20130327 presentatie partner_cover

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Please contact us at highfieldinsurance@outlook.com

Transcript of 20130327 presentatie partner_cover

 • 1. Highfield Insurance Services FSMA 111515A
 • 2. The right man on the right place Algemeen Continuteit waarborgen bij overlijden van n van de vennoten/aandeelhouders Ongeveer 1/3 van de bedrijven slaagt er niet in om de opvolging af te ronden indien er zich plots een overlijden voordoet Highfield Insurance Services FSMA 111515A 1. Opvolgingsproblematiek KMO
 • 3. Probleemstelling Ongewilde zeggenschap van erfgenamen verhinderen Tegelijkertijd hun financile rechten en aanspraken respecteren Discussie en discontinuteit vermijden Anticiperen (en vermijden) van controleschatting Waardebepaling/vaststelling werkelijke verkoopwaarde aandelen Highfield Insurance Services FSMA 111515A 1. Opvolgingsproblematiek KMO
 • 4. Mogelijke oplossing Eenvoudige en contractuele oplossing Aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie Gekoppeld aan een overlijdensdekking t.t.z. elke vennoot onderschrijft een contract op het hoofd van elk van de andere vennoten Highfield Insurance Services FSMA 111515A 1. Opvolgingsproblematiek KMO
 • 5. Overdracht bij overlijden Algemeen Bij overlijden van een aandeelhouder, hebben de andere aandeelhouders het recht om via een call -optie de aandelen van de overledene te verwerven, bij voorrang op de erfgenamen Termijn van maximum 6 maanden na overlijden Prijsbepaling via waarderingsmethode, of bij gebreke daarvan, door extern expert Highfield Insurance Services FSMA 111515A 2. Aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie
 • 6. Overdracht bij overlijden Erfrecht/successierechten De erfgenamen erven de aandelen volgens de wettelijke of testamentaire erfopvolging Zij zijn verplicht de aandelen over te dragen aan de andere aandeelhouders Zij betalen successierechten De andere aandeelhouders betalen de erfgenamen in cash Highfield Insurance Services FSMA 111515A 2. Aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie
 • 7. Overdracht bij overlijden Erfrecht/successierechten De andere aandeelhouders betalen uiteraard geen successierechten aangezien zij de aandelen verwerven ten bezwarenden titel, en niets gratis verkrijgen Zij laten hun schuld dekken door een overlijdensverzekering Highfield Insurance Services FSMA 111515A 2. Aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie
 • 8. Principe Elke aandeelhouder sluit een overlijdensverzekering af op het hoofd van zijn medeaandeelhouders Het verzekerd kapitaal moet idealiter overeenstemmen met de waarde van de aandelen in bezit van elk van die medeaandeelhouders (en dus op regelmatige basis aangepast worden) Eventueel kan een aanvullende overlijdensdekking genomen worden om de successierechten te verzekeren Highfield Insurance Services FSMA 111515A 3. Overlijdensverzekering
 • 9. Schema-voorbeeld BVBA met 3 vennoten, bezitten elk 1/3 van de aandelen Highfield Insurance Services FSMA 111515A 3. Overlijdensverzekering A B C Verzekeringnemer A A B B C C Verzekerde B C A C A B Begunstigde A A B B C C
 • 10. Te verzekeren kapitaal Waarde aandelen andere vennoten bv. 2.000.000 Na 2j 2.200.000 (wegens evolutiewaarde) Na 4j 2.500.000 Het verzekerd kapitaal moet idealiter overeenstemmen met de waarde van de aandelen in bezit van elk van de medeaandeelhouders (en dus op regelmatige basis aangepast worden) Eventueel kan een aanvullende overlijdensdekking genomen worden om de successierechten te verzekeren (configuratie/huwelijksstelsel) Highfield Insurance Services FSMA 111515A 3. Overlijdensverzekering
 • 11. Schema/voorbeeld Vennoot A neemt afzonderlijke overlijdensdekking om de successierechten die op zijn aandelen verschuldigd zouden zijn, te verzekeren Voorbeeld Vennoot A bezit 1/3 van de aandelen, waarde = 2.000.000 EUR Hij is gehuwd onder scheiding van goederen Alle aandelen komen bij zijn overlijden dus in zijn nalatenschap Zijn erfgenamen betalen 27% successierechten (marginaal tarief binnen Vlaams Gewest) Te verzekeren kapitaal in een VrMVr-configuratie = 540.000 EUR (27% op 2.000.000 EUR) Highfield Insurance Services FSMA 111515A 3. Overlijdensverzekering
 • 12. Opmerking De aandeelhouders dienen de verzekering ten persoonlijken titel te sluiten, aangezien zij bij overlijden aandelen van de vennootschap overkopen. Om die reden is het niet mogelijk dat de vennootschap zelf die verzekering sluit via een klassieke bedrijfsleidersverzekering of een individuele pensioentoezegging: De vennootschap is zelf geen betrokken partij Zij mag zich vennootschapsrechtelijk niet in de plaats stellen van haar aandeelhouders door aan hen vrijgevigheden te doen Highfield Insurance Services FSMA 111515A 3. Overlijdensverzekering
 • 13. Opmerking Klassieke bedrijfsleidersverzekering VNVennootschap V Bedrijfsleider Beg.Vennootschap De vennootschap heeft geen basis om het kapitaal overlijden dat ze ontvangt, aan de erfgenamen door te spelen Individuele pensioentoezegging VNVennootschap V Bedrijfsleider Beg. Andere aandeelhouders De vennootschap heeft geen basis om een kapitaal te verzekeren in het voordeel van de andere aandeelhouders, aangezien ze geen partij is Highfield Insurance Services FSMA 111515A 3. Overlijdensverzekering
 • 14. Gevaar? Indien de ontvanger van de registratie niet akkoord gaat met de door de erfgenamen opgegeven waardebepaling zal hij een controleschatting vorderen De kosten zijn voor de verliezende partij Op basis hiervan zullen de eventuele bijkomende rechten en boetes worden gevorderd Highfield Insurance Services FSMA 111515A 4. Niet-beursgenoteerde aandelen
 • 15. Vraag? Welke elementen kunnen in rekening worden genomen om de waarde van de aandelen te bepalen? Gevaar? Wanneer zich aandelen in de nalatenschap bevinden worden de erfgenamen geconfronteerd met de vraag naar de juiste waardering ervan De in de aangifte van de nalatenschap opgegeven waarde zal aan de controle van de ontvanger der registratie worden onderworpen Highfield Insurance Services FSMA 111515A 4. Niet-beursgenoteerde aandelen
 • 16. Niet-limitatieve lijst Vergelijking (beursgenoteerde bedrijven identieke aandelen recent uit de hand verkocht of pas uitgegeven) Waardebepaling / vaststelling werkelijke verkoopwaarde van de aandelen (rentabiliteitswaarde, rendementswaarde, substantile waarde, intrinsieke waarde, balanswaarde, .) Ebitda Pay Back methode Highfield Insurance Services FSMA 111515A 4. Niet-beursgenoteerde aandelen
 • 17. highfieldinsurance@outlook.com Havenlaan 86C, bus 113 A, 1000 BRUSSEL Paolalaan 31, 3200 AARSCHOT 0495.51.11.34 (7 dagen op 7 bereikbaar) Highfield Insurance Services FSMA 111515A