3 1-de-von-neumann-architectuur

of 33 /33
De von Neumann architectuur www.sleutelboek.eu

Embed Size (px)

description

Dit is een begeleidende presentatie bij het hoofdstuk 3.1 van het Sleutelboek Computerhardware. Deze presentatie mag vrij worden gebruikt, aangepast en verspreid. Meer informatie over het Sleutelboek Computerhardware is beschikbaar op www.sleutelboek.eu

Transcript of 3 1-de-von-neumann-architectuur

Page 1: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De von Neumann architectuur

www.sleutelboek.eu

Page 2: 3 1-de-von-neumann-architectuur

John von Neumann

3.1.1 Instructieafhandeling

3.2.2 Kloksnelheid

www.sleutelboek.eu

De von Neumann architectuur

Page 3: 3 1-de-von-neumann-architectuur

John von Neumann

www.sleutelboek.eu

Page 4: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Page 5: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De Prefetch Unit geeft de Bus Interface Unit de opdracht om de eerste instructie uit het geheugen te halen.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

1

Page 6: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De Bus Interface Unit krijgt van de Adresseringseenheid het juiste geheugenadres.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

2

Page 7: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Adresseringseenheid

Berekent een lineair (logisch) adres

Zet het lineair adres om naar een fysiek

geheugenadres

Segment Unit

Paging Unit

Page 8: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De Bus Interface Unit haalt de instructie uit het werkgeheugen op en geeft ze door aan de Prefetch Unit.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

3

Page 9: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De Prefetch Unit zet de instructie in de anticipatie-wachtrij zodat ze op het juiste ogenblik wordt uitgevoerd.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

4

Page 10: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De anticipatie-wachtrij geeft de instructie door aan de Opdrachteneenheid (Decode Unit), die ze ontleedt en vertaalt naar een uitvoerbare instructie voor de Uitvoeringseenheid.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

5

Page 11: 3 1-de-von-neumann-architectuur

Op dezelfde manier worden de twee getallen uit het werkgeheugen opgehaald.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

6

getal 1

getal 2

Page 12: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Uitvoeringseenheid

ALU

PTU

CU

registers

Page 13: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De CU kiest een registeradres voor het eerste getal en stuurt dat naar de PTU.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

7

Page 14: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De PTU controleert of het registeradres kan gebruikt worden. Indien dat zo is, wordt het getal in het register bewaard. Indien dat niet het geval is, berekent de CU een nieuw registeradres.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

8

Page 15: 3 1-de-von-neumann-architectuur

Het tweede getal wordt op dezelfde manier in het register geplaatst.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

9

Page 16: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De ALU haalt de twee getallen uit het register en voert de instructie (optelling) uit.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

10

Page 17: 3 1-de-von-neumann-architectuur

De berekende som wordt in het register geplaatst, op een registeradres dat berekend werd door de CU en gecontroleerd door de PTU.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

11

Page 18: 3 1-de-von-neumann-architectuur

Het resultaat wordt door de CU naar de Bus Interface Unit gestuurd. Die krijgt van de Adresseringseenheid een geheugenadres om het resultaat in het werkgeheugen te bewaren.

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

12

Page 19: 3 1-de-von-neumann-architectuur

1 - 3

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Prefetch

4 - 6

Decode

7 - 12

Execute

Page 20: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prefetch A

Decode A

Execute A

Prefetch B

Decode B

Execute B

Prefetch C

Decode C

Execute C

Von Neumann flessenhals

Page 21: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

1

2

3

4

5

Prefetch A

Decode A

Execute A

Prefetch B

Decode B

Execute B

Prefetch C

Decode C

Execute C

pipelining

Page 22: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Probleem bij selecties

voer A uit

A > 0

voer B uit

Oplossing: (Dynamic) Branch

Prediction

Page 23: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

1

2

3

4

5

6

Prefetch A

Decode A

Execute A

Prefetch B/C

Decode B/C

Execute B/C

De uitkomst van A wordt “geraden” door de processor.

Page 24: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

1

2

3

4

5

6

Prefetch A

Decode A

Execute A

Prefetch B

Decode B

Execute B

Situatie 1: de uitkomst werd juist geraden.

2 stappen winst

Page 25: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

1

2

3

4

5

6

Prefetch A

Decode A

Execute A

Prefetch B

Decode B

Situatie 2: de uitkomst werd fout geraden.

Prefetch C

Decode C

Execute C

geen winst, maar ook geen verlies

Page 26: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Wat indien voorspellenonmogelijk is?

geef waarde A in

geef waarde B in

C A + B voer D uitOplossing: OOO-Execution

(Superpipelining)

Page 27: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

1

2

3

4

5

6

7

8

Prefetch A

Decode A

Execute A

Prefetch B

Decode B

Execute B

Prefetch C

Decode C

Execute C

Prefetch D

Decode D

Execute D

Prefetch D

Decode D

Execute D

Page 28: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Hyperthreading

CPU RAM

Page 29: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.1 Instructieafhandeling

www.sleutelboek.eu

Multicore processoren

CPU RAM

Page 30: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.2 De kloksnelheid

www.sleutelboek.eu

Hoge klokfrequenti

e

Lage klokfrequenti

e

Elk een eigen klokgenerator

Page 31: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.2 De kloksnelheid

www.sleutelboek.eu

Klokfrequentie uitgedrukt in GHz

TDPuitgedrukt in Watt

Page 32: 3 1-de-von-neumann-architectuur

3.1.2 De kloksnelheid

www.sleutelboek.eu

Overklokken

Oververhitting

Kunnen cache- en

werkgeheugen wel volgen?

Kunnen schijven en uitbreidings-

kaarten volgen?

Software?

Kans op instabiel systeem of schade aan hardware!

Page 33: 3 1-de-von-neumann-architectuur

Sleutelboek Computerhardware

Dit is een begeleidende presentatie bij het hoofdstuk 3.1 van het

Sleutelboek Computerhardware. Deze presentatie mag vrij worden gebruikt, aangepast en verspreid.

Deze dia bevat de bronvermelding en moet ten allen tijde deel blijven

uitmaken van de presentatie.

Meer informatie over het Sleutelboek Computerhardware is beschikbaar op

www.sleutelboek.eu

Klik op de knop EXIT om de presentatie af te sluiten.