20130920_nl_metro special

download 20130920_nl_metro special

of 16

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20130920_nl_metro special

 • Je carrirebeginthier!

  Techniek

  SPECIAL

  15 november 2013

  Buitenlandervaring

  geeft open blik en

  pre op cv

  Pagina 8

  Promoveren of

  tochmaar niet?

  Pagina 13

  Het programma van

  Techniek Bedrijven

  Evenement 2013 vind je

  op pagina 14!

  DIT IS EEN SPECIALE UITGAVE VAN METRO IN SAMENWERKING MET TECHNIEK BEDRIJVEN EVENEMENT 2013

 • DIT IS EEN SPECIALE UITGAVE VAN METRO IN SAMENWERKING MET TECHNIEK BEDRIJVEN EVENEMENT 2013

  TECHNIEK BEDRIJVEN EVENEMENT 2013:

  De Nederlandse overheid heeft de

  afgelopen jaren miljoenen euros in

  campagnes gestoken om techniek

  populairder te maken. Voornamelijk

  onder scholieren om hun studiekeuze

  te benvloeden. In het voorjaar van

  2013 sloten het kabinet, onderwijs en

  bedrijfsleven het Techniekpact met

  het doel samen de aansluiting van het

  onderwijs op de arbeidsmarkt in de

  technieksector te verbeteren. Deze aan-

  pak begint zijn vruchten af te werpen:

  steeds meer studenten kiezen voor een

  technische studie. Volgens de VSNU,

  de vereniging van universiteiten, is het

  aantal techniekstudenten dit jaar met 20

  procent gestegen ten opzichte van vorig

  jaar. Echter, de vraag naar hoogopge-

  leide technici stijgt nog steeds explosief.

  Vraag en aanbod zijn dus nog lang niet

  in balans.

  Economische aanjager

  De nog altijd stijgende vraag naar

  technici laat zich goed verklaren.

  Economische vooruitgang en maat-

  schappelijk welzijn worden voor een

  groot deel aangejaagd door inhoudelijk

  technologische verbeteringen. Hier-

  voor zijn technisch opgeleide mensen

  nodig. Indirect kun je dus stellen dat de

  Nederlandse economie voor een groot

  gedeelte draait op btas en technici.

  Bovendien wil Nederland haar positie

  in de wereldtop behouden als het gaat

  om concurrentiekracht, innovatie en

  wetenschappelijk onderzoek. Ook hier

  zijn hoogopgeleide technici onmisbaar.

  Breed draagvlak

  De groeiende vraag en de status van de

  Nederlandse economie zorgen voor een

  breed draagvlak om deze nieuwe editie

  van dit jaarlijks terugkerende carrire-

  evenement te organiseren. Dit jaar ge-

  beurt dat in een geheel nieuwe stijl, met

  een nieuw logo en een nieuwe naam:

  Techniek Bedrijven Evenement 2013.

  Uiteraard werken wij ook dit jaar weer

  samen met d topbedrijven in de (inter)

  nationale technieksectoren. Zo zal onder

  meer de Nederlandse luchtvaartindus-

  trie, waarin dit jaar met miljoenenorders

  vele successen zijn geboekt, aanwezig

  zijn. Ook de offshore-industrie, waarin

  Nederland koploper is als het gaat om

  vernieuwing en innovatie, is weer goed

  vertegenwoordigd. Voorts spelen secto-

  ren als consultancy en electronics een

  actieve rol tijdens Techniek Bedrijven

  Evenement 2013.

  Je carrire begint hier!

  In het BeursWTC in Rotterdam kom

  je via bedrijfspresentaties, casestudies

  en workshops in contact met zeer

  verschillende bedrijven. Je ontmoet

  techniekstudenten van opleidingen uit

  het hele land. De locatie zorgt voor een

  zakelijke maar laagdrempelige sfeer

  om nieuwe contacten op te doen. Laat

  je verrassen door je k te orinteren

  op bedrijven of vakgebieden waar je in

  eerste instantie misschien niet aan had

  gedacht. Op de paginas 14 en 15 van

  deze krant kun je lezen welke bedrijven

  deelnemen, hoe het dagprogramma

  eruitziet en hoe je je kunt aanmelden

  voor het Techniek Bedrijven Evenement

  2013. Ga erheen met een open mind, je

  carrire begint hier!

  2

  Steeds meer studenten kiezen voor een technische studie. Een slimme zet, techniek is een onmiskenbare aanjager van economische groei. Techniek Bedrijven Evenement 2013 slaat

  bruggen tussen topstudenten en topbedrijven. Een uitgelezen kans om je te orinteren en waardevolle contacten te leggen.

  ProjectleiderMarianne de Macker, Key-accountmanager recruitment, 06-48139505

  Editorial Manager Jessica van Leeuwen Cordinatie en redactie Loft 238 tekst &

  communicatie Redactie Paul Claasen, Astrid van Pelt, Hans Pieters, Paul Postema

  Vormgeving Lydia Hotting Beeld Colourbox, e.a.

  Deze Techniek special is een publicatie van

  Metro Custom Publishing in samenwerking

  met Techniek Bedrijven Evenement 2013.

  COLOFON METRO EN TBE 2013

  Een nieuwe jas,

  vertrouwde kwaliteit

  Roy Bergsma, voorzitter Stichting

  Techniek Bedrijven

  Stichting Techniek Bedrijven

  brengt technische studenten en

  bedrijven met elkaar in contact. Dit

  professionele carrire-evenement

  voor topstudenten en topbedrijven

  is een van onze activiteiten. Omdat

  we middenin de doelgroep staan,

  kunnen we zeer snel inspelen op

  de wensen van deelnemers. Onze

  positie binnen de doelgroep in

  combinatie met ons jarenlang opge-

  bouwde professionele netwerk leidt

  ertoe dat we studenten een stap ver-

  der in hun carrire kunnen helpen.

  We hebben ons met volle overtui-

  ging ingezet voor de organisatie van

  het Techniek Bedrijven Evenement

  2013 en verheugen ons op deze dag

  waar ambities tussen studenten en

  bedrijven samenvloeien.

  Een dag waar

  ambities samenvloeien

  Roy Bergsma

  Dames (vlnr): Karen Thomson, Sarah Sangster, NienkeWeller; en heren (vlnr): Ben Arntz, Roy Bergsma, TomWillemse, Paul Bergmans

  15 november 2013

  Een onderdeel van

 • DIT IS EEN SPECIALE UITGAVE VAN METRO IN SAMENWERKING MET TECHNIEK BEDRIJVEN EVENEMENT 2013

  3

  Heynens hield altijd al van prutsen

  en klussen. Dat was voor mij de

  reden omMechanical Engineering in

  Eindhoven te gaan doen, vertelt hij.

  Op het eind van zijn studie werd het

  onderzoeksveld fundamenteler. In

  mijn afstudeeropdracht onderzocht ik

  de verbranding in een microturbine.

  Je bent met een heel klein stukje van

  het geheel bezig. In trajecten van vier

  jaar onderzoek. Bij consultancy werk

  je in een dynamische omgeving en

  zie je sneller resultaat, dat spreekt me

  aan. Zijn studie-ervaring zet hij nu

  in binnen resources, de energietak

  van Accenture. Ook die industrie

  was een bewuste keuze. Vanuit mijn

  opleiding zat ik al binnen de energie-

  wereld. Binnen deze sector zijn veel

  ontwikkelingen gaande, zoals duur-

  zame energie, schaliegas, smart grids.

  Inhoudelijk zijn die heel interessant.

  Internationale training

  Nieuwkomers bij Accenture gaan

  eerst voor een training naar Ban-

  galore of Chicago. Alle starters

  wereldwijd komen daar samen. In

  Chicago werk je aan je inhoudelijke

  en sociale vaardigheden die je nodig

  hebt in de dagelijkse werkzaam-

  heden als consultant. Je simuleert

  gesprekken en situaties zoals je die

  ook in je dagelijks werk tegenkomt,

  vertelt Heynens. Bovendien bouw

  je ook meteen een internationaal

  netwerk op. Accenture biedt je veel

  groeimogelijkheden, vervolgt hij.

  Bij terugkomst in Nederland begin

  je aan je eerste project. Mijn eerste

  rol was het in kaart brengen van de

  bedrijfsprocessen en het maken van

  een systeemontwerp. Als dat goed

  gaat, kun je vrij snel doorgroeien tot

  teamleider of projectleider. Je kunt

  zelf sturen waarin je je wilt speciali-

  seren en kiest daar dan de relevante

  trainingen voor. Binnen projecten

  kun je al snel stappen maken.

  Uit je comfort zone

  Bij Heynens is dat organisch ge-

  groeid. Als er een nieuw project

  start bij de klant waar je al zit, dan

  biedt dit vaak weer mogelijkheden

  voor een meer uitdagende rol. Heb je

  je vorige rol goed gedaan, dan word

  je daarvoor beloond en kun je een

  volgende stap maken. Je leidt een

  klein ontwerpteam, mag de project-

  planning erbij doen, enzovoort. Je

  wordt elke keer gemotiveerd om uit

  je comfort zone te stappen. Boven-

  dien werk je samen met ambitieuze

  collegas die ook allemaal snel willen

  groeien in hun carrire, dat moti-

  veert jezelf om hard te lopen. Het

  leuke van consultancy is ook dat je

  breder kan kijken dan alleen het pro-

  ject waarmee je op dat moment bezig

  bent. Heynens roemt de open cultuur.

  Als je op een bepaald expertisegebied

  informatie zoekt, dan verwijst een lei-

  dinggevende je als een spin in het web

  naar de juiste persoon die je verder

  kan helpen. Of je stelt simpelweg je

  vraag heel gericht aan een groep ex-

  perts via onze wereldwijde Knowledge

  Exchange. Gegarandeerd antwoord.

  Ron Heynens koos na zijn studie werktuigbouwkunde in

  Eindhoven voor een carrire als consultant bij Accenture.

  Niet de meest voor de hand liggende keuze, maar wel

  een hele bewuste. Hij adviseert energiebedrijven, onder

  andere bij complexe systeemimplementaties. Je levert

  een concreet resultaat. Als ik klaar ben wil ik geen rap-

  port achterlaten, maar iets tastbaars.

  Ron Heynens

  15 november 2013

  Stappen maken in een

  wereldomvattend netwerk

 • DIT IS EEN SPECIALE UITGAVE VAN METRO IN SAMENWERKING MET TECHNIEK BEDRIJVEN EVENEMENT 2013

  4

  Na enkele jaren werken bij ingeni-

  eursbureaus kwamen Bart Bergmans

  (1984) en zijn oude studievriend

  Joas Boeyinga bij elkaar om te kijken

  naar de mogelijkheden om zelf iets te

  beginnen. Bart, afgestudeerd civiel-

  technicusWatermanagement aan de