22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

of 12 /12
22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006

Embed Size (px)

Transcript of 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

Page 1: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

1

GIS-O-POLIS22 februari 2006

Page 2: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

2

WAT IS GIS ?

Page 3: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

3

GIS voegt bijkomende functionele mogelijkheden toe aan informatiesystemen Nabijheid

• Met het gebruik van geografische informatie kunnen we gegevens en fenomenen met elkaar combineren die geen enkel rechtstreeks verband hebben, behalve dat ze zich in elkaars nabijheid voordoen

Connectiviteit • Een navigatiesysteem kan niet werken met een GPS-positiebepaling alleen. Je

moet ook weten waar en hoe de wegen met elkaar verbonden zijn, of je op een kruispunt linksaf mag slaan, enz. Daarvoor hebben we dus intelligente grafische datastructuren nodig die netwerktoepassingen mogelijk maken

Cartografie en visuele analyse• De natuurlijke toegang tot geografische informatie is de kaart en via

cartografische voorstellingen kunnen we een eenvoudig beeld leveren van fenomenen die erg complex kunnen zijn. Een goeie analyse en visualisatie maakt de besluitvorming rond plaatsgebonden thema’s inzichtelijker

Page 4: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

4

Gebruik maken van geografische analyse (nabijheid en connectiviteit)Enkele voorbeelden

Page 5: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

5

1214

16

229

17

19

229

223

227

231

37

39

41

230

232

234 236

217

213

4345

3228

2620

12

86

2826

20

2725

15

10

8

1

12

97

5

Waterwinning

Beschermingszone grondwater

Woning met stookolietank

Nabijheid: Door de nabijheid (hier: overlap) worden die woningen gevonden die a) uitgerust zijn met een stookolietankb) Zich bevinden in de beschermingszone van een grondwaterwinningZo kan men gerichte inspectie en preventie organiseren tegen bodem- en grondwaterverontreiniging

Bescherming grondwater

Page 6: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

6

1214

16

229

1719

229

223

227

231

3739

41

230232

234 236

217

213

4345

Wervencoördinatie: Welke netbedrijven hebben leidingen in deze straat?

a) Neem de locatie van de straat

b) Nabijheid: Zoeken leidingen binnen een afstand van de straat-as

Page 7: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

7

Stroomuitval – Interventie – Customer Minutes Lost

1214

16

229

1719

229

223

227

231

3739

41

230232

234 236

217

213

4345

ELEC

Cabine

Schakelkast

a) Oproep klant zonder elektriciteit

b) Nabijheid: zoek leiding buiten dienst

c) Oproep klant zonder elektriciteit

d) Nabijheid + Connectiviteit: vind netwerkdeel buiten dienst

e) Connectiviteit: vind plaats mogelijk defect

f) Nabijheid + connectiviteit: Na reparatie, bepaal totaal Customer Minutes Lost

1214

16

22

223

227

3739

41

230232

234 236

217

213

1

1

2

2

3

3

Page 8: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

8

Drinkwaterkwaliteit

1214

16

229

1719

229

223

227

231

3739

41

230232

234 236

217

213

4345

WATER

Watertoren

Afsluiter

a) Kwaliteitsprobleem drinkwater in watertoren

b) Connectiviteit: vind netwerkdeel bevoorraad vanuit toren

c) Nabijheid: vind klanten gekoppeld aan leidingen netwerkdeel

d) Verwittig klanten ondrinkbaarheid

230232

234 236

217

213

4345

Page 9: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

9

Risico-analyse verzekerden

a) Waar zijn de verzekerden ?b) Verzekerde bedrag per klant ?c) Nabijheid: analyse locatie : welke

verzekerden lopen verhoogd risico?

Page 10: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

10

GIS-o-polis

Page 11: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

11

Page 12: 22 februari 2006 1 GIS-O-POLIS 22 februari 2006. 2 WAT IS GIS ?

22 februari 2006

12

Sponsors GIS-o-polis