2014-03-11 Voogt et al VELON ICT bekwaamheid

download 2014-03-11 Voogt et al VELON ICT bekwaamheid

of 14

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  156
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Presentatie tijdens VELON 2014: In het door Kennisnet gesubsidieerde onderzoek naar didactische ICT-bekwaamheid (Voogt, van Braak, Heitink, Verplanken, Fisser & Walraven 2013) richt zich op een inventarisatie en analyse van videocases van aspecten van de didactische ICT-bekwaamheid van docenten. De videocases zijn aangeleverd door docenten. In de videocases wordt zowel het ICT-gebruik in de lespraktijk zien als de redenering om ICT op die bepaalde wijze in te zetten. Het onderzoek levert een casuïstiek van ICT-gebruik in de onderwijspraktijk ten behoeve effectieve vormen van leren en instructie.

Transcript of 2014-03-11 Voogt et al VELON ICT bekwaamheid

 • 1. Aspecten van didactische ICT bekwaamheid: Hoe enwaaromlerarenICTinzetteninhun onderwijs Joke Voogt, Johan van Braak, Maaike Heitink, Liesbet Verplanken, Petra Fisser en Amber Walraven Velon2014 1
 • 2. Joke Voogt (UvA/ Windesheim) Johan van Braak (UG) Liesbet Verplanken (UG) Maaike Heitink (UT) Amber Walraven (ITS) Petra Fisser (SLO) Onderzoeksteam 2
 • 3. Didactische ICT bekwaamheid Didactische ICT-bekwaamheid wordt gevormd door de kennis-en vaardigheden, houdingen en opvattingen, ervaringen en het zelfvertrouwen van de docent. komt tot uiting in het didactische handelen met betrekking tot de inzet van ICT in de lespraktijk en het vermogen om hierover professioneel te redeneren. Kortom: We wilden graag weten hoe docenten ICT inzetten in hun lespraktijk en waarom doen ze wat ze doen. We hebben docenten uitgenodigd een videocase aan te leveren waarin ze laten zien hoe ze ICT inzetten en waarom ze ICT zo gebruiken Velon2014 3
 • 4. Onderzoeksvragen Hoe kunnen de aangeleverde voorbeelden worden getypeerd in termen van effectief onderwijs met ICT? Hoe kan de professionele redenering van docenten die aan bepaald ICT-gebruik ten grondslag ligt worden getypeerd? Velon2014 4
 • 5. Analysemodel - Kennis en vaardigheden - Ervaring - Houding en opvattingen - Zelfvertrouwen Professioneel redeneren Onderwijs- eigenschappen Bijdrage van ICT aan effectief, efficint en aantrekkelijk onderwijs Context Didactische ICT-bekwaamheid docent Het waarom achter het handelen van de docent. De manier waarop de docent zijn/haar onderwijs inricht. op het gebied van ICT in onderwijs. Velon2014 5
 • 6. Methode Verzamelen videocases Leerkrachten werden uitgenodigd om videocases in te sturen waarin ze laten zien hoe zij ICT inzetten in hun lespraktijk en waarom ze dat doen (N=157) De videocases (+/- 10 minuten) aan de hand van een protocol Additionele vragenlijst (TPACK, ICT vaardigheden, visie) (N=129) Aantal VO (N=40) en PO (N= 117) Representativiteit steekproef Velon2014 6
 • 7. Observatiechecklist Handelen in de praktijk Specifieke situatie in kaart brengen Onderwijseigenschappen en de rol van ICT Curriculumeigenschappen Sociale klasorganisatie Docent rol Leerling rol Sturing onderwijsactiviteit Evaluatie en feedback ICT integratie Fit Geschiktheid Professioneel redeneren De meerwaarde vakinhoudelijke kennis, ICT en didactiek Leerlingen Leerproces Les doel Curriculum Instructie Interactie Kosten en baten Leerlingenvoortgang Velon2014 7
 • 8. Voorbeeldcase Het gebruik van digibord en fotos voor het bevorderen van gespreksvaardigheden in het kleuteronderwijs Velon2014 8
 • 9. Scoren voorbeeld op Professioneel redeneren (deel) over de meerwaarde van ICT-gebruik Aantrekkelijk (aansluiting bij belevingswereld, betrokkenheid, motivatie). Effectief (het geleerde blijft beter hangen). over vakinhoudelijke kennis, ICT en didactiek De samenhang tussen vakinhoud, didactiek en ICT. over ICT en het leerproces De relatie tussen ICT-toepassingen en ondersteuning van leerprocessen van leerlingen Velon2014
 • 10. Scoren voorbeeld handelen (deel) Curriculumeigenschappen Authentiek Sociale klassenorganisatie Klassikaal Docentrol Gids Leerlingrol Uitvoerder & toehoorder Fit Er is een fit tussen inhoud, didactiek en ICT Match tussen redeneren en handelen Velon2014 10
 • 11. Resultaten Praktijk (didactisch handelen): Beperkt aantal aspecten van didactische ICT bekwaamheid Vooral gericht op kennisoverdracht Weinig gericht op inzet van ICT bij begeleid ontdekkend leren, leren leren en (formatief) toetsen/ evalueren Inzet van ICT is ondersteunend en niet essentieel Professioneel redeneren is vooral gericht op Faciliteren leerproces Realisatie doel Aantrekkelijk Slechts in de helft van de videocases is er een match tussen professioneel rederen en didactisch handelen Velon2014 11
 • 12. Conclusies ICT toepassingen kunnen worden geduid in relatie tot onderwijseigenschappen, maar onderwijseigenschappen als zodanig zeggen niet zoveel over Didactische ICT bekwaamheid Bruikbare indicatoren voor Didactische ICT bekwaamheid: Meerwaarde: effectief onderwijs Fit tussen ICT toepassing, en/of vakinhoud en/of didactiek Geschiktheid: is ICT essentieel om het doel te bereiken Match: Is er een match tussen denken en doen Volgende stap: Hoe kunnen de inzichten en de filmpjes worden gebruikt voor de inrichting van profssionaliseringsarrangementen Velon2014 12
 • 13. Meer weten? http://www.kennisnet.nl/onderzoek/nieuws/didactische-ict- bekwaamheid-van-docenten/ Velon2014 13
 • 14. Professioneel redeneren Vakkennis Leerlingen Leerprocessen en begripsvorming van leerlingen Doelen Curriculum Instructie- technieken http://www.evolllution.com/wp-content/uploads/2012/10/reflective-teaching.jpg Velon2014 14