20121023nextgenacademy def

download 20121023nextgenacademy def

of 28

 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  248
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 20121023nextgenacademy def

 1. 1. Duurzaam ondernemen en KBC Geert Heuninck, Head CSR Department
 2. 2. Agenda Maatschappelijk verantwoord ondernemen enKBC Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen ? voor de financile sector! Waar staat KBC? Maatschappelijk VerantwoordBeleggen 2 26 oktober 2012
 3. 3. De Maatschappelijke verantwoordelijkheid vanOndernemingen De Nieuwe EU visie: "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor heteffect dat ze op de samenleving hebben". Doel is: zoveel mogelijk gedeelde waarde te creren voor hunaandeelhouders en voor hun andere stakeholders ende samenleving als geheel; mogelijke negatieve effecten op te sporen, tevoorkomen en te verminderen. 3 26 oktober 2012
 4. 4. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financile sectorFebelfin duurzaamheidsrapport van de financile sector Sales methods EthicsPotential impact for the sector Product transparency RemunerationRisk managementtransparency andFinancial stability &Indirect impact bonusesrelation with states (investments & Offering sustainableEmployability financing ) products (SRI, green Sector reputation Corruption, fraud and products...)Final purpose, values,money laundryprofitabilityTransparency credits Support to the provided/ access to communitycapitalGovernance structureSocial dialogue Financial inclusionDiversityPeople made Product to alleviate redundant Direct environmental Speculationpoverty impact of operations Importance for stakeholders 4 26 oktober 2012
 5. 5. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financile sector De belangrijkste uitdagingen voor de financilesector Challenges Ethics Product transparency Remuneration transparency and bonuses Offering sustainable products (SRI, green products...) Indirect impact (investments & financing ) Corruption, fraud and money laundry Sales methods Transparency credits provided/ access to capital Financial inclusion Risk management 5 26 oktober 2012
 6. 6. KBCs eerste Verslag aan desamenleving Nieuwe vorm van bedrijfs-verslaggeving Direct antwoord op de vragendie leven in de samenleving In heldere en begrijpbare taal Kort en bondig www.kbc-csr.com 6 26 oktober 2012
 7. 7. KBC Verslag aan de samenleving: inhoud KBC in het kort Welke resultaten heeft Hoe zal KBC zijn schuldenKBC in 2011 geboekt?aan de overheden Hoe gaat KBC om met zijnterugbetalen?medewerkers? Hoe financiert KBC de Wat doet KBC voor zijneconomie?omgeving? Wat is er veranderd sinds Wat is het leefmilieubeleidde financile crisis?van KBC? Hoe gaat KBC om met Hoe wordt KBC bestuurd?maatschappelijk Wie zijn deverantwoord beleggen?aandeelhouders van KBC? Wat zijn onze voornaamste 7 26 oktober 2012 uitdagingen?
 8. 8. 8 26 oktober 2012
 9. 9. DuurzaamheidsinitiatievenEnkele recente voorbeelden CSR-departement + Externe adviesraad opniveau KBC Groep KBC Belgi - EMAS certificatie facilitaire diensten Gepland najaar 2012 Duurzaamheidsparameters in verloningsbeleidkaderleden Duurzame mobiliteit 9 26 oktober 2012
 10. 10. Leden Externe Adviesraad DuurzaamheidsanalyseProf. em. dr. ir. Eric Tollens (voorzitter) Prof. dr. Patricia EveraertGewoon hoogleraar landbouw- enProfessor Accountancy enmilieueconomie aan de K.U. Leuven.Bedrijfsfinancin aan de UniversiteitGent .Prof. dr. Stefaan MarysseProf. dr. Kurt DevooghtHoogleraar internationale relaties en politiekProfessor Bedrijfsethiek aan de HUeconomie aan de Universiteit Antwerpen. BrusselProf. dr. Luc HensProf. dr. ir. Patrick Van DammeVice-decaan van de faculteit geneeskundeProfessor Tropische en subtropischeen farmacie aan de V.U. Brussel.landbouw en etnobotanie aan deUniversiteit Gent.Prof. dr. Geert DemuynckProf.dr. Xavier BaetenProfessor Ethiek EDHEC Business schoolPartner Strategic Rewards Centre vanLille (Frankrijk).de Vlerick Management BusinessSchool.Prof. dr. Luc Van LiedekerkeProfessor Economie en Ethiek aan deK.U. Leuven (Centrum voor Ethiek,Sociale en Politieke Filosofie) en aanUniversiteit van Antwerpen.
 11. 11. Variabele verloning kaderpersoneel ifv CSR doelstellingen Niet reccurente variabeleresultaatsgebonden voordeel(NRRV) op basis van derealisatie van eenvooropgestelde doelstelling. De modaliteiten van dezefiscaalvriendelijke uitkering(bruto = netto) wordenvastgelegd in een CAO. 11 26 oktober 2012
 12. 12. Duurzame Mobiliteit Beleid Climate Change Policy dec 2011 : klimaatneutraliteit ten aanzien van leasewagens Doelstelling 2012-2015: 20% reductie van de emissie van broeikasgassen van debedrijfswagens Aanmoediging duurzaam pendelverkeer Piloot Artevelde Toren Doelstellingen Jaarlijkse reductie dienstverplaatsingen en uitbetaalde kilometers Jaarlijkse toename duurzame transportvormen pendelverkeer (fiets, openbaarvervoer, carpool) 12 26 oktober 2012
 13. 13. We CONTRIBUTE to your goals! Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen (MVB) vanKBC Asset Management
 14. 14. 1. MVB bij KBC AM: Onze visie Maatschappelijk Verantwoord Beleggen = Een natuurlijke/logische verderzetting van, MVB en een hefboom voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Krachtlijnen: Vertrekkende vanuit duidelijke definitie van MVO Zo transparant mogelijk (methodologie/resultaten) Onafhankelijke informatiebronnen Strikte scheiding tussen screening en fondsbeheer Onder supervisie van externe experten MVO Onze instrumenten: Screening en selectieWe positively CONTRIBUTE to your goals! Stemmen en engagement MVO-ranglijst voor beursgenoteerde bedrijven Win-Win-Win situatie voor: De maatschappij in het algemeen De betrokken bedrijvenWin Win Win De belegger14 KBC ASSET MANAGEMENT
 15. 15. 2. Twee strategien voor MVB bij KBCBest-in-class versus Focus MVB fondsen Best-in-classECO1. Screening Multicriteriascreening (5 pijlers)Themarelevantie (water, alternative (bedrijven en landen) energy, climate change, agribusiness) MVO leiders per sectorFondsspecifieke criteria (vb.2. Selectie biobrandstoffenbeleid,)3. Uitsluiting Gemeenschappelijke uitsluitingscriteria4. Onderzoek EIRIS + ASSET4 + internationale EIRIS + ASSET4 + eigen screening instellingenMilieuadviescomit (6 experten) We positively CONTRIBUTE to your goals! Externe Adviesraad Duurzaamheid5. Onafhankelijk (10 academici) +/- 700 bedrijven en 18 landen+/- 550 bedrijven toegelaten toegelaten6. Duurzaamuniversum Fondsbeheer en aandelenselectie is gelijkaardig aan de traditionele beleggingsfondsen16KBC ASSET MANAGEMENT
 16. 16. 2. a) Best-in-class strategie: bedrijven Wat is MVO? En welke aspecten zijn van belang? Startpunt = stakeholdersWat zijn de relevante aanspraken? Hoe kan een onderneming zijn morele kwaliteit aantonen?StakeholdersAansprakenAandeelhoudersFinancieelRespectWerknemersSociaalClinten (incl. consumenten) Openheid EcologischLeveranciers EvenwichtOverheidWe positively CONTRIBUTE to your goals!Toekomstige generatiesGemeenschap (incl. omwonenden) 17KBC ASSET MANAGEMENT
 17. 17. 2. a) Best-in-class strategie: bedrijven Welke aanspraken ten aanzien van bedrijven moeten beschouwd worden? Inventaris van de wezenlijke aanspraken volgens triple P benadering AansprakenSelectie door de Externe Sociaal EcologischFinancieel Adviesraad op basis vanmorele beoordeling AandeelhoudersSTAKEHOLDERS Werknemers Klantenmeest relevant LeveranciersWe positively CONTRIBUTE to your goals! Overheid Toekomstige generaties minst Gemeenschap relevant18 KBC ASSET MANAGEMENT
 18. 18. 2. a) Best-in-class strategie: bedrijvenHoe relevante aanspraken meten?Omzetting van relevanteaanspraken in meetbareindicatoren3 aspecten zijn van belang: 2 onafhankelijke dataleveranciers1) Intenties2) StructurenWe positively CONTRIBUTE to your goals!3) Gedrag EVALUATIE model19KBC ASSET MANAGEMENT
 19. 19. 2. a) Best-in-class strategie: bedrijven Overzicht evaluatiecriteriaLange termijn Economische relaties: klanten en leveranciersIntern SociaalKwaliteit van werkgelegenheid economischBeleidInnovatieVeiligheid en gezondheidbeleidIntegratie van niet-financile elementen inOpleiding en ontwikkelingbedrijfsvoering Diversiteit en gelijke kansenCSR - Transparantie en rapportering Controverses rond veiligheid enEthische codegezondheid van werknemersConcurrentiebelemmerend gedrag Controverses rond diversiteit/gelijke kansenControverses rond producten en dienstenOndernemings- Raad van Bestuur: samenstelling en werking Mensenrechten Mensenrechten en arbeidsrechten: in het bestuurRemuneratie bestuur en topmanagement & internationalebedrijf en in leveranciersketen arbeidsnormen Controverses rond volksgezondheidRechten van de aandeelhouders Inbreuken tegen mensenrechtenprincipesOmkoping en corruptie: beleid, systemen en of internationale arbeidsnormenrapporteringControverses rond ondernemingsbestuurWe positively CONTRIBUTE to your goals! 5 PIJLERS met gelijke weging, score op 100 Milieu MilieubeleidMilieusystemenMilieurapporteringJaarlijkse berekeningMilieuprestatiesMilieu-initiatieven Beoordeling van 2100 bedrijven (alle regios, alle sectoren)Eco-efficinte producten en dienstenMilieucontroverses20 KBC ASSET MANAGEMENT
 20. 20. 2. a) Best-in-class strategie: bedrijvenOverzicht selectiecriteriaBEST in CLASS per sector (40% or 20% voor Energie & Mijnbouw) TOTALE scoreOndernemingsben internationaleMensenrechten Intern SociaalLange termijnarbeidsnormeneconomischWe positively CONTRIBUTE to your goals! beleidbeleidestuur Milieu10% WIC10% WIC10% WIC 10% WIC 10% WICWORST in CLASS per pijler (10%)21KBC ASSET MANAGEMENT
 21. 21. 2. a) Best-in-class strategie: bedrijvenOverzicht uitsluitingscriteriaEVALUATIESELECTIE UITSLUITINGS DUURZAAMcriteriacriteria criteria universum (toegelaten tot MVB fondsen)UitsluitingscriteriaSpecifieke uitsluitingscriteria:- Controversile sectoren (defensie, tabaksproducenten, gokbedrijven)- Betrokkenheid bij strategische of nucleaire wapens- Sterke link met ander uitgesloten bedrijf- Beleid ten aanzien van bedrijfsactiviteiten in controversile landen- Beleid ten aanz