20130528_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20130528_nl_metro special

 • Lezen & Schrijven

  H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden is voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven en zet zich in voor geletterdheid.

  Samen boeken we onze toekomst

  fotograaf Sebastiaan ter BurgDIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING IN SAMENWERKING MET STICHTING LEZEN & SCHRIJVEN

 • laag-geletterd-

  heid

  1,5 miljoen laag-gelettterden in Nederland*

  67%autoch-toon

  * tussen de 16 en 74 jaar

  Bezoek bibliotheekafgelopen jaar

  29%

  49%

  laagge-letterden

  geletter-den

  Scholing30% mbo

  35% basis-school

  9% havo + vwo

  26% vmbo

  25% verlaat de basisschool

  met een leesachter-stand van

  2 jaar

  Werkloos

  25% zorg- en welzijnsector

  20% industrie en energie

  17% horeca

  Wonen50% laagge-letterdenwoont in een van de 30 grootste gemeenten

  Computergebruik6% van debevolkinggebruikt nooit een computer, vaak laaggeletterden

  46% van delaaggeletterden is werkloos, bij niet laag- geletterden is 21% werkloos

  Laaggeletterden

  vrouwman57% 43%

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING IN SAMENWERKING MET STICHTING LEZEN & SCHRIJVEN2

  Samen maken we het verschil

  Ook vandaag staat de Metro vol nieuws, recensies en interviews. Zo weten we wat er speelt in steden, in Nederland en in de rest van de wereld. Dit lijkt heel vanzelfsprekend. Maar dat is het voor veel volwassenen helemaal niet. 1,5 miljoen Neder-landers van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen en schrijven. Mis-schien denkt u wel Wat? Toch niet in Nederland? Of: Dat zijn waarschijn-lijk mensen die op latere leeft ijd naar Nederland zijn gekomen. Dat blijkt een misvatting: van deze groep is het grootste deel geboren en getogen in Nederland.

  Doorbreek de vicieuze cirkel Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben ook moeite met de bijsluiter van medicijnen, de dienstregeling van de NS of de veilig-heidsvoorschrift en op hun werk. En veel van hen hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Helaas komen er nog steeds laaggeletterden bij: 25% van de basisschoolkinderen verlaat groep 8 met een leesachter-stand van 2 jaar. Deze kinderen zullen moeite hebben op de middelbare school en als ze opgroeien, zullen zij tegen dezelfde dagelijkse barrires oplopen. Vaak blokkades voor een ge-zonde, gelukkige en zekere toekomst.

  Lees voor vanaf jonge leeftijd Voorlezen aan en praten met kinde-ren vanaf hun geboorte zijn eerste stappen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Dit blijft belangrijk, ook als kinderen naar school gaan. Ouders blijven dus onmisbaar om hun kinderen te helpen in hun taalontwikkeling; zo versterken ze het leren op school. Maar zoals de

  krant lezen niet vanzelfsprekend is, is voorlezen dat ook niet. Ouders die moeite of geen tijd hebben om voor te lezen, moeten we stimuleren en ondersteunen.

  Kom in actieGezinnen, scholen, gemeenten, bedrijven, buurtwerkers, vrienden, familie, medisch personeel: smen kunnen we ervoor zorgen dat we lees- en schrijfproblemen voorkomen en verminderen. Als iedereen iets doet, helpen we elkaar en daarmee de hele samenleving. Grijp die kans! Start met het opleiden van werknemers, organiseer een informatiemiddag voor patinten, word taalvrijwilliger en lees voor. Het gaat maar om 15 minuten per dag.Lezen en schrijven vormt de basis van onze toekomst. Tijdens de Week van de Alfabetisering komt Nederland daarom in actie.

  Kijk op:www.weekvandealfabetisering.nl voor ideen wat u kunt doen. Samen maken we een verschil. Samen boeken we onze toekomst.

  H.K.H. Prinses Laurentien der NederlandenOprichter & Voorzitter, Stichting Lezen & Schrijven

  De Week van de Alfabetisering heeft dit jaar als thema Boek je Toekomst. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden is voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven en moeder van drie kinderen van 7, 9 en 11 jaar. Zij weet dus als geen ander hoe belangrijk voorlezen is voor de taalontwikkeling van kinderen. Maar wat als ouders zelf moeite hebben met lezen en schrijven?

  Week van de Alfabetisering 8 - 15 september 2013: Boek je toekomst

  fotograaf Janiek Dam

  Colofon Lezen & Schrijven is een publica-tie van Metro Custom Publishing in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven

  Project Managers Jurgen Kasim, Rogier Esselbrugge Editorial Manager Yvette Bax Redactie Ilja Post, Claudia Coenen

  Vormgeving Lydia HottingBeeld Colourbox, e.a.

  Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Dennis Lanson, 020-5852405 of d.lanson@telegraafmedia.nl

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING IN SAMENWERKING MET STICHTING LEZEN & SCHRIJVEN 3

  Eindelijk begrp ik dingen

  Taal is van cruciaal belang in het leven

  In mijn vorige functie als wethouder jeugdzorg en onderwijs sprak ik vaak met laaggeletterden, zoals met twee jonge vaders tijdens een bezoek aan een taalles voor volwassenen. Het keerpunt om iets aan hun laaggeletterdheid te doen, kwam voor de ene vader toen zijn driejarige dochtertje niet langer wilde dat hij haar voorlas. De andere was door zijn werkgever op taalles gestuurd. Hij had een leidinggevende functie gekregen, maar moest aan zijn personeel vragen de voortgangsformulie-ren in te vullen.

  Bespreekbaar maken Dat gun ik iedere laaggeletterde: dat er iemand in zijn leven komt die hem helpt zijn taalprobleem bespreekbaar te maken n hem op weg helpt om iets eraan te doen. Dat kan iedereen zijn, een werkgever, een leerkracht, maar ook jj. Laaggelet-terdheid komt namelijk vaker voor dan je denkt. Vrijwilligers die taaltraining willen geven of taal-

  maatje willen worden, zijn dan ook hard nodig.Bij het meer geletterd maken van Nederland is een grote rol weggelegd voor Stichting Lezen & Schrij-ven. Niet alleen door aandacht te blijven vragen voor het probleem, maar ook door goed taalon-derwijs te bieden aan volwassenen die kampen met lees- en schrijfproblemen. En dit onderwijs zo te ontwikkelen, dat het de doelgroep echt aan-spreekt, bijvoorbeeld door het praktijkgerichter te maken.

  Stevige basis Laaggeletterdheid moet zo snel en intensief mogelijk worden aangepakt. Liefst al voordat kinderen naar de basisschool gaan, via voor- en vroegschools onderwijs. Maar ook in het basis- en voortgezet onderwijs door meer de nadruk te leg-gen op taal en rekenen. Want juist deze vaardighe-den zijn van cruciaal belang voor een stevige basis in het leven.

  Door problemen thuis kon Koos Vervoort (54) op school niet goed meekomen. Hij verliet in het eerste jaar de technische school, vond een laaggeschoold baantje en wist zijn laaggeletterdheid tot zijn 44ste goed te verdoezelen. Tot zijn vrouw er achter kwam.

  Loes Ypma is woordvoerder basisonderwijs, speciaal en passend onderwijs en jeugdzorg namens de PvdA in de Tweede Kamer. Sinds kort heeft zij ook laag geletterdheid in haar portefeuille. Een zwaar onderschat probleem, vindt zij.

  Waar liep je door je laaggeletterd-heid allemaal tegenaan?De tekst op supermarktproducten kon ik wel lezen, de ondertiteling bij buitenlandse films ook. Technische dingen begreep ik niet of verkeerd. Dat brak me op bij simpele dingen. Een moeilijke passage in een boek sloeg ik over; door de informatie ver-derop begreep ik meestal wel wat er eerder bedoeld werd. Ik heb een keer een stereotoren opgeblazen, omdat ik hem verkeerd had aangesloten. Bijsluiters van medicijnen las ik nooit, want ik begreep ze toch niet. Ik was ook slecht met cijfers. Een ov-kaartje uit de automaat halen was een crime en ik wist nooit hoe lang een tramkaartje nog geldig was of waar en hoe ik moest overstappen.

  Hoe heb je dit alles zo lang verborgen weten te houden?Door bepaalde situaties te ontwij-ken en anderen voor mijn karretje te spannen. Daar werd ik zo bedreven in dat zelfs mijn vrouw het niet doorhad. Papierwerk liet ik bijvoor-beeld altijd door haar of mijn zwager invullen, zogenaamd omdat ik niet van administratie hield. Maar ik viel door de mand toen ik op de nieuwe computer van mijn vrouw een keer de zoekterm vigiratife kunst intikte. Ik kreeg niet n zoekresultaat! Ik raakte in paniek, dacht dat ik haar computer stuk had gemaakt, zoals destijds ook met die stereotoren was gebeurd. Toen ik mijn vrouw erbij riep, viel bij haar ineens het kwartje.

  Ze zei: Ik doe niets meer voor je, behalve je naar taalles sturen.

  Op welke manier heeft dat je leven veranderd?Ik leerde niet alleen eindelijk goed lezen en schrijven. Er opende zich een compleet nieuwe wereld voor me. Alsof je als legbatterijkip ineens de wei in mag. Wekenlang ben ik duizelig geweest, omdat mijn wereld zo snel veranderde. Ineens begrp ik dingen, had ik toegang tot allerlei informatie. Daardoor werd ik ook veel ondernemender. Tegenwoordig stippel ik reizen uit naar het bui-tenland. En op internet heb ik alles uitgezocht over medische stoffen en voedingsingredinten die mijn reumaklachten kunnen verlichten, waardoor ik nu zelfs medicijnvrij ben.

  Wat raad je andere laag geletterden aan? Doe er iets aan! En zie niet op tegen het aantal jaren dat je ermee bezig bent. Die jaren verstrijken toch en als ze voorbij zijn heb je alleen maar spijt dat je nooit aan die taalcursus begonnen bent. Laat je ook niet weerhouden door de enorme berg die je moet overwinnen om te leren lezen en schrijven. Begin gewoon met wat er voor je ligt, dat is al moei-lijk genoeg. Als je dat door hebt, komt het volgende stapje. En voor je het weet ben je al over die berg heen. Probeer gewoon te genieten van wat je doet en leert en van het feit dat

  je wereld steeds een stukje groter wordt.

  Koos is taalambassadeur van Stich-ting ABC en geeft in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven voorlic