20130311 schrijven voor het web school voor bestuursrecht

of 37 /37
SCHRIJVEN VOOR HET WEB PROVINCIE WEST- VLAANDEREN 11/3 + 25/3 + 15/4 2013 Door: Kristof D’hanens

Embed Size (px)

Transcript of 20130311 schrijven voor het web school voor bestuursrecht

  • 1. SCHRIJVEN VOOR HET WEB PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 11/3 + 25/3 + 15/4 2013 Door: Kristof Dhanens

2. GOEDEMORGEN! [email protected] @kristofdhanens 3. OP HET PROGRAMMA 11 maart 2013 Kennismaking Lezergericht schrijven Doeltreffende teksten schrijven Stijlkenmerken 25 maart 2013 Feedback op huiswerk Opmaak van teksten Toevoegen van media 15 april 2013 Afsluitende allesomvattende opdracht Evaluatie 4. OVER MENSEN EN WEBSITES 5. OVER MENSEN EN WEBSITES Mensen lezen tekst op een beeldscherm anders dan op papier: gemiddeld 25% trager onthouden gelezen tekst minder goed slechts 19% leest tekst woord voor woord lezen verticaal Mensen scannen paginas op zoek naar bruikbare informatie Pas als ze bij de juiste informatie aankomen doen ze de moeite om die echt te lezen 6. BOUWSTENEN VAN EEN WEBSITEMICROCONTENT Kop (soms in de vorm van een hyperlink naar niveau 2) Lead (samenvattende zinnen) Hyperlink onder de lead (naar niveau 2) Locatie: homepage Maximaal 50 woordenMESOCONTENT Tekstblokken of chunks: 1, 2, 3 Linken naar elkaar en/of naar niveau 3 Maximaal 150 woordenMACROCONTENT Onbeperkt aantal woorden. Vaak niet-aangepaste teksten in PDF- of doc-formaat. 7. HAPKLARE BROKKEN TEKST 8. HAPKLARE BROKKEN TEKST 9. HAPKLARE BROKKEN TEKST 10. HET COMMUNICATIESCHEMA Tekst tekst tekst ZenderBoodschap Ontvanger 11. VERTREK VANUIT JE LEZER 12. KEN JE LEZERGeef hem/haar een naam, een gezicht.Vraag je af: Waarom lezers op jouw website komen/jouw paginas zouden lezen Waar ze naar zoeken Welke woorden ze daarvoor gebruiken Definieer zo de kernwoorden of carewords van je website. 13. HOE LEER JE JE LEZER KENNEN? Persoonlijk contact Webstatistieken Gebruikte zoektermen in eigen zoekfunctieTRAINS TICKETS TOILETS 14. GOOGLE ANALYTICS 15. GOOGLE ALERTS 16. NAVIGATIEIn functie van je lezer 17. NAVIGATIEbreadcrumbs 18. OPDRACHT Vorm duos Bepaal de belangrijkste doelgroep van je website Lijst hun toptaken op Suggereer verbeteringen aan de site op basis van die toptaken 19. DOELTREFFENDE WEBTEKSTEN SCHRIJVEN KOP LEAD KORTE ALINEAS LINKS FOTO WITREGELS TUSSENKOP 20. DOELTREFFENDE WEBTEKSTEN SCHRIJVEN Oprolbaar schrijven: de omgekeerde piramide Belangrijkste BelangrijkstePapier Internet 21. DOELTREFFENDE WEBTEKSTEN SCHRIJVEN De Hoofdkop Denk aan scannende lezer! Geef antwoord op de belangrijkste W-vraag 22. DOELTREFFENDE WEBTEKSTEN SCHRIJVENEen goed kop is:Aantrekkelijk: gebruik woorden die de lezer aansprekenDuidelijk: dit gaat voor op woordspelingen en leuke vondstenVolledig: de titel moet op zichzelf kunnen staanBeknopt: maximaal 8 woordenCorrect: schept geen foute verwachtingenBegint met het belangrijkste kernwoord onderzoek wijst uit datde eerste 11 karakters cruciaal zijn in de beslissing om verder telezen. 23. DOELTREFFENDE WEBTEKSTEN SCHRIJVEN Belang van koppen! 24. OPDRACHTSchrijf een webtekst waarin je organisatie een nieuwinitiatief aankondigt + Verzin een goede kop bij je webtekst 25. http://webschrijver.wordpress.com/wp-admin 26. STIJLKENMERKENVb:Hij lijdt aan gemetastaseerde colorectale kanker.Hij heeft uitgezaaide darmkanker.Schrijf nette spreektaal,zonder vakjargon of dure woorden. 27. STIJLKENMERKENVb:Bijkomende inlichtingen worden verstrekt aan het onthaal.U krijgt meer info aan het onthaalWend u tot het onthaal voor meer inlichtingen.Schrijf actieve zinnen,met actief vervoegde werkwoorden + lezergericht 28. STIJLKENMERKENVb:Het doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht en vaardigheid inhet schrijven van teksten.Met deze cursus verwerft u inzicht en vaardigheid om teksten teschrijven.Vermijd de constructie het + infinitief (nominalisering)en maak lezergericht. 29. STIJLKENMERKENVb:De ondergetekenden stellen zich garant voor beleidsvoorbereidingen -uitvoering met betrekking tot het voorkomen en de bestrijdingvan geweld tegen vrouwen in relaties.X en Y garanderen dat ze een beleid zullen voorbereiden nuitvoeren om geweld tegen vrouwen in relaties te voorkomen ente bestrijden.Mijd naamwoordstijl en voorzetseluitdrukkingen. 30. STIJLKENMERKENVb:Deze arrangementen kunnen door de voor het Hagelandgenteresseerde wandelaar via het daartoe bestemdeaanvraagformulier geboekt worden.U houdt van wandelen en wilt het Hageland wel eens verkennen?Boek meteen een arrangement met het formulier hieronder.Houd bij elkaar wat bij elkaar hoort.Mijd tangconstructies. Maak lezergericht. 31. STIJLKENMERKENVb:Belangrijke opdracht voor het provinciaal integratie-centrum isbijdragen aan de emancipatie van etnisch-culturele minderheden.Het provinciaal integratiecentrum draagt bij aan de emancipatievan etnisch-culturele minderheden.Kom meteen ter zake, mijd omslachtige formuleringen.Gebruik geen voorrijders. 32. STIJLKENMERKENVb:Allerlei beschermde dieren en planten worden levend of dood onsland in gesmokkeld.De douane ontdekte bij een controle vorige week op Zaventem:- twintig pythons- tweehonderd eieren van beschermde vogels- veertien kilo bevroren apenvlees.Schrijf concreet: metnamen, voorbeelden, cijfers, data, hoeveelheden, 33. STIJLKENMERKENVb:Een aantal erg dronken supporters vernielden veel wagens in hetstadscentrum.Een tiental dronken supporters vernielden acht autos in hetstadscentrum.Schrap vage kwantoren, of maak ze concreet 34. STIJLKENMERKEN Vb: Wij kunnen helaas geen korting geven op artikelen van onder de 50. Op artikelen vanaf 50 euro krijgt u 10% korting.Schrijf positief 35. OPDRACHT Herschrijf je artikel op basis van de stijlkenmerkendie we net besproken hebben 36. HUISWERK Herschrijf tegen 25/03 het artikelbij huiswerk op de oefenblog 37. VRAGEN?