2020 Scholingsgids 2019 - Internet Marketing Universiteit Max Polak, beleidsadviseur Arbo &...

download 2020 Scholingsgids 2019 - Internet Marketing Universiteit Max Polak, beleidsadviseur Arbo & Verzuim

of 20

 • date post

  23-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2020 Scholingsgids 2019 - Internet Marketing Universiteit Max Polak, beleidsadviseur Arbo &...

 • S ch

  o li

  n g

  sg id

  s 2

  01 9—

  20 20

 • Ee n

  b et

  e r

  b ed

  ri jf

  sr e

  n d

  em en

  t

  m et

  G ez

  o n

  d &

  V ei

  lig w

  er ke

  n

  In 20 jaar hebben we veel werkgevers ge-

  holpen om hun medewerkers Gezond &

  Veilig te laten werken. We maakten scho-

  lingsplannen, gaven trainingen, deden on-

  derzoek en nog veel meer.

  Wat we ook leverden, één element zat er

  altijd in: onze persoonlijke drive, onze pas-

  sie. Die betrokkenheid zit in ons DNA.

  Jeannette Nabuurs &

  Roelof Koelman

  Oprichters Corpus Sanum

 • Kwaliteit is meer dan kennis

  Een goede training begint met je vakkennis

  op orde hebben. Daar hebben we veel aan-

  dacht voor. Maar ook de manier waarop de

  voorbereiding, uitvoering en evaluatie ver-

  loopt is belangrijk. Zodat je scholingsproject

  soepel verloopt.

  Daarom investeren we in duidelijke commu-

  nicatie en een prettig, direct contact.

  In vertrouwde handen

  Onze focus is gericht op het beste voor jou,

  als klant. Dat betekent dat we vaak nét dat

  beetje extra doen zonder dat je er om

  vraagt. We denken vooruit, regelen zaken

  voor je, houden processen in de gaten.

  We doen alles om er voor te zorgen dat je in

  alle rust en met vertrouwen je activiteiten

  kan blijven doen.

  We adviseren werkgevers hoe zij hun werknemers

  Gezond & Veilig kunnen laten werken.

  Tot aan hun pensioen.

 • Kort samengevat? Corpus Sanum is kwaliteit!

  Hans Brouwers, coördinator ARBO bij Volckaert

  Een partner die naast je staat en nèt dat extra stapje zet

  Opleidingsadviseur bij de Vitalis Academie

  Ongevraagd meedenken is hun absolute en onderscheidende kern-

  kwaliteit Richard Lammers, hoofd Arbo- en Milieudienst Radboud Universiteit RadboudUMC

  Geloofwaardig en ter zake, ik werd er meteen door gegrepen

  Anita de Visser-Kappetein, hoofd OK/Verpleging, Kliniek Klein Rosendael

  Corpus Sanum geeft mij rust en vertrouwen

  Max Polak, beleidsadviseur Arbo & Verzuim (P&O) bij Cordaan

  Er wordt goed geluisterd naar de vraag

  Brigitte de Ridder, arbo-coördinator bij Cosis

  Kijk op www.corpussanum.com

  voor de volledige reviews

 • Ver·trouw·en

  door

  kwa·li·teit Maatregelen die we nemen om aan uw verwachtingen te kunnen voldoen

  ” “

  Corpus Sanum is gecertificeerd vóór en geregistreerd ín het

  Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs. Daardoor zijn al onze

  trainingen, workshops en opleidingen vrijgesteld

  van btw. Dat scheelt 21% kosten.

  Steeds meer opleidingen zijn geaccrediteerd door de V&VN. Voor maatwerkpro- gramma’s kunnen we specifieke accreditatie aanvra-

  gen. In deze gids staat per opleiding het aantal accre-

  ditatiepunten vermeld, samen met het logo.

  Voor de opleidingen in de zorg geldt dat de programma's aansluiten op de kwaliteitseisen van

  het ErgoCoach– en veiligheidspaspoort.

  De Expertgroep Fysieke Belasting van het Project

  ErgoCoaches ontwikkelde de ErgoCoach Paspoorten.

  Corpus Sanum maakte deel uit van die Expertgroep.

 • Trainingen maken we altijd op maat.

  Toegesneden op de organisatie en op de

  leervraag van de individuele cursist

 • Onze trainingsprogramma’s zijn mo·du·lair.

  Dat betekent dat je naar eigen behoefte

  je programma kan samenstellen.

  Maat·werk·trainingen

 • Open trainings·aanbod

  Voor een aantal opleidingen kan je ook individueel inschrijven.

  Handig als de werkgever 1, 2 of 3 medewerkers wil opleiden.

  Voordelen zijn:

  - snel beschikbaar

  - lagere kosten

  - deelname al vanaf één persoon

  - uitwisseling met andere organisaties

  - goed bereikbaar in Nederland

  Kijk op www.corpussanum.com voor

  actuele trainingsdata

  https://www.corpussanum.com/trainingen/training-ergocoach-zorg-en-facilitair/#inschrijven https://www.corpussanum.com/trainingen/training-ergocoach-zorg-en-facilitair/#inschrijven https://www.corpussanum.com/trainingen/training-ergocoach-zorg-en-facilitair/#inschrijven

 • Van:

  Verzonden: dinsdag 4 februari 2019 14:26

  Aan: Corpus Sanum

  Onderwerp: Fysiek zwaar werk op de afdeling

  Beste Corpus Sanum,

  Op onze afdeling hebben diverse medewerkers fysieke klachten. Met name tijdens

  het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Er is sprake van een hoge productie-

  snelheid. En er wordt gewerkt met specifieke apparatuur, die goed ingesteld moet

  zijn voor de patiënt. Maar dat betekent niet altijd dat dit ook goed is voor de mede-

  werker.

  Er zijn al verschillende acties ondernomen, mèt resultaat. Maar niet voldoende

  want medewerkers hebben nog steeds veel fysieke klachten. Medewerkers klagen

  daar over, het leidt tot verzuim en beperkte inzetbaarheid. Met allerlei vervelende

  gevolgen. We zijn op zoek naar een specialist want onze intern beschikbare moge-

  lijkheden zijn op.

  Nu hoorde ik dat Corpus Sanum gespecialiseerd is in zulke situaties. Kan ik een af-

  spraak maken om te bekijken of jullie hierin iets voor ons kunnen betekenen?

  Met vriendelijke groet,

  Deze vraag is niet uniek. Veel zorgorganisatie’s hebben hiermee te maken. Vaak is

  er door de eigen arbo-adviseur/preventiemedewerker/ergocoach al veel gedaan en

  bereikt. En toch zijn de problemen vaak nog niet helemaal opgelost.

  Herkenbaar? Wil je een specialist laten meedenken? Eén telefoontje is voldoende

  voor een vrijblijvend gesprek.

 • Opdrachtgevers en branche-ervaring

  Van industrie tot transport & logistiek en van

  ziekenhuis tot zakelijke dienstverlening

 • Kijk op www.corpussanum.com

  in welke branches we actief zijn

 • Deze training is bedoelt voor ergocoaches in de zorg. Naast kennis

  van ergonomie en fysieke belasting zijn ook vaardigheden in het

  coachen van collega’s en het geven van feedback onontbeerlijk.

  In deze praktische opleiding komen o.a. aan de orde: Anatomie,

  regelgeving, praktijkrichtlijnen, belasting- en belastbaarheid,

  knelpunten signaleren & analyseren en oplossingsstrategieën. Een

  ander, belangrijk onderdeel is coaching. Je krijgt kennis daarover

  maar je gaat vooral ook zelf oefenen. Denk aan het omgaan met

  weerstand, communicatie- en coachingsvaardigheden en feedback

  geven. Ook draagvlak creëren, eigen verantwoordelijkheid,

  bewustwording, gedragsverandering, werken met persoonlijke

  leerdoelen en verbeterplannen worden behandeld. Daarnaast is er

  uitgebreid aandacht voor borging van Gezond Werken in de

  organisatie.

  Ergocoach Zorg & facilitair

  In deze praktische training leer je allereerst hoe je een

  beeldschermwerkplek* optimaal inricht. Maar je leert ook hoe je

  collega’s met beginnende klachten direct kan helpen.

  Meten is weten, daarom ga je werken met een gestandaardiseerde

  vragenlijst. Op die manier inventariseer je de risico’s, die je

  vervolgens analyseert. Met behulp van de actuele normen leer je

  vervolgens hoe je oplossingen kunt toetsen op haalbaarheid en

  praktisch toepasbaarheid.

  En zoals met alle veranderingsprocessen is de manier waarop van

  belang. Daarom besteden we in deze training veel aandacht aan

  coaching, communicatie en omgaan met weerstand.

  Of je nu individueel of met groepen werkt, met deze training heb je

  je kennis en vaardigheden op orde en krijg je handige tools voor de

  praktijk.

  * Onder beeldschermwerkplek verstaan we PC, laptop en tablet

  • Duurt 1,5 dag

  • In company

  • Open inschrijving

  Ergocoach kantoor (beeldschermwerken)

  • Duurt 2 dagen

  • Accreditatie: 14 pnt

  • In company

  • Open inschrijving

  Lees de volledige

  trainingsinhoud op

  www.corpussanum.com

  Zoekcode: fb01

  Lees de volledige

  trainingsinhoud op

  www.corpussanum.com

  Zoekcode: fb02

  http://www.corpussanum.com/ http://www.corpussanum.com/ http://www.corpussanum.com/ http://www.corpussanum.com/

 • Een goede techniek is onontbeerlijk wanneer je iemand verplaatst.

  Maar nog beter is het om de ander zoveel mogelijk zelf te laten

  doen. Dat is goed voor zijn of haar zelfredzaamheid maar ook voor

  de medewerker. Die wordt veel minder belast.

  Je leert wat haptonomie is en hoe je het toepast en afstemt op de

  mogelijkheden van de cliënt. In praktijkoefeningen pas je de

  grondregels bij tillen en verplaatsen* toe. Zodat je jouw cliënt straks

  kan activeren om binnen zijn/haar mogelijkheden mee te helpen bij

  de transfer. En dat is goed voor beiden! Je leert werken me