26-07-2015 ochtend dienst

download 26-07-2015 ochtend dienst

If you can't read please download the document

 • date post

  11-Aug-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  31
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of 26-07-2015 ochtend dienst

 1. 1. Voorganger: Ds. den Admirant Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Lied voor de dienst: Gezang 460 1 en 4 Loof de Koning heel mijn wezen
 3. 3. Lied voor de dienst: Opwekking 529 Kom laten wij bidden.
 4. 4. Voorganger: Ds. den Admirant Organist: Johannes de Vries
 5. 5. Mededelingen
 6. 6. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 7. 7. Verootmoediging, door lezen 2 Kronieken 7:14 (HSV) Gebed.
 8. 8. Genadeverkondiging: 1 Joh. 2: versen 1 en 2(HSV).
 9. 9. Zingen Psalm 79: vers 5
 10. 10. Belofte van het Nieuwe Verbond Jeremia 31: 31-34 (HSV) Tien geboden Exodus 20:1-17 (HSV)
 11. 11. Psalm 99: vers 6
 12. 12. Gebed om opening van het Woord.
 13. 13. Kinderlied Opwekking 40
 14. 14. Fijne kindernevendienst!
 15. 15. Schriftlezing Numeri 9:15-20 (HSV) Wolk- en vuurkolom boven de tabernakel Numeri 33: 1-9 (HSV) Overzicht van de reizen en rustplaatsen van de Israelieten
 16. 16. 15 Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis; en 's avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen. 16 Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur.
 17. 17. 17 Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Isralieten daarna op; en op de plaats waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Isralieten hun kamp op. 18 Op het bevel van de HEERE braken de Isralieten op, en op het bevel van de HEERE sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp.
 18. 18. 19 Als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Isralieten de voorschriften van de HEERE in acht en braken zij niet op. 20 Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was, bleven zij op het bevel van de HEERE in hun kamp, en op het bevel van de HEERE braken zij op.
 19. 19. 331 Dit zijn de rustplaatsen van de Isralieten, die uit het land Egypte vertrokken zijn, ingedeeld naar hun legers, door de dienst van Mozes en Aron. 2 Mozes schreef hun vertrekpunten op, van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de HEERE. Dit nu zijn hun rustplaatsen, ingedeeld naar hun vertrekpunten.
 20. 20. 3 Zij braken op van Rameses; in de eerste maand, op de vijftiende dag van de eerste maand, de dag na het Pascha, vertrokken de Isralieten door een opgeheven hand, voor de ogen van alle Egyptenaren, 4 terwijl de Egyptenaren hen begroeven die de HEERE onder hen getroffen had, alle eerstgeborenen; ook had de HEERE strafgerichten voltrokken over hun goden. 5 De Isralieten braken op van Rameses en sloegen hun kamp op in Sukkoth.
 21. 21. 6 Zij braken op van Sukkoth en sloegen hun kamp op in Etham, dat aan de rand van de woestijn ligt. 7 Zij braken op van Etham en keerden terug naar Pi-Hachiroth, dat tegenover Bal-Sefon ligt, en sloegen hun kamp op voor Migdol.
 22. 22. 8 Zij braken op van Pi-Hachiroth en staken over, midden door de zee, naar de woestijn; zij gingen drie dagreizen de woestijn Etham in, en sloegen hun kamp op in Mara. 9 Zij braken op van Mara, en kwamen in Elim in Elim waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen en zij sloegen daar hun kamp op.
 23. 23. Opwekking 334
 24. 24. Prediking
 25. 25. Gezang 32: versen 1, 3 en 5
 26. 26. Dankgebed en voorbede
 27. 27. Collectes: 1ste: Stichting Mensen kinderen 2de: voor de Kerk
 28. 28. Psalm 68: versen 4 en 11
 29. 29. Zegen Amen, amen, amen
 30. 30. Nog een fijne zondag!