20111007 de bilt

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  299
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 20111007 de bilt

 • 1. Samen Sneller Duurzaam: faciliteren van transitie
  • De Bilt
 • 07 Oktober 2011
 • www.twitter.com/janrotmans

2. Duurzaamheid 3.0

  • oude duurzaamheid nieuwe duurzaamheid
  • streng, sober leuk, inspirerend
  • compensatie waarden creatie
  • politiek samenleving
  • bewustwording actiebereidheid
  • uitleggen vertalen naar actie
  • sturen faciliteren

3. Waarden

 • duurzaamheid: het creren van waarden
 • sociale waarden
 • economische waarden
 • ecologische waarden

4. Transitie naar duurzame samenlevingWijdverspreide toepassing van het nieuwe paradigma Decentrale Energieopwekking Tijd Opbouw van duurzame samenlevingl Consolidatie 25 jaar Doorontwikkelingsfase Voorontwikkelingsfase 25 jaar Kantelpunt Strijd tussen het oude en nieuwe paradigma CentraleEnergieopwekking We zitten hier 5. Paradigma Wisseling

  • oude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld
  • exploitatiemodel co-operatiemodel
  • economisch rendement maatschap. rendement
  • lineaire processen kringlopen
  • waarde ontlenen waarde creren
  • zelfredzaam samenredzaam

6. Multi-fase analyse energietransitie Voorontwikkeling Stabilisatie 2050 Duurzameenergievoorziening Acceleratie Take-offStart energietransitie(proces) 1980 20012010 Huidige situatie tijd 7. Van koplopers naar kantelaars

 • zijn duizenden koplopers met projecten
 • energiesysteem is kwetsbaar geworden
 • kantelaars kunnen systeem laten kantelen
 • wij willen zon
 • actie kolencentrale

8. Nationaal

 • fossiele energie lock-in
 • kolencentrales, gascentrales, CO2-hub, gasrotonde, CCS
 • energieoverschot: 120% 40% export =80%
 • 70% van die fossiele energie gaat naar industrie en verkeer
 • 30% huishoudens
 • 1 kolencentrale =1.5 miljoen autos [CO2]
 • 400.000 kg fijnstof
 • 3 miljoen zonnepanelen

9. Nationaal

 • duurzame energie
 • 3.8% energie duurzaam opgewekt[nr. 25 in Europa]
 • wind, zon, (aard)warmte, biomassa(2 degeneratie)
 • wind en zon breken op grote schaal door qua prijs
 • hebben geen subsidie meer nodig
 • explosie van burgerinitiatieven
 • ontluikende revolutie

10.

 • decentraal duurzaam wordt d trend
 • gemeenschappen gaan energie opwekken / beheren
 • energie maar ook voeding, water, afval, zorg
 • bedrijven, organisaties, burgers, wijken, buurten, straten
 • ca. 400 plannen voor lokale energiecoperaties
 • provincies, gemeenten, energiebedrijven, burgers
  • combinatie van zon/wind/warmte en smart grid

Regionaal / Lokaal 11. Voorbeelden Texelenergie:lokaal energiebedrijf opgezet door mensen Texel levert duurzame stroom / gas aan particulieren en bedrijven coperatie met burgers zowel klant als aandeelhouder Thermo Bello: energiebedrijf van wijk Eva-Lanxmeer stadsverwarming (van Vitens) via gemeentebv met bewoners als eigenaars: klant en aandeelhouder DEO: faciliteren van duurzame energie wegnemen van bestuurlijke, juridische, procesmatige knelpunten vergemakkelijken van financiering van duurzame projecten Regionaal / Lokaal 12. vereniging decentrale duurzame energie Nederland wil transitie naar decentrale energie versnellen gaat kwaliteitsborgingssysteem opstellen wil gaan faciliteren en bemiddelen www.e-decentraal.com E-centraal 13. wet- en regelgeving Europees aanbesteden? ontbrekende vergunningen zelflevering / saldering financiering energiebedrijf krijgt geen banklening SDE-subsidie ontoereikend ondernemerschap ontbreekt vaak aan ondernemerschap vraagt om nieuwe businessmodellen governance onduidelijkheid lokaal netbeheer weerstand van netbeheerders rijksoverheid werkt niet echt mee Barrires / Knelpunten 14. Machtsstrijd

 • groteenergiebedrijvenhebben geen belang bij
 • burgers als energieproducenten en proberen
 • dat dus te verhinderen en tegen te werken
 • ookoverheidwerkt niet echt mee, want dit
 • kost de overheid in eerste instantie geld

15. Duurzaam gaat winnen!

 • tot 2020
 • confrontatie tussen centraal en decentraal
 • oplopende spanningen tussen regime en niche
 • daarna zal duurzaam decentraal definitief doorbreken
 • kolen- en gascentrales zullen worden gesloten
 • tempo heeft consument in de hand
 • www.ikspringover.nl

16. Doorbraken zonne-stroom voor particulieren even goedkoop als grijze stroom elke euro investering in kolencentrale kost samenleving 2 euro rendement investering in duurzaam 5x hoger dan in fossiel in 2025 wekt 1 op de 4 huishoudens zijn eigen energie op 17. Doorbraak alle partijen zijn klaar voor de doorbraak gemeenten, corporaties, banken, burgershoe organiseren we het? 18. DoorbraakplanWoningvoorraad energieneutraal 19. Woningvoorraad energieneutraalalle bestaande woningen energieneutraal in 2030 inspiratie transitie van kolen naar gas van 1955 tot 1965 vrijwel gehele Nederlandse woningvoorraad werd voorzien van gasaansluiting voorruimteverwarming en koken 20. Urgentie over 20 jaar is elk huis met een gasaansluiting een groot risico voor een woningcorporatie 21. Gebouwde omgeving energieneutraal door: 1. gebouwschil zo energiezuinig mogelijk goed isoleren en zuinige installaties 2. duurzame energie opwekken zonne-PV, zonneboilers, wind, omgevingswarmte 3. oppervlakte ontwikkeling energie, water, fijn stof/NOx 22. Kosten / Baten totale kosten tot 2020 140 miljard Euro[73 miljard energiebesparing] [67 miljard duurzame energie] totale baten tot 2020 terugverdientijd, vermeden CO2-uitstoot werkgelegenheid(40.-50.000 banen per jaar) waardestijging vastgoed > 140 miljard 23. Kosten / Baten

 • investering voor woningbezitter: 20.000 Euro
 • terugverdientijd is 10 jaar 6 jaar bij WOZ-waarde korting
 • investering voor woningcorporaties: 15.000 Euro
 • terugverdientijd is 12 jaar < 10 jaar bij WOZ- korting
 • eigenaars van bedrijfspanden:
 • terugverdientijd is 10 jaar 6 jaar bij 1/3 overheidssteun
 • energiebedrijven:
 • terugverdientijd is 10 jaar bij 3000 Euro per MW windenergie

24. Verduurzaming = Waardencreatie het verduurzamen van de woningvoorraad is gunstig voor: -economie [werkgelegenheid] -bouwsector -waarde van vastgoed -milieu -samenleving -burgers en woningcorporaties 25. Dus technisch kan het in 15 jaar financieel is het haalbaar maatschappelijk is het voordelig hoe krijgen we het georganiseerd? 26. Transitie Aanpak

  • beginnen met kantelgemeentes
  • slimme strategie van verleiding, beloning, verplichting en voorlichting
  • bepalende partijen mobiliseren: gemeentes, corporaties, energiebedrijven, investeerders
  • drie sporen: energiebesparing, duurzame energie en
  • oppervlakte ontwikkeling
  • in elke gemeente coalitie met investeerder

27. Pilots met koplopers starten in 10 gemeenten [corporaties, energiebedrijven, gemeenten, investeerder] wie meedoet wordt beloond daarna landelijk opschalen vanaf 2015 28. Rol van de overheid 29. energietransitie zit in overgangsfase daarbij past geenregisserendemaarfaciliterendeoverheid faciliteren betekent dan: -belemmeringen wegnemen -netwerkvorming stimuleren -slimme financile arrangementen verbinden, makelen, schakelen en stimuleren Faciliterende Overheid 30. Rol van Overheid

  • faciliteren
  • 1.stel kaders voor duurzame ontwikkeling
  • 2.juridische belemmeringen wegnemen
  • 3.netwerkvorming stimuleren
  • 4.slimme financile constructies ontwikkelen

31. Faciliterende Overheid

  • agenderen
  • stimuleren
  • verbinden
  • schakelen
  • organisch ontwikkelen

32. Faciliterende Gemeentelijke Overheid

  • aanbestedingsprocedure
  • duurzaamheid expliciet meenemen
  • voorbeeld Rotterdam: groene daken programma
  • tender op basis van: prijs, waterberging en CO2
  • gunning aan bedrijf wat op alle drie hoog scoort
  • aanbesteding groot succes, marktpartijen moeten wennen

33. Faciliterende Gemeentelijke Overheid

  • collectief inkopen duurzame energie
  • zonne-panelen en zonneboilers collectief inkopen
  • bijvoorbeeld via wij willen zon
  • collectief particulier opdrachtgeverschap
  • steeds meer belangstelling voor
  • koppelen aan waarden gemeenschappen

34. Faciliterende Gemeentelijke Overheid

  • gebiedsontwikkeling
  • niet uitbreiden maar inbreiden
  • co-creatie met marktpartijen
  • duurzaamheidsspelregels als kader
  • binnen kader marktpartijen uitdagen
  • visie en actie koppelen

35. Conclusies

 • transitie naar duurzame energie in Nederland verloopt traag
 • spanningen tussen bestaande en nieuwe belangen
 • opmars duurzame decentrale energie is onstuitbaar
 • oplossing ligt in de gebouwde omgeving
 • vraagt om faciliterend leiderschapvan gemeenten
 • doorbraak ligt in het verschiet!