20120221_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

pag 9 “Chemie alleen voor de grootste studiebol? Onzin!” pag 6 “Met aardgas zitten we er voorlopig nog warmpjes bij” pag 3 Rein Willems, over topsector Chemie: “We moeten blijven vernieuwen” februari 2012 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING www.werkenbijteijinaramid.nl

Transcript of 20120221_nl_metro special

 • De passie voor ons werk zit in elke vezelwww.werkenbijteijinaramid.nl

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Chemie &Innovatie

  februari 2012

  pag 3 Rein Willems, over topsector Chemie: We moeten blijven vernieuwen

  pag 6 Met aardgas zitten we er voorlopig nog warmpjes bij

  pag 9 Chemie alleen voor de grootste studiebol? Onzin!

 • Chemie is overal!

  Desondanks is de betekenis van de chemische industrie in Nederland groot. De sector zet in Europa meer dan 550 miljard euro om, in Nederland meer dan 50 miljard. Chemie draagt in belangrijke mate bij aan welvaart, welzijn en werk-gelegenheid. Maar die rol is niet vanzelfsprekend. Vooral nu landen als China en India steeds meer produceren. Volgens doemdenkers een strijd die we nooit kunnen winnen. Maar niets is minder waar. Zolang je maar blijft investeren en vernieuwen.

  Onlangs is een visie geformuleerd op hoe de Nederlandse chemiesector zich tot 2030-2050 kan ontwikkelen. Een document dat samen met experts van binnen en buiten de sector is opgesteld en waarin een aantal randvoorwaarden wordt genoemd om de groei van de chemische sector te realiseren. Zorgen voor een goede infrastructuur bijvoorbeeld. Liefst door een zo groot mogelijk netwerk van producenten en afnemers te creren - letterlijk met elkaar verbonden via pijpleidingen of andere aanvoerroutes via weg of water.

  Duurzaamheid is een ander belangrijk thema. Zo moet de chemie in de toekomst veel meer biomateriaal (landbouwproducten) en gerecyclede (chemische) stoffen gaan verwerken. Een derde speerpunt: samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs- instellingen, zodat universiteiten hun lesplan kunnen aanpassen aan producten en technologien die in de toekomst belangrijk worden. Dat daarvoor enthousiaste, jonge mensen nodig zijn, moge duidelijk zijn. Deze special, waarin alle aspecten van de chemie aan het licht komen, is dan ook mede bedoeld om hen te informeren over de vele uitdagingen die een baan in de chemie kan bieden. Zowel nu als in de toekomst.

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHINGpagina2

  Chemie zegt de lezer misschien weinig. En ergens is dat best begrijpelijk. De producten die de sector ontwikkelt, kun je als consument nergens kopen. Althans, niet rechtstreeks. Maar de grondstoffen die wij als industry of industries aan andere bedrijven leveren, kom je overal tegen. Sterker, je kunt niet zonder. Het water uit de kraan, de kleren op je rug, het plakje kaas uit de koelkast - de koelkast zelf, de auto waarin je rijdt, de pillen die je slikt als je ziek bent of het mobieltje waarmee je belt: allemaal mogelijk gemaakt dankzij chemie. Chemie is eigenlijk zo alledaags dat het niet eens meer opvalt.

  Colofon Chemie en Innovatie' is een publicatie vanMetro Custom Publishing.

  Sales Manager Robin Jahshan Project Manager Ralph van den Hoek Editorial Manager Jessica van Leeuwen Redactie Ilja Post Eindredactie Joost de Jong Vormgeving Lydia Hotting Beeld Colourbox, e.a.

  Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027of [email protected]

  Colette Alma, directeur van VNCI

  Chemie is een ruim begrip. Hierbij een aantal voorbeelden van producten die bestaan of verbeterd zijn dankzij de chemie. Drinkwater

  Kraanwater kan niet zomaar uit rivieren omhoog worden opgepompt. Dat moet eerst gezuiverd worden via aller-lei ingewikkelde chemis-che processen.

  Bladen van windmolens Moeten ijzersterk zijn om weerstand te kunnen bieden

  aan het wisselvallige Hollandse weer. Het materiaal daarvan is afkomstig uit de chemie.

  Accus voor elektrische wagensZonder nieuwe, lichte materialen, ontwikkeld in de chemie, zouden deze accus veel te zwaar zijn voor gebruik in autos op batterijen. Led verlichtingGloeilampen, halogeenspots of spaarlampen, qua branduren halen ze het niet bij de moderne led.

  Blijven investeren envernieuwen

  Toekomstvisie

  Duurzame toekomst

  Inhoud

  Uitblinkers (gezocht)

  Dream team waakt over chemische sector

  Aardgas kan voorlopig nog wel even mee

  Energietransitiemodel geeft inzicht in veranderende toekomst

  Banen te over in de chemie

  SABIC zorgt voor chemie die er toe doet

  3

  4/5

  6

  7

  9

  11

  "Chemie draagt in belangrijke mate bij aan welvaart, welzijn en werk-

  gelegenheid"

  'Dream team'

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING 3pagina

  Omdat de chemiesector nu al een sterke internationale positie heeft, en mogelijk-heden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Dit houdt in dat de overheid, samen met bedrijven en de wetenschap, gericht in de chemie investeert. Voor iedere topsector is een zogenoemd topteam samengesteld, bestaande uit een wetenschapper, topambtenaar, innovatieve MKBer en een boegbeeld uit de betreffende sector.

  Voor de chemie is Rein Willems tot boegbeeld verkozen, onder andere oud-topman van Shell Nederland. Een boegbeeld op een schip is bedoeld om de klappen van de golven op te vangen, grapt Willems. In zijn vrije tijd is hij een gepassioneerd zeiler. Sturen, richting aangeven, kan zij niet. Dat is de taak van de stuurman. Net zoals het in de chemie uiteindelijk de bedrijven zijn die de koers aangeven. Al gaat die vergelijking in zijn geval, als aanjager van het topteam, niet helemaal op. Het topteam adviseert over maatregelen die bedrijven, wetenschappers en de overheid kunnen nemen om de knelpunten voor de sector op te lossen. De adviezen, maar ook de ambities en speerpunten, brengen we samen in een plan van aanpak om gerichte maatregelen te nemen. Zo wordt

  'Dream team' Wat chemie betreft, hoort Nederland bij de top. Om dat zo te houden, is onlangs een dream team opgericht om het imago van de sector te handhaven en te verbeteren. Rein Willems, boegbeeld van dit topteam, vertelt.

  Boegbeeld

  beter ingespeeld op de wensen van de sector.

  Elke ondernemer weet dat stilstand achteruitgang is, zegt Willems. Dat geldt voor de mobiele telefonie, maar ook voor de chemiesector. Nederland neemt daarin nu nog een koppositie in. Van de honderd beste chemici ter wereld hebben acht de Nederlandse nationaliteit. Niet slecht voor zon klein landje. Willen we bij de top 5 blijven horen, dan moeten we wel blijven vernieuwen en beter en efficinter samenwerken. Bijvoorbeeld op gebied van fundamenteel onderzoek, waarbij bedrijven om kosten te besparen, nog voor hun producten op de markt komen, gezamenlijk laboratoriumonderzoek financieren. Maar ook door nu al rekening te houden met energietransitie. Of liever: de omslag van fossiele brandstof naar biomassa als grondstof voor de chemie.

  Om de mondiale positie van de Nederlandse chemie te handhaven n te verbeteren, heeft de overheid dit jaar circa 1,5 miljard euro aan de sector beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft minister Verhagen een regeling ingesteld die het voor bedrijven mogelijk maakt hun kosten voor Research & Development af te trekken van de belasting. Willems: Dat alles maakt Nederland een aantrekkelijke vestigingsplek voor buitenlandse bedrijven: goede infrastructuur, fiscale stimulans en nabijheid van laboratoria. En dat zorgt weer voor extra werkgelegenheid.

  Om de chemie te voorzien van voldoende personeel zijn de topteams ook aan het werk om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Onder meer door te investeren in Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en Centres of Expertise in het hbo, aldus Willems. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, wetenschappers en studenten. Daarnaast zijn we bezig om de tien bestaande chemische opleidingen aan universiteiten terug te brengen naar zeven. Deze universiteiten hebben allemaal dure apparaten nodig. Door nauw samen te werken, kunnen universiteiten kosten en kennis delen om efficinter onderwijs te geven.

  Koppositie

  Onderwijs

  Elke ondernemer

  weet dat stilstand achteruitgang is,

  zegt Willems

  Rein Willems (1945) was van 12 juni 2007 tot 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij is oud-topman van Shell Nederland. Verder was hij onder meer bestuurder van VNO-NCW en ex-voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). In de Eerste Kamer sprak hij vooral over duur-zaamheid en biotechnologie in de landbouw. Naast zijn positie als boegbeeld van het topteam chemie vervult hij tal van andere nevenfuncties, waaronder adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen voor pensioenfonds PGGM en lid van de Raad van Toezicht van de VU en het VUmc.

  Rein Willems

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHINGpagina4

  Nederland kent vijf duidelijke concentraties van de chemische sector. Elke regio heeft zijn eigen kenmerken en specialisaties. Vijf uitblinkers vertellen over hun regio.

  Heleen RookHR Business PartnerAkzoNobel Nederland

  Wat maakt werken in de Botlek zo aantrekkelijk?De belangrijkste reden is toch wel de locatie. De haven van Rotterdam is en blijft de motor van de Nederlandse economie. Er zijn in deze regio veel grote, bekende bedrijven gevestigd. De bedrijvigheid en dynamiek zijn enorm. Wat veel mensen verder aanspreekt, is de voor deze regio typische no-nonsense mentaliteit. En ook de kameraadschap die je op de werkvloer vindt. Veel van onze mensen werken in ploegendienst. Om de veiligheid van de installatie te ga-randeren, wordt nauw samengewerkt. Ook priv schept dat een band. En over het algemeen zijn de arbeids-voorwaarden goed.

  Is het moeilijk om personeel te vin-den in de regio?De aanwas wordt minder. Omdat minder jongeren voor een technische

  opleiding kiezen, aast iedereen op dat handjevol studenten dat jaarlijks wel afstudeert. Daarom proberen we jongeren al vroeg te entho