2011 Activiteitenverslag

of 36 /36
Activiteitenverslag

Embed Size (px)

description

Wie is Vlajo en wat deed Vlajo in 2011?

Transcript of 2011 Activiteitenverslag

Page 1: 2011 Activiteitenverslag

Activiteitenverslag

Page 2: 2011 Activiteitenverslag

www.vlajo.org

Talent creatief ontwikkelen Vlajo inspireert talent

Vlajo als kwaliteitslabel Vlajo is fun

Jaaroverzicht Voorwoord Vlajo leden

Vlajo ambassadeurs Vlajo partners

Vlajo teams Vlajo regio’s

Vlajo droomcoaches

Activiteiten en programma’s My Digital Me Junior

De Vlajo Droomfabriek Vlajo Blik

Vlajo Challenge Vlajo Jieha!

Vlajo Innovatiekamp Vlajo Mini-ondernemingen

Vlajo Studentenbedrijf.BE Vlajo Small Business Project

Start Academy Vlajo Bedrijvendag voor Leerkrachten

Vlajo Ondernemers voor de Klas Schoollabel en ambassadeurscholen

3 5 6 9

10 11 12 13 14 16 17 18

19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Page 3: 2011 Activiteitenverslag

3

Vlajo: talent creatief ontwikkelen

Vlajo als bruggenbouwerVlaamse Jonge Ondernemingen vzw wil talent creatief ontwikkelen. Vlajo wil jonge mensen vroegtijdig vertrouwd maken met ondernemerschap en mobiliseert hiervoor scholen en bedrijven in een win-win relatie. Ruim 55.000 schoolgaande kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar maken via de Vlajo programma’s kennis met ondernemend denken en doen: DROMEN, DOEN, DURVEN, DOORZETTEN.

Auditie voor jong ondernemend takentVia de bewezen ‘learning-by-doing’ methodiek kunnen de jongeren op een spontane manier hun competenties en ondernemingszin ontdekken. Vlajo doet jongeren de economie begrijpen, laat hen scenario’s bedenken en in handelen omzetten, op een efficiënte manier mensen en middelen organiseren in een tastbaar project. Op die manier zullen jongeren goed voorbereid zijn op een succesvol functioneren in het bedrijfsleven.

Op naar 100.000 studentenVlajo groeit. In 2011 waren de Vlajo programma’s goed voor ruim 55.000 deelnemende studenten wat overeenkomt met zo’n 2,25 miljoen studie-uren. Dat moet je verdienen. Je komt Vlajo tegen in 1 op de 3 scholen, we streven dan ook naar 100.000 studenten of 10% van de Vlaamse studenten-populatie. Dit is nodig wil men nog meer maatschappelijke effecten bereiken.

“Jong ondernemend talental van op de schoolbankenprikkelen”

Mission Statement“De komende generatie van jongs af aan vertrouwd maken met en aanzetten tot ondernemingszin, via initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, voor meer welzijn en welvaart in Vlaanderen.”

“Met Vlaanderen in Actie streven we ernaar om Vlaanderen tegen 2020 bij de top vijf van de Europese regio’s te kunnen plaatsen. Om dit te realiseren moet de ondernemerscultuur aan-zwengelen”

Kris Peeters, Vlaams minister-president

Vlajo jongeren vertonen• verhoogde ondernemerschapscompetenties• verhoogde ondernemingszin• meer creativiteit• positievere houding tegenover ondernemers• grotere internationale mobiliteit

Aantal Vlajo deelnemers

25.000

2009

40.000

2010

51.000

2011

55.000

2012

Page 4: 2011 Activiteitenverslag
Page 5: 2011 Activiteitenverslag

5

“Vlajo inspireert talent”

Jongeren ontdekken hun potentieelVia de verschillende programma’s van Vlajo krijgen jonge mensen kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De Vlajo methodiek zorgt voor rollenverdeling: een commercieel sterk persoon kiest een commerciële job, een leidersfiguur neemt de rol in van een directeur en kan zo groeien in zijn vaardigheden. Bovendien zorgen de Vlajo extra’s ervoor dat uniek talent voldoende kansen krijgt om opgemerkt te worden. Denk maar aan de wedstrijden, aandeelhoudersvergaderingen, innovatiekampen, verkoop-dagen enzomeer.

Enkele van de verworven kwaliteiten van deelnemers zijn: assertiviteit, teamspirit, besluitvaardigheid, leiderschap, doorzettings vermogen, engagement, kritisch denk- vermogen, initiatief, communicatievaardigheden, resultaatgerichtheid, succes ervaring, …

Leerkrachten en docenten worden leercoachBij het begeleiden van een Vlajo learning-by-doing project wordt van leerkrachten en docenten een andere rol verwacht. Ze geven geen les, maar coachen een team in hun zoektocht naar succes. Zo ontwikkelen ze coaching- vaardigheden en leren ze via dit projectgestuurd onderwijs hun leerlingen en studenten op een andere manier kennen.

Droomcoaches bevorderen creativiteit in klasVrijwilligers uit het bedrijfsleven helpen een team jongeren in hun uitdaging om een onderneming op te starten met hun eigen ervaring en tillen zo het project buiten de schoolpoort. Deze succeservaring brengt hen coachingsvaardigheden bij en stimuleert positieve attitude. De real life-ervaring die ze opdoen in klas werkt grensverleggend en brengt hen zelf-vertrouwen en assertiviteit bij. Een mooi staaltje van hoe onderwijs en bedrijfleven kunnen samenwerken en netwerken.

“Elk talent is waardevol,elk talent telt”Ba

siso

nder

wijs

Secu

ndai

rO

nder

wijs

Hog

er

Ond

erw

ijs

Talent creatief ontwikkelen

4D+ Pedagogieeen doorleefde groeilijn

DROMEN - D

OEN - DURVEN - D

OORZE T TEN

“Vlaanderen en België hebben nood aan ondernemers. We moeten een ondernemersmentaliteit van jongs af aan bij onze kinderen bijbrengen.”

Peter Vandekerckhove, Hoofd van Retail & Private Banking, gedelegeerd bestuurder BNP Paribas Fortis

Page 6: 2011 Activiteitenverslag

6

“Vlajo als kwaliteitslabel”

Begeleiding en opvolgingVlajo kan de kwaliteit van haar projecten op alle gebied garanderen, omdat ze voldoen aan de pedagogische en educatieve eisen van het onderwijs. Bovendien staan 25 O&O-adviseurs met passie altijd voor de leerlingen en studenten en voor de leerkrachten en docenten klaar met deskundig advies en infosessies.

Uitgebreid netwerk en partnershipsVlajo wordt gesterkt door het opgebouwde netwerk en part-nerships, zowel in onderwijs- als bedrijfsleven: persoonlijk contact met scholen, convenanten met de onderwijskoepels, contact met Vlaamse Regering, provincies en gemeenten en bedrijvennetwerken Voka, Syntra, VKW en essenscia.

Europees Netwerk Als enige O&O organisatie in Vlaanderen werken we binnen een Europees netwerk. Vlajo is stichtend lid van Junior Achie-vement – Young Enterprise. JA-YE is de Europese koepelfede-ratie die 38 leden landen groepeert en meer dan 3,2 miljoen studenten bereikt! Dankzij deze contacten kunnen studenten deelnemen aan internationale uitwisselings programma’s.

Academische onderzoeks- en expertisecentraDe Vlajo programma’s missen hun effect niet. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Vlerick Management School Leuven Gent en Flanders DC (2007), die op vraag van de Vlaamse Regering een onderzoek deed naar de effecten die Vlajo heeft op jongeren. Ook de Koning Boudewijn Stichting bevestigt (2007) dat er een consistente leerlijn ‘ondernemer-schap’ moet komen vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs, met aandacht voor ondernemerschapscom-petenties. Het programma mini-ondernemingen werd door de Europese Commissie erkend als Best Practice (2005).

“Jongeren die deelnemen vertonen verhoogde ondernemerscompetenties”

“Onze droomcoach heeft ons gemotiveerd om door te starten met onze Vlajo Mini-onderneming. Dit hebben we dan ook gedaan: het ontstaan van Promobi was een feit!”

Laurent Bocklandt, oud mini-ondernemer KA Keerbergen

Page 7: 2011 Activiteitenverslag
Page 8: 2011 Activiteitenverslag
Page 9: 2011 Activiteitenverslag

9

“Vlajo is fun”

Leerlingen en studentenHet ‘doe-gevoel’ is iets anders dan wat leerlingen en studenten dagelijks op de schoolbanken ervaren. Op die manier prikkel je niet alleen de nieuwsgierigheid, maar ook de creativiteit. Naarmate het Vlajo programma vordert, ziet de jongere evolutie bij zichzelf en wordt hij/zij zich bewust van de eigen competenties. Vlajo wil zo passie voor onder nemen aanwakkeren.

Leerkrachten en docenten

Ook leerkrachten en docenten zijn enthousiast over deze andere manier van lesgeven. Zij weten op een nieuwe manier de leerlingen en studenten te motiveren en zo ook ouders tevreden te stellen. Met de Vlajo programma’s komen scholen trouwens geregeld aan bod in de media.

Bedrijven en droomcoachesCoachen is fun! De bedrijven en droomcoaches krijgen meteen een goed beeld van de creativiteit en onderne-mingszin die bij jongeren aanwezig is. Hun return is groot: zij kunnen jongeren coachen, ideeën genereren en jong talent ontdekken en inspireren, dynamiek brengen, deelnemen aan de activiteiten en succeservaringen opdoen. Ze krijgen niet alleen voldoening door vooruitgang te zien bij de jongeren, maar ook dankbaarheid en enthousiasme in ruil. Ze doen het omdat ze het graag doen.

Vlajo extra’sVan kickoff events tot slothappenings: onze agenda staat vol fijne activiteiten. Trainingsdagen, start- en slothappenings, verkoopdagen, internationale uitwisseling, innovatiekampen, verkoopdagen en wedstrijden... Er valt altijd iets te beleven bij Vlajo!

“Ze doen het omdat ze het graag doen en het geen verplichting is”

“Ik leg de lat hoog voor mijn leerlingen, ze moeten het onderste uit de kan halen van dit project en dat levert hen heel veel voldoening, plezier en trots op. En daarom hou ik van mijn job als leercoach!”

Katrien Kesteloot, leercoach in Sint-Leocollege Brugge

Page 10: 2011 Activiteitenverslag

Jaaroverzicht

Page 11: 2011 Activiteitenverslag

11

studenten bouwen hun eigen winkelketen uit. Serious gaming was nog nooit zo ernstig. Een ander nieuw programma betreft My Digital Me Junior, i.s.m. DBO van het departement Onderwijs, dat volgens de portfolio idee verworven ondernemende competenties registreert.

In de volgende 2 jaar plannen we verder het Masterplan te realiseren. Eerste doelstelling is om het publieke-private samenwerkingsmodel dat over de jaren werd uitgebouwd verder uit te breiden, met verhoogde steun van de Vlaamse Regering. Het nieuw opgerichte Vlajo Beschermcomité, onder leiding van Peter Vandekerckhove (CEO BNP Paribas Fortis) groepeert prominente industriëlen en zal deze PPS bewaken en uitbreiden. Naast de partnerships met Voka - Kamers van Koophandel en VKW, worden de bedrijvennetwerken VKW Limburg en VMA gelinkt aan Vlajo. Het zal een additioneel antwoord geven op de grote vraag naar droomcoaches uit het bedrijfsleven voor onze leergroepen. Elk jaar sluiten meer en meer scholen zich aan bij Vlajo. Je kan ze erkennen aan het Vlajo label “Hier ondernemen wij!” Enkele scholen gaan verder en zijn voortrekker. Voor deze scholen wordt het Vlajo kwaliteitslabel voor Ambassadeursscholen gelanceerd.

Schooljaar 2011-2012 heeft zeer bijzondere resultaten opgeleverd, waar dit jaarverslag meer over vertelt. Aan alle leerkrachten en docenten, droomcoaches, leden van de themastuurgroepen, sponsors en Vlajo-medewerkers oprechte dank voor de belangrijke bijdrage in deze boeiende missie die we samen met passie delen: talent en creativiteit bij jongeren ontwikkelen. Met als effect, jongeren die een waaier van functionele ondernemende competenties verwerven met een direct maatschappelijk en economisch belang: ieder vanuit zijn werkplek, zelfsturend en innoverend een bijdrage leveren aan meerwaardecreatie, met meer ondernemerschap tot gevolg. Een onuitputtelijke bron. Tevens vooruitziend naar een nieuw, boeiend schooljaar.

Peter Coenen, Yves Servotte, Directeur Voorzitter

We verwelkomen het Actieplan Ondernemerschaponderwijs 2011-2014, op initiatief van minister-president Kris Peeters, minister Philippe Muyters en minister Pascal Smet. De draagwijdte van het actieplan geeft een sterk signaal aan onderwijsverantwoor-delijken en bedrijfsmensen om

werkelijk het verschil te maken inzake de ontwikkeling van ondernemende talenten bij jongeren, bovendien gezamen-lijk ondersteund door de departementen economie, werk en onderwijs. In het bijzonder onderstrepen we de gekozen leerlijn-aanpak als kapstok om voor diverse leeftijdsgroepen overeenkomstige programma’s aan te bieden in een evolutieve groeilijn van explorerende ondernemingszin naar realiserend ondernemerschap, van 5 tot 25 jaar.

Het pedagogisch comfort van onze leerkrachten is een belangrijk aandachtspunt. Vlajo heeft reeds een aantal jaren positieve ervaringen met gedetacheerde leerkrachten: voor leerkrachten, door leerkrachten. De opportuniteit om gedetacheerde leerkrachten in ondernemerschaponderwijs initiatieven (O&O) in te zetten wordt in het plan erkend en gereserveerd. Anderzijds wordt minder versnippering en meer afstemming tussen aanbieders een streven. Vlajo zal naar bestvermogen een performante invulling geven aan het actieplan.

Het actieplan van de Vlaamse Regering ontmoet het Vlajo Masterplan dat in 2008 werd gelanceerd, met als thema: ‘Breder - Dieper – Sterker’. De ambities van het masterplan zijn hoog: in 2014 zal 1 op de 10 Vlaamse jongeren een Vlajo programma doorlopen, samengeteld worden 100.000 jonge-ren per jaar bereikt. Vlajo bereikt meer dan 60.000 studenten in schooljaar 2011-2012. Nieuwe programma’s bereiken nieuwe doelgroepen.

Enkele jaren geleden lanceerden we de idee voor een virtuele mini-onderneming. Na 3 jaar van ontwikkeling in een brugproject, met de steun van de Vlaamse Regering, hebben secundaire en hogescholen toegang tot een nieuwe generatie serious gaming, met sturings- en evaluatie- modules voor leerkrachten en docenten: Vlajo Challenge,

Voorwoord

Een onuitputtelijke bron van jong ondernemerschap

Page 12: 2011 Activiteitenverslag

12

Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw wordt bestuurd door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur met aan het hoofd de voorzitter en de directeur. In de themastuur-groepen en het Planbureau verzamelen we bedrijfs- afgevaardigden en deskundigen die de missie en de organisatie mee helpen vormgeven.

Vlajo leden

Raad van Bestuur (leden) Anne-Lise Cuypers (VVKSO), Koen Dejonckheere (Gimv), Thomas Derynck (leerkracht), Gaëlle De Vos (Solvay), Christian Dumoulin (Koramic Investment Group), Marcel Geerts (Tinto Printing), Jos Hermans (Franklin Covey), Serge Huyghe (VKW), Rozet Janssens (OVSG), Jacques Laverge (ere-voorzitter), Peter Druyts (Go!), René Leekens (Voka), Maurice Mergeay (M&M), Bernard De Potter (Waarnemend lid, Agentschap Ondernemen), Luc Neyens (Syntra), Cindy Ramant (Sage NV), Yves Servotte (BENEO-Remy), Karel Six (JCI), Chris Smits (VVKSO), Nicole Speleers (Vlaamse Gemeenschap), Marc Taelman (Syntra West), Marc Torfs (Deloitte), Luc Van Acker (VVKSO), Claire Van Bergen (Deloitte), Elfrie Van Poppelen (USG People), Peter Vandekerckhove (BNP Paribas Fortis), Raymonda Verdyck (Go!), Paul Verschueren (Federgon) en Patrick Weyn (Provinciaal onderwijs Vlaanderen).

Yves Servotte (Member of the Executive Board BENEO-Group

TSG CommunicatieVoorzitter: Stephanie Keuppens

TSG OrganisatieVoorzitter: Jos Hermans

TSG Onderwijs en KwaliteitVoorzitter: Anne-Lise Cuypers

Peter Coenen

Themastuurgroepen

Voorzitter

Directeur

Page 13: 2011 Activiteitenverslag

13

Vlajo ambassadeurs

Vlajo BeschermcomitéHet Vlajo Beschermcomité bestaat uit prominente vertegen-woordigers van de socio-economische, politieke, onderwijs of andere sector die de maatschappelijke missie van Vlajo toegenegen zijn en die via hun maatschappelijke positie mee helpen om de doelstellingen van Vlajo te realiseren.

Beschermcomité (leden):

• Eric Ceusters (Linklaters),• Astrid De Lathouwer (Acerta Consult),• Rik De Nolf (Roularta Media Group),• Gaëlle De Vos (Solvay),• Koen Dejonckheere (GIMV),• Antoon De Proft (ADP Vision),• Noël Devisch (Ere-voorzitter Belgische Boerenbond),• Christian Dumolin (Koramic Investment Group),• Inge Geerdens (CVWarehouse),• Martin Hinoul (KULeuven Research&Development),• Fons Leroy (VDAB),• Philippe Rogge (Microsoft),• Frans Schotte (Standaard Boekhandel - De Gezinsbond),• Yves Servotte (Beneo Group),• Johnny Thijs (bpost),• Vincent Van Dessel (NYSE Euronext),• Peter Vandekerckhove, voorzitter (BNP Paribas Fortis),• Rik Van Peteghem (Deloitte) en• Luc Vriens (Waterleau).

Vlajo Ambassadeurs Vlajo dankt zes ambassadeurs uit het bedrijfs- en onder-wijsleven met een onderscheiding voor hun buitengewone bijdrage in de promotie van ondernemingszin in scholen. Zes bruggenbouwers die onderwijsvernieuwing in Vlaanderen een stimulans geven op het vlak van ondernemen.

Peter Vandekerck-hove (Hoofd van Retail & Private Banking, gedele-geerd bestuurder BNP Paribas Fortis)

André Lavric (Pedagogisch Begeleider GO!)

Hilde Haems (HR Director USG People Belgium)

Anne-Lise Cuypers (Pedagogisch Begeleider VVKSO)

Claire Van Bergen (CSR Director Deloitte)

Rozet Janssens (Pedagogisch Begeleider OVSG)

Page 14: 2011 Activiteitenverslag

14

Vlajo partners

“Vlaanderen en België hebben nood aan ondernemers. Ondernemers zijn mensen die de toekomst veranderen, het leven verbe-teren en werkgelegenheid creëren door zorgvuldig afwegen van kansen en risico’s en door keihard te werken. Daarom moeten we een ondernemersmentaliteit van jongsaf aan bij onze kinderen bijbrengen. Vlajo is het kanaal bij uitstek om dit te doen!” (Peter Vandekerckhove, Hoofd van Retail & Private Banking, gedelegeerd bestuurder BNP Pari-bas Fortis)

“Vlajo biedt onze jeugd de unieke moge-lijkheid om hun dromen om te zetten in een concreet project en laat hen zo hun ondernemerscapaciteiten ontdekken. Omdat Gimv ondernemers van nature een warm hart toedraagt, heeft Vlajo dan ook onze volle steun” (Koen De Jonckheere, CEO Gimv)

“Het stimuleren van ondernemerschap is in alle tijden van zeer groot belang. Hierin vinden Deloitte en Vlajo elkaar terug. Beiden hebben zij hetzelfde objectief voor ogen: de jongeren zin doen krijgen om zich in te zetten en iets te realiseren. Deloitte en Vlajo zijn reeds lange tijd partners. Dit partner-ship neemt naast het verlenen van een financiële steun verschillende vormen aan: het coachen van jongeren, het nalezen van business plannen, het zetelen in jury’s en het uitreiken van de “Deloitte innovation award” aan de meest innovatieve mini- onderneming voor elke provincie. “ (Claire Van Bergen, CSR Director Deloitte)

“Mijn ervaring als jurylid met Vlajo heeft me geleerd dat de volgende generatie meer-dere troeven in zich heeft om de uitdagin-gen van vandaag en morgen aan te kunnen: creativiteit, innovatie en ondernemingswil. Vlajo in samenwerking met bedrijven zorgt ervoor dat het enthousiasme van deze jonge ondernemers een juiste plaats krijgt.” (Gaëlle De Vos, Solvay)

“Onze jongeren uitdagen tot dynamisme, creativiteit, focus, teamwork, innovatief denken,... is een must voor onze toekomst. Vlajo slaagt erin om op een fantastische wijze bij duizenden jongeren deze energie vrij te maken. Sterk geïmpressioneerd door dit succes, de aanpak en de targets voor de toekomst, wil Tiense Suiker ‘haar klontje’ bijdragen.” (Peter Koopmans, Algemeen Directeur Tiense Suiker)

“Koramic is al sinds jaren zeer gelukkig Vlajo te mogen ondersteunen. Vlajo maakt deel uit van een internationaal netwerk en vervult een essentiële rol bij het aanleren van ondernemerschap aan de jeugd. De toekomst van onze regio ligt bij jonge men-sen die in hun vakgebied op een passionele wijze en met ondernemersspirit hun beroep uitoefenen.” (Christian Dumoulin, Koramic)

“Eco-efficiënt ondernemerschap stimule-ren is één van de topdoelstellingen van de Vlaamse overheid en van de OVAM. De sa-menwerking met Vlajo geeft OVAM en jonge ondernemers de kans om elkaar te leren kennen en samen aan een mooier morgen te werken.” (Henny De Baets, Administrateur-generaal OVAM)

“Als nummer twee op de Belgische uitzend-markt, stelt Start People dagelijks duizenden mensen aan het werk in de meest diverse sectoren. Al deze ervaringen delen we dan ook graag met bedrijven en toekomstige werknemers om hen te helpen hun weder-zijdse verwachtingen op elkaar af te stem-men.” (Christophe Petit, Algemeen Directeur Start People)

Page 15: 2011 Activiteitenverslag

15

“Jongeren zijn onze ondernemers van mor-gen. Hun beeld op het ondernemerschap verruimen is een absolute must om onze economische kracht te handhaven. Organi-saties zoals Vlajo hebben een belangrijke rol in het ondernemerslandschap van morgen. HDP-Arista wil dan ook de eerste ervaring van studenten met het ondernemerschap niet missen. Alleen door dergelijke samen-werking kan de stap naar een zelfstandige activiteit goed voorbereid en vlekkeloos verlopen.” (Ralph Corbey, Afgevaardigd Bestuurder HDP)

“Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is bouwen van bruggen tussen onderwijs en bedrijfsleven voor een ondernemers-organisatie zoals VKW essentieel. Vlajo is voor VKW de ideale partner gebleken om onze projecten zoals ‘Ondernemers voor de Klas’ en ‘Bedrijvendag voor Leerkrachten’ de nodige doorgroeikansen te geven. Ook ‘Start Academy’ blijkt een schot in de roos. Het enthousiasme van zowel de leerlingen of studenten als de ondernemers toont aan dat we hier echt van een geslaagde samen-werking kunnen spreken.” (Caroline Ven, Gedelegeerd Bestuurder VKW)

“De baseline van Electrabel - Het is jouw energie - sluit aan bij de doelstellingen van Vlajo waarbij jongeren gestimuleerd worden hun energie te gebruiken om projecten te realiseren. Wij vinden het dan ook belangrijk om dergelijke initiatieven te ondersteunen die de ondernemende competenties van de toekomstige generatie aanwakkeren.” (Philippe Vanbever, Executive Vice President HR & IT)

“Zowel voor, tijdens, als na de start helpen we de startende ondernemer met advies en aangepaste producten, via onze business developers in de regio’s en via het star-tersportaal Startyourbusiness.be, waarvan ING één van de stichters is. Ondernemers zijn het hart van Vlaanderen: zij zorgen voor groei, innovatie en internationalisering. Om ons vertrouwen te tonen in de onderne-mers van morgen steunt ING, net als Vlajo, initiatieven die leiden tot goede, innova-tieve ideeën.” (Colette Dierick, Gedelegeerd Bestuurder ING)

“Samen met Vlajo realiseren we de strategi-sche doelstelling om de ondernemerszin en het ondernemerstalent bij de schoolgaande jeugd te stimuleren. ‘Spelend’ leren onder-nemen geeft creativiteit en passie opnieuw broodnodige ruimte binnen onderwijs. En hebben een toekomstgericht Vlaanderen en zijn ondernemers niet juist nood aan mensen met passie en creativiteit?!” (Johan Artois, Gedelegeerd Bestuurder Syntra)

“Visie, ambitie en doorzettingsvermogen zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om van een idee een onderneming te maken. Als internationaal advocatenkantoor promoten wij die kwaliteiten intern naar onze mensen toe. Vlajo creëert een platform dat ons toe-laat om deze ook te stimuleren bij jongeren samen met gelijkgestemde bedrijven.” (Erwin Custers)

“If you do what you always did, you wil get what you always got!” (Yves Servotte, Mem-ber of Executive Board BENEO-Remy)

Page 16: 2011 Activiteitenverslag

16

Vlajo telt 25 medewerkers, hoofdzakelijk coördinatoren die regionaal de projecten opvolgen, onder begeleiding van een hoofdcoördinator op het vlak van de programma’s en een regiomanager. Daarnaast bestaat het centraal management uit een ondersteunend team stafmedewerkers.

Vlajo team

Basis- onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Jurn Van den Meerssche

Provincie Antwerpen

Hoofd- coördinatoren

Regiomanagers

Heidi Deroo

Jurn Van den Meerssche

Yves Exelmans Evelyn Dekyvere

Heidi DerooIsabelle Ignoul

Chris RitsHeleen Van

Grieken

Annelies GennezKristof Ooms

Fabienne GeuensProvincieLimburg Annelies Gennez Heidi Merta Annelies Gennez

Martin NicaProvincie

Oost-Vlaanderen

Ianick VandaeleFreekje Van

SchuylenberghLeentje Grillaert

Jan GennezProvincie

Vlaams-Brabant Yves Exelmans

Vera DemaiterWendy

Sevenants Kristof Ooms

Kristof Ooms

Mieke KennesProvincie

West-Vlaanderen Evelyn DekyvereCharlotte Coucke

Judith DebecqMieke Kennes

Evelyn Dekyvere

Vlajo hoofdkantoor Managementcomité

Peter CoenenDirecteur

DirecteurRegiomanagersHoofdcoördina-

toren

Karine SoeteBoekhouding,

events en personeelsadm.

Wendy SmetsManagement Ass.

Coördinator BvL / OvK

Flankerend beleid

Themastuurgroep Organisatie

PlanbureauDirecteur

TSG voorzitters

Themastuurgroep Communicatie

Themastuurgroep Onderwijs

Judith Debecq Communicatie

Kurt TackaertDossierbeheerder

Anuschka VanlangendonckDossierbeheerder

Vlajo coördinatoren

Freekje Heidi Heidi Heleen Ianick Isabelle

Annelies Anuschka Charlotte Chris Evelyn Fabienne

Leentje Martin Mieke Peter Vera Wendy

Jan Judith Jurn Karine Kristof Kurt

Wendy Yves

Page 17: 2011 Activiteitenverslag

17

Vlajo regio’s

De werking van Vlajo wordt verdeeld over de Vlaamse provincies. Per provincie is een regioteam actief met een regiomanager als afgevaardigde in het Mangementcomité.

“Vlaams-Brabant is succesvol in de sociale media. In september 2011 werd gestart met de aanmaak van een regionale facebookpagina. We vonden dit een ideale manier om onze info te verspreiden via het populaire medium bij onze deelnemers. Al snel bleek deze werkwijze een schot in de roos te zijn. De jongeren reageerden enthousiast op dit aanbod, ze sloten aan en dat zorgde ervoor dat we heel direct en efficiënt met onze deelnemers konden communiceren. De fo-towedstrijd met het Vlajo label en de inschrijvin-gen voor ‘Ladies at the movies’ vormden hierin het absolute hoogtepunt! Onze facebook pagina telt op dit ogenblik meer dan 500 vrienden!”

“Met trots mocht dit jaar een Antwerpse Vlajo Mini-onderneming Vlaanderen verdedigen op de Europese finale in Oslo. Team MathIT uit Mater Salvatoris Kapellen ontwikkelde een reken CD-rom voor het basisonderwijs waarbij leerlingen in de klas of thuis hun kennis kunnen testen via de computer. Al mochten de Kapelse leerlingen van het 6de jaar Boekhouden-Infor-matica geen award mee naar huis nemen; toch ging hun deelname niet onopgemerkt voorbij. Tijdens de verschillende beoordelingsmomenten was er veel belangstelling voor hun innovatief product en voor de leerlingen zelf was het een onvergetelijke ervaring.”

“West-Vlaanderen is trots op de jaarlijkse Vlajo verkoopdag@Ring Shopping Kortrijk Noord. Met de verkoopdag op 4 februari 2012 waren we toe aan de 25ste editie! Elk jaar opnieuw tonen teams er hun beste kunnen. Dit jaar trotseerden ze daarvoor zelfs de hevige sneeuwbuien om hun ondernemend talent tentoon te stellen . Er zaten pareltjes van verkoopstanden bij, die beloond werden met een mooie geldprijs. Wij danken de directie van Ring Shopping Kortrijk Noord voor de fijne samenwerking elk jaar opnieuw.”

“Het voorbije schooljaar werd voor de droom-coaches en leercoaches in Limburg de eerste maal het bedankingsevent Vips van Vlajo georganiseerd. Met een 100-tal aanwezigen heeft iedereen genoten van een leuke en gezel-lige avond waarbij netwerking centraal stond. Ook werd het Vlajo-label voor de deelnemende scholen uitgereikt dat ondertussen prijkt aan de gevels van de Vlajo-scholen!”

Yves Exelmans, regiomanager

Vlaams-Brabant

Heidi Deroo, regiomanager

Antwerpen

Evelyn Dekyvere, regiomanager

West-VlaanderenAnnelies Gennez,

regiomanager Limburg

Page 18: 2011 Activiteitenverslag

18

Vlajo droomcoaches

Waarom besloot Marc Coucke om zelf shampoo te maken? Wat voelde Kim Clijsters bij haar eerste overwinning? Wat drijft mensen om zich in te schrijven voor ‘Mijn restaurant’ of ‘The Block’ ?Alles begint met een droom! Ook een succesvol project van Vlajo start met een droom waaruit creativiteit, energie en passie geput worden om het project te realiseren.

De leerlingen en studenten ontmoeten uitdagingen die zij in teamverband dienen aan te gaan. Droomcoaches uit het bedrijfsleven helpen de jongeren om dit boeiende leer- proces in goede banen te leiden. De rol van een droomcoach is aanvullend bij die van de leerkracht. Zo wordt het beste van beide werelden samengebracht!

Word droomcoach!“Het geeft enorme voldoening, je bouwt je persoonlijk netwerk uit en je neemt sociale verantwoordelijkheid op. De dankbaarheid en het enthousiasme van de kinderen en jongeren doen deugd. En bovenal: coachen is fun! “

www.vlajodroomcoach.be

Drie profielen droomcoachesEen droomcoach van een Vlajo mini-onderneming, Vlajo Studenten bedrijf.BE of Vlajo Small Business Project. coacht een team een schooljaar of academiejaar lang bij het runnen van hun onderneming, goed voor minimum 4 coach-momenten.

Een droomcoach tijdens een dagevenement als Vlajo Onder nemer voor de Klas of als gastheer op de Vlajo Bedrijvendag voor Leerkrachten. gaat de dialoog aan met leerlingen of leerkrachten over on-dernemen met de bedoeling om onderwijs en bedrijfleven wat dichter bijeen te brengen.

Een droomcoach van een Droomfabriekklas in het basisonderwijs licht in klas zijn/haar loopbaan-verhaal toe aan de leerlingen en nodigt de klas nadien uit voor een bedrijfsbezoek.

“Kris Bresseleers, uitbaatster van klasserestaurant Keienhof, Kamthout is droomcoach van klas S5 uit lagere school Wilgen-duin en bereidde samen met de leerlingen een dag voor dat zij zelf het restaurant uitbaatten: een bijzondere samenwerking.”

Page 19: 2011 Activiteitenverslag

Activiteiten en programma’s

Page 20: 2011 Activiteitenverslag

20

Enterprise Without Borders

Het is een belangrijke opdracht om jongeren te boeien voor een geïnternationaliseerde economie, die

onvermijdelijk hun kansen in de toekomst mede zal bepalen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee starten.

Entreprise Without Borders (EWB) is een internationaal uitwisselingsforum van JA-YE Europe (Junior

Achievement Young Enterprise Europe) voor Vlajo Mini-ondernemingen om hun bedrijfje buiten de eigen

regio en over de landsgrenzen heen te profileren.

Het online EWB-forum kun je zowel gebruiken om promotie te voeren of om te bekijken welke producten

of diensten leeftijdsgenoten commercialiseren, of om effectief te importeren, exporteren of andere grens-

overschrijdende samenwerkingen vast te leggen.

In 2011 hebben 31 teams zich geregistreerd via de EWB site en zijn er 15 partnerships afgesloten. Zo heeft de

Vlajo Mini-onderneming Sticked Story een partnership afgesloten met Twip UF, een onderneming van Zweden.

Beide junior ondernemingen hebben samengewerkt aan een brochure met als titel ‘Starting a

company in Belgium/Sweden. Hiervoor zijn de studenten bij elkaar op bezoek geweest waardoor zij de

kans kregen om hun ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met elkaars culturen.

Follow us on #twitter

Je bestaat niet als je niet aanwezig bent op de sociale media. Vlajo trok in 2011 de Twitterkaart en zet

voortaan het heetste nieuws via dit medium online.

JA-YE Model Organisation Award

Tijdens de Trade Fair in Zürich, Zwitserland ontving Vlajo van de Europese koepelorganisatie de JA-YE Model Organisation Award.

We facebook

Ook facebook heeft geen geheimen meer voor Vlajo. Benieuwd naar de foto’s van activiteiten, nieuwtjes en persberichten over de Vlajo projecten? Dan kun je terecht op de facebook pagina’s van Vlajo.

De meeste programma’s houden er hun eigen weetjes bij en ook de regio’s communiceren via facebook met hun lokale deelnemers. Heuse acties werden via dit sociaal medium opgezet. Denk maar aan de foto- wedstrijd in Vlaams-Brabant met het Vlajo label of hun inschrijvingen voor ‘Ladies at the movies’.

Vlajo @vlajovzw 5 OctLeerlingen econ. dagen Vlaams minister-president uit voor spannende strijd #Vlajo Challenge (13okt, Scheppersinst. Mechelen) www.vlajo.orgDirk De Boe @Dirkdeboe 8 SepWe had a meeting with @vlajovzw & @flandersdc about organizing #innovation camps for higher secundairy school students @philps BrugesPeter Bertels @pbertels 26 MayVanavond naar Brugge voor aandeelhoudersvergadering mini-onder-neming Bite the Bicuit /cc @vlajovzw

Page 21: 2011 Activiteitenverslag

21

SEP, Sociale Economie Project

Het ‘Social Enterprise Programme’ – een pan-Europees programma uitgeschreven door JA-YE – is een direct

antwoord op de trends binnen ondernemerschap- onderwijs, vele verzoeken van scholen, vragen uit het

bedrijfsleven en van de Europese Commissie. De afgelopen jaren werd veel nadruk gelegd op verant-

woord ondernemen en het belang om jongeren inzicht te doen krijgen in milieu- en maatschappelijke effecten.

Echter, onderwijs in sociaal ondernemerschap mikt hoger en moedigt studenten aan om ondernemingen

te ontwikkelen die de sociale uitdagingen van vandaag aanpakken. Het programma loopt over een gans school-

jaar met activiteiten op maat zoals netwerken voor leerkrachten, droomcoaching door vrijwilligers uit het

bedrijfsleven, internationale wedstrijden en online tools.

Vlajo voert het programma dit schooljaar uit samen met nog 9 andere pilootlanden onder de vorm van een online wedstrijd. De deelnemende junior ondernemin-

gen laden een YouTube filmpje op en hun businessplan en na een virtuele ‘battle’ met presentaties en vraag en

antwoord stuurt een vakjury de drie beste sociale ondernemingen naar de Europese Finale begin juni,

eveneens online.

Zonta Zuid-West-Vlaanderen kende de Zonta-award toe aan de Vlajo Mini-onderneming Pictomemo van het Spes Nostra Kuurne. Pictomemo won al de Filip Donck Award en werd eerder bekroond met de titel Beste West-Vlaamse Vlajo Mini-onderneming 2011. Serviceclub Zonta wil zo meisjes aanmoedigen om te ondernemen.

Vips van Vlajo vond in juni 2011 zowel plaats in Limburg als West-Vlaanderen. Eind schooljaar 2011-2012 wordt dit slotevenement ook georganiseerd in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Meer dan 500 kinderen konden op de doebeurs in Vlaam-Brabant kennis maken met het beroep van een ondernemer aan de hand van een Vlajo Kid@Bizz snoepgoed bedrijfje.

Het team Ceveco uit Xios Hogeschool Limburg werd door de architecten van NAVPL gekozen tot meest innovatieve idee op Bouwinnovatie in Ethias Hasselt. Ceveco contro-leert de waterkwaliteit van een verwarmings- of HVAC-installatie. Niet alleen het product en de dienst, maar ook het enthousiasme van de studenten sprak de architecten aan tussen de 240 standhouders van de beurs.

Een Vlajo programma is een auditie voor jong onder-nemend talent. Vlajo bericht deelnemers over de vacatures

van partners via Hipo’swork: een forum via www.vlajo.org met vacatures voor jongeren met potentieel.

Vacatures voor high potentials

Grote kans dat je na het runnen van een Vlajo SBP of Start Academy team goesting hebt om als ‘echte’ ondernemer

aan de slag te gaan. Daarvoor is er Bryo, een netwerk onder de vleugels van Voka dat jongeren tussen 18 en 36 jaar

stimuleert en begeleidt bij alle stappen die je zet van prestarter tot gestarte onderneming.

Goesting om te ondernemen

Page 22: 2011 Activiteitenverslag

22

Digitaal talentenportfolio

My Digital Me Junior is een digitaal portfolio dat jongeren van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs op een toffe manier laat reflecteren over zichzelf. Via klassikale digitale bordlessen en individuele activiteiten staan jongeren o.a. stil bij wie ze zijn als persoon en hoe zij functioneren in omgang met anderen. Ze worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar vaardigheden en attitudes waarin ze reeds goed zijn en waarin ze zich nog verder willen ontwik-kelen. My Digital Me Junior geeft jongeren meer inzicht in eigen mogelijkheden, interesses, studiehouding,...

4 oktober 2011: lancering en grote interesseSamen met de onderwijsinspectie en de ICT-ontwikkelaars stelden Vlajo en DBO op 4 oktober 2011 My Digital Me Junior een eerste keer voor aan het grote publiek. Een overvol auditorium en een blijvende vraag naar extra voorstellingen hebben ertoe geleid dat ondertussen vijf grootse studie- dagen werden georganiseerd. Momenteel werken reeds meer dan 1600 leerlingen met het digitaal talentenportfolio. MDM Junior kwam tot stand door een samenwerking tussen Vlajo en DBO.

Ronde van VlaanderenIn het schooljaar 2012-2013 zal een Ronde van Vlaanderen georganiseerd worden om het instrument in verschillende Vlaamse provincies voor te stellen.

My Digital Me Junior biedt leerkrachten een andere bril aanDe Vlajoprojecten stimuleren leerkrachten om een leer- omgeving in te richten waarin o.a. ondernemingszin gestimuleerd wordt. Heel wat kansen bieden zich aan om vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die niet met een cijfer kunnen beoordeeld worden. Alternatieve evaluatie-vormen zijn nodig om breder en anders te kunnen evalueren. Vaak wordt er te fel gefocust op het gevraagde eindresultaat en schenkt men te weinig aandacht aan de weg er naartoe. Met MDM Junior bieden we een instrument aan dat de evo-lutie van talenten van kinderen in een sterke leeromgeving in kaart kan brengen en de groei kan schetsen. De leerling is eigenaar en regisseur van zijn eigen portfolio. Het werken met dit portfolio vraagt geen ommezwaai van de dagelijkse klaspraktijk, maar nodigt leerkrachten uit om bewuster breder te gaan evalueren. Op die manier gaat het meestal over het opsporen van gemiste kansen omdat zowel leerlingen als leerkrachten even een andere bril wordt voorgehouden.

www.mdmjunior.be

Page 23: 2011 Activiteitenverslag

23

Ondernemingszin van jongs af aan

Exploreren, experimenteren, acties opzetten, toonmomen-ten organiseren, een eigen Kid@Bizz uitwerken,… De Vlajo Droomfabriek inspireert leerkrachten van de basisschool voor het uitbouwen van een uitdagende leeromgeving waarin ondernemingszin bij jonge kinderen gestimuleerd wordt. In elk programma van de Vlajo Droomfabriek daagt Doedel, de dro(o)medaris, de kinderen uit om op een ondernemende manier een thema uit te werken.

Negen nieuwe digitale thema’s De negen thema’s van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar werden volledig herwerkt. Nog meer aandacht gaat naar de wijze waarop leerkrachten samen met de leerlingen het project uitwerken: nieuwe werkvormen, alternatieve eva-luatievormen, uitdagende en open opdrachten, …

De taak van de Vlajo droomcoach in de DroomfabriekBij de herwerking van de thema’s werd ook de rol van de Vlajo droomcoach herbeken. Afhankelijk van de inhoud van het thema, zal ook zijn/haar taak verschillend zijn. De kinderen inspireren met een ondernemend verhaal, een klas uitnodigen in een onderneming, een groep ondersteunen bij de uitwerking van het ondernemend project, … De bijdrage van de Vlajo droomcoach geeft het project een extra prikkel en maakt het voor de kinderen nog uitdagender.

Elke provincie een eigen Vlajo DroomfabriekcoördinatorBegin 2012 werd een nieuwe coördinator aangeworven. Met een team van vijf coördinatoren heeft elke Vlaamse provincie nu een eigen coördinator. In het schooljaar 2011-2012 krijgen ondertussen meer dan 30.000 leerlingen, verspreid over heel Vlaanderen, de kans om met de Vlajo Droomfabriek te werken.

Doedel, de mascotte, in de filmDoedel heeft zijn intrede gemaakt in de filmwereld. De doe-delverhalen die in de thema’s aan bod komen zijn allemaal verfilmd. Leerkrachten kunnen zo in de klas Doedel live aan het woord laten. Je vindt ze op het Vlajo YouTube kanaal.

Partnerschap met LoKeLHet brugproject LoKeL loopt ten einde en de ontwikkelde spellen over logistiek worden voortaan verder ter beschik-king gesteld via de Vlajo Droomfabriek.

Doebeurs Vlaams-Brabant Meer dan 500 kinderen uit de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs maakten op een actieve manier kennis met verschillende beroepen tijdens de doe-beurs van de provincie Vlaams-Brabant. Vlajo liet ze smaken van het leven als ondernemer: aan de hand van het Kid@Bizz businessplan ontwierpen de leerlingen een snoepcreatie, rekening houdend met de kostprijs van de grondstoffen en het berekenen van een winstmarge.

Vlajo en DreamLand steunen klasjes in IndonesiëEen aantal Droomfabriekteams steunt het initiatief van Colruyt Group waarbij Indonesische kinderen een studie-beurs ontvangen. Klassen kunnen 50 euro van hun winst afstaan. Hiermee kan het schoolgeld betaald worden om één jaar naar school te gaan in Indonesië. Dit schooljaar bezoch-ten Indonesische studenten een klasje van basisschool ’t Populiertje in Sint-Stevens-Woluwe. Ze getuigden er over het leven in Indonesië en het resultaat van dit project.

www.devlajodroomfabriek.be

Page 24: 2011 Activiteitenverslag

24

Reflecteren over je loopbaan

Het beroeps- en studiekeuzepakket Vlajo Blik neemt leerlin-gen van het tweede jaar secundair onderwijs mee doorheen een reeks doe-opdrachten. Een fuif organiseren bijvoorbeeld, een beachparty die het einde van de winter moet inzetten. Vlajo Blikkers hoeven dit niet meteen uit te voeren, maar ze gaan toch brainstormen over een naam en een slogan, welke reclameboodschappen ze gaan verspreiden, welke regel-geving ze in acht moeten houden en zo meer.

Daarnaast proberen ze al even de cocktails uit die ze die avond kunnen serveren. Wat dacht je van een drankje in verschillende laagjes?

Educatief bordspelHet bordspel ‘Kijk! De wereld draait om mij!’ is de kers op de Vlajo Blik-taart. De leerlingen moeten kiezen wanneer ze het studiepad verlaten en dus het werkveld betreden. Onderweg kan net zoals in het echte leven de wind mee of tegen zitten. Sommigen winnen punten door toeval, anderen krijgen eerst een moeilijke opdracht of vraag voorgeschoteld.

StartkitHet project Vlajo Blik is specifiek voor tweede jaarsleerlingen van de A-stroom. het duurt 2 à 3 weken en neemt 10 à 15 uren in beslag. Hiervoor investeert de school in een startkit die bestaat uit leerkrachtenbundels, de werkwereldposter en 4 gezelschapsspellen ‘Kijk! De wereld draait om mij!’. Leerlin-genbundels kunnen aangekocht worden per stuk of gratis digitaal bezorgd worden.

Billie BlikMascotte Billie Blik loodst de leerlingen doorheen de leerlingenbundel aan de hand van vragen, extra tips, doe-opdrachten en zo meer.

www.vlajoblik.be

Page 25: 2011 Activiteitenverslag

25

Speel en onderneem

Vlajo Challenge brengt een online educatief spel waarbij leerlingen vanaf 14 jaar al doende kennis maken met zaken zoals economie, marktwerking, inkoop, verkoop, reclame, HR, concurrentie en dergelijke. Klasgenoten worden winkel-eigenaars en spelen tegen elkaar in een winkel centrum in hun eigen stad. Serious gaming was nog nooit zo ernstig!

Game-based-learning

Game-based-learning staat nog in de kinderschoenen, heel wat leerkrachten zijn niet geneigd om computerspellen op te nemen in de lessen. Maar jongeren groeien op met gaming en online applicaties. Vlajo Challenge maakt hen met een medium dat zij graag gebruiken vertrouwd met economische begrippen.

Pedagogisch comfort

Vlajo Challenge is afgestemd op de leerplannen en VOETen en bovendien stuurbaar naar wens in de leerkrachtenmodule en het aanbod workshops voor leercoaches en de begelei-ding van Vlajo medewerkers maakt instappen laagdrempelig. Daarnaast zijn er gratis speelrondes voor leerkrachten en docenten en kunnen ze intekenen voor een kennismakend spel tegen collega’s in de ‘Vlajo Challenge Teachers Competition’ om zich vertrouwd te maken met het spel. Starten doen ze zelfstandig in de klas, met heel wat advies-teksten, tips en richtlijnen als bagage.

Competentieprofiel als resultaatElke deelnemer krijgt een persoonlijk competentieprofiel waarin staat hoe sterk hij/zij was voor vaardigheden als crea-tiviteit, flexibiliteit, leiding nemen, risicogedrag enzomeer.

Minister Peeters daagt 4B uitOp donderdag 13 oktober 2011 daagden Vlaams minister-president Kris Peeters en 18 leerlingen van het Scheppers-instituut Mechelen elkaar uit voor een spannende strijd Vlajo Challenge. De CEO van de NV Vlaanderen overtuigde met een voortreffelijke score.

Leerlinge Kathy Keulemans uit 4B vond het leuk: “In een van de eerste rondes heb ik een fiks bedrag geleend. Daarom staat mijn bankrekneing onder nul. Het is blijkbaar niet zo evident om een bedrijf rendabel te houden.”

Meteen een innovatie award bij de start!

Vlajo Challenge ging in september 2011 van start voor alle scholen en won al meteen een award voor innovatie: de MetLife Foundation Entrepreneurial Award, uitgereikt door Junior Achievement (JA) en MetLife Foundation.

Vlajo Challenge ook succesvol in hogescholenAfgelopen academiejaar hebben een heel aantal hogescho-len Vlajo Challenge georganiseerd als spelnamiddag. Deze werkwijze geeft hogescholen de kans om mixed teams uit verschillende jaren het tegen elkaar te laten opnemen. Vlajo Challenge zorgt bij jong en oud voor uren spelplezier en spanning!

www.vlajochallenge-info.beDit spel werd ontwikkeld in het kader van een brugproject van de Vlaamse Regering.

Page 26: 2011 Activiteitenverslag

26

Ethisch ondernemen

Vlajo Jieha! is een korte ondernemingservaring, waarbij jongeren niet alleen leren hoe ze een verkoopgesprek moeten aangaan, maar evenzeer stilstaan bij ethisch bewustzijn. Het programma loopt zo’n 10 tot 18 weken in het derde, vierde of vijfde jaar secundair onderwijs. Ze starten een eigen onderne-ming op binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ten voordele van een goed doel.

Uitgebreide productkeuzeVlajo Jieha! groepjes kunnen sinds september 2011 zelf kie-zen welk product of welke dienst zij commercialiseren binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze kunnen opteren om fairtradeproducten te verkopen,

bioproducten of streekproducten. Of ze kiezen voor dienst-verlening, denk maar aan de organisatie van een eerlijk ontbijt op school, workshop djembé, auto’s wassen met ecologische schoonmaakproducten enzomeer. Zo willen we tegemoet-komen aan de creativiteit van de leerlingen en aan de variatie qua aanbod voor scholen die vaak of met vele teams tegelijk deelnemen aan Vlajo Jieha!

Comerco is Beste Ondernemende Klas 2011De leerlingen uit het 5e jaar Economie-Wiskunde/ Moderne Talen van het Sint-Laurensinstituut Zelzate wonnen op 18 mei de Vlaamse hoofdprijs in het Belgisch Stripmuseum Brussel. Comerco organiseerde verkoopmomenten met fairtradeproducten ten voordele van Bloemenstad. Deze or-ganisatie organiseert zomerkampen voor personen met een mentale beperking. Met hun steun kan Bloemenstad o.a. de vorming van hun vrijwilligers verder ondersteunen.

“Comerco heeft een ondernemend traject gemaakt en kon dit bo-vendien zeer dynamisch aan de jury presenteren. Ik kijk elk jaar uit naar dit event. De spontaniteit, het enthousiasme en de openheid die deze jongeren hier tonen zijn veelbelovend. Daar kunnen we in het bedrijfsleven nog veel van leren,” aldus Lars Seynaeve (Public Affair Officer Benelux Citibank), juryvoorzitter

Provinciale wedstrijd

Elke provincie organiseerde een provinciale wedstrijd om een laureaat af te vaardigen naar de Vlaamse finale:

2nd-Chance (IKSO Hoeselt) wint de provinciale finale in Limburg, Comerco (Sint-Laurensinstituut Zelzate) in Oost-Vlaanderen, De Vakantiebrengers (Tech. Inst. Heilige Familie Ieper) werd de beste van West-Vlaanderen, Jongeren voor de wereld (O.L.V. Instituut Pulhof Berchem) in provincie Antwer-pen en Six4Care (Jan Van Ruusbroeckcollege Laken) is het uitverkoren team in Vlaams-Brabant.

www.vlajojieha.be

Page 27: 2011 Activiteitenverslag

27

Creatieve oplossingen in team

Een Vlajo Innovatiekamp is een 24-uren brainstorm met teams van leerlingen uit de derde graad secundair onder-wijs die elkaar vooraf niet kennen. De jongeren krijgen de opdracht een creatieve en innovatieve oplossing voor een bedrijfsuitdaging te bedenken en uit te werken in een businessplan. Ze krijgen hierbij de kans om advies van experts in te winnen. Een jury selecteert aan het eind van het parcours de beste ideeën tijdens de slotpresentatie.

Unieke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven Het Vlajo Innovatiekamp is een mooi staaltje van hoe onder-wijs en bedrijfsleven kunnen samenwerken om innovatie en creativiteit te bevorderen. Het bedrijf zorgt voor een uitdagende probleemstelling, adviseurs en juryleden en gaat naar huis met heel wat jonge, frisse ideeën van de scholieren.

Creativiteitsmarathon met essensciaOp 1 en 2 februari 2012 organiseerden Vlajo, essenscia en Flanders DC de Creativiteitsmarathon in Living Tomorrow. 85 jongeren gingen de uitdaging aan om een oplossing te bedenken voor vijf wereldwijde problemen i.v.m.: water (Ecover), energie (Lanxess), gezondheid (Janssen), voeding (Tessenderlo Group) en natuurlijke grondstoffen (Indaver). Team Passief+ bedacht de winnende idee. Ze ontwikkelden een creatieve oplossing voor de stelling “Welke nieuwe ener-giebronnen moeten worden ontwikkeld om ons een leefbare toekomst te garanderen?”

“De Creativiteitsmarathon is een unieke ervaring voor jongeren. Ze scherpen hun innovatieve en creatieve ideeën aan, leren in team werken, komen in contact met ondernemers en worden ondergedompeld in de echte bedrijfswereld”, getuigt Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen.

Randstad krijgt tips voor toekomstvisie

Emily, Joyce, Maaike, Anthony en Brecht overtuigden de jury van hun idee om Randstad aan het hoger onderwijs te koppelen. Met het plan om een meer toegankelijk bureau te creëren en studenten bij hun inschrijving aan het uitzend-bureau te linken, behaalden ze de overwinning op het Vlajo Innovatiekamp i.s.m. Randstad op 7 en 8 maart in de KHKem-pen, Turnhout. Ze stoten met deze overwinning door naar de Europese finale van het Innovation Camp van JA-YE Europe.

Sci-Tech ChallengeOp 18 januari 2012 won team ‘Windkracht 6’ de Sci-Tech Chal-lenge in Antwerpen met haar concept, een duurzame toren die voldoende energie moet opwekken voor fabrieksinstal-laties.

“Technologische ontwikkeling is cruciaal om in de toenemende vraag naar energie te blijven voorzien. Maar technologie spreekt scholieren niet altijd direct aan. Met het interactieve Sci-Tech Chal-lenge programma probeert ExxonMobil, samen met Vlajo, hun be-langstelling hiervoor te wekken. Uiteindelijk zijn zij de toekomst!” getuigt Remko Kruithof, Directeur Externe Relaties Benelux.

www.vlajoinnovatiekampen.be

philippe stulens @philippestulens 8 MarEinde van het innovatiekamp #randstad #vlajo. Proficiat aan alle deelnemers. Alleen winnaars vandaag! Team futureproof: C U at #rockwerchter!

Page 28: 2011 Activiteitenverslag

28

Een eigen onderneming van a tot z

De leerlingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo Mini-onderneming volgens de regels van de kunst. Zij voeren een boekhouding, doen marktonderzoek, organiseren verkoopmomenten, houden aandeelhoudersvergaderingen enzomeer. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!

Beste Ondernemende Klas 2011Tijdens de provinciale voorrondes op woensdag 23 maart 2011 werd de beste Vlajo Mini-onderneming per provincie verkozen: Pictomemo (Spes Nostra Kuurne) met hun zelfge-maakte memo-magneetborden, Its4kids (Lyceum Aalst) die kinderanimatie organiseert, Sakatoe (Don Bosco Haacht) die handtasjes en etuis vervaardigt, Dilusso (Sint-Aloysius Zep-peren) met hun decoratieve koffietassen en MathIT (Mater Salvatoris Instituut Kapellen) met een reken cd-rom voor kinderen. Op basis van een bedrijfsvoorstelling op 7 mei 2011 in het H. Consciencegebouw Brussel en verdediging bij de jury werd MathIT als winnaar uitgekozen.

MathIT

De beste Vlajo Mini-onderneming 2011 komt uit Mater Salvatoris Kapellen. Het team leerlingen uit de richting 6 Boekhouden-Informatica ontwikkelde een reken cd-rom met oefeningen waarbij leerlingen in klas hun kennis kunnen testen op pc. De cd-rom bestaat in twee versies, verscheen in licentievorm om de schijfjes te vervangen en werd bo-vendien vertaald in het Engels. Heel wat scholen en ouders kochten hun product en ook in lerarenopleidingen vinden ze een mooie afzetmarkt. Het aandeel is sinds de start nage-noeg verdrievoudigd. Ze droegen daarom hun steentje bij aan de millenniumdoelstelling om meer kinderen scholing te bezorgen. Ze schonken het programma aan ‘Born in Africa’.

Vlajo verkoopdagen

Bijna 3000 jongeren reserveerden een verkoopplaats tijdens één van Vlajo verkoopdagen. Je kwam de verkoopstanden van Vlajo Mini-ondernemingen tegen in Kortrijk, Gent, Waasland, Genk, Kapellen, Woluwe en Wijnegem. Met deze initiatieven wil Vlajo onder meer contacten leggen tussen de mini-ondernemers en de ervaringsuitwisseling stimuleren. Op de Vlajo verkoopdag@Wijnegem Shopping waren boven-dien ook buitenlandse delegaties aanwezig.

Regionale slothappenings 2011Een jaar vol mini-ondernemerschap wordt traditioneel afgerond met een feestelijke slothappening. In West- Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen-centrum, Kempen en in Mechelen worden hierbij awards uitgereikt aan verdienstelijke mini-ondernemers. Meteen ook een gelegenheid om de leercoaches te bedan-ken voor hun inzet en engagement.

www.vlajomini-ondernemingen.be

“MathIT heeft een mooi project op poten gezet en kan het bovendien goed communiceren op de markt,” motiveert Peter Vandekerckhove (lid van het Executive Committee BNP Paribas Fortis), juryvoorzitter van de wedstrijd.

Page 29: 2011 Activiteitenverslag

29

Baas in je eigen bedrijf

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen bedrijfje op in het kader van het attest bedrijfsbe-heer. Conform de checklist om dit getuigschrift te behalen, doorlopen ze alle stappen om een onderneming op te starten. Belangrijk facet hierbij is uiteraard de learning-by-doing: ze voeren hun businessplan uit zoals ze het zelf hebben bedacht.

Variant op de Vlajo Mini-ondernemingHet programma Vlajo Studentenbedrijf.BE is gebaseerd op het beproefde traject van een Vlajo Mini-onderneming. De leerlingen kiezen een product of dienst aansluitend op hun studie richting en gaan dit verder bedenken en uitvoeren. Ze maken een ondernemingsplan op, onderzoeken de markt, produceren of zoeken geschikte leveranciers, verkopen, houden een boekhouding bij en zo meer.

Een Vlajo Studentenbedrijf.BE loopt één tot twee school- jaren en bestaat uit 1 tot 5 leerlingen. Op die manier komen de junior ondernemers met alle facetten van hun bedrijf in aanraking, wat belangrijk is in het kader van het attest bedrijfsbeheer. Het startkapitaal van Vlajo Studentenbedrij-ven wordt samengesteld uit eigen vermogen en vreemd vermogen of wordt verzameld aan de hand van aandelen die zij verkopen aan 10 euro per stuk.

Vlajo fungeert als beschermend kader waarin het de rol van overheid en ondernemingsloket speelt. De regionale coördinator vertegenwoordigt Vlajo en is beschikbaar bij problemen of vragen. De dossierbeheerder controleert de financiële gegevens die binnenkomen.

Train de trainerLeercoaches van een Vlajo Studentenbedrijf.BE krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de ‘Train de Trainer’ infosessies die we voor hen organiseren. Op hun vraag komen thema’s aan bod zoals evaluatietechnieken, efficiënt coachen en businessplan opstellen.

674 groepjesVlajo Studentenbedrijf.BE is een dankbaar programma voor de invulling van de lessen in het kader van het attest bedrijfsbeheer. Tijdens schooljaar 2011-2012 noteerden we dan ook 674 teams leerlingen in Vlaanderen. Vooral in het beroepsonderwijs is er grote interesse: de studierichtingen uit de ‘harde sector’ zoals metaal, hout, elektriciteit, maar ook kinderzorg of sportrichtingen uit de ‘zachte sector’ sluiten zich aan. Uiteraard nemen ook heel wat handelsrichtingen deel.

www.vlajostudentenbedrijf.be

Page 30: 2011 Activiteitenverslag

30

Ondernemende attitude

Via Vlajo Small Business Project (Vlajo SBP) worden proef-ondernemingen opgestart in de hogescholen van Vlaande-ren. Studenten vormen tijdens hun studie een reëel beeld van ondernemerschap en hoe je een eigen zaak uit de grond stampt. Bovenal ontwikkelt Vlajo hun attitude om onder-nemend te denken en doen.

De Vlajo SBP’s geven een extra dimensie aan de opleiding. Via de krachtige leer-ervaringformule en het Vlajo SBP-businessplan zijn de jongeren in staat om belangrijke ondernemersvaardig heden te ontwikkelen en te testen. Het bedrijfsleven wordt ook effectief binnen de schoolmuren gebracht, via de begeleiding door een droomcoach, een bedrijfsleider.

Vlaamse Vlajo SBP FinaleOp 3 mei 2011 streefden tien teams naar de titel ‘Beste Vlajo SBP’ tijdens de Vlaamse finale in Electrabel Gent. Winnend team werd Glowgo met een lichtgevende kledinglijn. Vijf laatstejaarsstudenten bachelor in de modetechnologie richt-

ten Glowgo op: Lana Bauwens, Lucie Hoffmann, Sofie Ooster- lynck, Svea Thienpondt en Annemie Jonckheere. Deze inven-tieve HOGENT-studenten hebben een kledinglijn voor kinderen ontwikkeld, coole fluojassen waarin gele en rode neondraden verwerkt zitten om de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer te verhogen. Hun product biedt een passend antwoord op verkeersveiligheid enerzijds en modieuze kledij anderzijds. De stof beschermt uiteraard ook tegen regen en wind, terwijl de Kilimanjaro-voering zorgt voor warmte.

Glowgo verdedigt Vlaanderen op de Europese finaleBegin juli 2011 trok Glowgo (HoGent), de winnaar van de Vlaamse SBP finale naar Madrid. De studenten hebben het beste van zichzelf gegeven tijdens de JA-YE Enterprise Challenge voor hoger onderwijs. Hoewel ze niet in de prijzen vielen menen de studenten een onvergetelijke ervaring te hebben gehad.

Madrid is going to glow in a few days :) #welovelights

Glowgo 28 juni 2011

Infolunch ondernemerschapsonderwijs

In oktober 2011 vond de eerste infolunch ondernemer-schapsonderwijs plaats bij BNP Paribas Fortis. Tientallen directies, opleidingscoördinatoren en docenten kwamen proeven van het Vlajo aanbod voor hoger onderwijs. Immers ondernemende vaardigheden op het diploma maken het verschil. Goede vaktechnici opleveren wordt evident verwacht maar hogescholen onderscheiden zich met de oplevering van ondernemende vaktechnici.

Dating & Debating800 hogeschoolstudenten namen in november 2011 deel aan de SBP dating & debating opleidingsdagen van Vlajo in Syntra Gent en Syntra Kortrijk. De Vlajo SBP’ers nemen er tips mee via workshops die gegeven worden door experts uit het bedrijfsleven. Verder proeven ze van de getuigenis van een jonge ondernemer die hen voor ging. Met deze formule komt Vlajo tegemoet aan de vraag om meer over de schoolmuren heen te werken en het bedrijfsleven in contact te brengen met studenten.

www.vlajosbp.be

Page 31: 2011 Activiteitenverslag

31

Perspectieven voor ondernemend talent

Start Academy is een businessplanwedstrijd voor studenten hoger en universitair onderwijs om de eerste stappen in het ondernemerschap te zetten. Tijdens de wedstrijd leggen de deelnemende studenten een parcours af van training en coaching door experts waarbij ze dieper ingaan op het belang van het businessplan, doelgroep- en strategie- bepaling en het marketingplan. Zo krijgen ze een beeld van de haalbaarheid van hun product of dienst en op de risico’s die eraan verbonden zijn.

Small idea? Big difference! Win for live! Create your own business!Met deze slogans trok Vlajo studenten aan om hun onder-nemersei uit te broeden bij Start Academy en hun idee- filmpje in te zenden. Via de button ‘Talent biedt zich aan’ op de Start Academy website kregen studenten die nog geen team hadden of een multidisciplinair team wilden vormen de kans om in contact te komen met andere studenten die nog geen team hadden maar wel wilden ondernemen.

205 deelnemende studentenSinds het startschot van Start Academy 2012 hebben 205 ondernemende studenten uit de Vlaamse Universiteiten en hogescholen verschillende voorrondes doorlopen. Drie voorrondes en drie workshopsrondes verder namen de zes finalistenteams deel aan het residentieel seminarie waar ze 1 op 1 gecoacht werden door een bedrijfsexpert, een financi-ele coach en een coach presentatietechnieken. Op 27 maart 2012 nam de top 6 het tegen elkaar op tijdens de grote finale in de promotiezaal van KULeuven.

G-flux wint editie 2012 Winnend team G-flux ging naar huis met een geldprijs van 2.500 euro, ca. 70 kredieturen begeleiding voor de succesvol-le doorstart van het project en heel wat persaandacht. De zes studenten uit UGent ontwikkelden een mobiele applicatie die fietsen naar het werk moet promoten.

“Door deel te nemen aan Start Academy heeft G-flux een volgende stap kunnen zetten in de lange maar spannende reis om zelf een onderneming op te starten als jonge student-ondernemers.“ (Bram)

“De combinatie van enerzijds workshops, coaching sessies en anderzijds de voorrondes en finale heeft ons aangemoedigd om voortdurend verder te werken aan ons idee, Bike To The Moon, waarmee we deelnemers willen motiveren om meer op een sportieve manier naar het werk te komen. Tijdens het seminarie weekend kregen wij uitstekende coaching van Inge Geerdends en Maurice Mergeay waardoor ons financieel en marketing plan grondig werd aangepast. De aandacht voor onze overwinning in de Start Academy finale van magazines, kranten, regionale zenders en de Universiteit Gent betekent een grote meerwaarde voor de naambekend-heid van G-flux en is naast de mooie prijzenpot een absolute meerwaarde. Tot slot wensen wij alle deelnemers aan Start Academy en het Start Academy team een mooie toekomst,” aldus team G-flux.

“Het enthousiasme en het professionalisme van de kandidaten viel me vooral op alsook de keuze voor nieuwe technologieën.” (Christian Dumo-lon, Koramic Investment Group)

www.start-academy.be

Page 32: 2011 Activiteitenverslag

32

Vlajo als bruggenbouwerLeerkrachten te gast in bedrijfslevenDe Vlajo Bedrijvendag voor Leerkrachten is een initiatief voor alle leerkrachten en docenten op één woensdagnamiddag over gans Vlaanderen. Deze bedrijvenopendeurdag biedt hen gratis de kans van dichtbij kennis te maken met een onderneming. Het schept een realistisch beeld van het hedendaagse bedrijfsleven en de verwachtingen naar afstuderende jongeren.

Een kijkje achter de schermenEén keer per schooljaar in het najaar organiseert Vlajo de Vlajo Bedrijvendag voor Leerkrachten. Daarin leggen tal van bedrijven uit aan leerkrachten hoe het eraan toe gaat in de bedrijfswereld aan de hand van bedrijfsbezoeken. Leer-krachten en docenten leren daarbij de diverse aspecten van een onderneming kennen en hebben de mogelijkheid om in dialoog te treden met de bedrijfsleider. De deelnemende bedrijven zijn zeer verscheiden qua sector, grootte, product enzomeer. Ze bieden een mooie staalkaart van de economische activiteit in Vlaanderen.

Succesformule inspireert meer dan 2000 leerkrachten De Vlajo Bedrijvendag voor Leerkrachten nam voor de tweede maal plaats het afgelopen schooljaar en maar liefst 2000 leerkrachten bezochten ruim 90 verschillende bedrijven. Leerkrachten hebben daarbij ook de kans om een eerste contact te leggen met de bedrijfsleider om later een bedrijfsbezoek met de eigen studenten te plannen. Het is voor hen namelijk heel interessant om van dichtbij kennis te maken met het beroeps- en bedrijfsleven en te ervaren hoe het is om hun theoretische kennis om te zetten in de praktijk. Anderzijds is dit voor bedrijven ook een unieke kans om de naambekendheid te verhogen, contacten te leggen met omwonenden, personeel aan te werven en contact te leggen met potentiële klanten.

Een brug tussen het onderwijs en het bedrijfslevenHet is belangrijk dat leerkrachten en docenten weten hoe een hedendaags bedrijf in elkaar zit, want zij zijn degenen die de leerlingen en studenten moeten voorbereiden op hun toekomst en hun toekomstige werksituatie. Het bedrijfsleven is, net zoals het onderwijs, namelijk elke dag in evolutie. En de bedrijfsleiders krijgen in dit concept de unieke kans om het positieve karakter van het bedrijfsleven extra in de verf te zetten bij het onderwijzend personeel.

www.vlajo-bvl.be

“We zijn dikwijls zo bezig in ‘ons klasje’ en we willen de dingen toch wel eens checken ter plaatse. Daarom vind ik dit een goed initiatief.” (Rudy Haesevoets)

Page 33: 2011 Activiteitenverslag

33

Vlajo als bruggenbouwerOndernemers getuigen voor de klas

Vlajo Ondernemers voor de Klas is een unieke kans voor leerlingen en studenten om kennis te maken met de attitude ‘ondernemerschap’ en de huidige verwachtingen over werken in een onderneming. Via de getuigenis van een ondernemer of kaderlid in klas krijgen ze een hedendaags beeld van een onderneming.

Ervaringsuitwisseling

Om de dialoog en het wederzijds begrip tussen het onder-wijs en het bedrijfsleven te bevorderen, organiseert Vlajo ieder voorjaar Vlajo Ondernemers voor de Klas. Het doel hiervan is om de jongeren voor te bereiden op de toekomst, en het beeld dat jongeren en leerkrachten hebben over on-dernemerschap te bevorderen. Daarbij leren jongeren onder meer wat de verwachtingen van werkgevers zijn. De kwaliteit van het onderwijs wordt verbetert door ervaringen uit te wis-selen en dat zorgt ervoor dat afgestudeerden beter voldoen aan de verwachtingen van de bedrijswereld. En dat is toch wat het onderwijs ook wil: kwaliteit waar vraag naar is.

Grootste netwerkproject tussen scholen en bedrijvenVlajo Ondernemers voor de Klas richt zich tot alle secundaire en hogescholen, alle netten en alle richtingen in Vlaanderen. Ondernemerschap kan namelijk interessant zijn voor elke achttienjarige (of ouder). Anderzijds richt Vlajo zich ook tot alle ondernemers en kaderleden. In principe kan iedereen met een gezonde ondernemersvisie dus participeren. De omvang van het bedrijf, de activiteit, het personeelsaantal,… zijn geen uitsluitende factoren. Er wordt getracht om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen door iemand te zoeken die actief is in de bedrijfsactiviteit die overeenstemt met de studierichting van de leerlingen. Zo’n 500 spreekbeurten door ondernemers en kaderleden stonden zo tussen 5 en 18 maart 2012 op de agenda in de Vlaamse scholen met logis-tieke ondersteuning van a tot z vanuit Vlajo en dat aangevuld met kant-en-klare werkdocumenten.

Onderwijs en bedrijfsleven slaan de handen in mekaarDe werknemers van Generatie Y zullen de uitstroom van de babyboomers als gevolg van de vergrijzing moeten opvan-gen, en daarom heeft de maatschappij hen hard nodig. Toch hebben werkgevers het moeilijk om deze generatie te berei-ken omdat ze nogal verschilt van andere generaties. Daarom moeten werkgevers zich verdiepen in de denkwereld, de motivatie en het gedrag van Generatie Y.

Anderzijds zitten jongeren die een belangrijke studie- of beroepskeuze moeten maken met heel wat vragen. Wat verwachten ondernemingen van afgestudeerden? Welke vaardigheden zijn noodzakelijk om mee te draaien in een bedrijf? Wat betekent een onderneming of ondernemerschap nu precies? De leerlingen krijgen een antwoord op al hun vragen danzij de actie Vlajo Ondernemers voor de Klas.

www.vlajo-ovk.be

“Ik vond het een zeer zinvol initiatief, in de les bespreken we vaak ondernemingen, wat ze doen, wat hun omzet is, hoe ze deze bereiken,... maar wanneer je dan bezoek krijgt van een echte CEO, wordt alles toch veel duidelijker en blijft wat deze persoon zegt veel beter hangen!” (leerkracht)

Page 34: 2011 Activiteitenverslag

34

Hier ondernemen wij!

Vlajo programma’s hebben een tastbare impact op de levens van jonge mensen, zo leert ons academisch onderzoek. Het werkt. We zien het elke dag in de klas hoe deze onderwijsver-nieuwing onze jongeren vooruitgang laat boeken.

Om dit tastbaar te maken werd het Vlajo muurlabel “Hier ondernemen wij!” gelanceerd voor alle deelnemende scholen aan een Vlajo programma: zichtbaar ophangend aan de muur voor alle stakeholders van de school. Want we maken elke dag school.

En een school die ondernemerschap stimuleert, dat mag gezien worden!

Ambassadeurscholen

Schooldirecties, leerkrachten en docenten hebben vele pedagogische juwelen van ondernemerschaponderwijs (O&O) opgezet, elk vanuit hun specifieke invalshoek maar met de vaste overtuiging om meer te halen uit de talenten van jongeren.

Zovele waardevolle initiatieven. Met de bekende professio-naliteit en inspiratie - soms met beperkte middelen - worden leertrajecten georganiseerd waarbij jongeren een porte-feuille aan vaardigheden en attitudes verwerven: creativiteit, beslissingen nemen, probleemoplossend vermogen, samen-werken of organisatietalent. We maken nieuwe generaties burgers, met hogere succesfactoren in een globaliserende economie. Klaar voor de uitdagingen van morgen!

O&O heeft in Vlaanderen een zeker niveau bereikt dat we zichtbaar willen maken, ook binnen Europa. Een aantal scholen gaat verder met hun ondernemerschap-onderwijs dat zich manifesteert in een schoolbeleid gedragen door de gehele school, via deelname aan diverse O&O projecten, investeringen in “ondernemende” leerkrach-ten of docenten, een vakoverschrijdende O&O benadering tot structurele bruggen bouwen tussen de school en het lokale bedrijfsleven. Deze scholen hebben de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en zijn graag bereid om hun best practice te delen met andere onderwijsactoren, ambassadeurs dus!

KWALITEITSMERK voor O

ND

ERN

EM

ERSC

HAPONDERWIJS

KWALITEITSMERK voor

ON

DE

RN

EM

ER

SCH

APONDERWIJS

KWALITEITSMERK voor

OND

ERN

EMER

SCHA

PONDERWIJS

KWALITEITSMERK voor

OND

ERNE

MER

SCHAPONDERWIJS

Ambassadeur school 2012

Ambassadeur school 2012

Ambassadeur school 2012

Ambassadeur school 2012

KWALITEITSMERK voo

r O

ND

ER

NE

ME

RSC

H

APONDERWIJS

KWALITEITSMERK voor ON

DER

NEM

ERSC

HAPONDERWIJS

KWALITEITSMERK voor

ON

DER

NEM

ERSC

HAP

ONDERWIJS

KWALITEITSMERK voor

OND

ERN

EMER

SCHA

PONDER

WIJS

Ambassadeur school 2012

Ambassadeur school 2012

Ambassadeur school 2012

Ambassadeur school 2012

w

ww.vlajo.org

www.vlajo.org

www.vlajo.org

ww

w.vlajo.

org

www.vla

jo.org

ww

w.vlajo

.org

www.vlajo.org

ww

w.vlajo.org

Vlajo Ambassadeurschool 2012

Page 35: 2011 Activiteitenverslag

Volg ons:

www.vlajo.org

Vlajo op facebook

Vlajo op YouTube

Vlajo op Twitter

Vlajo op LinkedIn

Page 36: 2011 Activiteitenverslag

Partners:

Lid van:Structurele partners:

Vlaamse Jonge

OndernemingenInnovatie- en incubatiecentrum Kapeldreef 60, 3001 Heverlee, tel. 016 29 84 01, fax 016 29 84 02, e-mail [email protected], www.vlajo.org