2703264 jc groep jaarboek 2011

download 2703264 jc groep jaarboek 2011

of 34

 • date post

  29-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  13
 • download

  1

Embed Size (px)

description

JC Groep - Brede ondersteuning voor ondernemingen en organisaties - Consultancy, Interim Management, Detachering & Uitzenden, ICT-diensten en oplossingen.

Transcript of 2703264 jc groep jaarboek 2011

 • 1. Breng vooral ook even een bezoek aan onze websites! Hier vindtu nog meer informatie over diensten, producten, productfolders,vacatures/ opdrachten n de nieuwste ontwikkelingen binnen de JC Groep.2011In bewegingwww.jcgroep.nlwww.jcconsultancy.nl Strategie & Veranderingwww.jcservira.nl Zorg- en Kwaliteitsmanagement In bewegingwww.jcsystems.nl2011 Informatiemanagementwww.jcservices.nl ICT-diensten en oplossingenwww.jcinterim.nlInterim management www.jcstaffing.nl Detachering www.alteza.nl088-126 02 00 Uitzenden088-126 02 10

2. In beweging 2011 3. VoorwoordNamens mijn collega partners bied ik u hierbijonze tweede uitgave aan van het JC Groepjaarboek. Met dit jaarboek 2011 wil deJC Groep u op een praktische en overzichtelijkewijze op de hoogte houden van de ontwik-kelingen en de producten en diensten van deJC Groep.2010 was voor veel organisaties een spannendjaar, dat gold ook voor de JC Groep en haarbedrijven. Ondanks de financile crisis is hetde JC Groep wederom gelukt te groeien. Hetsucces van deze groei is mede dankzij hetvertrouwen dat wij kregen van onze klanten,maar ook door de inzet van onze zeertoegewijde medewerkers/collegas. Het succes,zo denken wij, heeft te maken met; onze visieop de markt waarin klanten werkzaam zijn,creativiteit, goed partnership, geduld en hardColofon en slim werken.Copyright uitgave 2011 JC GroepEerste druk 2011, tweede uitgaveWij willen deze kennis, ervaringen en aanpakOntwerp: Dikke Punt ontwerp & illustratie graag met u delen omdat wij denken, dat doorDruk: Coers & Roest ontwerpers bno | drukkers, Arnhem met elkaar samen te werken en kennis te delenFotografie: Marjolein van den Berg, Beeldbazaar er nieuwe gezichtspunten ontstaan die leiden 4. tot een beter en succesvol maatschappelijkInleidingondernemerschap.2011, JC Groepsfilosofie!Ook in 2011 geldt dat wij beloftes gaan waarDe tweede editie van het JC Groep jaarboekmaken omdat wij overtuigd zijn van destaat in het teken van de cohesie van onzebetrouwbaarheid en kwaliteit van onzeJC Groep, ook wel de JC Groepsfilosofiemedewerkers en producten en diensten.genoemd. Niet alleen bieden wij eenverscheidenheid aan diensten en productenRest mij u, mede namens partners enmaar kunnen deze ook integraal aanbieden.medewerkers van de JC groep te bedankenvoor de prettige samenwerking in 2010 en hetWij zullen u in deze editie inzicht geven inin ons gestelde vertrouwen. Wij wensen voor ude diensten en producten van de JC Groep.dat 2011 een jaar wordt van creativiteit, - erVerder zullen de partners hun kijk geven opis meer dan het oog waarneemt- waarin groei,de ontwikkelingen in diverse branches. Ookverandering en dynamiek uw klanten tevredenerg interessant, achterin het boekje zijn onzehouden en maken. Wij staan als JC Groep ookklanten aan het woord!in 2011 voor u klaar.Kees JanssenPartner JC Consultancy 5. Contact InhoudJC GroepInhoudJC Groep: Brede ondersteuningvoor ondernemingen en organisaties ....... 8T 088-126 02 00 (Centraal)F 088-126 02 10E info@jcgroep.nlJC Groep ...............................................................12NijmegenPartners.............................................................. 13T 088-126 02 02Bezoekadres:Postadres:Diensten en producten:Kerkenbos 1008Kerkenbos 10086546 BA Nijmegen6546 BA NijmegenJC Consultancy ................................................... 26JC Servira ............................................................. 28ScherpenzeelJC Systems .......................................................... 30T 088-126 02 04Bezoekadres:Postadres:JC Services ...........................................................32Marktstraat 44a Postbus 86JC Interim ........................................................... 343925 JS 3925 ZHScherpenzeel Gld. Scherpenzeel Gld. JC Staffing ........................................................... 36Alteza Flex ............................................................ 38Bedrijven ............................................................... 40Onze klant ............................................................54 6. JC Groep:En loket Brede ondersteuningJC GroepDe samenwerkende bedrijven binnen voor ondernemingen de JC Groep zijn;I N B E W EG I N G en organisaties JC Consultancy en JC Servira De JC Groep is een samenwerkingsverbandOnderzoek, advisering en begeleiding van zelfstandig opererende bedrijven die organisaties en ondernemingen in de breedte JC Systems en JC Services ondersteuning biedt. Ons producten- en ICT diensten- en oplossingen dienstenpakket is groot. JC Interim, JC Staffing en Alteza Flex U kunt bij ons terecht voor onafhankelijkInterim management, detachering en onderzoek, advies op strategisch- en uitzenden werkvloerniveau en professionele begeleiding van bijvoorbeeld veranderprocessen. VerderSamen vormen we een ketenorganisatie hebben we uiteenlopende ICT- diensten enwaar ondernemingen en organisaties terecht oplossingen in ons dienstenpakket. En om dekunnen met al hun vragen en problemen. cirkel compleet te maken, bieden we desgewenstOnze klanten kunnen zich via n loket met ook het benodigde personeel; op interim basis,raad en daad laten bijstaan; het bedrijfs- via detachering of als uitzendkracht.onderdeel van de JC Groep waar de klant alseerste terecht komt, kan desgewenstproducten en diensten van de anderebedrijven inschakelen. Zonder dat eroverigens sprake is van gedwongenwinkelnering.| pagina 8 pagina 9 | 7. Breed dienstenpakket,Werkzaam in praktisch op maatuiteenlopende branchesJC Groep Elk onderdeel van de JC Groep heeft zijn Als JC Groep zijn we groot geworden in de eigen specialisatie en opereert zelfstandig. sectoren Zorg & Welzijn, Wonen en Onderwijs. Samen bieden we een brede schakering We kunnen bogen op veel kennis en ervaring producten en diensten waarmee we onzein deze branches. Inmiddels zijn we ook actief klanten organisatiebreed van dienst zijn.in de zakelijke dienstverlening, in het MKB en Het gemeenschappelijke doel is om klantenbij de overheid. een stap verder te brengen, met name wat betreft klantgericht en efficint werken. Daarbij gaan we praktisch en doelgericht te werk. We verdiepen ons in de situatie van de klant en de achtergrond van zijn vraag, bouwen een relatie op en zetten in op wederzijds vertrouwen. Bij ons krijgen klanten geen standaard oplossingen, maar producten en diensten op maat.De JC Groep biedt ondersteuningvan boardroom tot werkvloer| pagina 10 pagina 11 | 8. Kees Janssen, Partner JC Groep enPartners tevens naamgever Welke navolgende trends en strategische vraagstukken zie je voor JC Groepde komende jaren? Onze JC Groepsfilosofie is samen bereikDe financile crisis, voornamelijk veroorzaakt je meer dan alleen. Dat is de kern van dedoor de financile sector, heeft meer dan ooit JC Groepsidentiteit. Wij zijn met circa 50duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn en hoe medewerkers continu in dialoog met onze belangrijk het is met elkaar samen te werken klanten, leveranciers, ambassadeurs en om-aan nieuwe gezichtspunten die leiden tot nieuwe geving. Dat levert een continue flow van nieuwe concepten en nieuwe manieren van kijken naar ideen, concepten, diensten en producten op maatschappelijk ondernemen. waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Voor samenwerking is vertrouwen nodig, een De JC Groep biedt een grote verscheidenheid zeer belangrijke factor voor herstel en groei. aan diensten en producten die op verzoek c.q. De JC Groep werkt continu aan het vertrouwen de behoeften van klanten integraal kunnen door vanuit haar maatschappelijk ondernemen worden aangeboden. In onze JC Groep leveren transparant in dialoog te treden met haar (werk) de afzonderlijke bedrijven op verzoek integraal omgeving. In 2010 leverde het in dialoog zijn maatwerk dat wij combineren met bewezen met onze (werk)omgeving waardevolle inzichten vertrouwen, praktijkervaring, vakkennis, prijsop over innovatieve organisatorische trends. en kwaliteit.| pagina 12 pagina 13 | 9. Samen met deze (werk)omgeving ontwikkelde de indirecte activiteiten zoals productie-de JC Groep strategische concepten en dienstenregistratie, productieoptimalisatie enPartnersom antwoord te geven op onderstaande trends.kasstroombeheersing bij de JC GroepDe belangrijke trends, zoals wij die zien/ervaren,onderbrengen.voor de komende jaren zijn: De afgelopen jaren lieten veel (zorg)ondernemers Innovatie gaat steeds gepaard met hetzich opjagen om kwaliteitssystemen teontwikkelen van netwerken van samenwerk- implementeren die nadruk legden op uitgebreideende aanbieders. Geen enkele aanbieder van procedures, regels, instructies en controle-diensten en producten kan het meer alleen af;mechanismen. Wij zien in onze praktijk een ICT maakt het mogelijk de professional verschuiving van minder nadruk op(medewerker) en klant weer centraal te stellen procedures en regels naar meer zelfverant-met beduidend minder managers en te zwarewoordelijkheid bij medewerkers als het gaat omondersteunende afdelingen. Klassieke kwaliteit in de vorm van persoonlijke certificering.structuren geven onvoldoende antwoord opde veranderende markt; Werving en selectie zal steeds meer viainternet worden georganiseerd en wordenuitbesteed. In onze praktijk merken wij datvoor veel bedrijven werving en selectie ineigen beheer door verborgen kosten vaakveel hoger uitvalt dan begroot; Door de volwassenheid van de ICT zullenondernemers (met name voor de zorgsector)de ondernemingsstrategie steeds latenversterken door slim te outsourcen. In onzepraktijk merken wij dat klanten een deel van| pagina 14 pagina 15 | 10. Evelien Verkade,Binnen Clint op de Juiste Plaats participerennu al tientallen organisaties die met elkaar eenPartner JC Groep Partnersnetwerk vormen en gaan voor de beste zorgtegen de beste prijs. In de komende periodeHoe zie je de toekomstgaan we hier actief naar op zoek: op welke wijzevan Clint op de Juiste kunnen we het beste de zorg organiseren?Plaats binnen JC Servira? Laag bij de clint, met de clint en professionalcentraal. Met zo wei