2012 Sprintje December

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Verhalen,verslagen en uitslagen van de afgelopen maand

Transcript of 2012 Sprintje December

 • t SprintjeAfz: A.R.V. ILION ZOETERMEER , Postbus 7056 , 2701 AB Zoetermeer

  Start van de Klaverbladloop met links de latere winnares bij de dames (1) Elizeba Cherono (Kenia) en in het mid-den Patrick Kwist (1) de winnaar bij de mannen .

 • Pilatusdam 15, 2712 BD Zoetermeer Tel. 079 - 32 00 700www.natuurwinkel.nl

  Natuurwinkel Zoetermeer

  voor al uw biologische

  boodschappen!

  Openingstden: ma 11.00 - 18.00 uur, di - do 8.30 - 18.00 uur, vr 8.30 - 21.00 uur, zat 8.30 - 17.00 uur

  elkseizoen een andere smaak

  De Natuurwinkel biedt u elke dag opnieuw een verrassend ruim assortiment natuurproducten. Van biologisch brood tot babyvoeding,van sappen tot soepen en van wafels tot wn.

  W geloven in puur natuur. De natuur zit immers niet voor niets in onze naam! Daarom kiezen we heel bewust voor producten die met zorg en aandacht zn geteeld en altd geproduceerd worden met respect voor mens, dier en milieu.

  Zoetermeer Olof Palmelaan 15 079-3200522 www.groenrijk.nl

  Ook voor ontwerp, aanleg en

  onderhoud van uw tuin,

  zowel voor particulieren als

  voor bedrijven.

  Wij zijn geopend op:ma. 10.00 - 18.00 uurdi.-woe. 09.00 - 18.00 uurdo.-vrij. 09.00 - 21.00 uurza. 09.00 - 17.00 uur

  Topsporters op groengebied

  Ook voor alle sportievelingen inen rond Zoetermeer heeftGroenRijk alles.Ik zal even voorstellen wie wijzijn. GroenRijk richt zich op alletuinliefhebbers. Bij ons kunt uterecht voor gezellige trendsvoor in en om het huis, zoalspotterie, sierbestrating, tuinhouten beplanting.Dus sporters sport verder inuw tuin en maak er uw eigenparadijsje van.

  Medische Sport Commissie

  Fysiotherapeuten:Je kunt een afspraak maken voor het blessurespreekuur op donderdagavond

  Betty van der Plaat T 079 - 3165784 Dennis Mannaart 06-53837301 / 06-26969802Roberto Ruiz T 070 - 3901979(consult in overleg)tarief 7,- per consult

  Sportmasseurs:Je kunt een afspraak maken voor sportmassage bij;Frank Larsen T 079 - 3200850Monique Geldof T 079 - 3615988Hetty van Dijk T06 - 13669720email: [email protected] Senten T 079 - 3315349(massage niet op dinsdag)tarief 7,- per uur

  Ditist: Marije Langen 06 - [email protected]

 • Inleveren kopijDe redaktie ziet graag kopij voor het voor het volgende clubblad uiterlijk woensdag 26 December De inleverdatum voor t Sprintje is altijd de laatste woendag van de maand

  Kopij en fotos mailen naar:[email protected] kopij alleenmailen als bijlage in Word of TXT.

  1

  www.ILION.nl

  Aan dit clubblad werkten mee:Ans de JongeSiebe BloembergenAdri VergalenRob van BeekBerry KoolstraVincent BergmanArie ToetSimon KnepperJaap van der PlaatGonda/DinyDiny HayeGerard KleywegtCarla Corver

  Fotografie Ed TurkBladmanager: Kees Franken

  December 201241e jaargang nr. 11

  t Sprintje digitaal lezen!

  Van de voorzitter/voorwoordIn het laatste Sprintje nam ik afscheid van Anja de Regt en Jopie Jonge en gaf aan dat zij niet de laatsten zouden zijn die als seniors het stokje door zouden geven aan jonge, veelbelovende opvolgers.Kees Franken heeft aangegeven dat hij, na vele jaren deze functie te hebben uitgeoefend, per 1 januari a.s. stopt met zijn voorzitterschap van de CBAM. Ook Ans de Jonge, zo bleek uit haar oproep voor kandidaten om haar op te volgen, stopt met ingang van 1 januari a.s. als voorzitter van de sectie jeugd. Ook Ans heeft haar sporen op vele gebieden binnen Ilion ruimschoots verdiend. Voor beiden geldt dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een opvolger en naar ik vernomen heb, gaat dat lukken. Kees noch Ans nemen afscheid als actieve leden/vrijwilligers: Kees zal lid blijven van de CBAM en verzorgt onder andere ook nog steeds trainingen binnen de loopgroepen. Ook Ans zullen we nog vaak genoeg, onder andere als lid van de WOC, op de baan tegenkomen. In het volgende nummer, als de opvolgers bekend zijn, wil ik dieper ingaan op de betekenis van deze kanjers voor onze club. Maar graag wil ik jullie bedanken voor alle werkzaamheden die jullie hebben gedaan als voorzitter van de sectie Jeugd, resp. CBAM.

  Op 22 november jl. was er weer een Algemene Leden Vergadering. Ondanks het feit dat de leden persoonlijk per mail zijn uitgenodigd, was de opkomst helaas weer matig. Diegene die er wel waren worden natuurlijk bedankt voor hun belangstelling maar vooral voor hun bijdrage tijdens de vergadering. Er stonden twee belangrijke punten op de agenda: de begroting voor 2013 en het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017. De begroting 2013 is door de ALV goedgekeurd en ook het Meerjarenbeleidsplan kreeg de goedkeuring van de leden.Tijdens deze bijeenkomst werden een drietal workshops gehouden met de themas ledenwerving, ledenbehoud en sponsoring.Een ieder zag het belang van sponsoren in: zonder deze geldgevers komt de financiering van bepaalde activiteiten en/of faciliteiten in gevaar en daarmee de kwaliteit die wij de leden willen bieden. Om Ilion interessanter voor sponsoren te maken, moet aan de naamsbekendheid in de gemeente en de regio worden vergroot. Om de communicatie te optimaliseren moet worden gestreefd naar uitbreiding van het aantal mensen die deel uitmaken van de CCSPR. De verdeling van taken zoals besproken in het Meerjarenbeleidsplan- werd ondersteund door de deelnemers aan de workshop. Suggesties vanuit de workshop die de meeste steun kregen: maak deel/teamsponsoring mogelijk. Zoek sponsoren die een bepaald team (denk bijvoorbeeld aan een succesvol dames en/of herenteam die meedoen aan de landelijke competitie) sponsoren. Dat moet dan onder meer blijken door het dragen van de naam van de sponsor. Men is verder van mening dat er meer ingezet moet worden op de lokale bedrijven: om bedrijven te benaderen kunnen leden een belangrijke rol spelen. Ook moeten we meer gebruik maken van leden die via hun bedrijf Ilion kunnen sponsoren. Ook de suggesties goed voor onze sponsoren te zorgen kwam veelvuldig aan de orde. Doen we voldoende voor de sponsoren tijdens de grotere evenementen? Kunnen we de sponsoren diensten aanbieden zoals: bedrijfssport/training, organiseren van bedrijfstoernooien, verzorgen van clinics, etc. Helaas is nog niet op alle vragen direct een antwoord te geven, maar we gaan er mee aan de slag!Het bestuur neemt niet alleen deze, maar ook alle andere suggesties serieus en zal kijken hoe de plannen in de jaarplannen kunnen worden gemplementeerd. De suggesties kunnen alleen worden uitgevoerd als we de menskracht hebben. Daarom wederom een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor de CCSPR: deze commissie is van levensbelang voor Ilion. Natuurlijk ben ik bereid informatie te verstrekken als je vragen hebt. Je kunt me bereiken op tel.nr. 079-3439353. Dit nummer kun je overigens ook gebruiken om je op te geven als kandidaat voor de CCSPR of als kandidaat voor het bestuur!! De uitkomsten van de verschillende workshop zal de komende weken worden gepubliceerd en natuurlijk zullen we met u communiceren op welke wijze we de suggesties vertalen in beleid.

  Het laatste grote evenement van dit jaar, de Klaverbladloop, is succesvol verlopen. Prachtig weer, veel deelnemers en, last but not least, een nieuw baanrecord dames. Ik wil graag iedereen die heeft meegewerkt aan het slagen van de Klaverbladloop danken voor hun inzet!

  Het blijkt dat, nu de dagen kouder worden, de verwarming in de nieuwe was- en kleedgelegenheid onvoldoende capaciteit heeft. De bouwcommissie (gelukkig nog niet opgeheven) overlegt met de gemeente voor het vinden van een oplossing. Naar ik begrepen heb is die gevonden en hopen we dat de verwarmingsproblemen snel tot het verleden behoren. Bouwcommissie: wederom dank voor uw inzet en betrokkenheid.

  Een aantal maanden geleden is de leden met en rekening bij de Rabobank gevraagd Ilion te steunen. Dat heeft u massaal gedaan: dat heeft geresulteerd in een prachtig bedrag van 1300,- voor onze vereniging. We gaan zoeken naar een goede bestemming voor dit geld. In ieder geval wil ik mede namens de andere bestuursleden- hartelijk bedanken voor uw steun.

  Op het moment dat ik dit schrijf wordt het in de weersvoorspelling duidelijk dat de winter voor de deur staat. Als het Sprintje op de mat valt is Sinterklaas net het land uit en staan de Kerstdagen weer voor de deur en daarna sluiten wij feestelijk het jaar 2012 af. Ik hoop dat u terugkijkt op een fijn 2012. Ik weet dat dit niet voor alle leden geldt: voor hen die het niet zo makkelijk hebben (gehad): ik wens u veel sterkte toe de komende tijd. Voor iedereen geldt natuurlijk: een gelukkig, gezond en sportief 2013! Ik hoop dat ik u allen tref op de nieuwjaarsreceptie om te toosten op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie.

  Ko Doncker ( voorzitter Ilion )

  5 januari Nieuwjaarsreceptie van 17.00 - 19.00 uur Ilion kantine

 • 2

 • Schitterende derde plaats voor IlionNee, deze keer niet op het sportveld. Bij de Rabobank Clubkasactie wisten we de derde plaats van de zestien deelnemende verenigingen te halen. Dank zij alle mensen, die in september op Ilion hebben gestemd. Tijdens een gezellige avond in het Stadstheater werden de prijzen uitgereikt. Allereerst was er een presentatie van de Olympische turnoefening van Epke Zonderland. Deze werd geheel geanalyseerd op krachten, hersenwerking, snelheid en concentratie. Leuk om te zien, hoe zon oefening van 45 seconden in 12 minuten in zijn geheel wordt doorgenomen. Daarna kwam de prijsuitreiking. Net als ik, hadden de andere verenigingen ook geen idee, hoeveel stemmen ze hadden gehaald en hoeveel geld dat zou opleveren. Vanaf plaats zestien terugwerkend naar nummer een, moest ik dus een hele tijd geduld hebben. Dit geduld

  werd beloond met een cheque van EURO 1.335.Alle mensen, die bij de Rabobank Clubkasactie op Ilion hebben gestemd wil ik dan ook van harte bedanken. Als de Rabobank dit mooie initiatief volgend jaar weer neemt, wil ik graag weer een beroep op jullie doen.Hartelijk dank namens het bestuur.

  Simon Knepper

  ObligatieleningenNa de brand, die in 1996 onze kantine in de as legde, hebben veel leden van Ilion de vereniging geholpen door een obligatie te nemen. Bij de verlenging van de indoorhal, hebben alweer een aantal leden geholpen, om de begroting sluitend te maken door alweer een obligatie te nemen. Deze beide leningen zijn inmiddels geheel afgelost. Er zijn mensen geweest, die het uitgeleende bedrag aan de vereniging hebben geschonken. Daarvoor nogmaals hartelijk dank. Aan de andere mensen is het geleende bedrag geheel terugbetaald. Ook zij nogmaals hartelijk dank voor de helpende hand, die gerijkt is.

  Een aantal mensen is inmiddels geen lid meer van Ilion en woont (waarschijnlijk) niet meer in Zoetermeer. Deze mensen heb ik helaas niet kunnen benaderen over de aflossing van de lening. Misschien zijn er ook nog andere mensen, per ongeluk, overgeslagen bij de aflossing.

  Daarom wil ik iedereen oproepen, die wel geld heeft geleend aan Ilion en dit nog niet heeft teruggekregen, om met mij contact op te nemen. Dit gaat het beste via mijn e-mail. ([email protected])

  Simon Knepper, penningmeester

  3

  C O N T R I B U T I E 2 0 1 3Beste Ilion leden,

  De Algemene ledenvergadering van 22 november jl. heeft het voorstel van het Bestuur goedgekeurd om de contributies voor 2013 met 2,3% te verhogen.

  Het volledige contributie overzicht 2013 met de per jaar of kwartaal te betalen bedragen is hierna opgenomen.

  Namens het Bestuur,

  Arie Toet (penningmeester )

  5 januari Nieuwjaarsreceptie van 17.00 - 19.00 uur Ilion kantine

 • 5Pu

  pil

  lenEven rechtzetten: Op 13 oktober liep Manon Vogels tijdens de pupillenwedstrijd in Alphen aan den Rijn bij de meisjes pupillen B op de 1000 meter een mooi PR in 4.29.59 en eindigde daarmee op de tiende plaats. Manon gefeliciteerd!

  3 november. De Floracross in Boskoop. De eerste cross dit seizoen, meetellend voor de crosscompetitie. Het was best fris en nat, dus lekker over het gras en door de blubber rennen. Dat is toch wel iets anders dan op de baan en daarom zie je ook andere tijden op de klok. Alle pupillen liepen een wedstrijd over 1000 meter. Youssef Laouhaichi rende bij de pupillen B knap naar de eerste plaats. Bij de pupillen A-1 haalde Maurizio van der Straaten een mooie tweede plaats. Youssef en Maurizio: van harte gefeliciteerd. Blijf allemaal goed trainen, wie weet halen jullie dan een nog betere klassering. Succes allemaal!Hieronder de uitslagen van de Floracross:

  Tijd PLAATSMeisjes pupillen CNoga Piepenbroek 11.15 9Jongens pupillen CPaolo van der Straaten 6.48 6Jongens pupillen BYoussef Laouhaichi 5.43 1Luuk de Blaazer 5.54 4Txiku Snijders 7.40 15Jongens pupillen A-1Maurizio van der Straaten 5.10 2Toby Harterink 5.59 11Dion Ruijter 6.02 12Floris van der Lans 6.16 17Floris Boer 7.26 32Jongens pupillen A-2Lars van der Valk 5.37 8Jonas Schutte 5.53 10Jeremy van Amelsvoort 6.05 12Nigel Steenwinkel 6.19 18

  11 november. De Klaverbladloop. Met een heerlijk zonnetje en een lekkere temperatuur waren het ideale omstandigheden om mee te doen aan de jeugdloop over 900 meter. Het was even dringen bij de start, maar na het startschot konden alle remmen los. En of je nou eerste of laatste werd, iedereen heeft zn best gedaan en daarom kreeg je een mooie medaille. Hieronder de uitslagen van de pupillen (op volgorde van binnenkomst, netto tijden):

  Tijd PLAATSMeisjes 900mIsa van der Valk 3.11 2Seline Harterink 3.23 3Mirte de Geest 3.25 4Esmee van der Hulst 3.40 6Mara van den Hemel 3.42 7Manon Vogels 3.50 9Arja Pouwels 3.53 10Julia de Graaf 4.06 13Selina Vonk 4.09 14Noga Piepenbroek 4.14 15Sanne van Houten 4.17 17Isa Bloembergen 4.31 22Suzanne Vat 4.42 26Anne de Graaf 4.44 27Kim Zwarts 4.44 28Manon van Duijn 5.39 39

  Tijd PLAATSJongens 900mJonas Schutte 3.07 3Maurizio v.d. Straaten 3.09 4Jeremy van Amelsvoort 3.14 6Lars van der Valk 3.17 7Toby Harterink 3.17 8Tijmen van der Wees 3.20 9Dion Ruijter 3.29 10Rick van Houten 3.38 13Lars Hazebroek 3.42 14Alex van der Voort 3.41 15Daan van der Sluijs 3.42 16

  Hallo meisjes en jongens,

 • 6Thijs Looman 3.47 17Nigel Steenwinkel 3.46 18Samuel Smits 3.50 19Paolo van der Straaten 3.55 20Fabian Ruijter 3.57 21Alex Meershoek 3.53 22Thomas van der Voort 4.00 25Marijn van Duijn 4.03 26Menno Bloembergen 4.06 27Mats Hazebroek 4.09 29Maurice Afognon 4.15 31Guido Vogels 4.19 32Merlijn Piepenbroek 4.21 34Indy Kromokario 4.23 35Steven Voerknecht 5.43 56

  Jongens 3000mRaheem Adolphus 15.52 23

  17 november. De Reeuwijkse Hout Cross. s Ochtends was het best koud maar dat kon de pret niet drukken. Een cross is altijd bikkelen, dus dan mag het koud en nat zijn. Liefst met nog wat lekkere blubber of zoals hier in Reeuwijk over een vermoeiend stukje strand met pittige glooiingen erin. En die glooiingen zorgen voor een heerlijke verzuring in de benen (en voor zand in je schoenen). Als crosser voel je je wel in je element en toch is het ook weer fijn als je over de finish gekomen bent. Die heerlijke speculaaspop die je gekregen hebt gaat er dan wel in. De race ging over een afstand van 1000 meter en daarbij hebben de Ilion-pupillen zich weer goed in de voorhoede laten zien: Isa van der Valk werd eerste met een enorme voorsprong op de nummer twee in een formidabele eindtijd.Youssef Laouhaichi pakte ook knap de eerste plaats en Maurizio van der Straaten en Toby Harterink pakten allebei een podiumplek. Isa, Youssef, Maurizio en Toby: van harte gefeliciteerd! Ook de andere deelnemers natuurlijk gefeliciteerd met jullie knappe prestaties.Hieronder de uitslagen:

  Tijd PLAATSMeisjes pupillen CNoga Piepenbroek 5.54 8Jongens pupillen CMaurice Afognon 5.17 5Meisjes pupillen BIsa van der Valk 4.17 1Jongens pupillen BYoussef Laouhaichi 4.27 1Luuk de Blaazer 4.47 5Txiku Snijders 5.20 10Paolo van der Straaten 5.23 11Meisjes pupillen A-1 Esmee van der Hulst 5.05 12Jongens pupillen A-1Maurizio van der Straaten 4.19 2Toby Harterink 4.23 3Floris van der Lans 4.42 10Dion Ruijter 4.43 11Floris Boer 5.14 22

 • 7Jongens pupillen A-2Jonas Schutte 4.20 7Lars van der Valk 4.21 8Jeremy van Amelsvoort 4.29 10Nigel Steenwinkel 4.50 20

  24 november. Het was mistig in de ochtend, prima weer dus om te knallen bij de eerste pupillen indoorwedstrijd van het nieuwe seizoen in de hal bij AV Parthenon in Dordrecht. En dat hebben we gedaan. Ilion heeft in het zuiden van Zuid-Holland van zich laten spreken. Veel oranje-wit-blauwe tenues kwamen (bovenop!) het podium terecht. Maar liefst drie eerste plaatsen (Noga Piepenbroek, Maurice Afognon en Toby Harterink) en twee tweede plaatsen (Marijn van Duijn en Alex van der Voort) werden gehaald. En omdat iedereen weer lekker gegroeid is en weer sterker is geworden werden er weer veel persoonlijke records gehaald. Maurice liep bij de pupillen C zelfs een clubrecord op de 40 meter. Gefeliciteerd! Dat geeft een goed gevoel en dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Allemaal gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten!Hieronder de uitslagen:

  40m Ver Balw. Punten PLAATSMeisjes pupillen CNoga Piepenbroek 7.83pr 3.04pr 16.75pr 983 1Jongens pupillen CMaurice Afognon 7.12CR 2.87pr 15.31pr 1064 1Menno Bloembergen 7.91pr 2.92pr 17.96pr 963 4

  40m Ver Kogel Punten PLAATSJongens pupillen BAlex van der Voort 7.41pr 3.16pr 4.94pr 1153 2

  60m Hoog Kogel Punten PLAATSMeisjes pupillen A-1Annyka Wanders 11.40pr 0.93 3.57ev. 816 8Isa Bloembergen 11.66pr 0.83pr 3.26pr 687 10Jongens pupillen A-1Toby Harterink 10.17pr 1.05pr 5.33pr 1194 1Marijn van Duijn 10.62pr 1.00ev. 6.59pr 1172 2Jongens pupillen A-2Nigel Steenwinkel 9.69pr 1.10 5.44pr 1313 6Thomas van der Voort 10.07pr 1.10pr 6.24 1304 7

  Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een sportief, persoonlijk recordvol en vrolijk 2013 toe!

  Siebe

  ACTIVITEITEN OVERZICHT DECEMBER 2012 / JANUARI 2013

  Zaterdag 8 december Indoorwedstrijd Senioren, Junioren AB Ilion

  Zaterdag 8 december 3e Cross van de crosscompetitie Gouda

  Zondag 9 december Indoorwedstrijd junioren CD, Olympus Naaldwijk

  Zaterdag 15 december Indoorwedstrijd Pupillen Ilion

  Zaterdag 15 december Indoorwedstrijd junioren CD, Hellas Utrecht

  24 december t/m 4 januari Kerstvakantie, geen trainingZaterdag 5 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Ilion

  Zaterdag 12 januari Indoorwedstrijd Junioren CD Ilion

  Zaterdag 19 januari 4e Cross van de crosscompetitie Waddinxveen

  Zaterdag 19 januari Senioren, Junioren AB Ilion

  Zaterdag 26 januari Senioren, Junioren AB Ilion

  Zaterdag 2 februari Polsstokhoog Gala Ilion

  Zaterdag 2 februari 5e Cross van de crosscompetitie Alphen a/d Rijn

 • Sint op bezoek bij Ilion

  Tot onze grote verrassing ontving de assistent van Sint bij Ilion (vandaar dat hij bijna alles weet!) via Zwarte Piet deze week het bericht dat de Sint tussendoor misschien ook heel even tijd had bij Ilion langs te komen. Toevallig hadden we deze woensdag, ook op verzoek van de Sint, een Zwarte-Pieten-training op het programma gezet

  waarbij de kleine Pietjes en de grotere Pietjes apart moesten trainen. Waarom? Nou, gewoon, omdat Sinterklaas niet alles alleen kan en er heel veel hulp-Pieten nodig zijn. Dus hadden we een parcours met allerlei hindernissen gemaakt om een beetje na te bootsen waar de Pieten in de praktijk mee te maken hebben. Dus volop spring, slinger en klimwerk. En voor de groteren was alles zelfs nog een beetje moeilijker gemaakt. En waarom juist bij Ilion? Nou, gewoon omdat bij Ilion de beste hulp-Pieten te vinden zijn. Ze kunnen namelijk keihard rennen, heel ver- en hoog springen (ook heel raar), supergoed handjes pepernoten werpen en zware kados de schoorsteen

  instoten. En ze kunnen dat ook best lang volhouden. Sint en de Pieten hebben genoten van al jullie liedjes en hebben vol trots en bewondering gekeken hoe goed jullie lieten zien wat jullie allemaal al kunnen. Ook vertelde hij dat hij later zeker een paar van jullie zal vragen hem en zijn Pieten te komen helpen in deze drukke tijd. Onder het luidkeels zingen van Dag Sinterklaasje vertrokken

  zij naar een volgende vereniging waarbij voor iedereen een zakje snoep werd achtergelaten. Sinterklaas en Zwarte Pieten, BEDANKT

  Lisanne Hagens en Rutger Koppelaar ondersteund

  door Jeugdfonds De ILION-atleten Lisanne Hagens en Rutger Koppelaar zullen in 2013 ondersteund worden door het Jeugdfonds van de Vrienden van de K.N.A.U.Dat werd tijdens de renie van de Vrienden van de K.N.A.U. - een vereniging van oud-topatleten - bekend gemaakt. De doelstellingen van het Jeugdfonds: potentile toppers en/of subtoppers stimuleren door het ter beschikking stellen van financile middelen voor hen en eventueel voor hun begeleiding, teneinde de doorgroei naar de top te versnellen en/of zeker te stellen. Op de afgelopen Olympische Spelen in Londen kwamen veel atleten uit, die nu of eerder vanuit het Jeugdfonds zijn ondersteund, zoals discuswerper Eric Cadee, estafettelopers Giovanni Codrington en Jerrel Feller, tienkamper Eelco Sintnicolaas, sprintster Kadene Vassel en meerkampster Nadine Broersen, die als hoogspringster excelleerde bij de ILION High Jump Meetings. Voor 2013 zullen naast Lisanne Hagens en Rutger Koppelaar onder meer ook gesteund worden hoogspringer Douwe Amels die regelmatig in Zoetermeer traint, De Haagse 400 meter loopster Ver van den Haak, en de polsstokhoogspringer Menno Vloon. In totaal komen 12 atleten in aanmerking voor ondersteuning. De focus voor 2013 zal liggen op het EK voor atleten onder 23 jaar van 11 tot 14 juli in Tampere, Finland, en op de Europese Jeugd Kampioenschappen, die van 18 tot 21 juli gehouden zullen worden in Rieti, Itali.

  Rutger Koppelaar

  8

  Lisanne Hagens

 • Loopgroepen

  9

  LEKKER EN LEUK UITGEWEEST.

  Op 1 november hebben wij NORDICK WALKERS weer ons jaarlijks uitje naar een restaurant gemaakt. Het begint een traditie te worden, die we er in houden. Voor de vierde keer zijn we uit eten gegaan. Na de Griek en het Tapasrestaurant zijn we voor de tweede keer naar de Japanner aan Het Lange land geweest. Met 14 mannen en vrouwen hebben we daar van een gezellige avond genoten. Men kon kiezen uit een vis of vlees of mix menu. Iedereen was is in de beste stemming, en zeker Anni Schippers. Zij was die dag nog jarig ook. Stijn had dat even aan de bediening door gegeven, en daardoor kreeg ze halve bloemen en de beste wensen, ook nog een hele grote ijs/slagroom met vuurwerk er bovenop van de bediening. We hebben toen ook maar luidkeels gezongen (zoals we dat op de donderdag bij de JVT groep gewend zijn). Het was alles bij elkaar een avondvullend progamma en gingen na 10 uur pas naar huis. Ons clubje is niet zo groot, maar we zien elkaar graag en dat houdt de fijne sfeer er in. We willen alleen nog graag groeien. Misschien zijn er liefhebbers die met ons mee willen lopen.

  GONDA DINY

  Verslag van de sectie loopgroepen,Op dinsdag 27 november heeft de sectie loopgroepen weer een overleg gehad. De sectie loopgroepen draagt zorg voor het goed functioneren van de wandelgroepen (fit- en Nordic walking) en de loopgroepen. Dit sectie bestuur bestaat uit een voorzitter ( Caty Hermans) Trainingscordinator ( Ton van der Lee) notuliste ( Helma van Dijk) en lopers vertegenwoordigers (Coby van Hagen Sylvia Velthuis Jan Mank en Kees Franken) We zullen u in het vervolg met een kort verslag op de hoogte brengen van relevante besluiten uit de sectie overleggen. Soms zijn dat hele leuke dingen, maar soms is dat minder leuk. Zoals bij het laatste overleg, waarin Ton van der Lee meedeelde dat hij met ingang van 1 januari stopt bij Ilion. Ton was de afgelopen 1 jaar trainingscordinator en regelde o.a. dat er bij elke training een trainer voor de groep stond. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Kees Franken .Op 1 januari vertrekt helaas ook Petrica Balbaie als trainer van de dinsdag - donderdagavond loopgroep. Dit in verband met drukke werkzaamheden. Jack Weltens gaat samen met Marius Boer deze trainingen overnemen.Op 29 december is weer de jaarlijkse oliebollenloop waar bakker Ben zijn uiterste best zal doen om weer voor heerlijke oliebollen te zorgen, die met een glaasje vol met bubbels er wel in zullen gaan. Maar voordat we aan de oliebollen kunnen beginnen eerst de cross, rondom ons terrein. Ook zal er in januari weer opstapgroepen voor de CPC worden gevormd en volgend jaar medio mei weer een start-to-run cursus worden gegeven.Het volgend overleg is op 15 januari 2013Je kunt de leden van de sectie altijd via een mailtje bereiken voor vragen of opmerkingen: Caty Hermans ([email protected]) Coby van Hagen ( [email protected] ) Sylvia Velthuis ( [email protected] ) Jan Mank ( [email protected] ) en Kees Franken ( [email protected])

  Elizeba Cherono (Kenia) wint weer de Klaverbladloop.Elizeba Cherono (Kenia) heeft op zondag 11 November 2012 haar titel op de 15 km van de Klaverbladloop geprolongeerd. Zij kwam tot de zeer knappe eindtijd van 51 minuten en 45 seconden en scherpte hiermee het parcoursrecord aan met 22 seconden. De 15 km bij de heren kende ook dezelfde winnaar als vorig jaar. Patrick Kwist (Rotterdam) arriveerde na 49 minuten en 11 seconden onder de finishboog van Klaverblad Verzekeringen.

  Knappe prestatiesOok op de 10 en 5 km werden knappe prestaties geleverd. Op de 10 km bij de dames ging de overwinning naar Marlies Jongerius (Westland) in een tijd van 39 minuten en 6 seconden, terwijl de 10 km bij de heren een prooi werd voor Timon Nagelkerken van de organiserende vereniging ARV Ilion. Hij liep een tijd van 35 minuten en 54 seconden. Ook op de 5 km dames stond een Ilion atlete op het hoogste podium. Tamara van Kleef klokte 20 minuten en 10 seconden.De 5 km bij de heren was ongekend spannend en resulteerde in zeer snelle tijden met een volledig Ilion podium. Routinier Eelco de Voogt wist de overwinning zeker te stellen in 15 minuten en 42 seconden, direct gevolgd door Robbin Pieterman (15 minuten 45 seconden) en Nick van der Poel (15 minuten 52 seconden).

  Gangmakers

  De Klaverblad gangmakers trokken grote belangstelling. Op de 15 km gingen in totaal vijf gangmakers op weg voor een vooraf bekende eindtijd. Door mee te lopen konden de deelnemers de eindtijd verzekeren. De gangmakers waren met ballonnen getooid en werden in de eerste kilometers gevolgd door grote groepen lopers en loopsters die dankbaar gebruik maakten van het gelijkmatige tempo.Na het ronden van de Zoetermeerse plas moest een lichte tegenwind overwonnen

 • 10

  worden, terwijl op het Kangoeroepad de passage van enkele viaducten een echter kuitenbijter was. De pelotonnetjes dunden hierdoor gaandeweg uit van circa vijftien tot rond de vijf lopers die in de buurt van iedere gangmaker over de finish kwamen. Dit nieuwe concept van de Klaverbladloop leverde veel positieve reacties op en zal volgend jaar zeker herhaald worden!

  Scholencompetitie

  De jeugdafstand over 900 m kreeg grote belangstelling. Ruim honderd kinderen gingen de strijd aan op een parcours dat grotendeels over de atletiekbaan van ARV Ilion liep. Daardoor was het verloop zeer goed te volgen voor het publiek. De winnaars waren Ivar Noordam (3 minuten 7 seconden) en Denise Bosch (3 minuten 5 seconden). Aan de 900 m was ook een scholencompetitie verbonden. De kinderen van de Prins Florisschool stonden met 10 deelnemers aan de start en gingen met de grote overwinningsbeker naar huis! Op de 3 km ging de winst naar Alessio van der Straaten (10 minuten 34 seconden) en Pamela Alzate-Ramirez (12 minuten 49 seconden). De organisatie deelt een grote pluim uit aan

  alle vrijwilligers die een perfecte dag hebben neergezet voor de deelnemers en kijkt terug op een zeer geslaagd evenement dat in totaal circa 600 deelnemers trok. Dit is een toename met 10% ten opzichte van vorig jaar.

  Uitslagen van November 2012Rotterdam, Erasmusronde, 4 nov15 kmWim Prins 1:08:55

  Mijdrecht, Zilveren Turfloop, 4 nov10 EM Hilde Kester 1:16:39Zoetermeer, Klaverbladloop, 11 nov15 kmDick Hengeveld 1:07:35Rob van der Valk 1:09:30Erik Kienen 1:09:41Adri van der Graaf 1:10:50Elebert Noordam 1:14:32Coen Damen 1:19:11Ron Oudshoorn 1:20:23Ronald Zaat 1:24:47Michle Ambrosino 1:26:45Ad Klok 1:28:26Harco Derksen 1:28:44Francisca van Doesburg 1:30:03

  10 kmAnthony van Reeuwijk 39:00Victor Borsboom 46:04Robin Rijnenberg 50:17Jesse Jansen 52:58Alex Kant 55:54Theo van Hulst 56:07Joost Rietjens 57:25Piet Opdam 1:01:08Frank van Eijk 1:03:22Melvin Sedney 1:10:44

  5 kmEelco de Voogt 15:41Robbin Pieterman 15:44Nick van der Poel 15:51Rolf Vermolen 19:50Tamara van Kleef 20:09Linda Alzate Ramirez 21:22Vera de Vreugt 21:42Hilde Kester 21:59Daan Verheijke 23:56Edwin Sierat 24:17Patrick Sierat 24:22Bas Stikkelorum 24:56Iris van Aken 25:00Wessel van der Lans 25:06

  Het vervolg van de uitslagen vindt u op pag 12

 • Ontspannu! is uw partner in het bestrijden van stress.

  Particulieren:- Coaching bij stress- Begeleiding bij Burnout- Beter presteren door mental-training

  Bedrijven:Bedrijven:- Advies- Stress-scan voor meer inzicht- Burnoutbegeleidingstrajecten op maat- Mental-training voor ontspanning en meer creativiteit

  Fred SteetselHaverakker 192723VA [email protected]nl

  Ontspanning en ontwikkeling

  Mijn dank aan Ilion. Van mijn tweede jaar af heb ik getobd met mijn beide benen. Na een eindeloos aantal operaties ben ik in een rolstoel terecht gekomen met rechts een stijf gezet been zonder knie en links een totaal versleten pijnlijke knie. Men durfde mij niet meer te opereren door alle complicaties die zich steeds voordeden. In de jaren die daarop volgden kreeg ik steeds meer pijn, mede door vallen en een aanrijding. Na 33 jaar werd het zo erg dat ik besloot toch nog een operatie te ondergaan. Uiteindelijk werd ik door dezelfde orthopeed en in hetzelfde ziekenhuis als onze Koningin voor een nieuwe linkerknie geopereerd. Ook nu was de operatie niet 100% gelukt, maar ik was geweldig blij want ik had geen pijn en kon weer een beetje lopen. Na verloop van tijd liep ik in huis zonder elleboogstokken maar buitenshuis bleef ik de stokken nodig hebben. Toen kwam de gedachte: misschien Nordic-walking-stokken. Via een advertentie in de krant nam ik een proefles. Ik was meteen dol enthousiast, maar mijn tempo sloot lang niet aan bij de groep en ik kon geen lid worden. Na hier en daar genformeerd te hebben kwam ik bij Ilion terecht. Ilion: Daar bleek ook een groep voor minder snelle wandelaars te zijn onder begeleiding van een fysiotherapeut. Wat me direct opviel was de prettige en ongedwongen sfeer die er in de groep heerste. Niet in de laatste plaats door toedoen van de leidster Betty van der Plaat. De Nordic-walking-stokken bleken achteraf niet zo geschikt voor mijn specifieke situatie te zijn, daarom keerde ik weer terug naar de elleboogkrukken. Daarmee kon ik elke zaterdagochtend aanvankelijk een half uur, later wandelingen met oefeningen van maximaal 5 kwartier maken. Uiteindelijk liep ik elke week gemiddeld 4 x 1 uur. Maar het was te mooi om waar te zijn ik kreeg steeds meer last van mijn enkel. Ik herkende de pijn al en inderdaad bleek bij de uitslag van de rntgenfotos behoorlijke slijtage van de enkel. Op advies van de revalidatie-arts mag ik voorlopig alleen nog wandelingetjes van een kwartier maken. Dit is de reden dat ik mijn lidmaatschap van Ilion opzeg. Nogmaals hl hartelijk dank en dan denk ik in het bijzonder aan Betty, Ben en de leden van onze loopgroep

  voor de deskundige begeleiding en de fijne uurtjes. Ik vind het fantastisch dat Ilion de gelegenheid geeft om ook mensen met een beperking mee te laten doen. Groetjes en veel sportplezier. Diny Haye-van Soest

  MaatwerkDrukwerk is de kleding van uw organisatie. Het is de manier waarop u zich presenteert. Op de keper beschouwd is de es-sentie van onze activiteiten dan ook: zorgen dat uw organisatie goed voor de dag komt.

  Die losoe zit verweven in onze complete bedrijfsvoering. Drukwerk is altijd maatwerk en dat vraagt om een persoonlijke en exibele benadering. Als mid-delgroot familiebedrijf zijn we juist daarmee groot geworden.

  Industrieweg 76 2712 LC ZOETERMEERTelefoon : 079 - 341 86 06 Fax : 079 - 341 86 23E-mail : [email protected]

  11

 • 12

  Loopjes voor de komende periode Dag Datum Activiteit Afstanden Waar WebsiteZaterdag 1-dec St Nicolaasloop 5/15 Bleiswijk www.dekieviten.nl/Zondag 2-dec Ter Specke Loop *) 5/10/15 Lisse www.spartaan.netZaterdag 15-dec Ameland Adventure Run 10/21,1 Ameland, Nes www.adventurerun.nl/Zaterdag 15-dec. Meeuwen Makrelenloop 10 EM Scheveningen www.avsparta.nl/ Zondag 16-dec Kerstloop **) 5/10/10 EM Barendrecht loopserie.webklik.nl/page/loopserieZondag 16-dec PPC loop 3/7/10/14/17/21 Leiden www.ideoma.nl/nlml/Zaterdag 22-dec Linschotenloop 5/10/21,1 Linschoten www.linschotenloop.com/Zondag 23-dec Dobbeloop 3,3/5,/10/15 Nootdorp www.nootdorpseijsclub.nlZondag 23-dec 3 Plassenloop 5 Zoetermeer www.roadrunners-zoetermeer.nlWoensdag 26-dec Kerststrandloop 5/10 Scheveningen www.hagueroadrunners.nl/Zondag 6-jan Lopers Company Leiden Bosloop *) 5/10/15 Leiden www.hetcircuit.net/Zondag 6-jan Meerhorstloop 5,4/10/15 Stompwijk www.stompwijk92.nl/Zondag 13-jan Garden Plaza Flora Run 5/10 Boskoop www.av47.nlZondag 13-jan Egmond Halve Marathon 10,5/21,1 Egmond www.egmondhalvemarathon.nl/Zondag 13-jan Kopjesloop 5/10/15 Delft www.dekoplopers.nl/Zaterdag 19-jan Cross Waddinxveen 10 Waddinxveen www.scantilope.nl/

  *) Zorg en Zekerheid - circuit**) LoopSerie Loopreizen.nl Kalender geheel Nederland zie: http://www.dutchrunners.nl/

  Matthew Stikkelorum 25:08Gijs van Male 25:12Annemarie Jacobs 25:13Elianne van der Valk 25:41Linda de Booy 27:21Jessica Alzate Ramirez 27:21Arno Kleijweg 27:56Luisa van den Houten 31:14Carola Stort 32:45

  3 km Alessio van der Straat 10:34Kaj Schneiders 12:06Richard Middelkoop 12:31Thijs van Duijn 12:43Pamela Alzate Ramirez 12:48Koen Stapel 13:12Kjell Haars 13:25Hidde Stok 13:31Lisanne Wendling 13:56Cyran van Blitterswijk 14:52Noah Kuijpers 15:21Raheem Adolphus 15:52Cynthia Sierat 16:29

  Delft, Delftsehoutloop, 18 nov10 kmWim Prins 45:49

  Nijmegen, Zevenheuvelenloop, 18 nov15 kmNick van der Poel 50:49Elebert Noordam 54:52Dave Klink 58:38Tamara van Kleef 1:03:34Rolf Vermolen 1:03:48Albert de Rooij 1:04:42Dick Hengeveld 1:10:44Ron Caster 1:11:09Harco Derksen 1:15:01Aad Reeuwijk 1:16:17Ronald Nelemaat 1:19:02Ren Hettfleisch 1:21:05Marjon Hofman 1:23:28Ad van Paassen 1:23:52Theo van Hulst 1:25:29Theo Dijkhuizen 1:26:13Annemarie Jacobs 1:28:40Alex Kant 1:32:41Saskia van Geffen 1:32:41

  Den Haag, Meijendelloop, 24 nov25 kmTom Maessen 1:55:49Cees Senten 2:16:28

  Zoetermeer, 3Plassenloop, 25 nov5 kmRichard van der Klis 19:20Michel Ruijter 19:53Martijn van Calker 21:17Edwin Sierat 23:14Jesse Jansen 24:37Arjan Knollema 25:13Cynthia Sierat 27:19Edith Sierat 28:23Elly Verhagen 29:20Melvin Sedney 31:11

  vervolg Zoetermeer, Klaverbladloop, 11 nov

  RoutingTijdens de winterperiode is het de bedoeling dat we via de voordeur tussen kleedkamers en kantine naar binnen gaan. We hebben daarom een paar borden met pijlen neer gezet waar-mee we de route aangeven. We doen dit zodat de kantine deuren niet elke keer open hoeft. Het blijft dan lekker warm in de kantine en is goed voor de energie verbruik.

 • Terugkijkend op dit seizoen mogen we wel stellen dat dit n van de succesvollere seizoenen geweest is voor het polsstok-springen. Twee atleten naar internationale toernooien: Robbert Jan naar het EK en Rutger naar het WJK. Rianna mistte op een haar na de EK-limiet en gaat volgend seizoen op jacht naar het Nederlands Record. Medailles op de nationale kampioenschappen gingen veelvul-dig naar Zoetermeer terug gegaan: 3 * goud , 3 * zilver en 1 * brons op senioren en junioren NKs. Daarnaast heeft vrijwel iedere atleet die in Zoetermeer traint o.l.v. coach Jaap van der Plaat zijn persoonlijk record verbeterd.In dit seizoen werd een ook een uniek record gevestigd: maar-liefst drie Ilion atleten sprongen boven de magische 5 meter grens. U mag bedenken wie dat waren. Een duidelijk teken dat het polsstokspringen bij Ilion ook qua absolute getallen in de lift zit. Daarbij zijn er twee jonge Ilion springers die deze grens spoedig kunnen gaan overschrijden. Inmiddels is er dit jaar naar jaren afwezigheid ook weer gestart met een beginnersklasje met CD-junioren onder leiding van

  Timo de Water. Zo kunnen we straks ook in de toekomst bij de jeugd ook weer potten breken. Bij de meisjes zouden we nog wel wat aanwas kunnen gebruiken. StatistiekHet polsstokhoogspringen is het nummer waarop de Ilion atleten en gastleden zeer veel medail-les op de Nederlands Kampi-oenschappen behalen. Een inventarisatie van de

  medailles behaald in de periode van 2001 t/m 2012 (Voor eerdere jaren moet teruggegrepen worden op de jaarboeken van de Atletiekunie) leert het volgende:periode 2001-2012

  POLSSTOKSPRINGEN BIJ ILION

  HET IS NOVEMBER, DE BLADEREN VALLEN EN HET IS SOMBER EN REGENACHTIG. HET IS DE TIJD OM HET AFGELOPEN SEIZOEN TE OVERZIEN EN NIEUWE PLANNEN TE MAKEN VOOR HET VOLGENDE SEIZOEN.

  WAT IS ER TERECHT GEKOMEN VAN AL ONZE VERWACHTINGEN? ONDER DE ILION VLAG TRAINEN OP DIT MOMENT EEN 20-TAL SPRINGERS WAARONDER EEN 6-TAL GASTLEDEN. VAN DEZE SPRINGERS MAKEN ER ZES DEEL UIT VAN DE NATIONALE SELECTIE, DIE IN TOTAAL UIT TIEN SPRINGSTERS EN SPRINGERS

  BESTAAT.

  1ste 2de 3de Totaal

  Ilion lid 16 16 10 42

  Trainingslid 6 5 3 14

  Totaal 22 21 13 56

  Tabel 1: Podiumplekken behaald op indoor NKs in de

  1ste 2de 3de Totaal

  Ilion lid 11 22 9 42

  Trainingslid 6 7 5 18

  Totaal 14 26 13 60

  Totaal indoor + outdoor 2001-2012 116

  Tabel 2: Podiumplekken behaald op outdoor NKs in de periode 2001-2012

  sprintje december 2012.indd 2 30-11-12 20:13

  14

 • Per jaar worden er dus een 10-tal medailles behaald op NKs! Daarnaast nemen veel Ilion-atleten en gastleden deel aan internatio-nale toernooien en interlands:

  Toernooi jaar wie

  Wk junioren 1992 Laurens Looije (1ste)

  WK indoor 1993 Laurens

  EK indoor 1994 Laurens

  Olympische spelen 1996 Laurens

  EK junioren 1997 Irene Timmers

  WK outdoor 1997 Laurens

  EK outdoor 1998 Laurens (9de)

  EK indoor 2000 Laurens

  Wk junioren 2001 RobbertJan Jansen

  Universiade 2001 Laurens (3de)

  EK < 23 2003 RobberJan

  EJOF 2005 Patrick Geluk (10de)

  EK indoor 2005 Laurens

  EK outdoor 2006 Laurens (8ste)

  WK indoor 2006 Laurens (14de)

  EK < 23 2009 Jorn Bakker

  EK outdoor 2010 Robbertjan Jansen

  EK junioren 2011 Robin Wingbermuhle

  EK outdoor 2012 Robbertjan Jansen

  Wk junioren 2012 Rutger Koppelaar WAT IS NU DE OORZAAK DAT HET POLSSTOKSPRINGEN BIN-NEN ONZE VERENIGING OP ZON HOOG NIVO STAAT? Dat komt voornamelijk door een prima accommodatie, talentvolle groepen en een steeds completer aanbod van faciliteiten en trai-ningsmateriaal. Onmisbare faciliteiten zijn naast de verwarmde hal (zodat we het gehele jaar door kunnen trainen), polsstokken en een veilige polsstok mat. En omdat de turntraining een bijna onmisbaar in GHWUDLQLQJLVKHWMQGDWZHEHVFKLNNHQRYHUZDWWXUQPDWHULDOHQ

  Op de outdoor ranglijst van het afgelopen jaar ziet vinden we de Ilion atleten terug:

  Plaats Naam Cat Prestatie1 Robbertjan (gastlid) 5,625 Jorn 5,346 Rutger A-jun 5,208 Pelle 5,0511 Bryan A-jun 4,9011 Alex (gastlid) 4,9013 Kevin (gastlid) 4,8617 Timo 4,84

  Opm: Rutger en Bryan op plaats 1 en 2 van de junioren ranglijst!

  Plaats Naam Cat Prestatie1 Rianna (gastlid) 4,312 Leonie (gastlid) 4,155 Robin (gastlid) 3,80

  Opm: Robin op de 1ste plaats van de junioren ranglijstOp de indoor ranglijst van dit jaar ziet vinden we de Ilion atleten terug:

  Plaats Naam Cat Prestatie3 Jorn 5,335 Rutger A-jun 5,198 Robbertjan (gastlid) 5,04 (blessure)9 Pelle 5,0110 Timo 4,8211 Alex (gastlid) 4,7714 Pim (gastlid) 4,6316 Kevin (gastlid) 4,6024 Joel 4,3225 Bryan A-jun 4,30

  Opm: Rutger op plaats 1 van de junioren ranglijst!

  Plaats Naam Cat Prestatie1 Rianna (gastlid) 4,332 Robin (gastlid) 4,225 Femke Pluim (gastlid) A-jun 3,60

  Ook in de bestenlijsten aller tijden zijn de atleten van de ilion pols-stokgroep ruim vertegenwoordigd.De polsstok trainingssituatie

  POLSTOKSPRINGENDOOR JAAP VAN DER PLAAT

  sprintje december 2012.indd 3 30-11-12 20:13

  15

 • Polsstokhoogspringen is niet zonder risico. Veilig springen wordt gewaarborgd wanneer aan de volgende 3 voorwaar-den voldaan wordt: *HNZDOLFHHUGHWUDLQHUV Veilige landingsplaats Geschikte polsstokken

  (HQOHHVJHNZDOLFHHUGHWUDLQHUKHEEHQZH-DDSvan der Plaat heeft het diploma trainercoach B en heeft daarnaast een groot aantal cursussen, clinics, workshops en congressen gevolgd. Daarnaast heeft hij sinds 1993 op elk toernooi tot en met Olympische Spelen (Atlanta 1996) atleten begeleid. Jaap geeft sinds 1983 polsstoktrainingen en is inmiddels zon 8 jaar in dienst van de Atletiekunie als regio en talent coach polsstokhoogspringen en werkt nauw samen met bondscoach Rens Blom. Hoe dit in 2013 verder zal gaan, zal na 1 december wanneer duidelijk wordt of de door de Atletiekunie bij NOC/NSF ingediende plannen doorgang gaan vinden.

  Zoals u weet, hebben we in 2005 een nieuwe mat van de gemeente gekregen. Er wordt bijna elke dag op gesprongen en worden er op jaarbasis ongeveer 42.000 sprongen op gemaakt (berekening op te vragen bij Jaap). En dan hebben we de clandestiene activiteiten nog niet meegerekend.

  Een veilige landingsmat is een mat van minimaal 6 bij 6 meter te zijn en heeft voormatten van minstens 2,00 meter. Dit zijn de nieuwe eisen waaraan de mat dient te voldoen. Onze mat die in 2005 is aangeschaft is 5 bij 5 meter en pro-visorisch uitgebreid met smalle matten aan de zijkant, u kunt het zelf eens bekijken in de hal. Het is een aantal malen gebleken dat dit geen overbodige luxe is. Ook de spikemat is met geen mogelijkheid goed vlak te krijgen. Dit heeft al gezorgd voor de nodige verzwikte of bijna verzwikte enkels. Onze mat buiten is geheel versleten. De springers zakken door het schuimrubber heen en landen zo goed als op de vlonder. U begrijpt dat landen vanaf 5 meter hoogte veilig moet gebeuren en u begrijpt ook dat een vereniging die topsport hoog in het vaandel heeft, met polsstok en hoog als speerpunten, aan moet kunnen bieden.

  De verlichting van de mat is inmiddels door de CBAM prima voor elkaar gebracht zodat we s avonds voldoende zicht op de mat hebben wat de veiligheid van de springers ten goede komt.

  Dit indoorseizoen zijn wij bezig om een indoor springgala op te zetten. Onze mat voldoet niet aan de internationale eisen van de IAAF en is bovendien versleten. Dat we voor die wedstrijd moeten kunnen beschikken over een dergelijke mat is een uitgemaakte zaak!

  Op dit moment beschikken we over een arsenaal van zon 140 stokken waarmee alle springers goed bedient kunnen. Zoveel stokken zijn noodzakelijk omdat springers van het niveau van beginner tot topper natuurlijk niet met de zelfde stokken (lengte, stugheid) kunnen springen. De gastleden beschikken over het algemeen over eigen stokken. Stokken worden bijna dagelijks gebruikt. Ruim 100 stokken werden aangeschaft door de atleten zelf of via persoonlijke spon-soring (zie bijlage 2). Dat betekent een investering van zon 50.000,-. Wij werken aan een soort contributiesysteem om de atleten die met stokken die niet van de club zijn mee te laten betalen zodat bij breuk van een stok deze direct vervangen kan worden en trainingen niet stagneren.Omdat wij in de zomerperiode wedstrijden buiten springen willen wij graag buiten trainen. Echter wanneer het weer te slecht is om buiten te trainen moet de mogelijkheid aanwe-zig zijn om binnen te springen. De buiten gelegen mat is niet meer bruikbaar en de binnenmat is zeer moeilijk verplaats-baar! Het verplaatsen van de huidige binnenmat leidt tot extra slijtage. De mat bestaat uit 1 omhulsel met losse schuimrubber kussens. Een goede mat bestaat uit een aan-tal koppelbare kussens met daarover een spikemat (zoals bij de hoogspringmat). Derhalve verplaatsen wij de huidige binnenmat het liefst niet, zodat wij onder alle weersom-

  sprintje december 2012.indd 4 30-11-12 20:13

  16

 • standigheden kunnen springen. Het betekent echter dat onze springers een achterstand hebben bij de outdoorwedstrijden.Regelmatig worden op eigen rekening andere trainingsmateri-alen aangeschaft. In november werden bijvoorbeeld 30 nieuwe SparQ hordes gekocht. Daarnaast werden onder andere een TRX koord, een viertal Aquahits, Bosubal en een Blockrocker (zodat overal lekker op de eigen muziek getraind kan worden) aangeschaft. Dit heeft er toe bijgedragen dat bijna alle pols-stokspringers dit indoorseizoen hun persoonlijk records hebben verbeterd. De atleten worden dus steeds sneller. Een polshoogspringer moet niet alleen snel zijn, maar ook een goed gecordineerd en sterk bovenlichaam hebben. Daarvoor hebben we nu een brug, een wandrek en een stel ringen hangen. Graag zouden wij ook nog willen beschikken over een hoge legger (eventueel buiten), waarop we de belangrijkste turn-oefeningen voor het bovenlichaam zouden kunnen uitvoeren. Hiermee kunnen oefeningen doen die bijvoorbeeld schuivers, ruitenwissers of Bubkas heten. Schiet u gerust een van de polsstokspringers aan om te vragen hoe die oefeningen moeten en om te kijken of u ze zelf kunt. Wanneer de bovengenoemde zaken op geregeld zouden kun-nen worden kunnen we het polshoogspringen naar een hoger niveau tillen.

  DOELEN VOOR DE POLSSTOKGROEP ZIJN:Doorgaan met het opleiden van talenten naar nationale topOp nationale kampioenschappen medailles halenIedereen het beste uit zichzelf laten halen, wat het doel ook is

  EEN POSITIEVE WERKSFEER EN GROEPSGEVOELUitbreiden en professionaliseren van het trainerscorpsVeilig springen. Wij hebben een nieuwe mat nodig.Polsstokspringen en voorbereidende oefeningen als vast onder-deel leren aanbieden bij de jeugdgroepenEen eigen nationaal aansprekende topwedstrijd in de hal op 2 februari 2013. U bent bij deze uitgenodigd!Uitbreiding van het aanbod van oefenstof, te beginnen met een hoge legger in of in de buurt van de hal.Wat kunt u voor ons doen? Geen idee, maar misschien kunt u helpen met het bereiken van een van onze doelen. Wij gaan vanaf januari weer ons best doen om het beste uit onze groep WHKDOHQELMGHZHGVWULMGHQHQRQGHUWXVVHQWUDLQHQZLMLQNGRRUTot in de hal of op de wedstrijden! Groet, Jaap van der Plaat

  DOOR JAAP VAN DER PLAAT

  sprintje december 2012.indd 5 30-11-12 20:13

  17

 • VAN DE WOC!

  Ik heb het estafette stokje van Ans overgenomen. Ook ik ben lid van de WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie) en ik wil jullie wat vertellen over de werkzaamheden bij het wedstrijdsecretariaat. Tijdens wedstrijden ben ik meestal te vinden op het secretariaat achter in de hoek achter de bar. Voordat een wedstrijd gaat beginnen, ben ik al een tijdje bezig met de voorbereidingen.

  Ongeveer 3 maanden van te voren begin ik de wedstrijd aan te maken in ons Wedstrijd Administratie Programma (WAP). Daar moet ik alle onderdelen, categorien, tijden e.d. invoeren. Meestal beginnen dan ook langzaam de inschrijvingen bij mij binnen te komen via de e-mail. Zelf doe ik de inschrijvingen voor de categorien A,B, senioren en masters. De jeugd wordt door andere personen inge-voerd. Vooral de laatste week voor de wedstrijd stromen de inschrijvingen binnen. Ik maak dan lijsten met deelne-PHUV]RGDWGHQDQFLsOHPDQNDQQDNLMNHQZLHHUEHWDDOGheeft. Ook gaan deze lijsten naar de wedstrijdleider, de scheidsrechter en de microfonist zodat zij zich vast kun-nen voorbereiden op de wedstrijd.De avond voor de wedstrijd, maak ik de startnummers klaar. Mijn secretariaatcollega Karin zorgt dat er genoeg bekers en medailles zijn.

  De dag van de wedstrijd ben ik ook als n van de eerste aanwezig, samen met o.a. de wedstrijdleider, de scheids-rechter, de baanploeg en de mensen van de ET. Ik leg

  dan de startnummers vast klaar, zorg dat er inschrijffor-mulieren liggen bij instuifwedstrijden en zorg dat de pc

  en printer klaar staan voor gebruik.

  Als de atleten binnenkomen, deel ik de start-nummers uit en bij na-inschrijvingen voer

  ik de atleten in het WAP-programma in. Zij krijgen dan direct hun startnum-

  mer.

  Zodra de inschrijftermijn is gesloten (bij instuifwed-

  strijden een half uur van te voren), kan

  ik jurylijsten gaan

  uitdraaien. De juryleden staan vaak te trappelen zodat ze naar hun toegewezen onderdeel kunnen gaan, maar dan is het de kunst om je niet gek te laten maken. De inschrij-vingen voor de volgende onderdelen gaan ondertussen gewoon door. Ook komen er geregeld wijzigingen door van bijv. geblesseerde atleten. De baanindelingen van de loopnummers worden in de hal of op het raam opgehan-gen zodat atleten kunnen zien in welke serie en baan ze moeten starten.

  Vervolgens komen de eerste uitslagen al weer binnen, die ook in WAP worden verwerkt (wat een secuur werkje is). De geprinte uitslagen worden opgehangen en bij de pupil-len worden de uitslagen ook nog op een prestatiekaart geschreven. Gelukkig hebben we hier meestal een extra hulp voor die mooi kan schrijven. Bij de meerkampen (pupillen)maken we aan het eind van de dag nog een to-taaloverzicht zodat we kunnen zien aan wie we de bekers of medailles kunnen uitreiken. Meestal zitten we met 2 of 3 personen op het secretariaat en met de hulp van een jeugdlid, die bijv. de uitslagen ophangt en jurylijsten breng en haalt, zijn we altijd erg blij.

  Als het een beetje meezit, verlaten de atleten rond 17.00 uur de atletiekbaan en kunnen we beginnen met de afronding. De uitslagen moeten nog naar de atletiekunie gestuurd worden en er moet gezorgd worden dat ze op de website geplaatst worden. Als de meeste atleten en juryleden zijn vertrokken, kom ik weer dezelfde mensen tegen waarmee ik s ochtends ben begonnen (wedstrijd-leider, scheidsrechter, ET-ploeg en baanploeg). Met zijn allen ruimen we de laatste rommel op en met een beetje geluk is er nog een drankje te halen bij de bar.

  Het stokje wil ik graag overdragen aan Roel van Milligen. Hij zal jullie het n en ander gaan vertellen over de ET (electronische tijdwaarneming).

  DE WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE

  KORTWEG DE WOC. WAT DOET DE WOC EIGENLIJK ?

  JUNIOREN A/B IN 2012

  sprintje december 2012.indd 6 30-11-12 20:13

  18

  Carla Corver

 • NIEUWSDOOR BERRY KOOLSTRA

  De afgelopen periode zijn er vooral crossen geweest en nog geen indoorwedstrijden. Deze zitten er al wel aan te komen en het is verstandig om je voor deze wedstrijd vooraf in te schrijven. In onderstaand schema staan verschillende wedstrijden en activiteiten vermeld waar je aan mee kunt doen. Voor sommige wedstrijden sluit de inschrijving al halverwege december dus zorg dat je er op tijd bij bent. Ook zijn de data opgenomen waarop er GEEN algemene A/B junioren training is vanwege de feestdagen.

  JUNIOREN A/B IN 2012

  ONDERSTEUNINGOndanks dat er geen uitslagen worden vermeld in dit sprintje is er wel goed nieuws te melden op het gebied van de ondersteuning van het leveren van prestaties. Lisanne Hagens en Rutger Koppelaar zullen in 2013 ondersteund worden door het Jeugdfonds van de Vrienden van de K.N.A.U. Dat werd tijdens de renie van de Vrienden van de K.N.A.U. - een vereniging van oud-topatleten - bekend gemaakt. De doelstellingen van het Jeugdfonds: potentile toppers en/RIVXEWRSSHUVVWLPXOHUHQGRRUKHWWHUEHVFKLNNLQJVWHOOHQYDQQDQFLsOHPLGGH-len voor hen en eventueel voor hun begeleiding, teneinde de doorgroei naar de top te versnellen en/of zeker te stellen. Dit is natuurlijk hartstikke goed nieuws en daarom zijn felicitaties voor Lisanne en Rutger op zijn plaats!

  PRETTIGE FEESTDAGENDit is het laatste sprintje van het jaar. Een mooie gelegenheid dus om iedereen DOYDVWMQHIHHVWGDJHQWHZHQVHQ7RWYROJHQGMDDU

  Datum Activiteit

  Zaterdag 8 december 2012 Wedstrijd bij Ilion met sprint, ver en kogel

  Zaterdag 22 december 2012 Kerstgala in de Ilion kantine

  Zondag 23 december Wedstrijd bij Phanos met sprint en horden; inschrijven via www.inschrijven.nl.

  Maandag 24 december 2012 GEEN algemene looptraining A/B junioren

  Woensdag 26 december 2012 GEEN krachttraining A/B junioren

  Maandag 31 december 2012 GEEN algemene looptraining A/B junioren

  Zaterdag 5 januari 2013 Wedstrijd in Apeldoorn, met verschillende onderdelen; inschrijven via www.inschrij-ven.nl.

  sprintje december 2012.indd 7 30-11-12 20:13

  19

 • Adressen en informatiearv. Ilion Van der Hagenstraat 36 - Van Tuyllpark (wijk 2722 NT) - 079 3315555 Postadres: Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer Website: www.ilion.nl BestuurKo Doncker (voorzitter) telnr; 079 - 3439353Arie Toet (penningmeester)Kadelaan 83, 2725 BD, tel: 079 - 3418296Simon Knepper (2e penningmeester)Lelievaart 50, 2724 SE, 079 3316121Wim Bakker (secretaris),Pelschans 41 Zoetermeer Tel.: 06 510 97 [email protected] & publ.relations, Vacant.August Leckie (atletiektechnische zaken)Adrianalaan 7, 3053 WB Rotterdam ,tel: 06-12969297Algemeen Lid VacantVertrouwenspersoon: Anja WillemsenTel: 0184 600940 of [email protected]

  Sectie Jeugd (pupillen, junioren C\D)Ans de Jonge (voorzitter), Pitrusvaart 632724 VB, tel: 079 - 3410127Jeroen Bervoets(begeleiding C\D-junioren)Tel 06 21227886 [email protected]

  Sectie Baan (junioren A-B, Senioren, Veteranen)Vacant AI. Rini van Leeuwen

  Sectie loopgroepen Caty Hermans (voorzitter) Tichelberg 13, 2716 LL tel: 06 - [email protected]

  WedstrijdorganisatiecommissieKoos Wubs Hagesteinstraat 34 2729 BAtel: 079 - 3615421 [email protected]

  Commissie Beheer Accommodatie en MaterialenKees Franken, (voorzitter) Geestbrugweg 37, 2281 CD Rijswijk, 06-18881503 [email protected]

  Medische CommissieGiovanni EleonoraTel 010/7859007 - mobiel 0653324244email [email protected]

  Clubhuis CommissieJan van Rooijen , Stadhoudersring 748 2713 GX Tel: 0621845730 [email protected]

  Commissie Krachthonk [email protected]

  Inschrijven wedstrijdenPupillen + Junioren C/D: www.ilion.nl - jeugd - inschrijven wedstrijdeninfo Kees Smit, [email protected]

  LedenadministratieRob van Beek, Postbus 7056, 2701 AB ZoetermeerTel: 079 3612994, [email protected]

  ContributieMarijke Franken, Steenvoordelaan 3652284 CP Rijswijk tel. [email protected]

  Clubblad t SprintjeKees Franken, Geestbrugweg 372281 CD Rijswijk tel. 070-390338806-18881503 [email protected]

  Rooster trainingen 29 oktober - 28 maart 2013Sectie jeugd: Pupillen, junioren C\DMinipupillen (geboren in 2006 en 2007 vanaf 6 jaar) Woensdag 16.30 17.30 Pupillen C (geboren in 2005)Maandag 16.30 17.30 Woensdag 16.30 17.30 Pupillen B (geboren in 2004) Maandag 17.45 18.45 Woensdag 17.45 18.45 Contactpersoon B,C en Mini pupillen Martijn van Calker te [email protected] A-1 (geboren in 2003) Maandag 16.30 17.30 Woensdag 16.30 17.30 Pupillen A-2 (geboren in 2002) Maandag 17.45 18.45 Woensdag 17.45 18.45 Contactpersoon A pupillen Gerard Kleywegt [email protected] D (geboren van 2000 t/m 2001) Dinsdag + Donderdag 19.00 20.30 Junioren C (geboren van 1998 t/m 1999)Dinsdag + Donderdag 19.00 20.15 Trainer Jun CD: Jeroen Bervoets 06-21227886 [email protected] Sanne Harland 06-28423659 [email protected]

  Sectie Baan: Junioren A-B, senioren Trainers Baanatletiek B Junioren Berry Koolstra 06-13470897 [email protected] Senioren/Junioren a/b Algemeen Roberto Ruiz 06-52433179 [email protected] Martijn Delissen 06-18496070

  [email protected] Rini van Leeuwen 06-12068110 [email protected] Marlies Larsen 06-10300772 [email protected] Jan Harland 06-53375736 [email protected]/400/400H/kogel+slingeren Remco Veldhuizen 06-30609602 [email protected] groep Steef Severijn 06-25022605 [email protected] Jaap van der Plaat 06-41513164 Jaap [email protected] Frans de Heer 070-3868531Sprint jeugd Stefan Bal 06 30508391 [email protected] jeugd Ellen Dekker 079-3169798 [email protected] Vincent Bergman 06-4118433 [email protected]/Discus Chantal van der Plaat 06-30714515 [email protected]

  Loopgroepen Fit wandel + NW groep Maandag1 + 2 fitwandelen + NW 19.00 20.30 Ben van der Veen 079-59317643 recreatief 19.30 20.30 Ankie Mevius 079-3421577 5/6 + 7 recreatief + prestatief 19.30 21.00 Jan van Heck 079-3418505Dinsdag Clemens Esser 079-36136144 recreatief 19.00 20.00 8 + 9 recreatief + prestatief 19.00 - 20.30 RecreatiegroepenWoensdag Ton v/d Lee 079-35109251 + 2 fitwandelen + NW 19.00 20.30 Helma van Dijk 079-36102513 recreatief 19.00 20.00 Fred La Croix 079-32120555 + 6 recreatief + prestatief 19.00 20.30 Hans Hubers 079-36135947 prestatief 19.30 - 20.30 Fred Steetsel 06-48616990Donderdag groep JVT 10.00 - 11.00 Fred la Croix - Wim van Winden 8+ 9 recreatief + prestatief 19.00 20.30 Loopgroepen 10-15 -hele marathonZaterdag Kees Franken 06-18881503Groep 1 (Recreatie 5km) 09.00 10.30 Ron Oudshoorn 06-51379216Groep 2 (10/ 15 km) 09.00 10.00 Frans Oranje 079-3479166 Groep 3 (10/ 15 km ) 09.00 - 10.30 Petrica Balbaie 06-50288152 Groep 4 (15 / 21km) 09.00 - 10.30 Jack Weltens 06-13231476

  Ga naar www.ilion.nl, Kies Algemeen en dan contact. Hier kan een vraag worden gericht aan de desbetreffende Ilion afdeling

  20

 • www.

  Fastt

  oprin

  t.nl

  voor

  alle

  clubk

  leding

  administraties

  Verzekeringen, Hypotheken Financieringen Belastingen,Boekhouding (Bedrijfs-/Salaris-)administraties Sparen en Beleggende Braecken Omit administratieMarsgeel 19 2718 CE Zoetermeer Velddreef 78 2727 CM Zoetermeer tel. 079 - 3618180 tel.06 23901496mail: [email protected] mail: [email protected]

 • Klaverblad en Ilion

  topprestaties verzekerd!

  Klaverblad Verzekeringen

  sinds 1850

  www.klaverblad.nl

  Advertentie Sprintje.qxp 02-07-2010 10:50 Pagina 1

  VP advPaginachter vp P1 VoorwoordP3 ContributieP3 diversep 2 LedenpupillenrloopgroepenKerstgalaPolstokspringenp20 roostervoorlaatste pagina