25 februari 2012 om 19.30u 26 februari 2012 om 14 · 2012-01-26 · 25 februari 2012 om 19.30u 26...

of 1 /1
25 februari 2012 om 19.30u 26 februari 2012 om 14.30u 25 februari 2012 om 19.30u 26 februari 2012 om 14.30u Turnkring Pro Patria Wijgmaal presenteert Turnkring Pro Patria Wijgmaal presenteert V.U.: Joke Vanvaeck, PPW vzw, maatschappelijke zetel: Pastoor Bellonstraat 25, 3018 Wijgmaal, ondernemingsnummer: 438-745-846 (voor akten tot 30.06.2003: 815589) niet bindend document

Embed Size (px)

Transcript of 25 februari 2012 om 19.30u 26 februari 2012 om 14 · 2012-01-26 · 25 februari 2012 om 19.30u 26...

 • 25 februari 2012 om 19.30u26 februari 2012 om 14.30u25 februari 2012 om 19.30u26 februari 2012 om 14.30u

  Turnkring Pro Patria Wijgmaal presenteert Turnkring Pro Patria Wijgmaal presenteert

  V.U

  .: Jo

  ke V

  anva

  eck,

  PPW

  vzw

  , maa

  tsch

  appe

  lijke

  zet

  el: P

  asto

  or B

  ello

  nstr

  aat

  25, 3

  018

  Wijg

  maa

  l, on

  dern

  emin

  gsnu

  mm

  er: 4

  38-7

  45-8

  46 (v

  oor

  akte

  n to

  t 30

  .06.

  2003

  : 815

  589)

  nie

  t bi

  nden

  d do

  cum

  ent