28032012 Riek Joosten TNO Privacy just. gegevens en wbp

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  357
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of 28032012 Riek Joosten TNO Privacy just. gegevens en wbp

 • Privacy by Design & Proof of Concept voor - ontsluiting van Justitile Gegevens - compliance aan WBP Rieks Joosten

 • Rieks Joosten

  RETINA Demo

  TNO: opgericht in crisistijd (1932)

  Artikel 4 TNO wet

  TNO helpt overheden en

  bedrijven met specifieke R&D

  TNO is onafhankelijk van

  publieke of private belangen

  De Organisatie heeft ten doel ertoe bij te dragen dat op

  toepassing gericht technisch- en natuurwetenschappelijk

  onderzoek en daarmee te verbinden sociaal-wetenschappelijk

  en ander op toepassing gericht onderzoek op doelmatige

  wijze dienstbaar wordt gemaakt aan het algemeen belang en

  de daarbinnen te onderscheiden deelbelangen.

  28 maart 2012

  2

  Rieks Joosten

  afd. Informatiebeveiliging

  Eemsgolaan 3, Groningen

  +31 888 667 744

  [email protected]

 • Privacy by Design

  Ann Cavoukian (Information & Privacy Commissioner of Ontario):

  I first developed the concept of Privacy by Design in the 90s, as a response

  to the growing threats to online privacy that were beginning to emerge

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  3

  privacy inbakken in ontwerpspecificaties

  data minimalisatie, user control, etc.

  Fundamentele vragen m.b.t. Personal Identifiable Information (PII):

  Wat is privacy? Wat is PII? Welke PII zijn nodig? Met wie delen we

  dat? Van wie accepteren we PII? Hoe te beheren? Enzovoorts

  Hoe maak je een ontwerp met ingebakken privacy?

 • Daan de Koning

  (Hoofd Keteninformatievoorziening

  Ministerie van Veiligheid en Justitie)

  We willen meer mensen toegang geven tot justitile en strafvorderlijke

  gegevens door de regels strakker toe te passen.

  Hoe doe je dit op het gebied van de Wet Justitile en Strafvorderlijke

  Gegevens (bijv.: een centraal digitaal dossier, dat zicht volautomatisch

  houdt aan de toegankelijkheidseisen, zoals de wet die stelt.

  Vraagstukken van Daan gaan over ketenprocessen, Privacy by Design:

  (bijvoorbeeld: kan een gemeente binnen de regels direct toegang

  krijgen tot justitile gegevens?

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  4

 • Automatiseer het ontwerpen:

  Wet, regelgeving en andere regels

  formaliseren (intern formaat)

  Hieruit prototypes genereren waarmee

  we kunnen spelen:

  valideren van de interpretaties van

  de regels tegen juristen of andere

  autoriteiten

  aanpassen van de geformaliseerde

  regels overeenkomstig de feedback

  Hieruit functionele specificaties

  genereren

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  5

 • Proof of the pudding is in the eating:

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  6

  Voor Daan c.s. is het VOG-NP proces gemodelleerd op basis van:

  Wet c.q. Besluit Justitile en Strafvorderlijke gegevens

  Beleidsregels VOG-NP-RP 2008

  We hebben laten zien dat:

  wetsartikelen gehandhaafd worden

  alleen afleidbare besluiten door het systeem genomen worden

  een efficintere procesuitvoering mogelijk is

  ontsluiting van strafblad beperkt kan worden tot het noodzakelijke

  Daan c.s. hebben geconstateerd dat met deze werkwijze:

  erg veel discussie wordt vermeden (bijv. definitie-kwesties)

  compliance aan de wet bereikbaar is

 • Screenshot van de PoC

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  7

 • Soortgelijke issues spelen veel breder: Onderzoeksvraag: Kunnen we een hulpmiddel maken

  voor ontwerpers van mogelijk privacy-gevoelige systemen

  om hun systeem WBP compliant te laten zijn?

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  8

 • PbD tool voor WBP Compliance

  Verschillende levels of compliance specificatie: hoe heet de verwerking, wie zijn verantwoordelijk,

  welk(e) doel(en) dient de verwerking e.d.

  ontwerp: welke systemen zijn er, welke soorten berichten kunnen ze

  uitwisselen en welk soort persoonsgegeven zit daar in

  operationeel: welk peroonsgegeven is verzameld/verstuurd/verwerkt,

  voor welk doel

  is work in progress

  Verwachte resultaten:

  ondersteuning voor business (WBP checklists, meldingen)

  ondersteuning voor ontwerpers (signaleren van overtredingen) een runtime checker engine

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  9

 • Voorbeeld regels:

  Elk verwerkingsdoel van een verwerking moet (door de verantwoordelijke) zijn

  gerechtvaardigd, of moet een subdoel zijn van een ander verwerkingsdoel

  (waaruit de rechtvaardiging is overgerfd) (bron: Artikel 7 Wbp:

  Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld)

  Als een service een soort persoonsgegeven verwerkt, dan moet die service een

  doel nastreven voor welke de verantwoordelijke heeft vastgesteld dat dit soort

  persoonsgegevens daarbij nodig is.

  (bron: Artikel 11 eerste lid Wbp: Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of

  vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig

  zijn)

  Elk persoonsgegeven dat is verzameld door een (runtime) service moet zijn

  getagd met het doel waarvoor het is verzameld, hetgeen er een is van de mogelijke doelen die design-time zijn vastgesteld.

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  10

  Specifi-

  catie

  Ontwerp

  Runtime

 • Onderzoekscase: Apenheul Gorilla eiland

  11 cameras rondom het

  gorilla eiland worden

  genstalleerd

  Doel: het op bezoekers-

  zuilen tonen van waar de

  gorillas zich bevinden

  28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  11

 • 28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  12

 • 28 maart 2012

  Rieks Joosten

  RETINA Demo

  13

  Vragen