26052011 gebiedsvisie nieuw west [webversie]

Click here to load reader

 • date post

  01-Dec-2014
 • Category

  Real Estate

 • view

  1.212
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 26052011 gebiedsvisie nieuw west [webversie]

 • 1. Gebiedsvisie Nieuw West Met je hoofd in de Stad en je voeten in het groen mei 2011 1
 • 2. ColofonGert Peter Vos ProcesmanagementSaskia Krieger Junior ProcesmanagerEric ten Napel ProjectleidingJan Brouwer StedenbouwkundigeBella Pover Beleidsmedewerker verkeerRobert Stam PlanontwikkelaarRen Stam Beleidsmedewerker VolkshuisvestingBea van Voorhuizen Beleidsmedewerker Economische ZakenMarieke Sloep Sociaal programmaLya van Arum WijkmanagementWillem Tott WijkmanagementHans Grotenbreg Beleidsmedewerker WaterRegina van de Berg Marketing en communicatieVincent Westzaan RedactieLaura Hakvoort Beeldmateriaal en lay-out
 • 3. VoorwoordVoor u ligt de Gebiedsvisie Visie Nieuw West. Nu de voltooiingvan het stadscentrum steeds meer in zicht komt, moet hetonderscheidende karakter van Nieuw West meer dan ooittot de verbeelding gaan spreken en onderwerp van gesprekgaan worden. Deze gebiedsvisie heeft tot doel inzichtelijkte maken welke invulling voor Inverdan West de gemeentevoor ogen heeft en hoe zij het eindbeeld wil bereiken. Eengebied tot ontwikkeling brengen kan de gemeente niet alleen,ze heeft daar (markt)partijen bij nodig. Partijen die net alsde gemeente de kansen voor West zien en bereid zijn desamenwerking aan te gaan en de visie in projecten om tezetten.Inverdan West komt er aan! 3Robert Linnekamp,Wethouder Inverdan.Zaandam,26 mei 2011
 • 4. 4
 • 5. InhoudsopgaveVoorwoord 31. Inleiding 62. Visie 123. Ruimtelijk raamwerk 184. Deelgebieden 265. Ontwikkelstrategie 466. Investeringsprogramma 507. Marketing en branding 52Literatuurlijst 56 5
 • 6. 1 Inleiding In de Gebiedsvisie Inverdan West, Met je hoofd in de stad en je voeten in het groen, verwoordt de gemeente Zaanstad haar ambities voor de wijk Zaandam Nieuw West. Onder Zaandam Nieuw West verstaan we hier de optelsom van Westzanerwijk en Westerwatering. Het is een woongebied met ruim 12.000 bewoners, enkele kleinschalige bedrijventerreinen en een paar kantoren langs het spoor. Nieuw West heeft veel potentie door de nabijheid van zowel groen als stedelijkheid en de ligging ten opzichte van het station en het centrum, maar er zijn ook Veenweide Zaan
 • 7. minder sterke kanten, zoals het beperkte voorzieningenniveau In het oostelijk deel van Inverdan zijn al diverse projectenin de bestaande wijk. opgeleverd, andere naderen hun voltooiing. Ook is de opgetilde stadsstraat in het centrumdeel al bijna gereed. DeIn Nieuw West vinden onder de noemer Inverdan uitvoering van de verbinding over het spoor en de projectennieuwe ontwikkelingen plaats. Inverdan is het aan de westkant moet nog starten. In het programma vanontwikkelingsprogramma, vastgelegd in het Masterplan Inverdan West is de realisatie opgenomen van woningen,Inverdan, voor het centrumgebied van Zaanstad, met als commercile en niet-commercile voorzieningen. Geeftdoelstellingen het verbeteren van de fysieke kwaliteiten Inverdan geheel Zaanstad een impuls, Inverdan West biedtvan het centrum en het versterken van de economische kansen om de ontbrekende kwaliteiten van Nieuw West aan teen sociale structuur van Zaanstad. Belangrijk element vullen en de wijk als geheel te versterken.van Inverdan is het slechten van de barrire die spoor enProvincialeweg vormen tussen het stedelijk centrum aan de De gemeente geeft in dit document aan wat de krachtoostkant van het station en de woonwijk aan de westzijde. van Nieuw West is en hoe Inverdan West dit zou kunnenNu bestaat de verbinding tussen beide stadsdelen nog uit versterken. Niet alle details zijn bekend. Dat hoeft ook nieteen matig bereikbaar tunneltje, straks kunnen fietsers en en kan ook niet. De gebiedsvisie beslaat een langere periodevoetgangers gebruikmaken van een opgetilde stadsstraat en moet flexibel genoeg zijn om mee te kunnen veranderendie over Provincialeweg en spoor loopt. Aan die stadsstraat met de werkelijkheid. Flexibiliteit is ook nodig om ruimte tekomt een interessant programma, met onder meer woningen, bieden aan de inbreng van marktpartijen, investeerders enhet nieuwe stadhuis, de centrale bibliotheek, winkeltjes en andere ontwikkelpartners. Wel zijn er bepaalde gegevenhedenhoreca. waarmee rekening gehouden moet worden: de ruimtelijke 7 [Soeters Van Eldonk architecten]
 • 8. structuur van het gebied en de ontwikkelingen die al in het kader van Inverdan West in gang zijn gezet. Al met al dient de visie voor ons als gemeente als leidraad en inspiratiebron. Tegelijk willen we investeerders, ontwikkelaars en andere genteresseerden uitnodigen om gezamenlijk met ons deze plannen te realiseren. De gebiedsvisie is een richtinggevend raamwerk. Partijen die ideen hebben voor Nieuw West of hier projecten willen beginnen, kunnen aan de hand van de gebiedsvisie nagaan in hoeverre hun plannen passen binnen het karakter en de structuur van de wijk en de door de gemeente gedachte ontwikkelrichting. Per deelgebied moet8 een nadere uitwerking worden gemaakt binnen het ruimtelijke raamwerk. Een ambtelijke werkgroep heeft de Gebiedsvisie Nieuw West opgesteld en daarbij gebruik gemaakt van eerdere studies die voor het gebied zijn gedaan, zoals de Sociale Visie, de Kracht van West, de ontwikkelstrategie van Site Urban Development en een marktconsultatie. Voor Nieuw West is in 2010 samen met belanghebbenden en maatschappelijke partners uit de wijk een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) opgesteld. Deze heeft betrekking op de hele wijk. In het te ontwikkelen Inverdan West wordt de WUP meegenomen, waaronder: uitbreiden faciliteiten voor jongeren, bijvoorbeeld door ver- [Soeters Van Eldonk architecten] groting van het sportaanbod (fitness, gymzalen) of bouw van een jongerencentrum; Een ander deel van de WUP-projecten vindt in overige delen veilige routes voor schoolgaande kinderen (kindlint); van Nieuw West uitvoering. ontwikkeling van Held Jozua, met een avonturenspeelplek en eventueel horeca; Voor de verdere ontwikkeling van Inverdan West is het realisatie van een brede school in combinatie met een bu- bestemmingsplan kaderstellend. Dit is een bestemmingsplan urtcentrum en naschoolse opvang. op hoofdlijnen met een uitwerkingsverplichting. Per deelgebied moet een uitwerkingsplan worden gemaakt. De
 • 9. Aanleiding Voor het opstellen van de gebiedsvisie zijn meerdere redenen. Om te beginnen het feit dat de gemeenteraad van Zaanstad in september 2010 heeft ingestemd met wijzigingen ten opzichte van het Masterplan voor Inverdan West. De wijzigingen worden deels ingegeven door het nieuwe economische klimaat, deels door de veranderende marktvraag. Het ambitieniveau voor Inverdan West blijft echter gelijk, de gemeente doet geen concessies aan de kwaliteit. De belangrijkste wijzigingen zijn: de Houtveldweg blijft liggen op het huidige trac; 9 op