20121101_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20121101_nl_metro special

 • Het NieuweWe rken

  12 - 16 november

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  P2 Tem de tijd en ontdek Het Nieuwe Werken zelf P3 'Zeggenschap over je tijd moet je goed regelen' P4 Reistijd wordt werktijd P5 Flexibel in de kinderopvang P6 Duurzame idealen P7 Word je eigen tijdmanager

  TEM DE

  TIJD

  De week van

  Inhoud

  een initiatief van Natuur & Milieu

 • Als je iemand vraagt hoe gaat het?, dan is het antwoord druk, druk, druk. Veel mensen worstelen met al die bezigheden die je graag zou doen en die tijd kosten. Vooral als zij werk en zorg voor kinderen of familie combineren of veel vrienden hebben. Het wringt vaak om op tijd te zijn en eerst de kinderen langs de crche te brengen. Ver-volgens sta je in de le, waardoor je de dag al begint met veel stress in je lijf. Veel van die stress momenten ontstaan omdat we ons werk op een ouderwetse manier inrichten. Heel veel mensen werken nog steeds van 9 tot half 6 en moeten daarvoor naar kantoor, de fabriek of een zorginstelling.

  Hoe kan het anders?Als je er regelmatig tegenaan loopt dat de tijd je op de hielen zit en zou willen dat de dag een extra uurtje hee , dan biedt Het Nieuwe Werken heel veel mogelijkheden om daar oplossingen voor te vinden. Er zijn veel meer mogelijkheden, wat voor beroep je ook hebt, om je tijd slimmer in te delen, waardoor je veel van die stressmomenten kunt voorkomen. Juist in de zorg en een productieomgeving kun je je tijd op een slimmere manier organiseren. Bijvoorbeeld door zelf de mogelijkheid te krijgen om te

  bepalen hoe je wordt ingeroosterd, in plaats van dat de planning of het management het rooster samenstelt en je je leven daar maar omheen moet plooien. Of door voorbeeld als bedrijven onderling afspraken te maken, zodat niet het hele bedrijventerrein tegelij-kertijd voor het stoplicht in de le staat.

  En werken in de baas zn tijd?Het klassieke begrip in de baas zn tijd is verouderd. De liefde moet van twee kanten komen. Mensen hebben behoe e aan een minder rigide scheiding tussen de baas zn tijd en je eigen tijd. Je ziet vaak dat men-sen ook thuis nog bereikbaar zijn voor klanten. Daar staat wat Het Nieuwe Wer-ken betre tegenover dat je ook iets voor jezelf mag doen als je op je werk bent. Een leuk voorbeeld is dat je tussendoor een powernap neemt en daarna weer fris en fruitig aan het werk gaat.

  Drie keer goedHet Nieuwe Werken is drie keer goed. Dat is de kern. Het Nieuwe Werken is goed voor het milieu minder autokilometers, het is goed voor bedrijven je gaat zuiniger met je kosten om en uiteindelijk worden mensen er ook gelukkiger van, zowel werknemers als leidinggevenden. Het ziekteverzuim neemt af, de productiviteit neemt toe. Je ziet dat die drie voordelen bij elkaar komen, waardoor zoveel bedrijven die stap zetten en er zoveel vraag naar is vanuit de werknemers.

  Tem de tijd

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING2

  Colofon'Het Nieuwe Werken is een publicatie van Metro Custom Publishing.

  Sales Manager: Robin Jahshan Business Developer: Jan David Kleppe Editorial Manager: Jessica van Leeuwen Cordinatie: Hans Pieters | Loft 238 Redactie: Joris van Groningen, Hans Pieters Grafi sche Vormgeving: Lydia Hotting Beeld: Shutterstock, Colourbox

  Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027 of [email protected]

  je ook hebt, om je tijd slimmer in te delen,

  om daar oplossingen voor te vinden. Er zijn veel meer mogelijkheden, wat voor beroep veel meer mogelijkheden, wat voor beroep je ook hebt, om je tijd slimmer in te delen,

  door zelf de mogelijkheid te krijgen om te

  Ontdek Het Nieuwe

  Werken zelf

  In De Week van Het Nieuwe Werken kun je zelf aan de slag om te ontdekken welke voorde-len het voor je heeft. Er zijn aller-lei evenementen en activiteiten waarbij je je kunt aansluiten. Zowel online als door ernaartoe te gaan om Het Nieuwe Werken in de praktijk te ervaren.

  Check de Agenda voor het programma vanaf pagina drie. Of kijk voor de volledige agenda op: hnwdjz.nl/agenda.

  Het thema van De Week van Het Nieuwe Werken luidt Tem de Tijd. Een betere balans tussen werk en priv betekent meer zeggenschap over je werktijden.Ook op werkvloeren waar 9 tot 5 in marmer is gebeiteld.

  De woon-werk-reistijd van kenniswerkers is

  signi cant langer dan die van de niet-kenniswerkers, blijkt uit de Nationale En-

  qute Arbeidsomstandigheden. De gemiddelde reistijd in de gezondheidszorg/hulpverlening is 60 procent van de reistijd van de (vak)specialist.

  Mijn motto voor de komende jaren is dan ook: maak Het Nieuwe Werken concreet per

  groep en DOE het! Guido Sluijsmans, consultant TNO

  Tem je tijdMet de online Tijdmanager kun je testen hoe het zit met jouw eigen balans tussen werk en priv. De Tijdmanager confronteert je op een ludieke manier of je ergens te veel of te weinig tijd aan besteedt en geeft je tips hoe het anders en prettiger kan.

  Maak ook kans op een gratis hotelovernach-ting. Surf naar: www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Het Nieuwe Werken is een moderne naam voor klassieke vakbondsthemas, vindt vicevoorzitter Catelene Passchier van de FNV Vakcentrale. Ze vertegenwoordigt de gezamenlijke vakbondsorganisaties in het Platform Slim Werken Slim Reizen.

  Het Nieuwe Werken verenigt twee klassieke vakbonds-themas We zijn ooit begonnen met de strijd voor kortere

  werktijden en een eerlijke belo-ning met een derde, eigentijds thema: de regie over je werk. Voor alle werknemers belangrijk. Maar vooral voor groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt wringt het daar het meest, meent Passchier. Mensen hebben vaak onvoldoen-de zeggenschap over de organisatie van hun werk. Waar, wanneer en hoe lang moet je werken? En mag je dat zelf mee bepalen? Het Nieuwe Werken gaat om die regievraag. Nu vaak toegespitst op hoger geschoolde werknemers die thuis willen werken of exibele werktijden willen. Maar tenminste zo belangrijk voor exwerkers en mensen met te weinig uren, zoals werknemers met 0-urencontracten, die voldoende werk willen hebben om van te leven, en geen gebro-ken diensten, of oproepcontract waardoor je nooit weet wanneer je moet werken. Wij willen dat daar kaders voor worden gemaakt. Dat je als werkgevers en werknemers regels met elkaar afspreekt.

  Zeggenschap"Veel mensen zien Het Nieuwe Werken als een individueel soort wens. Dat je deels ook thuis kunt werken. Voor veel mensen, bij-voorbeeld voor de verpleegster of politieagent, is dat geen bereik-bare optie, meent Passchier. De uitdaging is te laten zien dat er manieren zijn waarop die be-roepsgroepen zelf regie over hun werk krijgen, meent zij. Bij veel functies hoort bijvoorbeeld een stukje administratief werk. Dat kun je ook thuis doen. Daarnaast moeten mensen invloed krijgen op hun rooster en daarmee meer grip krijgen op hun werktijden. Naast het werk is er ook nog een ander leven, zoals de opvoe-ding van je kinderen, het voetbal-veld of de zorg voor je naasten. De bedrijven die Het Nieuwe Werken omarmen hebben veelal hoger opgeleide werknemers. Wij vinden dat je ook de andere groe-pen moet meenemen. Daar maken we ons als vakbeweging sterk voor. Er moeten nieuwe grenzen en afspraken komen. Anders is straks alles werktijd. Voor je het weet word je geregeerd door de techniek. Het gaat om zeggenschap over hoe je je werk organiseert. Het Nieuwe Werken is geen plei-dooi voor een 24-uurs economie. Je moet nog steeds kunnen zeggen nu ben ik even niet beschikbaar.www.slimwerkenslimreizen.nl

  3

  Zeggenschap over je tijd moet je goed regelen

  Catelene Passchier, vicevoorzitter FNV Vakcentrale:Week van Het Nieuwe Werken

  Maandag 12 nov

  Het Nieuwe Werken Hoofdkwar-tier staat vandaag in Rotterdam, Van Nelle Ontwerpfabriek, van 10:00 tot 17:00 uur. Op het Tem de Tijd! Congres 2012. Hier kunt u de voordelen van Het Nieuwe Werken ervaren met workshops en praktijkcases, door: Platform Slim Werken Slim Reizen.

  Rotterdam, Van NelleOntwerpfabriek: Workshop: Ruimte voor werken - Leer hoe je een op maat gemaakte werkomge-ving passend maakt binnen jouw organisatie, door: Studio Kaart.

  Rotterdam, Van NelleOntwerpfabriek: Speedtraining 'leiding nemen over de tijd' - Krijg inzicht in uw tijdvreters en tips om er ef-fi cint mee om te gaan, door: Roodenburg Advies.

  Online: van 10:00 - 10:30u en 12:30 - 13:00u en 16:30 - 17:00u. Taaltrainingen Engels - How do you do? Live webinars met Tania, door Concorde.

  Den Haag: van 11:00 - 12:00u. Aftrap week van Het Nieuwe Werken binnen het Ministerie van EL&I Sprekers: Chris Buijink, Roald Lapperre en Adrie Kerkvliet, door: Ministerie EL&I .

  Kijk voor de volledige agenda op: hnwdjz.nl/agenda.Of scan de QR-code:

  PROG

  RAM

  MA

  De sleutel voor succes bij de in-

  voering van Het Nieuwe Werken is een integrale, drieledige aanpak: een

  goed kantoor met activiteit-gerelateerde werk-plekken, een volledig digitale werkwijze onder-

  steund door mobiele technologie en een gedegen mentaal traject, waarbij medewerkers worden betrokken en begeleid bij alle veranderingen."

  dhr. Sipko Mlder, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Overheidsorganisatie 2.0

  van het jaar 2011)

  Het grote voordeel van HNW voor

  ambtenaren is dat veel duidelijker en beter is te zien waar mensen hun

  eigen bijdrage kunnen leveren. Ze gaan meer bese en waar hun eigen kracht ligt

  en wat ze de organisatie waarvoor ze werken te bieden hebben. Astrid Tol,

  projectmanager @nders werken, ministerie VW&S

  Catelene PasschierFotograaf Rebke Klokke

  Frank Verlaan

  Een betrokke