20160421_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  28-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20160421_nl_metro special

 • BEKERKOORTS

  Icoon Gerard Meijer (80)zat bij negen van de elfKNVB- bekers die Fey-enoord won als verzorgerop de bank. Veel, ja. Maarik heb er vijftig jaar overkunnen doen, h. PAGINA F4

  Verloren finaledoet nog pijn

  De regio Rotterdam was deafgelopen weken in de banvan een ware graffiti-oorlog-tussen supporters van Fey-enoord en die van FCUtrecht. De Rotterdamsestreet artists over hun mees-terwerken. PAGINA F3

  Graffiti-oorlog:dit is humor

  Rick Karsdorp en Sven vanBeek strijden zondag tegenFC Utrecht om de KNVBbeker. Twee 21-jarige Fey-enoorders over een foto ende finale. De beker binnen-slepen zou helemaal fantas-tisch zijn. PAGINA F5

  Zondag moet de kroon erop

 • www.metronieuws.nldonderdag 21 april 2016 FEYENOORD 34

  Hobbels richting Coolsingel

  Feyenoord is nog maar eenwedstrijd verwijderd van eenbezoek aan de Coolsingel, waarHet Legioen in 2008 voor hetlaatst een (beker)feestje vierde.Vijf hobbels zijn er al genomen,nog eentje te gaan.

  Feyenoord had er weliswaarde hulp van Dirk Marcellis

  voor nodig om op voorsprongte komen, maar de ploeg van

  Giovanni van Bronckhorst wasin eigen huis tegen PEC Zwol-

  le heer en meester in eigenstadion. Feyenoord bleefgevaarlijk en dat leverde

  uiteindelijk twee doelpuntenvan Dirk Kuyt op. Ook Simon

  Gustafson bewaart goedeherinneringen aan het duel,want de Zweed maakte die

  avond zijn officile debuut inhet rood-witte shirt.

  Geen kind aan PECZwolle in De Kuip

  3-0

  Eljero Elia stond in de laatsteseconden van de blessuretijd

  druk met zijn armen te zwaai-en, toen Feyenoord een vrijetrap kreeg. Dat deed ik om-dat ik zeker wist dat we zou-den gaan scoren. Ik riep datwe de wedstrijd gingen kil-len. En zo geschiedde. JolVeltman werkte de bal in

  eigen doel, waardoor de aarts-rivaal uit Amsterdam uit hetbekertoernooi werd geknik-kerd. De Kuip was volledig

  door het dolle. Elia: De rillin-gen liepen over mijn rug.

  Tegen Ajax mooistezege tot nu toe

  1-0

  Zul je altijd zien; wint Feye-noord eerst van Ajax in de

  beker, vliegen ze erna tegenhet nietige Willem II uit. Opde tribunes was dat zon 88minuten de gedachte, maartoen sleepte Tonny Vilhena

  hoogstpersoonlijk een verlen-ging uit het vuur. Daarin leek

  het uit te draaien op eenstrafschoppenserie. MaarDries Wuytens haalde eenminuutje voor tijd Michiel

  Kramer onderuit, waarna DirkKuyt vanaf elf meter de wed-

  strijd mocht beslissen.

  Billenknijpen tegeneen stug Willem II

  2-1

  Net als in het vorige bekerdu-el moest er ook tegen Roda JC

  een verlenging aan te paskomen om een winnaar aan te

  wijzen. Na een gitzwarteperiode in de competitie wilde

  Feyenoord de KNVB-bekeraangrijpen om uit het dal tekruipen. De Rotterdammershadden het betere van het

  spel, maar konden niet echtgevaarlijk worden. Totdat EricBotteghin met een zweefduikde ban brak. Eindelijk viel ervoor de Feyenoorders weer

  iets te juichen.

  Opgelucht ademhalenbij Roda JC

  0-1

  AZ draaide in de competitieop volle toeren en was ineensde favoriet in de halve finalevan het bekertoernooi. Deploeg uit Alkmaar speelde

  zeker geen slechte wedstrijden had wellicht recht gehadop meer, maar Feyenoord

  knokte zich naar de overwin-ning. Na twee goals van Mar-kus Henriksen (waarvan een

  in eigen doel) waren hetMichiel Kramer en Dirk Kuyt

  (strafschop) die De Kuip invuur en vlam zetten. Naar de

  finale!

  Met bloed, zweet entranen voorbij AZ

  3-1

  FC Utrecht liet afgelopenzondag in Amsterdam zien dat

  het tegen grote ploegen eenuitstekend tactisch plan kan

  uitrollen. De ploeg uit deDomstad komt dit seizoen

  steeds beter in vorm aan dehand van trainer Eric ten Hag.

  In de competitie heeft zijnploeg echter nog niet kunnenwinnen van Feyenoord. In deeerste wedstrijd van het sei-zoen werd het 3-2 voor deformatie van Giovanni van

  Bronckhorst en in Utrecht wasFeyenoord met 1-2 te sterk.

  Twee echtecupfighters in finale

  FC UTRECHT

  F2

  iG[MTW kLELGF tWU WM pDDZ dLEEWGX[NxJOLMR[FEG[[E 5r;5:& %9:r vv dLEEWGX[NbWO{ 959 ; )(5 .5 .5

  iG[MTW kLELGF tWU WM pDDZ v[JWOOWmO[CWGZ[[M ))& )(9: mu v[JWOOW [1X onFFWObWO{ 959 ; rr) )% ::

  iG[MTW kLELGF g8x8 C[M XWG mLLRQ _WFEO[MXmOLNJWMN[PWGFEG[[E "5& ).*) qx j[[OXBRQPbWO{ 95*r ; )(5 ..9

  iG[MTW kLELGF g8x8 C[M XWG mLLRQ cYSRWX[N

 • FEYENOORD 35

  Deze strijd hebben wealvast van ze gewonnen

  De regio Rotterdam was de afgelopen weken in de ban van een ware graffiti-oorlog tussen supporters van Feyenoord en die van FC Utrecht. De ene tekening kreeg nog meer likes op Facebook dan de andere. De Rotterdamse street artists over hun meesterwerken.

  Nee, een graffitistrijd in dezeomvang hebben de Rotterdam-se street artists Polski en DeMol nog niet meegemaakt.Dit is echt uniek, zegt Mauri-ce, beter bekend als De Mol.Dit kan alleen bij Utrecht enFeyenoord.

  Binnen een maand fabri-ceerde De Mol samen metmaatje Ox Alien twee grotemuurschilderingen. Polski &Knor waren goed voor maarliefst drie kunstwerken, waar-onder de kabouter dodende Bo-kito op sportcomplex Varke-noord. Aangevuld met het Eu-romastmannetje van Wilko eneen enkele verdwaalde graffiti,staat de teller nu op 7-4 in het

  voordeel van Feyenoord.Toen Ox Alien aan Kabou-

  ter de foto van ons laatste werkstuurde, reageerde hij metblijven jullie bezig?!. Dezestrijd hebben we dus alvast ge-wonnen, zegt Maurice.

  Over de echte strijd in DeKuip zijn de mannen het nogniet helemaal eens. TerwijlMaurice overtuigd is van deoverwinning en de overwin-ningsgraffiti al in zijn hoofdheeft zitten, heeft Polski min-der vertrouwen. Het is nouniet zo dat we op dit momentde sterren van de hemel spe-len, maar ik hoop natuurlijkop winst. Polski is overigensgeen vreemde als het gaat om

  kunst en Feyenoord. Vorig sei-zoen ontwierp hij nog het me-ga-doek met daarop de Zilver-vloot, dat voor de wedstrijd te-gen Sevilla werd ontrold. Ditseizoen was hij medeverant-woordelijk voor de recordgro-te Rotterdamvlag die te zienwas voor Feyenoord-Ajax.

  Ongelukkig genoeg zijn zo-wel hij als Maurice er zondagniet bij tijdens de finale in deKuip. Uitgeloot, zegt Polski.Die loting was een belache-lijk systeem. Een finale is leuk,maar het had een stuk leukerkunnen zijn zonder die loting.Nu wordt het in de kroeg mis-schien nog wel gezelligerook. ELLEN MANNENS

  Overwinningsgraffiti staat klaarals Feyenoord de finale wint

  Meteen na de eerste graffiti in Utrecht kreeg ik een belletje van Polski. Hier metwat tegenover staan, zei hij. Maar ja, ik moet ook nog werken, zegt Maurice, ingraffitiland bekend als De Mol. Toen het alter ego van zijn Rotterdamse graffitimaatjeOx Alien vervolgens in een graffiti door de Utrechtse kabouter werd vertrapt, washet echt tijd voor actie. Ik kreeg een appje van Ox en het weekend daarna hebbenwe meteen onze eerste muur gemaakt waarin de beker uit Ox komt. Dit weekendhebben we deze muurschildering gemaakt: De Mol heeft Ox weer dichtgenaaid ende beker is veilig bij Bokito.

  Er moest iets tegenover staan

  Een heel weekend haddenFeyenoordsupporters Polski& Knor nodig om de mega-schildering van Bokito opde muur van sportcomplexVarkenoord te zetten. Totnu toe hun grootste kunst-werk in de graffitistrijd diesinds een maand tussenRotterdam en Utrechtwoedt.

  ,,Het begon met graffitiartist Kabouter. Hij zette inUtrecht zijn kabouter op demuur die er met de bekervandoor ging. Ik kon er welom lachen, stuurde de fotodoor naar Knor en die wildemeteen aan de slag. Tweedagen later stond onsantwoord op de muur: Ollimet beker voor een bran-dende Domtoren.

  Inmiddels hebben demannen Olli even rustgegeven en Bokito zich inde strijd laten mengen. ,,Olliis leuk, maar Bokito is tochecht eindbaas in Rotter-dam, zegt Polski. ,,En ja,het is misschien wat bloede-rig, maar het is maar verfhoor. Dit is toch humor!/ FOTO: VINCENT VAN DORDRECHT

  Dit is tochhumor?

  Nietsvermoedend ontketende de

  Utrechtse straatartiest Kabouter

  een maand geleden met zijn

  kunstwerk een ware graffitistrijd

  tussen Rotterdamse en Utrechtse

  voetbalsupporters. Ik denk dat

  die strijd achteraf iets groter is

  geworden dan hij had verwacht,

  zegt de Rotterdamse graffiti artist

  Polski. Inmiddels hebben ver-

  schillende Rotterdamse artiesten

  zich er al tegenaan bemoeid. In

  Rotterdam verschenen tot dusver

  zeven kunstwerken, in Utrecht

  vier.

  Hoe de strijdbegon

  F3

 • www.metronieuws.nldonderdag 21 april 2016 FEYENOORD 36

  Wat weet u over de gewon-nen bekerfinales van 1930en 1935, de enige twee waaru niet als verzorger bij aan-wezig was?Dat ik bij die tweede in depijplijn zat, ha. Ik ben van35. Bij negen gewonnenfinales op de eerste rij zittenis veel. Maar ik heb er vijftigjaar over kunnen doen, h. Ikwas altijd rustig, ben geenzenuwlijer. Finaledagen zijngekke dagen. Spelers diegespannen waren, naaide ikop. Even dollen, of het we-reldleed met ze doornemen.Zodat ze weer wat rustigerwerden. Lekker voetballen,dat moeten ze.

  U houdt kantoor in eenmini-Feyenoordmuseum.Wat herinnert aan de ge-wonnen bekers?Achter me liggen een paarplakken op een kastje. Me-dailles zonder koord, voorelke beker n. Daar sta ikdeze week al een paar keerboven te mijmeren. Er mag

  wel weer eens prijs bij. Al zalik geen plak meer krijgen.Hoeft ook niet. Kom op, boys.Doe het voor jezelf, voor declub, voor de supporters.

  Welke van die negen ge-wonnen bekerfinalesspringt er voor u uit?Ik denk niet aan de bekersdie we gewonnen hebben. Alshet over de bekerfinale gaat,zit ik altijd met die nederlaagtegen Utrecht in mijn kop.Iedereen was ontgoocheld.Voor verhalen moet je in deboeken kijken. Ik heb vooralgevoelens overgehouden aanal die jaren Feyenoord. Ik