20120906_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20120906_nl_metro special

 • De Partij Battle, online standpuntenvergelijker, manifestaties en meer

  Dit betekenen de kabinets-plannen in de praktijk

  De standpunten van de partijen op een rij

  Pag 5

  Pag 7

  Pag 4

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  WANTED:Een sociaal Nederland

  FNV Campagneleider Leo Hartveld:Wij willen een solidair stelsel

  Pag 2

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING2

  Wij willen dat mensen goed genformeerd naar de stembus gaan

  Deze FNV-verkiezingskrant verschijnt in roerige tijden. Ons land verkeert niet alleen in een economische crisis, er staan ook nieuwe verkiezingen voor de deur. In deze krant kun je lezen wat de voorstellen van de FNV zijn en wat wij vinden van de standpunten van de politieke partijen. Op het gebied van werk en inkomen spant het er echt om, omdat de Kunduz-coalitie na de val van het kabinet afgelopen april alsnog een aantal bezuinigingsmaatregelen heeft doorgevoerd die ingrijpende gevolgen hebben voor Nederland.

  De FNV vindt dat de Europese norm van een begrotingstekort van maximaal drie procent niet heilig is bij een krimpende economie, maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Alleen is de FNV het niet eens met de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt om dit te bereiken. De bezuinigingsmaatregelen moeten bij-dragen aan de opbouw van Nederland en dit bereik je volgens

  ons niet door fl ink te snijden in allerlei sociale voorzieningen en regelingen op het gebied van werk en inkomen. De overheid moet zorgen voor een solidair stelsel met gelijke kansen voor iedereen en zekerheid voor alle werknemers. Zo geef je de consument weer vertrouwen en dat is goed voor de economie.

  De FNV wil daarom onder meer dat de ontslagbescherming en het huidige WW-stelsel in stand worden gehouden, er een fl exibele en welvaartsvaste AOW komt, het overmatige fl ex-werken wordt aangepakt door mensen vaker een vast contract te geven en dat het woon-werkverkeer betaalbaar blijft . Ook de sociale werkplaatsen moeten in stand worden gehouden, zodat een grote groep arbeidsgehandicapten hun toekomstperspectief op een reguliere baan niet wordt ontnomen.Over veel van deze kwesties heeft de FNV in het verleden goede afspraken gemaakt met de verschillende kabinetten

  en werkgevers. Zo zijn in het pensioenakkoord afspraken gemaakt over een geleidelijke verhoging van de AOW-leeft ijd en de verplichting van de overheid om zich in te spannen om oudere werknemers aan het werk te houden. Maar door de recente politieke ontwikkelingen zijn deze afspraken toch weer teruggedraaid. De snellere verhoging van de AOW-leeft ijd is inmiddels een feit en de versoepeling van het ontslagrecht is in hoofdlijnen goedgekeurd door de Tweede Kamer, ondanks hevige kritiek hierop. Het wetsvoorstel dat daarbij hoort, komt pas n de verkiezingen op tafel.

  Afspraken

  Wat er precies terecht gaat komen van alle Kunduz-bezuinigingsplannen de komende jaren, hangt volledig af van de uitslag van de komende verkiezingen en welke partijen dan samen de meerderheid hebben. Opvallend is dat de vijf politieke partijen die samen de Kunduz-coalitie vormen, elk in hun eigen verkiezingsprogramma alweer afstand van de eerder gemaakte plannen nemen. Dat is het beste te zien bij de forenzentaks: vier van de vijf partijen nemen in hun ver-kiezingsprogramma hierover een heel ander standpunt in. Maar de extra belastingopbrengst die de forenzentaks zou

  moeten opbrengen, is wel al opgenomen in de begroting. Als deze niet uit het belasten van de reiskosten van het woon-werkverkeer komt, waar dan wel vandaan? De FNV vindt het belangrijk dat iedereen, FNV-lid of niet, goed op de hoogte is van alle standpunten van de partijen op het gebied van werk, inkomen en sociale zekerheid. Deze verkiezingskrant bevat daarom veel informatie over de plannen van de partijen en de eventuele alternatieven diede FNV daarvoor heeft . Zodat je, als je op 12 september naar de stembus gaat, een weldoordachte keuze kunt maken.

  Weldoordachte keuze

  Leo Hartveld, campagneleider FNV

  Colofon Wanted: Een sociaal Nederland is een publicatie van Metro Custom Publishing in samenwerking met de FNV.

  Sales Manager Metro: Robin Jahshan Projectleiding FNV: Karo Rozeboom Editorial Manager: Yvette Bax, Jessica van Leeuwen Tekst: Claudia Coenen (Metro), Arjen Zegers (FNV) Gra sche Vormgeving: Edwin Stam Beeld: Colourbox, e.a. Illustratie Cover: Paula Aelberts

  Voor meer informatie over Metro Custom Publising of als u zelf een idee heeft voor een uitgave, kunt u contact opnemen met: Robin Jahshan, 020-5114027 of robin.jahshan@metronieuws.nl

 • REISKOSTENVERGOEDINGWerk moet lonen, je moet niet betalen om te kunnen werken.Dat is wat er gebeurt als de forenzentaks wordt ingevoerd. Datkan je tussen de zes- en wel twaalf honderd euro per jaar gaanschelen! Dus: de onbelaste reiskostenvergoeding moet blijven.Daar wil jij als werkende Nederlander op kunnen vertrouwen.GOEDE ONTSLAGBESCHERMINGSteeds meer werk wordt onzeker, steeds meer werknemers moeten leven met een ongewisse toekomst. En dat terwijl deontslagbescherming op de tocht staat. Wij willen een fatsoen-lijke ontslagbescherming, ongeacht je arbeidscontract. Dat exwerkers na 1 jaar een vast contract moeten krijgen. Meerscholing en een exheng op de WW, betaald door de werkgevers. Kortom, meer zekerheid voor alle werknemers, ongeacht of je een exibel of vast contract hebt.FLEXIBELE AOW EN EEN GOED PENSIOENJe bepaalt zelf wanneer je van je oude dag gaat genieten. Als jeeen zwaar beroep of een laag inkomen hebt ben je waarschijn-lijk eerder begonnen met werken, dan moet stoppen met 65mogelijk zijn. Wil je langer doorwerken, dan moet dat ook kunnen. Wij willen een fatsoenlijke, exibele AOW en een goedpensioen. En voor wie nog even wil doorwerken: meer kans opbanen.

  BEHOUD VAN KOOPKRACHTHet begrotingstekort moet op een andere manier worden gedicht. Niet door de btw te verhogen van 19 naar 21 procent.Niet door maatregelen die werkenden en zwakkeren in demaatschappij treen. Bezuinig daar waar er nog wat van af kan!Door bijvoorbeeld vermogensbelasting in te voeren of de vennootschapsbelasting voor bedrijven te verhogen. En bezuinig verstandig, dus niet te snel, want de economie moetook blijven draaien.

  GOEDE ZORGZorg moet zeker zijn. Als je ziek bent, moet je de juiste behandeling krijgen. Maar nu dreigt het eigen risico in bijnatwee jaar te verdubbelen! En dat terwijl er in het Wilde Westenvan de zorg miljoenen weglekken aan overbetaalde bestuurdersen te dure medicijnen. De zorg kan hier en daar echt goed-koper. De FNV staat voor betaalbare, toegankelijke zorg. En zo zijn er nog veel meer maatregelen die in de ogen van deFNV beter en anders kunnen. Bijvoorbeeld dat er snel duidelijk-heid komt over de hypotheekaftrek. En dat onderwijs betaal-baar blijft, en toegankelijk voor iedereen. En dat er genvesteerdwordt in de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook dat wesamen zorgen voor goede publieke voorzieningen. Meer weten? Kijk op www.socialewoestijn.nl

  WANTED!

  de krant_Opmaak 1 8/13/12 3:55 PM Pagina 2

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING4

  In april 2013 gaat het budget voor de Rotterdamse thuiszorg met twintig procent omlaag, medewerkers krijgen dan 20 tot 25 procent minder salaris. Nu verdien ik 12,35 euro bruto per uur, daar houd ik netto 10,00 euro van over. Maar ze willen straks nog maar 9,96 euro bruto per uur betalen, 7,50 euro netto. Vooral voor alleenstaande moeders is werken in de thuiszorg goed te combineren met de zorg voor kinderen. Maar straks verdienen ze zo weinig dat hun salaris nog moet worden aangevuld vanuit de sociale dienst. Ook wordt onze functie helemaal uitgekleed. Het persoonlijke contact vervalt. De gedachte erachter is dat de familie meer zorgtaken overneemt, maar in negen van de tien gevallen woont de familie niet in de buurt of is er geen goed contact. De overheid wil graag dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij zijn een belangrijke schakel die

  dit mogelijk maakt. We komen jarenlang bij deze ouderen thuis, kunnen tijdig aan de bel trekken als we merken dat het niet goed gaat. We werken samen met de verpleging, door bijvoorbeeld te zorgen dat er brood in huis is of schone hand- doeken voor de verzorging. Dat mogen we straks allemaal niet meer doen. Wie straks het lagere uur-salaris niet accepteert, verliest zijn baan. En bij de achterdeur staan genoeg mensen klaar om je baan over te nemen. Zo worden we voor het blok gezet. Ik zet me via de actie-groep Wijzijndethuiszorgrotterdam-abvakabofnv (wijzijnthuiszorgrotterdam@gmail.com) in om deze plannen tegen te werken. De ouderen zijn echt de dupe van deze bezuinigingsmaatregelen. Zij verliezen een vertrouwd gezicht dat al jarenlang bij ze thuiskomt, en soms zelfs als familie voelt voor ze.

  Het is schandalig wat er in de huishoudelijke verzorging aan de hand is: het loon gaat twintig procent omlaag, het aantal uren wordt minder, je kunt zomaar verplicht van werkge-ver moeten wisselen, het is niet meer zeker dat je je vertrouwde clinten houdt. Honderddui-zend zorgwerkers als Astrid betalen het gelag. Allemaal als gevolg van het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Werkgevers gaan in deze bezuinigingen mee, in de veronderstelling

  dat de zorgwerkers hun clinten niet in de steek zullen laten. Vakbondsleden als Astrid hebben een grens getrokken. Met Wij zijn de Thuiszorg-groepen over het hele land strijden zij voor een goed tarief, normale beloning en goede kwaliteit van het werk voor hun clinten. Ook de Abvakabo FNV zet zich voor deze groep zorgmedewerkers in. Zeker nadat zorgwerkgevers de eis voor een beloning minstens tussen de 10,08 tot 12,53 euro bruto per uur in de laatste cao voor Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) hebben afgewezen. Terwijl vanaf 1 september 2012 de (initiatief)w