55,00

Oefenboek | isbn 9789089537010 | Werkboek inclusief online dialoogtrainer | € 33,50

Basiscursus 1 Basiscursus 2

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 3DM-folder 2015 A5 05-08.indd 3 13-08-15 11:1713-08-15 11:17

Page 4: 30 jaar Delftse methode

4

DELFTSE METHODE

Nederlands voor buitenlanders van de Delftse methode is al vijfentwintig jaar een begrip. Dit eerste deel van de Delftse methode voor hoger opgeleiden bevat alles wat anderstaligen nodig hebben om zich snel en effectief het Nederlands eigen te maken. In 43 lessen leren cursis-ten tweeduizend woorden, informatie over Nederland en er is ruim aandacht voor praktijksituaties. De lessen bevat-ten aparte informatie over grammatica die eenvoudig te begrijpen is dankzij de voorbeelden. Daarnaast bevat Nederlands voor buitenlanders veel spreek-, discussie- en schrijfopdrachten.

Nederlands voor buitenlanders is ook be-schikbaar als digitaal oefenprogramma (cd-rom of online). Naast het tekstboek is er een apart oefenboek beschikbaar met extra vragen en oefeningen die aansluiten bij het tekstboek.

De volledige cursus Nederlands voor bui-tenlanders is ook beschikbaar als voor-delige app voor smartphone of tablet, verkrijgbaar via de Apple store en Google play.

NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS0 > A2

Tekstboek | isbn 9789085066675 | Pakket met paperback, 2 cd’s, cd-rom | € 65,00

Online combi | 2009 | isbn 9789058753649 |5e oplage 2014 | Boek + online toegang (1 jaar) Let op: dit pakket bevat geen Nieuwslezer, audio-CD’s, CD-rom | € 89,90

Online only | isbn D300DIG009029 | online 43 lessen - 1 jaar toegang | € 75,00

Oefenboek | isbn 9789085067207 | Paperback + ondersteunende website | € 33,50

App | eerste drie lessen gratis | 43 lessen voor € 19,99 | Verkrijgbaar via App Store en Google play

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 4DM-folder 2015 A5 05-08.indd 4 13-08-15 10:5813-08-15 10:58

Page 5: 30 jaar Delftse methode

5

DELFTSE METHODE

De Tweede ronde is het vervolg op Neder-lands voor buitenlanders, maar kan ook na andere beginnerscursussen worden ge-bruikt, vanaf niveau A2. De cursisten leren ongeveer drieduizend nieuwe woorden en woordgroepen van het Nederlands. Het boek bevat 45 lessen met praktische tek-sten over Nederlandse situaties. Halfge-vorderde hogeropgeleiden kunnen met de Tweede ronde studeren voor het behalen van niveau B1, het vereiste niveau voor het Staatsexamen NT2 I.

In het najaar van 2015 zal de herziene edi-tie van de Tweede ronde verschijnen met een vernieuwd online programma en een app.

Na de Tweede ronde kunnen gevorderde cursisten op de vertrouwde Delftse wijze de volgende stap zetten met de Derde ronde. In vijftien lessen leren cursisten bijna tweeduizend nieuwe woorden over onderwerpen zoals klimaatsverandering, welvaart en filosofie. Het eindniveau van deze cursus is B2, waardoor het een goe-de voorbereiding is op het Staatsexamen NT2 II.

Bij aanschaf van het tekstboek krijgt de cursist ook toegang tot de Derde ronde online. Op deze bijbehorende website is niet alleen de volledige cursus online te volgen, maar de website bevat vanaf eind 2015 ook een speciale Staatsexamen II examentraining.

TWEEDE RONDEA2 > B1

DERDE RONDEB1 > B2

Tweede rondeOnline combi | isbn 9789058753632 | Tekstboek + online toegang (1 jaar) Let op: dit pakket bevat geen CD-rom | € 73,50

Online | isbn D300DIG009009 | online toegang (1 jaar) | € 65,00

Oefenboek | isbn 9789053529676 | € 33,50

Te verschijnen: App Tweede ronde

Derde rondeOnline combi | isbn 9789089535849 | Tekstboek + online toegang (1 jaar) Let op: dit pakket bevat geen CD-rom | € 73,50

Online | isbn 9789089535849 | online toegang (1 jaar) | € 65,00

HERZIEN

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 5DM-folder 2015 A5 05-08.indd 5 13-08-15 10:5813-08-15 10:58

Page 6: 30 jaar Delftse methode

6

Delftse grammaticaGeschikt voor alle niveausDe Delftse grammatica behandelt de tien belangrijkste grammaticale kwesties, in een natuurlijke en zinvolle context. De regels worden inzichtelijk gemaakt door voorbeelden die in een tekst worden ge-bruikt. Delftse grammatica | isbn 9789085066088 | Boek + CD-rom (Windows) | € 24,90

Delftse methode voor docentenDe Delftse methode voor docenten is hét handboek voor alle docenten die (willen) werken met de Delftse methode. Het biedt uitleg over de didactiek, het ge-bruik en de implementatie van de Delftse methode in de lespraktijk.

Delftse methode voor docenten | isbn 9789085069942 | Boek + ondersteunende website | € 25,50

De taal van de verplegingNiveau A2 > B1Het is duidelijk dat de taal van de verple-ging meer is dan alledaags Nederlands. De taal van de verpleging is bedoeld om anderstalige verpleegkundigen voor te be-reiden op het werken in een Nederlandse zorginstelling.

De taal van de verpleging | isbn 9789053529560 | € 52,50

DELFTSE METHODE

Altijd en overal toegang tot jouw Delftse methode cursus? Veel van de onderdelen van de Delftse methode zijn ook als online programma te krijgen. Hiermee krijgt u toegang tot de volledige cursus in een on-line omgeving.

Waarom online werken? • Geen boeken meer nodig• Altijd en overal toegang via laptop, ta-

blet en smartphone • Voordelig • Direct starten bij de les waar je gebleven

bent • Al het benodigde materiaal op een plek:

teksten, oefeningen en audiomateriaal

Basiscursus 1, Basiscursus 2, Nederlands voor buitenlanders, Tweede ronde en Derde ronde hebben een online only programma.

DE DELFTSE METHODE ONLINE

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 6DM-folder 2015 A5 05-08.indd 6 13-08-15 10:5813-08-15 10:58

Page 7: 30 jaar Delftse methode

Ik bestel graag de volgende uitgaven (en weet dat er voor bestellingen naar het buitenland verzendkosten worden berekend):

Ik geef NT2-les aan cursisten* en bestel daarom een beoordelings-exemplaar van de hierboven vermelde uitgaven met 50% korting, zonder verzendkosten (alleen tekst- en oefenboeken voor cursisten).

Ik wil graag de NT2-catalogus van Boom ontvangen.

BESTELBON

ISBN

ISBN

ISBN

ISBN

ISBN

Naam

Instelling

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Handtekening

Datum

* U geeft les aan minimaal 10 cursisten.

Vanuit het buitenland a.u.b. in een gefrankeerde envelop naar: Uitgeverij Boom, Klantenservice NT2, Prinsengracht 747, 1017 JX Amsterdam, Nederland

Bestel snel v

ia

www.nt2.n

l

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 7DM-folder 2015 A5 05-08.indd 7 13-08-15 10:5813-08-15 10:58

Page 8: 30 jaar Delftse methode

Uitgeverij BoomPostbus 159701001 NL Amsterdamtel. 020 5200126fax 020 [email protected]

Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren met Boom

Bestel snel via

www.nt2.nl

Tweede rondeNederlands voor buitenlanders

Tekstboek + online

DM-folder 2015 A5 05-08.indd 8DM-folder 2015 A5 05-08.indd 8 13-08-15 10:5813-08-15 10:58