20140306_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20140306_nl_metro special

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Studeren

  IN

  AMSTERDAM

  Live how-to

  workshop voor

  ROC-studenten

  Haarverzorging p7

  Afwisseling van wo,

  hbo en praktijk p3

  Je leert hier

  echt een vak p5

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Nieuw:

  Business Studies

  Kom Proefstuderen en ontdek of de

  opleiding Business Studies cht bij je past.

  Woensdag 12 maart in Diemen

  Dinsdag 18 maart in Haarlem

  Woensdag 19 maart in Alkmaar

  Woensdag 26 maart in Rotterdam

  Donderdag 27 maart in Den Haag

  Meld je aan via www.inholland.nl/proefstuderen

  Bepaal je eigen toekomst!

  Kies voor de nieuwe business-

  opleiding van Inholland.

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Meer waard op de arbeidsmarkt

  Wil je naar de pabo, maar meer dan alleen de bevoegdheid voor leraar basisonderwijs halen? Dat kan. Naast de reguliere pabo

  bestaan er namelijk nog twee andere studietrajecten op de iPabo. Docent Rob en student Esther vertellen er meer over.

  Rob Moggr is docent Nederlands,

  en geeft les in het zogeheten bi-

  diplomeringstraject. Waarbij studenten

  de pabo doen, en daarbij nog een twee-

  degraads lerarenopleiding voor Aard-

  rijkskunde of Nederlands volgen. Aan

  het einde van dit traject, dat maar zon

  jaartje langer duurt, krijgen studenten

  twee volwaardige diplomas. Met een

  pabo-diploma kun je alleen lesgeven

  op de basisschool. Terwijl je door deze

  dubbele studie zowel op de basisschool,

  als op het vmbo, de mavo, het mbo en

  aan de onderbouw van havo en vwo

  les kunt geven. Het kost iets meer tijd,

  maar dat is het zeker waard, verzekert

  Rob. Omdat er in de lessen van beide

  lerarenopleidingen overlappingen zit-

  ten, kunnen er vrijstellingen worden

  verleend. En dat scheelt weer wat uren.

  Er is natuurlijk niets mis met het vol-

  gen van uitsluitend de pabo - het is een

  prima opleiding. Maar het profijt dat je

  van een dubbele studie hebt, is simpel:

  je bent straks gewoon meer waard op

  de arbeidsmarkt. Dus waarom zou je

  daar als student niet voor gaan? Het

  lijkt mij een prachtige keuze.

  De ideale combinatie

  Esther Prins is tweedejaars student aan

  de universitaire pabo - waarbij studen-

  ten ook een dubbel diploma halen: de

  bachelor van de pabo en de bachelor

  van Pedagogische Wetenschappen.

  Esther: Ik weet sinds groep 3 al dat

  ik juf op een basisschool wil worden

  - dat is echt mijn droom. Toch heb ik

  voordat ik ging studeren nog wel ge-

  twijfeld of ik dat aan de pabo zou doen.

  Ik heb namelijk het VWO gedaan, en

  ik vond het ergens toch zonde om dan

  niets universitairs te doen. Daarom

  heb ik nu in deze opleiding - waarbij ik

  dus zowel pabo doe, als Pedagogische

  Wetenschappen aan de universiteit - de

  ideale combinatie gevonden. Een vol

  programma, echt een uitdaging, maar

  superleuk door de afwisseling van wo,

  hbo en praktijk.

  Zwaar vindt Esther het echter niet. Op

  maandag loop ik stage op een basis-

  school, op dinsdag en woensdag ga ik

  naar de universiteit, op donderdag en

  vrijdag ga ik naar de pabo. Deze uren

  zijn helemaal op elkaar afgestemd, ik

  hoef dus niet zelf te puzzelen met mijn

  roosters.

  Wat Esther straks wil gaan doen met

  haar twee diplomas op zak, weet ze

  nog niet precies. Ik ga sowieso een

  paar jaar lesgeven, maar misschien wil

  ik daarna ook nog wel iets anders doen.

  Het is een fijn idee dat ik straks meer

  keuze heb: ik kan nog alle kanten op. Ik

  leer in ieder geval veel over de ontwik-

  keling van kinderen op de universiteit,

  en dat is hoe dan ook handig - dat

  merk ik zelfs nu al tijdens mijn stage-

  dagen.

  Een vol programma,

  echt een uitdaging,

  maar superleuk door

  de afwisseling van

  wo, hbo en praktijk

  Esther Prins

  3

  Esther Prins,

  tweedejaars student aan de

  universitaire pabo

  Je bent straks

  gewoon meer

  waard op de

  arbeidsmarkt

  Rob Moggr

  Colofon

  Studeren in Amsterdam is een publicatie van

  Metro Custom Publishing.

  Project Manager:Michiel Burgering, Hans Sahusilawane

  Editorial Manager: Jessica van Leeuwen Redactie: Yvette Bax,

  Ilja Post, Marianne Wenneker Vormgeving: Lydia Hotting

  Voor meer informatie over de themakranten van Metro Custom

  Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u

  contact opnemen met Sales Manager Dennis Lanson, 088 824 2898

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  WAT WORDT JOUW BESTEMMING?

  START JE REIS HIER: WWW.ROCVA.NL

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Je leert hier echt een vak!

  KLAAR VOOR HET BEDRIJFSLEVEN:

  Bij het HMC (Hout- en Meubileringscollege) kun je terecht voor creatieve opleidingen van meubelmaker tot interieuradviseur.

  We spreken Jaap Buitelaar, docent Meubelmaken: De vakschool ademt een prettige sfeer uit.

  Inholland start met een nieuwe opleiding: Business Studies. In deze brede opleiding maken studenten kennis met alle belangrijke aspecten

  van de bedrijfsvoering. Een specialisme kiezen ze na twee jaar. Petra Biemans: Het bedrijfsleven zit hier echt op te wachten.

  Het HMC is sinds 1929 een klein-

  schalige, zelfstandige mbo-vakschool

  met locaties in Amsterdam en Rot-

  terdam. De school is gespecialiseerd

  in creativiteit, vakmanschap en

  ondernemerschap en leidt op voor de

  hout- en meubelbranche of voor de

  woon- en interieurbranche. Je kunt

  leren voor beroepen als meubelma-

  ker, timmerman, interieuradviseur,

  creatief vakman, verkoper wonen,

  meubelstoffeerder, pianotechnicus of

  werkvoorbereider. Binnen deze op-

  leidingen kunnen leerlingen zich nog

  verder specialiseren in onder andere

  meubelontwerpen, meubelrestau-

  ratie, houten jachtbouw en houten

  muziekinstrumentenbouw.

  Veel mogelijkheden

  Veel van onze leerlingen gaan aan

  de slag bij interieurbouwbedrijven.

  Ze maken balies voor bedrijven en

  ontwerpen het interieur van restau-

  rants, zo vertelt Jaap Buitelaar. Er is

  meer werk voor meubelmakers dan

  over het algemeen wordt gedacht. De

  opleiding heet ook voluit Meubelma-

  kers/(scheeps)interieurbouwer en dit

  laat al meteen de vele mogelijkheden

  zien. In Nederland worden nog

  steeds veel boten gebouwd. Ook die

  moeten van een interieur worden

  voorzien. De meubelmakers bouwen

  dit in, maar de interieuradviseurs

  maken bijvoorbeeld het complete

  interieurontwerp en advies. Ook die

  leiden we op!

  Veilig en betrokken

  De vakschool ademt een prettige

  sfeer uit, zegt Buitelaar. Het is

  gezellig en informeel en iedereen is

  met het vak bezig. Daarbij scoren

  we hoog als het gaat om veiligheid

  en betrokkenheid. Op zaterdag 22

  maart zijn vmbo- en havo-leerlingen

  en hun ouders van harte welkom om

  dit zelf te komen ervaren tijdens de

  open dag van 10.00-14.00 uur. Ook

  volwassenen die aan een cursus of

  deeltijdopleiding denken kunnen

  langskomen om al hun vragen beant-

  woord te krijgen.

  Petra Biemans is betrokken bij de

  ontwikkeling van de nieuwe opleiding

  Business Studies. Volgens Petra zitten

  bedrijven echt te wachten op mensen

  die verder kunnen kijken dan hun eigen

  vakgebied. Mensen die zich bijvoor-

  beeld bezig houden met financile

  bedrijfsvoering, moeten ook iets weten

  van de maatschappelijke kant. Daar-

  naast is er de ontwikkeling dat manage-

  mentfuncties verdwijnen. Werknemers

  moeten steeds vaker verschillende rol-

  len vervullen: dan weer managen, dan

  weer uitvoeren. Natuurlijk moet je een

  specialisme hebben, maar je moet ook

  de bedrijfsprocessen snappen. En dt

  leer je in onze nieuwe studie.

  Eerst breed, dan specialiseren

  In Business Studies zijn zes opleidingen

  samengebracht, waaronder commercile

  economie, bedrijfskunde en human re-

  source management (HRM). Studenten

  krijgen deels dezelfde stof aangeboden

  als voorheen, licht docent William

  Hazenbroek toe. Alleen de volgorde

  waarin verschilt n er worden meer

  verbanden gelegd. Ze krijgen nu in de

  eerste twee jaar een brede basis waarin

  ze het bedrijfsleven leren kennen om

  pas daarna een specialisme te kiezen,

  bijvoorbeeld HRM. Het grote voordeel

  is dat ze dan veel bewuster een keuze

  kunnen maken, omdat ze alle bedrijfs-

  onderdelen hebben leren kennen.

  Bedrijfsleven

  In het eerste leerjaar komen de vier be-

  langrijkste bedrijfsvoeringsaspecten aan

  bod: markt, business economics, mensen

  en processen&systemen. Om de praktijk

  te leren kennen, wordt het bedrijfsleven

  volop ingezet voor masterclasses en

  brengen studenten al snel bezoeken aan

  bedrijven. Ook is het belangrijk dat stu-

  denten hun eigen netwerk opbouwen en

  inzetten. Hazenbroek: Door studenten

  met andere ogen te laten kijken naar bij-

  voorbeeld hun bijbanen en hoe het daar

  werkt, leren ze de theorie plaatsen. Toch

  is de student de eerste tijd ook veel op

  school. De opleiding werkt met dagdelen:

  instructie en hoorcollege, daarna samen-

  werken in groepjes, en aan het einde van

  de dag feedback en feedforward: wat

  heb ik geleerd en hoe ga