2011/11 NovaBike Nieuwsbrief

of 13 /13
NovaBike NovaBike Nieuwsbrief: November 2011

Embed Size (px)

description

NovaBike Racing Team Delft nieuwsbrief van 2011/11

Transcript of 2011/11 NovaBike Nieuwsbrief

 • NovaBikeNovaBike Nieuwsbrief: November 2011

 • 2 - NovaBike Newsletter: November 2011

 • voorwoord

  Bij dezen de tweede, voor dit academisch jaar, nieuwsbrief van NovaBike. De focus van de vo-rige maand lag voornamelijk op de ontwikkeling van de nieuwe ideen en concepten. We hopen dat we deze updates zo snel mogelijk kunnen voorstellen.

  Ook was er, gedurende deze maand, een succesvolle testdag gepland. Een korte terugblik hierop volgt later. Wat ook nog in deze nieuwsbrief te lezen valt; verslag over enkele promotiegerichte dagen en een korte presentatie over enkele van onze teamleden en sponsoren.

  Wij willen hierbij ook alle sponsoren bedanken voor de financile, materile en immaterile steun!

  Volg NovaBike ook op Facebook, Twitter en YouTube!

  In deze editie;Testdag @ Zandvoort 4De eerste testdag voor het nieuwe team. Malte Verleg , onze nieuwe test-coureur, ervaart voor de eerste keer de kracht en wendbaarheid van de NovaBike02

  NovaBike in de belangstelling 6NovaBike in de publiciteit! Verschillende artikels in welbekende magazines en grote belangstelling op de TU Delft.

  NovaBike-leden 8Een presentatie van twee NovaBike teamleden

  Sponsoren in de kijker 9Een korte presentatie van twee van onze sponsoren. Zonder deze hulp zou een project als NovaBike nooit kunnen slagen.

  NovaBike

  3

 • sessies van ongeveer elk 20 minuten gereden. Ech-ter moesten er, om te voldoen aan de plaatselijke regulering enkele aanpassingen aan de motorfiets worden gemaakt. Als gevolg van de strengere gelu-idsbeperkingen werd er een set dempers ontwik-keld. Dit deed het geluidsniveau van 120 dB zakken naar 94. Ook werden nieuwe koolstofvezel zijpanelen ontwikkeld en genstalleerd; dit om het risico van het beschadigen van onze geschilderde en bestickerde kuipwerk te elimineren.

  Een hoop nuttige informatie werd verzameld, dit mede dankzij de data logger van Race Technology. Deze data zal gebruikt worden bij verdere ontwik-kelingen. Ook de coureur kan heel wat leren bij het analyseren van deze info. Een aspect dat duidelijk werd was dat Malte nog harder en later op de rem kan gaan staan.

  Als conclusie kunnen we stellen dat alles volgens plan verliep en dat dit een uitgelezen kans was voor het nieuwe team om zich vertrouwd te maken met de verschillende handelingen en gewoontes dat met de competities gepaard gaan.

  The difference between theory and practice in theory is much less than the difference be-tween the theory and practice in practice(Randal L. Schwartz)

  Gezien NovaBike garant staat voor het implemen-teren van innovatieve ideen in de praktijk, is het uiterst belangrijk dat verschillende testen ingecalcu-leerd worden. Dit om te controleren dat onze modifi-caties en concepten op een correcte manier werken. Deze testen kunnen bij ons uitgevoerd worden aan de hand van een dyno-test. Echter gaat er niks boven het echte werk en wordt er, vanaf dat dit mogelijk is, besloten om te testen en rijden op circuit.

  Op donderdag 29 september was er een dergelijke testdag geregeld op het circuit van Park Zandvoort de zou de eerste test zijn die geheel door het nieuwe team geregeld en uitgevoerd zou worden. Dit wilde ook onmiddellijk zeggen dat dit de eerste sessie was voor onze nieuwe testcoureur; Malte Verleg de eer- ste kans om de NovaBike02 te besturen.

  Onder een stralend blauwe hemel werden zeven

  EErstE tEstdag voor NovabIkE 03

  4 - NovaBike Newsletter: November 2011

  testdag

  @ Zandvoor

  t

 • 5

 • Novabik

  e in de bela

  ngstelling

  Op vrijdag 14 oktober werd NovaBike02 getest door twee journalisten, dit op het circuit van de Koninklijke politieacademie. Gelukkig hoefde No-vaBike niet te voldoen aan de straatwetgeving voor deze test).

  De weergoden waren ons goed gezind .. iets wat toch opmerkelijk was gezien dat we al in een later stadium zaten in het motorseizoen. Niet een enkele wolk was te bespeuren.

  Na een kleine introductie kon de eerste testcoureur het circuit op. Deze reed voor het grootste online motormagazine van Nederland; motorfreaks.nl. Na enkele opwarmrondes kon de tweede coureur, van het magazine Kicxstart, enkele rondjes rijden.

  Door de opgelegde geluidslimiet was de motor uit-gerust met dB-killers; deze brachten het geluidsniv-eau maar ook het vermogen aanzienlijk omlaag. Er was echter nog voldoende motorvermogen voor het korte en bochtige circuit.

  Uiteraard mogen wij nog niets vertellen over de rij-indruk van deze journalisten; daarvoor zal u motor-freaks.nl en Kicxstart magazine in het oog moeten houden... Aan belangstelling was er in ieder geval geen gebrek als je het ons vraagt.

  MotorFrEaks kICXstart

  tU dELFt oPEN dagEN

  Op vrijdag de 21e en maandag de 24e Okto-ber werden de jaarlijkse opendagen gehouden op de Technische Universiteit Delft. Vanzelfsprekend was ook NovaBike hierbij aanwezig om de TU Delft te promoten.

  Hierbij hebben we een heleboel positieve commen-taren ontvangen en veel medestudenten toonden veel interesse in het team, sommige overwogen zelf een eventuele deelname.

  We hadden een stand op verschillende faculteiten. Bij de faculteit van Lucht en Ruimtevaart hadden we de meest prominente plaats verkregen. Dit kwam na-tuurlijk voordelig uit voor onze exposure.

  Het was dan ook op deze faculteit dat we enkele demonstraties hielden; we lieten de motor eens draaien en voerden enkele acceleraties op een rechte lijn uit.

  Het was aangenaam en lonend om al de positieve en enthousiaste commentaren aan te mogen horen. Een grote blijk van interesse was er voor de innova-tieve en technische aspecten maar ook het esthe-tische aspect werd duidelijk geapprecieerd.

  6 - NovaBike Newsletter: November 2011

 • 7

 • sponsor

  en in de kij

  kerNovabIkE 03LEdEN

  Mijn naam is Marijn De Bie en ik ben een derdejaars lucht- en ruimtevaartstudent. Door het enthousiasme van het vorig team op een inte-resseborrel, voelde ik me direct aangesproken en ge-prikkeld om bij NovaBike te gaan.

  Toen heb ik ook besloten om dit jaar NovaBike als minor te doen, wat wil zeggen dat ik nu fulltime op NovaBike werk.

  Mijn taak binnen NovaBike is chef Bodywork, dit wil zeggen dat ik ervoor moet zorgen dat de planning gevolgd wordt binnen het bodywork departement en dat ik eindverantwoordelijke ben over alles wat met bodywork te maken heeft. Als minoropdracht ga ik me bezighouden met het optimaliseren van de luchtinlaat en de airbox. Om zonder extra gewicht te winnen aan vermogen en koppel.

  Mijn naam is Ron de Vries en ik ben vierdejaars lucht-en ruimtevaartstudent. Toen ik voor de eerste keer van NovaBike gehoord had, was ik on-middellijk verkocht. De week nadien had ik NovaBike reeds gecontacteerd, om te zien of ik bij het team kon toetreden en wat ik hier kon bijdragen.

  Mijn taak voor dit jaar is om een beter kuipwerk te ontwerpen voor NovaBike. Gezien ik lucht-en ruimtevaart technologie studeer ga ik mij voor-namelijk focussen op het aerodynamisch aspect. Dit door het uitvoeren van een windtunneltest en het maken van een CFD-analyse; dit is een proces waar-bij de luchtstroom rondom een object wordt ge-simuleerd. Hierdoor hoop ik de weerstand te kunnen verminderen, waardoor de topsnelheid verhoogd zal worden .

  Ook ben ik dit jaar verantwoordelijk voor de web-site. Binnen het team denken we eraan om deze te voorzien van extra functies, om zo meer interacti- viteit te kunnen aanbieden. Deze aanpassingen zul-len zichtbaar worden de komende maanden. Uitein-delijk hoop ik dat wij, als het nieuwe NovaBike-team, het project naar een volgend niveau weten te bren-gen. Natuurlijk kan dit niet gedaan worden zonder de hulp van onze sponsoren!

  8 - NovaBike Newsletter: November 2011

 • sponsor

  en in de kij

  ker

  KTM of Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen is een Oostenrijkse motorfietsfabrikant dat in 1953 is opgericht. Het bedrijf heeft zich in het verleden voornamelijk gericht op het veroveren van het off-road segment dit met veel succes. Het is dan ook vanuit dit segment dat enkele zeer indruk-wekkende en krachtige motoren werden ontwikkeld.

  Het spreekt voor zich dat dit niet het enige segment is waarin KTM actief is. De baanmotoren zijn zeker even indrukwekkend en zijn enkel nog maar eens een bewijs dat KTM duurzaamheid en prestaties hoog in het vaandel houdt. Het bedrijf heeft een unieke uit- straling, dit door het combineren van een sterk staal-tje ingenieurswerk samen met esthetische waarden. De motoren zijn meestal makkelijk te herkennen aan de oranje kleur.

  Het spreekt voor zich dat NovaBike, als motorfiets, niet echt ver komt zonder motor. Het is dan ook hierdoor dat dit alles niet mogelijk zou zijn zonder de ondersteuning van KTM. Deze betrouwbare en krachtige motor draagt de naam LC4 en heeft zich al meermaals bewezen.

  Dit jaar hebben we de R-conversie kit kunnen ver-krijgen. Het R-blok, afkomstig uit een Duke R, garan-deert ons een langere slag waardoor de motor meer vermogen weet te leveren. De motor zelf heeft een grote cilinder met een volume van 690cc en wordt gekarakteriseerd door zijn duurzaamheid en sportief karakter. Natuurlijk is deze motor en het manage-ment ervan compleet afgesteld op het gebruik van biobrandstof .. handelsmerk en visie van NovaBike.

  Het is dan ook voor reden dat we graag KTM zouden bedanken en we hopen dat deze samenwerking nog lange tijd mag duren.

  TenCate is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie weet te combineren. Dit door de ontwikkeling van functionele materialen met een zeer grote waaier aan toepassingsmogeli-jkheden.

  Men kan deze toepassingen onderverdelen in vier hoofdcategorien. Als eerste is er de veiligheids- en beschermingscategorie. Het hoofddoel van dit seg-ment is om vakmensen, die in een gevaarlijke om-geving moeten werken, te beschermen. Hier moet er bescherming aangeboden worden op alle niveaus en met elke comfortgraad. Als tweede categorie biedt TenCate composieten en vezels aan voor de lucht-en ruimtevaart-industrie. Als derde is er de applicatie van infrastructuur en milieu. De toepassingen die ge-bruikt worden voor sport en recreatie behoren tot het laatste segment.

  In deze verschillende domeinen heeft TenCate zich meermaals bewezen en is heeft op vele vlakken een leidende positie. Een van deze vlakken is het produ-ceren van verschillende vezels en composieten. Het is dan ook met deze materialen dat TenCate onder-steuning biedt aan NovaBike. Deze producten zijn cruciaal voor ons team gezien het gehele kuipwerk uit koolstofvezel is opgebouwd ... deze vezels zijn dan ook allemaal geproduceerd door TenCate Advanced Composites. Het is vanzelfsprekend dat de ontwik-keling en productie van de NovaBike onmogelijk zou zijn zonder deze ondersteuning.

  Het is dan ook hiervoor dat we TenCate graag zouden bedanken. Zij bieden ons de mogelijkheid aan om te leren hoe je innovatieve en hoogst technologische materialen moet implementeren en verwerken. We hopen dat deze samenwerking nog lang mag blijven voortbestaan.

  9

 • 10 - NovaBike Newsletter: November 2011

 • 11

 • 12 - NovaBike Newsletter: November 2011

  Writers: Stefan Brone, Ron de Vries, Marijn De BieEditor: Stefan BronePhotography: Roy MulderStyle Formatting: Roy Mulder

 • 13

  WWW.EUROL.NL

  NovaBike is supported by: