20130626_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20130626_nl_metro special

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  MOBILITEIT

  TIPS! Lever zelf een bijdrage aan duurzame mobiliteit

  Topbestuurders laten 10 dagen auto staan

  Innovati es aan ordevan de dag bij Connexxion

 • Met de NS-Business Card reist Maarten klimaatvriendelijk. Zonder dat hij er iets voor hoeft te doen

  stoot hij gemiddeld 75% minder CO2 uit t.o.v. een gemiddelde autorit. Met een Dal abonnement reist

  hij bovendien met 40% korting buiten de spits. Zijn werkgever ontvangt achteraf een factuur.

  Zo reist hij altijd efficint en duurzaam van deur-tot-deur.

  Kijk op ns.nl/zakelijk hoe u efficint en duurzaam kunt reizen.

  Maarten is duurzaam bezig.

  19705 NSR NRC Duurzaam Bezig adv 260x385-V3.indd 1 10-12-12 13:50

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING 3

  Colofon Mobiliteit is een publicatie van Metro Custom Publishing.

  Project Manager Jan Papperse Editorial Manager Jessica van Leeuwen Redactie Ilja Post Vormgeving Lydia Hotting Beeld Colourbox, e.a.

  Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Dennis Lanson, 020-5852405of d.lanson@telegraafmedia.nl

  Als het aan Milieudefensie en Natuur & Milieu ligt, wordt de A15 het groenste stukje snelweg van Nederland. Project A15, weg van zon en wind is een initi ati ef dat schoon elektrisch rijden in een stroomversnelling moet brengen. De ambi-ti e is om 40.000 mensen elektrisch te laten rijden in 3500 deelautos.

  Ze tanken groene stroom van zon en wind die langs de snelweg zelf wordt opgewekt. Op het traject Maasvlakte-Arnhem moeten daarvoor 20 windmolens en 20.000 zonnepanelen verrijzen. En dat allemaal liefst al vr 2015. De milieuwinst is groot: van fossiel naar elektrisch rijden, van au-tobezit naar autodelen, van gewone stroom naar groene stroom.

  GeschiedenisDat elektrische autos iets nieuws zijn, is een misvatti ng. Aan het eind van de 19e eeuw, toen de A15 nog slechts een verzameling boerenweggetjes was, waren ze zelfs een ti jdje populairder dan au-tos met verbrandingsmotor. Tegen 1909 reden er meer dan ti enduizend elektrische voertuigen rond. Grootste probleem was echter dat hun snelheid en bereik ernsti g beperkt waren. En zo verloor de elektrische auto het van de verbrandingsmotor. Maar helemaal verdween hij nooit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de elektrische auto, vanwege het grote brandstoft ekort, een ti jde-lijke opleving. En ook ti jdens de oliecrisis in de jaren zeventi g werd de ontwikkeling van elektri-sche voertuigen weer gesti muleerd. In de jaren negenti g experimenteerden grote merken zoals Ford en General Motors met zogenoemde Electric Vehicles. Maar onder druk van de olielobby en door dalende olieprijzen werd het doel van al die

  experimenten, een elektrische auto voor dagelijks gebruik, vroegti jdig gestaakt.Nu brandstofprijzen opnieuw de pan uitrij-zen, focust de auto-industrie zich wederom op duurzaamheid. Bijna alle grote merken hebben concrete elektrische plannen of zelfs al wagens in producti e. Maar de mooiste van al, volgens sommigen, en met 100.000 euro ook meteen n van de duurste, is de Tesla Model S. Deze auto rijdt vier tot vijfmaal zover op elektriciteit als een gewone elektrische auto. Het wordt ook wel een iPad op wielen genoemd: er zit een touchscreen in, waarmee je de hele auto kunt bedienen. ToekomstGenoeg keuze dus in elektrische wagens. Maar de Nederlander omarmt de voertuigen nog niet massaal. Vandaar dat Milieudefensie en Natuur & Milieu het initi ati ef hebben genomen voor het Project A15. Elektrische deelautos moeten die schroom wegnemen. Want als je eenmaal zelf hebt ervaren hoe dat rijdt, maak je sneller de keuze elektrisch te gaan, aldus Maarten van Bie-zen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. Door elektrische autos aan te bieden aan rijscholen, de inzet van poolautos voor industrieparken en elek-trische taxis hopen we de populariteit ervan te vergroten. Ook start voor de zomer een acti e met Althon Carlease, waarbij mensen, tegen terug-gave van 1500 euro premie, hun leaseauto kunnen inruilen voor een elektrische. Van Biezen: Bedrijven en consumenten die ook interesse hebben om volledig emissieloos te rijden of een initi ati ef hebben dat hierbij aansluit, kunnen alti jd contact opnemen via Projecta15.nl. De komende maanden zullen allerlei interessante aanbiedingen het levenslicht zien.

  Project A15, weg van zon en wind:40.000 mensen, 20.000 zonnepanelen, 3500 deelautos, 20 windmolens, 1 snelweg

  Straatje keren in elektrische lesauto Zes rijscholen nemen vanaf eind juni tot en met december deel aan een pilot, waarbij ze n maand een elektrische lesauto gebruiken. Op 29 juni wordt hiervoor het startschot gegeven ti jdens het festi val Route55 in Rott erdam. Zon 1250 leerlingen rijden minimaal n rijles elektrisch in de Nissan Leaf. Na de start in Hoogvliet en Spijkenisse gaat de roadshow met elektrisch lessen via de A15 door richti ng Arnhem-Nijmegen via Wijchen, Ede en Boven-Leeuwen.Elektrisch rijden kent tal van voordelen, zeker in de ste-den. Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu, somt de voordelen op. Elektrische autos zijn sti ller, schoner en leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat. Ze stoten 50 procent minder CO2 uit dan de gemiddelde auto. Als duurzaam opgewekte elek-triciteit (wind, water, zon) wordt gebruikt, wordt dit voordeel nog veel groter.

  E-auto voor de clean tech industrie Industriepark Kleefse Waard (IPKW) krijgt een elektri-sche poolauto. Een elektrische deelauto die, als onder-deel van Project A15, grati s beschikbaar wordt gesteld aan alle werknemers van het bedrijventerrein in Arnhem. Voor IPKW is duurzaamheid geen loos begrip. Het industriepark huisvest ondernemingen die acti ef zijn in clean technologies en geeft gebouwen op het park waar mogelijk een tweede leven in plaats van ze te slopen en te kiezen voor nieuwbouw. Daarnaast richt het park zich specifi ek op duurzaam vervoer. De technische dienst rijdt in elektrische Megas, er is een snellader en vijf gewone laadpalen aanwezig en nu kunnen werknemers dus ook gebruik maken van een elektrische auto voor afspraken buiten het park.elektrische auto voor afspraken buiten het park.

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING4

  Proeft uin voor vernieuwing

  Groenste wagenpark

  Met een geschiedenis die zon 135 jaar terug gaat in de ti jd, is Connexxion een bedrijf dat stevig verankerd is in de Nederlandse samenleving. Ze mogen dan een Franse aandeel-houder hebben; de sfeer en ondernemingsgeest is op en top Nederlands, aldus Myra Koomen, directeur Corporate Aff airs. We staan open voor experimenten en innovati es. Precies wat moederbedrijf Transdev zo in Connexxion aanspreekt. In Nederland kunnen ze kennis en ervaring opdoen op gebied van openbaar vervoer. Experti se die ze, zo gauw innovati es suc-cesvol zijn gebleken, kunnen exporteren naar andere, buiten-landse markten: Australi, China, Engeland en Frankrijk.De elektrische Superbus die we samen met Wubbo Ockels en de TU Delft hebben ontwikkeld, die passagiers met een snelheid van 250 kilometer per uur over een aparte baan kan vervoeren, zou over een paar jaar dus zomaar in Melbourne kunnen rijden. Maar hetzelfde geldt voor andere, unieke pro-jecten die hier het levenslicht zien.

  Sinds december 2012 rijden in de regio Arn-hem-Nijmegen 75 bussen op aardgas, onder de merknaam Breng. Een sterk staaltje van duur-zaam ondernemen, met oog voor milieu en maatschappij. Het is het groenste wagenpark voor het openbaar vervoer, en er worden met de aanschaf van de bussen ook verschillende sociale initi ati even ondersteund.

  Verstandelijk beperkten maken bussen of treinen schoon of werken als service steward, waarbij ze onder andere rolstoelreizigers begeleiden. Dat is goed voor het openbaar vervoer, maar ook voor henzelf, zegt Theo Vegter, Chief Operati ng Offi cer. Deze social return projecten bieden sociale winst doordat ze bijdragen aan werkgelegenheid.

  Connexxion investeert in innovati es ambulancezorgIedereen kent Connexxion van de bussen, boten, trams en treinen. Maar dat de vervoerder ook aan ziekenvervoer doet, is minder bekend. Met zon zeshonderd werknemers en ruim negenti g voertuigen is Connexxion Ambulancezorg/Witt e Kruis, acti ef in vijf regios, de grootste zelfstandige ambulanceor-ganisati e van Nederland.

  Dat elke seconde telt weten ze bij Connexxion Ambulan-cezorg/Witt e Kruis. Nu moet, landelijk gezien, in principe een ambulance in 95 procent van de gevallen binnen vijft ien minuten ter plaatse zijn bij een levensbedreigende situati e. Een goede richtlijn, maar soms nog alti jd te lang. Een onbe-handelde hartsti lstand is na zes minuten al fataal. Daarom heeft Connexxion Ambulancezorg enkele jaren geleden Hartvei-lig wonen ontwikkeld. Dat is een uitgebreid netwerk van goed getrainde vrijwilligers die razendsnel ter plaatse zijn om levensreddend op te treden. Zij worden gewaarschuwd via 112.Maar het verkleinen van de responsti jd is niet alles, aldus directeur Michiel Wildschut. Spreiding en inzet van acute zorg, besteld vervoer en uitwis-seling van medische informati e zijn net zo belangrijk. Vandaar dat ons innovati eprogramma Icarus gericht is op de hele keten, van melding tot zieken-huisopname.

  DienstenMaar voor hij daar verder op ingaat, is het handig om te we-ten welke diensten Connexxion Ambulancezorg aanbiedt. Ambulancevoertuigen en me-dewerkers worden ook ingezet bij niet-spoedeisend vervoer. Bijvoorbeeld voor pati nten die voor onderzoek naar het ziekenhuis worden gebracht. Of repatriring van pati nten uit binnen- en buitenland. Verder worden ambulances ingezet voor huisartsenvervoer en staan

  ze paraat bij evenementen.Wildschut: De inzet wordt beoordeeld door centralisten in de meldkamer. Zij moeten inschatt en of er sprake is van