20100401 Vervangen Dat Mag Vvbad

of 22 /22
Vervangen? Ja, dat mag (in Nederland dan toch) Ingmar Koch VVBAD, 1 april 2010 <presentatie> <titel> </titel>

Embed Size (px)

Transcript of 20100401 Vervangen Dat Mag Vvbad

 • Vervangen?Ja, dat mag (in Nederland dan toch)Ingmar KochVVBAD, 1 april 2010

 • Ingmar [email protected] Archiefinspectie

 • vervanging = substitutie = vervanging

 • Vervanging is het probleem niet!

 • Digitale groeicijfersDataproductie van het Britse ministerie van Cultuur (circa 500 fte):1998: Volledige werken van Shakespeare per dag2003: Volledige werken van Shakespeare per uur2010: Volledige werken van Shakespeare per secondeBron: Recordkeeping, september 2008(http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/record-keeping-sep-08.pdf)

 • Digitale groeicijfers in MB per dagDataproductie van het Britse ministerie van CultuurBron: Recordkeeping, september 2008(http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/record-keeping-sep-08.pdf)

 • Hoeveel cds zijn dat in 2010?Ruim 600 per dag

 • De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangen door reprodukties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen. Archiefwet 1995, artikel 7

 • Voor de vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen worden aangemerkt () is een machtiging vereist van Onze minister dan wel () van gedeputeerde staten. Archiefwet 1995, artikel 7

 • De zorgdrager besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reprodukties slechts indien de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens. Archiefbesluit 1995, artikel 6

 • Een regel voor alle vormen van vervanging

 • VerfilmingDigitalisering&

 • RoutinematigBacklog&

 • Ontvangst machtigingsaanvraagControle ontvankelijkheid en volledigheidControle concept Handboek Digitalisering en concept vervangingsbesluitOverleg zorgdragerGoedkeuring Handboek Digitalisering en vervangingsbesluitVerlening machtiging

 • Inhoud, structuur en vormTijdstip en taakSamenhang met andere archiefbescheidenWaarde voor cultureel erfgoedBelang van de informatie

 • SelectieprocesArchiefstukkenKleurVoorbereiding documentenScanprocesRegistratieprocedure

 • Opname in beheerssysteemKwaliteitsproceduresJuistheidVolledigheidLeesbaarheidTerugvindbaarheidVernietigingsprocedure

 • BestandsformaatKwaliteit van de reproducties

 • BeheeromgevingArtikel in de wet gaat alleen over de conversieGS heeft toezicht op zorg, archivaris heeft toezicht op beheer

 • Beleidsregel Provincie Noord-Brabant: http://bit.ly/brochure_beleidsregel_NBBeleidsregel Nationaal Archief:http://bit.ly/vervanging_NADeze presentatie:http://www.slideshare.net/ingmario

 • ?