20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

of 15 /15
Wat betekenen onze plannen voor u? D66 Verkiezingsprogramma 2010-2014 23 mei 2010

Embed Size (px)

description

Overview wat de D66 plannen betekenen voor de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving

Transcript of 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

Page 1: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

Wat betekenen onze plannen voor u?

D66 Verkiezingsprogramma 2010-2014

23 mei 2010

Page 2: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

2

Wat betekent het D66 programma voor werkende moeders?

■ D66 kiest voor de toekomst. D66 wil dat uw kinderen alle kansen krijgen het maximale uit hun taltenten te halen. Wij willen een schoon, welvarend en harmonieus Nederland voor hen achterlaten. Waarbij onze crisis niet als een schaduw over hun toekomst mag hangen. U draagt verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De overheid moet zorgen voor goede en betaalbare zorg, bescherming van onze natuur, een veilige omgeving en het beste onderwijs!

■ Betere scholen en betere leraren, veel meer investeren in onderwijs (2,5 miljard extra).

■ Kinderopvang flexibel en betaalbaar, onder andere door meer brede scholen.

■ Toegankelijke zorg wanneer u het nodig heeft – huisartsen minimaal 1 avond in de week beschikbaar.

■ Een veilige buurt, te beginnen met meer blauw op straat en veilige verkeerssituaties voor fietsers.

■ Eindelijk echt wat doen aan duurzaamheid en innovatie. Door veel meer duurzame energie en meer ‘de vervuiler betaalt’.

■ Meer groen in de buurt en beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland. De wereld achterlaten zoals we hem aangetroffen hebben. Of liefst iets beter.

■ Winkels open wanneer u er tijd voor heeft.

■ Beschermen van verworvenheden als abortus, euthanasie en gelijke behandeling.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven naar uw kinderen.

Werkende Moeders

Source: www.d66.nl

Page 3: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

3

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor ouders van wie de

kinderen het huis uit zijn?

■ D66 wil een schoon, welvarend en harmonieus Nederland. Een Nederland dat niet alleen goed is voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Onze crisis mag niet als een schaduw over hun toekomst hangen. Ons land is veel meer dan alleen maar een economie. Ons land heeft samenhang, cultuur en onderlinge zorg. Wij geven mensen ruimte en verantwoordelijkheid, maar beschermen onze gedeelde waarden. De overheid moet zorgen voor goede en betaalbare zorg, bescherming van onze natuur en een veilige omgeving. Waarbij we de lasten en de lusten eerlijk verdelen, nu en met komende generaties.

■ Een veilige buurt, te beginnen met meer blauw op straat. Stevig optreden wanneer men over de scheef gaat, bijvoorbeeld richting ambulance personeel. Maar ook werken aan voorkomen van crimineel gedrag.

■ Toegankelijke goede zorg wanneer u het nodig heeft – huisartsen 1 avond in de week beschikbaar, apothekers die de verantwoordelijkheid voor veilige medicatie nemen.

■ Eindelijk echt wat doen aan duurzaamheid. Door veel meer groene energie en meer ‘de vervuiler betaalt’.

■ Meer groen in de buurt en beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland. De wereld achterlaten zoals we hem aangetroffen hebben. Of liefst iets beter.

■ Betere scholen en betere leraren, veel meer investeren in onderwijs (2,5 miljard extra).

■ Beschermen van verworvenheden als abortus, euthanasie en gelijke behandeling.

■ Hervormen van de arbeidsmarkt zodat we geleidelijk allemaal langer kunnen en ook gaan werken – de AOW leeftijd geleidelijk omhoog, een leven lang leren, makkelijker maken om een stapje terug te doen in uw werk (in uren, en in loon).

■ Ontwikkelingssamenwerking effectiever maken, maar niet onze crisis afwentelen op de armste mensen in de wereld. Geen bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven naar uw kinderen en kleinkinderen.

Ouders van wie de kinderen het huis uit zijn

Source: www.d66.nl

Page 4: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

4

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor gepensioneerden?

■ D66 wil een veilig, welvarend en werkend Nederland. Een Nederland dat niet alleen goed is voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Onze crisis mag niet als een schaduw over hun toekomst hangen. Wij geven mensen ruimte en verantwoordelijkheid en belonen prestatie, maar delen ook de welvaart. We beschermen onze waarden. De overheid moet zorgen voor een veilige omgeving, goede en betaalbare zorg, bescherming van onze natuur en een economie waarin meer mensen hun steentje bijdragen. Waarbij we de lasten en de lusten eerlijk verdelen, nu en met komende generaties. Met een overheid die presteert en betrouwbaar en efficiënt is.

■ Een veilige buurt, te beginnen met meer blauw op straat. Stevig optreden wanneer men over de scheef gaat, bijvoorbeeld richting ambulance personeel. Maar ook werken aan voorkomen van crimineel gedrag.

■ Toegankelijke goede zorg wanneer u het nodig heeft – huisartsen 1 avond in de week beschikbaar, apothekers die de verantwoordelijkheid voor veilige medicatie nemen.

■ Hervormen van de arbeidsmarkt zodat we geleidelijk allemaal langer kunnen en ook gaan werken – de AOW leeftijd geleidelijk omhoog, een leven lang leren, makkelijker maken om een stapje terug te doen in uw werk (in uren, en in loon).

■ Geleidelijk de woningmarkt hervormen. Huurders laten betalen naar inkomen. Huizenbezitters stimuleren hun schulden af te lossen. In 22 jaar naar een lagere hypotheekrenteaftrek.

■ Eindelijk echt wat doen aan duurzaamheid. Door veel meer groene energie en meer ‘de vervuiler betaalt’ .

■ Meer groen in de buurt en beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland. De wereld achterlaten zoals we hem aangetroffen hebben. Of liefst iets beter.

■ Veel meer investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie (2,5 miljard extra).

■ Ouderen krijgen een plek in het bestuur van pensioenfondsen.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven naar uw kinderen en kleinkinderen.

Gepensioneerden

Source: www.d66.nl

Page 5: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

5

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor studenten?

■ D66 wil een veilig, welvarend en werkend Nederland. Een Nederland dat niet alleen goed is voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Dat vraagt om durf, daadkracht en ambitie. Een internationaal perspectief. Met onderwijs, onderzoek en innovatie op één. We moeten zorgen voor het beste onderwijs, een veilige omgeving, bescherming van onze natuur en een economie met meer kansen. Waarin meer mensen hun steentje bijdragen. Waarbij we niet de rekening van onze crisis neerleggen bij komende generaties.

■ Veel meer investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie (2,5 miljard extra).

■ Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen, maar ook meer ruimte biedt voor excellentie – bijvoorbeeld met meer researchmasters, onderzoeksbanen en betaalbare 2e studies.

■ Op termijn de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel,maar alleen als de opbrengst wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs.

■ Voor mensen die na hun studie een aantal jaar gaan lesgeven neemt de overheid het aflossen van hun studieschuld deels op zich.

■ Een veilige buurt, te beginnen met blauw op straat. Stevig optreden wanneer men over de scheef gaat, bijvoorbeeld richting ambulance personeel. Maar ook werken aan voorkomen van crimineel gedrag.

■ Hervormen van de arbeidsmarkt zodat deze toegankelijker wordt en we geleidelijk allemaal langer kunnen en ook gaan werken – de AOW leeftijd geleidelijk omhoog, ontslagrecht hervormen, een leven lang leren, scholingsafspraken in contracten.

■ De woningmarkt hervormen zodat starters ook een betaalbare woning kunnen vinden. Huurders laten betalen naar inkomen. Huizenbezitters stimuleren hun schulden af te lossen. Geleidelijk naar een lagere hypotheekrenteaftrek.

■ Eindelijk echt wat doen aan duurzaamheid. Door veel meer groene energie, meer innovatie en meer ‘de vervuiler betaalt’. Beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven.

Studenten

Source: www.d66.nl

Page 6: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

6

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor groene liberalen?

■ D66 wil een ondernemend, welvarend en werkend Nederland. Een Nederland dat niet alleen goed is voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Wij geven mensen de ruimte en belonen prestatie, maar delen ook de welvaart. Te lang heeft Nederland stilgestaan. Het is nu tijd om de economie te hervormen en om te investeren in duurzaamheid en innovatie. Met een overheid die presteert en betrouwbaar en efficiënt is.

■ Hervormen van de arbeidsmarkt zodat we geleidelijk allemaal langer kunnen en ook gaan werken – de AOW leeftijd geleidelijk omhoog, gecombineerd met een leven lang leren.

■ Ruim baan voor ondernemerschap en ZZP-ers. Minder regeldruk, verruimen urencriterium, eenvoudiger starten van een onderneming.

■ Geleidelijk de woningmarkt hervormen. Huurders in een sociale huurwoning laten betalen naar inkomen. Huizenbezitters stimuleren hun schulden af te lossen. Geleidelijk naar een lagere hypotheekrenteaftrek.

■ Al onze innovatiekracht inzetten op duurzaamheid. Door veel meer groene energie. Met gerichte investeringen en meer ‘de vervuiler betaalt’ .

■ Veel meer investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie (2,5 miljard extra).

■ De blik weer naar buiten. Denk en handel internationaal.

■ Zorgen voor veiligheid, te beginnen met blauw op straat. Stevig optreden wanneer men over de scheef gaat, bijvoorbeeld richting ambulance personeel. Maar ook werken aan voorkomen van crimineel gedrag.

■ Toegankelijke goede zorg – met meer ruimte voor innovatie en ondernemerschap

■ Beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland. De wereld achterlaten zoals we hem aangetroffen hebben. Of liefst iets beter.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven naar toekomstige generaties.

Groene Liberalen

Source: www.d66.nl

Page 7: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

7

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor alleenwonenden?

■ D66 wil een veilig, welvarend en sociaal Nederland. Een Nederland dat niet alleen goed is voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Maar ook een land dat niet halsstarrig vasthoudt aan ingesleten patronen. Daar hoort voor D66 ook bij dat de overheid in haar doen en laten geen onterecht onderscheid maakt tussen levensvormen. Alleenwonenden worden te vaak achtergesteld ten opzichte van gezinnen.

■ Erftax ook eerlijk voor alleenwonenden: iedereen kan iemand aanwijzen om tegen het partnertarief te erven.

■ Achterstelling alleenwonenden in zorgtoeslag rechttrekken.

■ Belastingtarief van de eerste twee schijven verlagen zodat werken loont.

■ Geleidelijk de woningmarkt hervormen. Huurders laten betalen naar inkomen. Huizenbezitters stimuleren hun schulden af te lossen. Geleidelijk naar een lagere hypotheekrenteaftrek – zodat meer betaalbare woningen beschikbaar komen.

■ Meer en gevarieerder bouwen – een woningvoorraad die aansluit bij de behoefte.

■ Al onze innovatiekracht inzetten op duurzaamheid. Door veel meer groene energie. Met gerichte investeringen en meer ‘de vervuiler betaalt’.

■ Veel meer investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie (2,5 miljard extra).

■ Zorgen voor veiligheid, te beginnen met meer blauw op straat. Stevig optreden wanneer men over de scheef gaat, bijvoorbeeld richting ambulance personeel. Maar ook werken aan voorkomen van crimineel gedrag.

■ Toegankelijke goede zorg wanneer u het nodig heeft – huisartsen 1 avond in de week beschikbaar.

■ Ruimere openingstijden winkels.

■ Beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland. De wereld achterlaten zoals we hem aangetroffen hebben. Of liefst iets beter.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven naar toekomstige generaties.

Alleenwonenden

Source: www.d66.nl

Page 8: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

8

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor starters?

■ D66 wil een veilig, welvarend en werkend Nederland. Een Nederland met kansen voor iedereen. Om te werken, en om te wonen. Dat vraagt om durf, daadkracht en ambitie. Een internationaal perspectief. Duurzaam en innovatief. We moeten zorgen voor het beste onderwijs, een veilige omgeving, bescherming van onze natuur en een economie met meer kansen en waarin meer mensen hun steentje bijdragen. Waarbij we niet de rekening van de crisis neerleggen bij komende generaties.

■ Hervormen van de arbeidsmarkt zodat deze toegankelijker wordt en ook in moeilijke tijden meer kansen biedt –hervormen van het ontslagrecht, verkorting en verhoging van de WW, de AOW leeftijd geleidelijk omhoog en een leven lang leren.

■ De belastingtarieven in de eerste en tweede schijf verlagen.

■ De woningmarkt hervormen zodat starters ook een betaalbare woning kunnen vinden. Huurders laten betalen naar inkomen. Huizenbezitters stimuleren hun schulden af te lossen. Geleidelijk naar een lagere hypotheekrenteaftrek.

■ Eindelijk echt wat doen aan duurzaamheid en innovatie. Door veel meer groene energie en meer ‘de vervuiler betaalt’. Beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland.

■ De wegenbelasting hervormen, zodat u belasting gaat betalen voor het gebruik van uw auto in plaats van de aanschaf.

■ Veel meer investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie (2,5 miljard extra). Meer mogelijkheden om bij te scholen en werknemers en werkgevers stimuleren om scholingsafspraken vast te leggen in contracten.

■ Een veilige buurt, te beginnen met blauw op straat. Stevig optreden wanneer men over de scheef gaat, bijvoorbeeld richting ambulance personeel. Maar ook werken aan voorkomen van crimineel gedrag.

■ Toegankelijke zorg wanneer u het nodig heeft – huisartsen minimaal 1 avond in de week beschikbaar.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven.

Starters

Source: www.d66.nl

Page 9: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

9

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor jonge

professionals?

■ D66 wil een veilig, ambitieus en welvarend Nederland. Een Nederland gericht op duurzaamheid en innovatie. Dat vraagt om durf, daadkracht en ambitie. Een internationaal perspectief. Het vizier gericht op de toekomst. Om u de komende jaren zekerheid te bieden is nu het moment voor fundamentele keuzes. We moeten zorgen voor het beste onderwijs, goede en betaalbare zorg,, bescherming van onze natuur en een sterke economie. Waarbij we niet de rekening van de crisis neerleggen bij komende generaties.

■ Eindelijk echt wat doen aan duurzaamheid en innovatie. Door veel meer groene energie en meer ‘de vervuiler betaalt’. Beschermen van natuur op land, in zee en in het buitenland.

■ Veel meer investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie (2,5 miljard extra). Meer mogelijkheden om bij te scholen en werknemers en werkgevers stimuleren om scholingsafspraken vast te leggen in contracten.

■ De wegenbelasting hervormen, zodat u belasting gaat betalen voor het gebruik van uw auto in plaats van de aanschaf.

■ Hervormen van de arbeidsmarkt zodat deze toegankelijker wordt en ook in moeilijke tijden meer kansen biedt –hervormen van het ontslagrecht, verkorting en verhoging van de WW, de AOW leeftijd geleidelijk omhoog en een leven lang leren.

■ De belastingtarieven in de eerste en tweede schijf verlagen.

■ De woningmarkt hervormen zodat starters ook een betaalbare woning kunnen vinden. Huurders laten betalen naar inkomen. Huizenbezitters stimuleren hun schulden af te lossen. Geleidelijk naar een lagere hypotheekrenteaftrek.

■ Toegankelijke zorg wanneer u het nodig heeft – huisartsen minimaal 1 avond in de week beschikbaar.

■ Een veilige buurt, te beginnen met meer blauw op straat. Stevig optreden wanneer men over de scheef gaat, bijvoorbeeld richting ambulance personeel. Maar ook werken aan voorkomen van crimineel gedrag.

■ Kinderopvang – in tijden van ombuigingen kinderopvang ontzien, regelgeving vereenvoudigen, een ‘leerrecht’ voor iedereen vanaf 2,5 jaar, brede scholen.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven.

Jonge professionals

Source: www.d66.nl

Page 10: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

10

Wat betekent het D66 verkiezingsprogramma voor natuurliefhebbers?

■ D66 wil een schoon, duurzaam en innovatief Nederland. We willen Nederland beter achterlaten voor komende generaties. We moeten de financiële crisis gebruiken als kans om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Echt werk gaan maken van duurzaamheid en innovatie. Onze achterstand ombuigen in een voorsprong. In samenwerking met Europa. Lukt dat niet, dan moeten wij in ieder geval het goede voorbeeld geven.

■ Het belastingsstelsel vergroenen – de schade die vervuiling aanbrengt in het milieu moet betaalt worden door de vervuiler. Bijvoorbeeld door een hogere belasting op vlees: de kiloknallertax.

■ Consumenten inzicht bieden in de milieueffecten van producten – producenten moeten inzicht geven in de maatschappelijke gevolgen van een productieproces en dit in labels op producten vermelden.

■ Alle lagen van de overheid moeten vooroplopen met duurzame aankopen.

■ Internationale samenwerking – er moet een Europees beleid komen te aanzien van schone technologie en het verduurzamen van producten en productieprocessen. Nederland moet een voortrekkersrol spelen in de internationale problematiek rondom soja, hout, palmolie en biomassa.

■ Verduurzamen van de luchtvaart – D66 wil een vliegtax op Europees niveau en één Europees luchtruim.

■ Er moet meer nadruk komen op de Nederlandse natuur – D66 wil de Natura 2000 gebieden nog dit jaar aanwijzen, bestaande nationale parken nadrukkelijk beschermen tegen versnippering en verstedelijking en extra investeren in de kwaliteit van onze Ecologische Hoofdstructuur.

■ D66 wil overbevissing tegengaan en de visserij verduurzamen – Binnen de EU een strenger Gemeenschappelijk Visserij Beleid en zeereservaten die voor langere tijd gesloten worden voor de visserij.

■ Landbouw koppelen aan maatschappelijke prestaties – Europese subsidies in zetten om boeren te belonen voor onderhoud landschappen, conserveren cultuurhistorie, stimuleren biodiversiteit etc.

Natuurliefhebbers

Source: www.d66.nl

Page 11: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

11

Wat betekent het D66 programma voor dierenliefhebbers?

■ D66 staat wil een duurzame, innovatie en beschaafde samenleving. Met respect voor iedereen. Ook voor dieren. Een beschaafde samenleving behoort fatsoenlijk om te gaan met dieren. Dieren zijn levende wezens, maar worden regelmatig onmenselijk behandelt. Er valt veel te winnen. Een beter leven voor onze veestapel, meer bescherming voor huisdieren en dierproeven tot een absoluut minimum beperken.

■ Voor vlees het hoge btw-tarief: de kiloknallertax. Vlees kost de samenleving veel meer dan u er in de supermarkt voor betaalt.

■ Bewustzijn bij consumenten vergroten – op alle dierlijke producten een label waarop eenvoudig valt af te lezen wat het niveau van dierenwelzijn is geweest.

■ Het dierenleed in de bio-industrie aanpakken – fors vergroten van hokken voor dieren, runderen buiten laten grazen, een verbod op onverdoofd castreren van varkens en het aan banden leggen van diertransporten van vier uur of langer of verder dan 400 kilometer. (Boeren moeten voor deze regelingen gebruik kunnen maken van aftrekposten, zodat er een gelijk speelveld blijft.)

■ In de toekomst in Nederland alleen nog maar ruimte voor duurzame en diervriendelijke landbouw.

■ Dierenmishandeling aanpakken – mensen die dieren hebben mishandeld mogen geen (nieuwe) huisdieren meer bezitten. Dit in aanvulling op bestaande boetes.

■ Dierproeven tot het uiterste beperken en een publiek-privaat fonds ‘alternatieven voor dierenproeven’ opzetten.

■ Bedreigde vissoorten beschermen – een strenger Europees gemeenschappelijk visserijbeleid en zeereservaten waar visserij wordt verboden.

Dierenliefhebbers

Source: www.d66.nl

Page 12: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

12

Wat betekent het D66 programma voor ondernemers?

■ Nederland is een land van ondernemen, handel en bedrijvigheid. U bent onze belangrijkste bron van werkgelegenheid en innovatie. De overheid moet ruimte bieden voor ondernemen. Minder regels en meer kansen. De overheid zorgt voor een excellent onderwijssysteem en stimuleert innovatief ondernemerschap. Voor echte innovatie kijken wij naar u. Wij verwachten dat u uw verplichtingen aan de overheid nakomt. U mag van de overheid verwachten dat zij haar verplichtingen aan u nakomt, geen onnodige regels opstelt en vertrouwen toont.

■ Een betere verhouding tussen ondernemer en overheid – minder regels en administratieve lasten, één loket voor al uw diensten, een overheid die binnen een maand haar rekeningen betaalt, wanneer de overheid niet tijdig reageert bij een vergunningsaanvraag wordt deze automatisch toegekend.

■ Oneerlijke verschillen tussen werknemers en ondernemers wegnemen – ZZP’ers moeten gebruik kunnen maken van de levensloopregeling, collectieve voorzieningen als pensioen en zwangerschapsregelingen worden beter op ZZP’ers afgestemd.

■ Inzetten op innovatie – centres of excellence versterken, publiek-private samenwerking stimuleren, een innovatiever inkoopbeleid bij de overheid.

■ Meer kansen voor belastingaftrek en bijscholing – onder meer door verruiming urencriterium.

■ Meer kansen bieden voor kleine ondernemers om in aanmerking te komen voor aanbestedingen vanuit de overheid – onnodig hoge eisen van overheidsinstellingen beperken en bovenwettelijke eisen in aanbestedingen schrappen.

■ Aannemen van personeel makkelijker maken – hervorming ontslagrecht, belastingtarieven eerste en tweede schijf verlagen, fiscale vrijstelling kleine diensten.

■ Overheidsfinanciën op orde brengen. Niet onze schulden doorschuiven.

Ondernemers

Source: www.d66.nl

Page 13: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

13

Wat betekent het D66 programma voor homoseksuelen?

■ Nederland staat bekend liberaal, vrijzinnig en vooruitstrevend land. Toch valt er nog veel verbetering te behalen. Hoewel er een wettelijk discriminatieverbod is, zijn gelijke rechten nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op straat, op school, in het ziekenhuis en zelfs bij de gemeente kan het gebeuren dat u een andere behandeling krijgt vanwege uw geaardheid. D66 vecht al sinds haar oprichting voor gelijke rechten voor ieder individu en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

■ Gelijke behandeling voor de wet – D66 wil aan Artikel I van de grondwet de gelijke behandeling van homoseksuelen en gehandicapten toevoegen.

■ Gelijke behandeling in de zorg – ongelijke behandeling bij bloed- en orgaandonatie moet zoveel mogelijk voorkomen worden. In de ouderenzorg komt een keurmerk voor homovriendelijke zorginstellingen.

■ Seksuele voorlichting – informeren over seksuele diversiteit op scholen is min of meer verplicht, maar wordt vaak ontdoken. Voorlichting over homoseksualiteit moet verplicht worden.

■ Bescherming van homoseksuele docent - de Algemene Wet Gelijke Behandeling zo aanpassen dat scholen in hetbijzonder onderwijs niet langer het recht hebben om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van school te sturen.

■ Geen nieuwe ‘weigerambtenaren’ – Er mogen geen nieuwe ambtenaren worden aangesteld die niet bereid een huwelijk te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht.

■ Geweld tegen homo’s niet tolereren – Verbaal of fysiek geweld tegen homo’s apart registreren om daders beter te kunnen opsporen en vervolgen.

■ Seksualiteit en migratie – vluchtelingen die vanwege hun homoseksuele geaardheid worden vervolgd kunnen in beginsel een asielaanvraag doen. In de inburgeringscursus moet aandacht zijn voor de gelijke behandeling tussen man, vrouw, hetero’s en homo’s.

Homoseksuelen

Source: www.d66.nl

Page 14: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

14

Wat betekent het D66 programma voor forensen?

■ D66 staat voor een duurzaam, werkend en innovatief Nederland. We bereiken de grenzen van ons wegennet. Op dezelfde weg doorgaan leidt tot meer stilstand en vervuiling. Door u te laten betalen voor het gebruik in plaats van de aanschaf en het bezit van uw auto, wordt investeren in duurzame auto’s en nieuwe brandstoftechnieken aantrekkelijker. Intussen moeten knelpunten worden opgelost, het openbaar vervoer verbeterd en de kansen die de 21e eeuw biedt beter worden benut.

■ Beter openbaar vervoer – bij ProRail en de NS het reizigerbelang centraal, de prijs van het ov vergelijkbaar met autokosten, tot stand brengen van hoogfrequente, ‘metroachtige’ treinverbindingen tussen de grote steden behoeft prioriteit, investeren in snelle internationale verbindingen.

■ Schonere auto’s – gebruik hybride en elektrische auto’s verder stimuleren, invoeren kilometerbeprijzing waarbij zuinige auto’s minder betalen en vermijden van de spits wordt beloond, stimuleren duurzame biobrandstoffen.

■ Oplossen knelpunten – vergroten capaciteit bestaande hoofdwegennet en opwaarderen belangrijke regionale wegen, ontlasten rijkswegennet, meer P+R voorzieningen op strategische locaties om doorstroming in steden te verbeteren.

■ Thuiswerken stimuleren – flexibele werktijden stimuleren en thuiswerkfaciliteiten versneld binnen het bereik van grotere groepen mensen brengen.

■ Kinderopvang – in tijden van ombuigingen kinderopvang ontzien, regelgeving vereenvoudigen, een ‘leerrecht’ voor iedereen vanaf 2,5 jaar.

■ Toegankelijke zorg wanneer u het nodig heeft – huisartsen minimaal 1 avond in de week beschikbaar.

Forensen

Source: www.d66.nl

Page 15: 20100522 bv d66 wat betekene onze plannen voor u

15