· PDF file 2020-06-10 · Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 1...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of · PDF file 2020-06-10 · Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 1...

 • Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 1

  Archieven College van Curatoren

  A. Archief van het College van Curato-

  ren N.B. Het College van Curatoren is belast met het bestuur van de Theologische School, sedert

  1939: Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1986 werd de

  naam Theologische Universiteit. De Curatoren zijn hiertoe benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het College stelt de richtlijnen vast voor de in-

  richting van het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het postacademisch onderwijs. Hier-

  voor ontvangt het sedert 1976 beleidsvoorstellen en adviezen van de Hogeschoolraad, later de Universiteitsraad.

  1. Eerste Afdeling: Stukken van algeme-

  ne aard

  I. Handelingen De ‘acta’ of handelingen, ook wel notulen, bevaten de besluiten van het College van Curatoren.

  Aanvankelijk sprak men van gewone en buitengewone vergaderingen en werden de gewone ge-

  nummerd. In de praktijk waren de buitengewone vergaderingen echter normale ‘gewone’ verga-

  deringen. De 132e vergadering werd in mei 1973 gehouden en sedert januari 1974 werd het on- derscheid afgeschaft.

  Naast de gewone en buitengewone vergaderingen, kwamen Curatoren ook ‘in comité’ bij elkaar

  ter bespreking van heikele of persoonlijke zaken, zoals de benoeming van hoogleraren. Men kan ze beschouwen als ‘geheime notulen’. Van deze notulen werd in de periode 1885-1986 apart

  aantekening gehouden.

  Voor zover mogelijk zijn de verschillende handelingen of notulen geordend naar het ontwikke- lingsstadium, eerst de net exemplaren, vervolgens de minuten en kladden en tenslotte de gedruk-

  te handelingen en de afschriften.

  Parallel aan de handelingen van de Curatoren liepen de bijlagen. De bijlagen waren de onderlig- gende stukken die dienden om tot een besluit in zekere zaak te komen. Deze bijlagen werden per

  vergadering in de periode 1854-1938 bijgehouden. Een zelfde functie vervulden de z.g. ‘abacta-

  lia’ uit de periode 1933-1965.

  a. Curatoren

  i. Notulen van gewone en buitengewone vergaderin-

  gen

  (1). Minuten en kladden

  1 - 12. Handelingen, notulen van de gewone en buitengewone vergaderingen van de

  Curatoren, minuten en kladden, 1854 - 1897.

  12 omslagen. N.B. Incompleet.

  Het betreft hier de handelingen die door een daartoe benoemde commissie werden nagezien en

  persklaar gemaakt. Om het karakter van de minuten te benadrukken zijn zij getekend door de

 • 2 Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen

  Archieven College van Curatoren

  voorzitter en de secretaris. Tenslotte zijn zij getekend door de voorzitter van de commissie die

  tot taak had de handelingen na te zien en persklaar te maken.

  1. 1ste tot en met 5de vergadering, 20 september 1854 - 8 oktober

  1856.

  2. 6de tot en met 10de vergadering, 6 mei 1857 - 22 juni 1859.

  3. 11de tot en met 15de vergadering, 12 oktober 1859 - 16 juli 1862.

  4. 16de tot en met 20ste vergadering, 29 april 1863 - 12 juli 1866.

  5. 21ste tot en met 25ste vergadering, 10 juli 1867 - 14 oktober 1869.

  6. 26ste tot en met 30ste vergadering, 29 maart 1871 - 17 juli 1874.

  7. 31ste tot en met 35ste vergadering, 23 maart 1875 - 16 juli 1878.

  8. 36ste vergadering, 8 juli 1879 - 16 juli 1879.

  9. 41ste vergadering, 10 juli 1883 - 20 juli 1883.

  10. 44ste tot en met 45ste vergadering, 13 juli 1886 - 22 juli 1887. N.B. Met gereviseerde drukproeven van de 44ste vergadering.

  11. 51ste tot en met 53ste vergadering, 22 september 1892 - 20 juli

  1894. N.B. Met de gereviseerde drukproeven van deze vergaderingen. Met drie brieven van

  de drukker A.T. Littooij Az. te Middelburg uit 1894 aan de docent Coenraad Mulder.

  12. 57ste vergadering, 5 juli 1897 - 8 juli 1897. N.B. Met de gereviseerde drukproeven van drukker G.Ph. Zalsman te Kampen en met

  een exemplaar van de handelingen van de 56ste vergadering door drukker A. ter

  Weeme te Rotterdam uit 1896 als voorbeeld.

  13 - 18. Handelingen, notulen van de gewone en buitengewone vergaderingen van de

  Curatoren, minuten, 1881 - 1961.

  6 delen. N.B. Deze handelingen zijn op sommige punten uitgebreider dan de gedrukte, echter de gedrukte

  bevatten vooral de financiële stukken veel uitgebreider. De handelingen zijn getekend door de praeses (president of voorzitter) en scriba (secretaris).

  13. 39ste tot en met de 46ste vergadering, 12 juli 1881 - 19 juli 1888. N.B. Tussen folio 49 en 50 bijgeplakte het Verslag van de Theologische School 1883

  - 1884; tussen 58 en 59 het Verslag van 1884 - 1885; tussen 68 en 69 het Verslag van

  1885 - 1886; tussen 77 en 78 het Verslag van 1886 - 1887 en tussen 84 en 85 het Ver-

  slag 1887 - 1888. Tussen folio 72 en 73 is bijgeplakt het Verslag van de secretaris, dd. juli 1886 en tus-

  sen 85 en 86 het Verslag van de president en de secretaris over 1887 en 1888.

  Verder hier en daar aantekeningen bijgeplakt. De handelingen van 45ste vergadering bestaan grotendeels uit ingeplakte gedrukte teksten.

  14. 47ste tot en met 54ste vergadering, 9 juli 1889 - 6 februari 1896. N.B. Met verwijzingen naar de gedrukte handelingen. Buitengewone vergadering 28 februari, 1 maart 1894, 19 en 20 september 1895 en 6

  februari 1896; Verslag van de vergadering van de deputaten van de Synode ter be-

  noeming van een docent, 1 maart 1894. Ontbreken de handelingen van de buitengewone vergadering van 20 en 21 april 1893.

  15. 57ste tot en met 67ste vergadering, 14 september 1896 - 17 novem-

  ber 1907. N.B. Met veel verwijzingen naar de gedrukte handelingen. Buitengewone vergadering 14 - 18 september 1896, 8 december 1896, 14 februari, 6

  en 7 oktober, 30 en 31 oktober, 26 november en 18 december 1902, 11 november

  1904 (voortzetting van de 64ste vergadering), 4 oktober 1905 (voortzetting van de 65ste vergadering), 2 februari 1906 (idem), 17 januari en 7 november 1907.

  Buitengewone vergadering van deputaten en Curatoren van 6 en 7 januari 1902.

  Vergadering van het moderamen van het Curatorium 31 oktober 1904

  16. 68ste tot en met 94ste vergadering, 6 juli 1908 - 6 december 1934.

 • Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 3

  Archieven College van Curatoren

  N.B. Buitengewone vergadering 28 januari 1909, 13 oktober 1910, 14 en 15 augustus

  1911, 13 mei, 15 juli, 16 oktober 1912, 12 januari 1913, 19 juli, 28 augustus, 6 sep- tember, 19 december 1917, 29 augustus 1920, 18 september 1924, 18 augustus 1927,

  8 maart 1928, 2 en 3 september 1929, 28 augustus 1930, 9 december 1931, 29 maart,

  23 augustus 1933 en 6 december 1934.

  17. 95ste tot en met 112de vergadering, 1 juli 1935 - 30 juni 1953.

  18. 113de tot en met 120ste vergadering, 27 november 1953 - 30 mei

  1961.

  19 - 28. Handelingen, notulen van het Curatorium van de Theologische Hogeschool,

  minuten, 1962 - 1972.

  10 omslagen.

  19. 121ste vergadering, 28 mei 1962 - 29 mei 1962.

  20. 123ste vergadering, 25 mei 1964 - 26 mei 1964. N.B. Niet getekend.

  21. 124ste vergadering, 24 mei 1965 - 25 mei 1965. N.B. Niet getekend.

  22. 125ste vergadering, 23 mei 1966 - 24 mei 1966.

  23. 126ste vergadering, 22 mei 1967 - 23 mei 1967.

  24. 127ste vergadering, 27 mei 1968 - 28 mei 1968.

  25. 128ste vergadering, 2 juni 1969 - 3 juni 1969.

  26. 129ste vergadering, 8 juni 1970 - 9 juni 1970.

  27. 130ste vergadering, 24 mei 1971 - 25 mei 1971. N.B. Niet getekend.

  28. 131ste vergadering, 29 mei 1972 - 30 mei 1972. N.B. Met enkele bijlagen. Niet getekend.

  29 - 40. Notulen van de buitengewone vergaderingen van het Curatorium van de

  Theologische Hogeschool, 1964 - 1975.

  12 omslagen. N.B. Sedert 1969 dragen deze vergaderingen het karakter van ‘gewone’ vergadering, soms

  afgewisseld door een ‘buitengewone’.

  29. 25 september 1964. N.B. Niet getekend.

  30. 6 april 1965 - 17 november 1965. N.B. Niet getekend.

  31. 6 januari 1966 - 6 december 1966. N.B. Enkele getekend.

  32. 27 januari 1967 - 22 augustus 1967.

  33. 26 februari 1968 - 28 november 1968. N.B. Enkele getekend.

  34. 20 februari 1969 - 31 maart 1969.

  35. 21 oktober 1970 - 10 december 1970. N.B. Alleen de eerste getekend.

  36. 28 januari 1971 - 6 december 1971. N.B. Niet getekend.

  37. 27 januari 1972 - 15 november 1972. N.B. Niet getekend.

  38. 24 januari 1973 - 6 december 1973. N.B. Enkele niet getekend.

  39. 24 januari 1973 - 27 mei 1973.

  40. 15 april 1975.

 • 4 Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen

  Archieven College van Curatoren

  41 - 42. Handelingen, notulen van de buitengewone vergaderingen van de Curatoren,

  kladden, 1891 - 1892.

  2 omslagen. N.B. Deze handelingen zijn niet getekend.

  41. Buitengewone vergadering te Leeuwarden, 24 augustus 1891 - 25

  augustus 1891. N.B. De middagsessie is ten onrechte gedateerd ‘1892’.

  42. Buitengewone vergadering te Kampen, 4 mei 1892 - 5 mei 1892. N.B. Met aan het slot een ongedateerde aantekening betreffende een vergadering van

  de Curatoren na de zittingen van Synode te Amsterdam over de uitgave van ‘Het Kerkblad