2003-1111 -1- ZernikeZaken jaar 06 2003-2004

of 16/16
 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Zernike College, Groningen, Haren, Zuidlaren. Informatieblad voor ouders van leetlingen die op het Zernike College les krijgen.

Transcript of 2003-1111 -1- ZernikeZaken jaar 06 2003-2004

 • Agenda 2

  Noodzaak of mode? Over kunstklassen en cultuurscholen 3 o

  Online leren met Mixed 'Media Methoden 4-5

  Eenheidworst (column Harrie Hadders) 6 Zernike en Noorderpoort starten nieuw juniorcollege 7 50 jaar geleden - Prof. dr. Frits Zernike wint Nobelprijs 8-9 Wie praat wie de put in? (column Jan Vos) 10 Computers in de klas? 11

  Meebeslissen over schoolzaken? 11

  De kleding van ... 12

  Tennissen in Graz 12

  Eerste vmbo-examens succesvol verlopen 13

  Even voorstellen 13

  Daar vraag je me wat - Ellen Lammers 14 Twee grafici nemen afscheid 15

  3 tlm 5 beroepenvoorlichting Augustinus College 14 vergadering Stichting Fondsenbeheer 15 open dag Hanze Hogeschool 17 tfm 28 mentorsprcekavonden onderbouw regulier 26 mentorspreekavond H4, H5 27 mentorspreekavond A4, A5, A6 en A+

  2 vergadering MR mentorspreekavond Montessori-stroom

  10 docentenspreekavond Montessori-stroom 17 kerstmaaltijd Montessori-stroom 18 culturele dag A+

  21 vergadering MR ouderavond jaar I en 2A+

  22 ouderavond jaar 3A+ 24 open dag junior Haren/Zuidlaren 31 open dag Harm Jan ZondagfA+Nan Schendel

  19 december t/m 4 januari kerstvakantie 27 februari t/m 7 maart krokusvakantie 9 t/m 12 april paasvakantie 30 apri I t/m 9 mei meivakantie 20 t/m 21 mei hemelvaartweekend 31 mei tweede pinksterdag 10 juli t/m 29 augustus zomervakantie

  Redactie: Ank Adriaansz, Truus Bakker, Gerrit Douma, Margriet Dral, Josja Postma, Peter Tolsma en Martin Zoetman

  Eind- en tekstredactie: Margriet Dral

  I

  Vormgeving: WOOR~EELD reclame ~ communicatie

  \2 \ \

 • Noodzaak of mode? Over kunstklassen en cultuurscholen

  door En[ WortmCll1l1. docent drama "We stellen de persoonlijke ontwikkeling van de leerling voorop, in alle jaren. Drama als mid

  del en niet als doel. Het doel is de creatieve ont

  wikkeling, leerlingen in aamaking laten komen met verschillende aspecten van cultuur en podiumkunsten, ontwikkeling van de sociale vaardigheden, leren gebruik te maken van ver

  bale en non-verbale uitdrukkingsmogelijk

  heden. We willen graag cultuurschool van het jaar worden", was mijn antwoord op een van de vragen van het blad 'Theater en Educatie' in het kader van het congres 'Kunstklassen; Noodzaak of Mode'.

  Donderdag 11 september 07.38 met vier van onze vijf dramadocenten in de trein naar Am

  sterdam, eindbestemming theater Bellevue; con- het voortgezet onderwijs?

  We kijken elkaar aan en langzaam wordt ons dui

  delijk welke richting wij op willen. Het is alsof we 'opeens' enthousiast worden over wat onze doelen zijn op het Zernike. Zo helder!

  Het interview had dan ook een 'power'. We zaten daar voor de leerling! Hoezo talent? Ontwikkeling en Lef staan bij ons voorop! Ook leerlingen zonder duidelijk aanwijs

  baar talent moeten de kans krijgen zich te ontwik

  kelen.

  In vergelijking met andere middelbare scholen zijn we al ver met de ontwikkeling van het vak drama en we hebben het Lef hiermee door te gaan.

  gres 'Kunstklassen; Noodzaak of Mode'. We Kunst op school? Noodzaak! worden die middag genterviewd; publiek: zo'n 300 man afkomstig van allerlei middelbare scholen, jeugdtheaterscholen en kunst

  instellingen.

  Net op tijd in Bellevue, zonder koffie (moeilijk hoor!) op de tribune, waar we eerst rustig kon

  den luisteren naar doelen van drama op andere scholen. Vaak samen met Jeugdtheaterscholen wordt een lesprogramma in elkaar gezet. Prach

  tig! Deze lessen worden aangeboden aan leer

  lingen die genteresseerd en gemotiveerd zijn; 'talenten'.

  Dat blijkt het motto van de ochtend. Vaak (mis

  schien te vaak?) horen we de kreet: "We kwe

  ken talentjes". Is dat de taak van drama/kunst in

  3

 • Online leren met Mixed Media Methoden doo,. Maarrc>l1 AJII/derfl. ( oce/II [)lIfls

  Tweemaal Computerschool van het Jaar (1998/ 2001), een driejarig laptop

  project (Montessori), Atheneum-iet (Zuidlaren), samenwerkingsverbanden met andere scholen en instellingen (RUG, Wolters-Noordhoff) en ... en ... Dat het Zernike College de laatste jaren behoorlijk aan de weg timmelt om kennisoverdracht voor haar leerlingen steeds beter, aantrekkelijker en meer eigentijds vorm te geven behoeft nauwelijks nader betoog. Zeker niet voor ouders en leerlingen die onze school al wat langer kennen. Want de school beweegt zich met haar iet-beleid doelbewust in de voorhoede van de maat

  schappelijke ontwikkelingen, wil adequaat op vervolgstudie en/of arbeids

  markt voorbereiden en streeft er in de alledaagse onderwijspraktijk naar beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. In dat kader wordt de computer weloverwogen en gedoseerd ingezet. Iet is in de vak

  lessen dus nooit een doel op zichzelf, maar vertegenwoordigt een onder

  wijskundige meelwaarde. Maakten docenten tot voor kOlt hun eigen materialen voor Brainbox (een elektronische leeromgeving) en werden de bij de leerboeken horende cd

  roms gebruikt, die pioniers- en ontwikkelfase laten we langzaamaan voor een deel achter ons. Dit is mede dankzij de Mixed Media Methoden van Wolters-Noordhoff. Deze zijn webbased en dus altijd en overal online op te roepen. Met ingang van dit nieuwe schooljaar zijn de nieuwe methoden ingevoerd voor de talen, de exacte vakken en de mens-en maatschappij

  vakken. De nieuwe editie van Neue Kontakte (voor het vak Duits) is ook zo'n

  4

 • Mixed Media Methode. Het MMM-concept bestaat uit drie onderdelen: een Textbuch, een Arbeitsbuch en de i-module ([email protected]). In het Arbeitsbuch staat met een computersymbooltje aangegeven welke opdrachten van een hoofdstuk ook op het internet gemaakt kunnen worden. Taalvaardigheden als leesvaardigheid, uitspraak, inhoudelijke begrippen, grammatica, luistervaardigheid en schrijven krijgen hier volop de aandacht. Daarnaast vindt de leerling in de i-module o.a. Redemittellijsten (met geluid), een opzoekgrammatica (Spick-o-thek), een Wrterverzeichnis (woordenlijst), video, foto's, items over de Landeskunde (kennis van land & volk) en vijf aan de actualiteit gekoppelde krantenberichten (Nachrichtenticker), die elke dag worden ververst en naar het taalniveau van de leerling worden vereenvoudigd. Ook deze artikelen kunnen - en dat is vooral voor dyslectische leerlingen fantastisch - beluisterd worden. Om de [email protected] te completeren zijn er nog de Blitzkarten (waarmee de leerling zichzelf kan overhoren), is er het zgn. Gedchtnisspiel (voor het leren van woorden) en het 'Kokosnsse fangen' (voor het oefenen van de Redemittel). Aan het eind van de oefencyclus is er tenslotte ter zelfcontrole nog een diagnostische toets (Zum Schluss). Effectief leren begint bij het interesseren van leerlingen voor de aangeboden leerstof. Die moet aantrekkelijk zijn en veel variatie bieden. En daarin schuilt de grote kracht van de Mixed Media Methoden. Mijn leerlingen waren tijdens hun eerste kennismaking met de [email protected] het hele lesuur lang intensief aan het werk en vergaten zelfs de tijd. Ouders van onze leerlingen zou ik willen uitnodigen om (wellicht samen met uw zoon/dochter) eens een kijkje te nemen op de site www.wolters.nl. Ook voor andere vakken dan Duits. /

  5

 • Eenheidworst Zo, de vakantie zit er weer op. Deze zomer rondje Belgi. Op reis door Europa, overal tekenen van de eenwording. De eenheidworst als gevaar, maar gelukkig heeft elke streek en land nog eigen kenmerken. In Belgi wordt het snel duidelijk dat je in een ander land bent. Bouwvoorschriften onbekend. Regels zijn er om van af te wijken, zeker en

  ~-'"' \'

  / /\, \ . ,

  -

  vast. De Vlaamse tongval doet vriendelijk aan, hoewel je soms drie keer een opschrift moet lezen om het te begrijpen. Open deur staat er vermeld; in Nederland trappen ze die in, zo niet in Vlaanderen. Open deur met gratis entree, ja, ja, leuk voor den Ollander. Dergelijke zaken maken het fietsen in Belgi zeer plezant. Je rolt bijkans van je fiets als je een uithangbord van loodgieter Lodewijk de Heijger ziet flikkeren, pal naast een rood opschijnend licht waarop een schaars geklede 'neondame' verraadt dat er in Club 69 op een geheel andere manier 'ontstopt' wordt. Ook werd duidelijk dat het caf een zeer belangrijke rol in het leven vervult, als achteloze voorbijganger word je middels een groot bord duidelijk gemaakt dat je de laatste kroeg voor de grens passeert. .. De grens overgestoken naar Frankrijk kom je direct in een andere wereld. Omgeving Duinkerken, eindelijk goede wegen, maar ook verlaten industrieterreinen; glorie van weleer. De

  Franse jeugd, in het bijzonder de jongens, valt op. Rijdend in kleine middenklassers die het qua verkoopwaarde vooral moeten hebben van de geluidsinstallatie aan boord. Booters, tweeters en weet ik veel, in ieder geval veel lawaai. Aandacht nodig, dus zonnebril op en met gierende banden wegscheuren bij het stoplicht. Natuurlijk een snelle uitlaat (soms nog

  sneller dan de auto?), de macho loert of hij nog wat 'kan scoren'. Dat 'scoren' kon je vroeger ook in Polen. Direct bij de grens viel dit al op; horden schaars geklede jonge dames stonden te wachten op de bus. Maar een bushalte? Nergens te bekennen. September, excursie TL 4 naar Polen. Het was leeg langs de weg. Ook in de steden ontbraken deze dames. Gold vijf jaar terug nog de regel dat hoe schaarser de dames gekleed waren, hoe groter de klerenkast was die om de hoek de boel in de gaten hield, nu zijn ze uit het straatbeeld verdwenen. Gelukkig maar denk ik, soms zijn veranderingen ook verbeteringen.

  6

 • Zernike en Noorderpoort starten nieuwjuniorcoUege Vanaf 1 augustus 2004 wordt de vmbo-locatie Vondellaan van het Noorderpoortcollege ("Harm Jan Zondag '') verbreed tot een juniorcollege voor atheneum, havo en vmbo. Docenten van het Zernike College en het Noorderpoortcollege gaan dit verbrede aanbod samen vorm geven. Kenmerk van de locatie blijft het thuiswerkvrije onderwijsconcept. Er zijn nogal wat atheneum/havo-leerlingen die aan het einde van hun schooldag naar een huiswerkinstituut gaan. De ambitie van het nieuwe juniorcollege is nu om zo 'n voorziening in te passen in het onderwijsprogramma.

  Hoe ziet het thuiswerkvrije systeem eruit? Wat zijn de voordelen, zitten er ook nadelen aan? Zemike Zaken vroeg het aan de afdelingsmanager van de "Harm Jan Zondag", de heer Theo Borgemeester. Hij legt uit: concreet houdt (t)huiswerkvrij onderwijs hier in dat de leerlingen 's ochtends voor de bel hun boeken voor twee lesuren uit hun kluis halen, naar hun klas gaan en vervolgens actief aan het werk gaan. Dit wordt zo na iedere pauze herhaald. Daarnaast hebben ze drie uur in de week werkuren waarin ze proefwerken kunnen leren en taken afmaken. En het voordeel van dit systeem? Het is een uniek systeem: kinderen hebben recht op hulp, ze hebben een pedagogisch voordeel omdat ze merken dat de docent voor hen zorgt en dat ze op docenten terug kunnen vallen die een goede relatie met hen hebben opgebouwd. In feite is het een soort studiehuis, waarbij de docent het pedago

  gisch klimaat in handen heeft. Uiteindelijk heeft de leerling zelfstandig leren werken en kan hij terugkijken op een leuke schoolperiode. En wat betreft de nadelen: Tja, je zit langer op school en er zijn al

  tijd kinderen waarbij de piek van

  de leermomenten niet steeds op school ligt. Die leerlingen ktmnen trouwens ook boeken mee naar huis nemen. Hoe ziet u de samenwerking straks met het Zernike College? In de organisatie zie ik weinig veranderen: er zullen wat klassen bijkomen (leerwegondersteuning en atheneum/havo), maar de ruimte is er. Het wordt misschien wennen aan elkaars cultuur, anderzijds zijn we gewend aan gedreven mensen en de mensen van het Zernike die ik ken heb ik als heel prettig ervaren. Onderwijskundig zal de differentiatie en het aantal taken voor de aJh leerlingen uitgebreid moeten worden, dat hoop ik van het docententeam van het Zernike mee te krijgen. Heeji u nog een persoonlijke uitdaging, iets dat u nog wilt bereiken? (na enige aarzeling) ... Zie het als een droom: ik zou heel graag elke laatste vrijdagmiddag van de maand samen met het team en de leerlingen op een leuke manier willen beindigen; evalueren en bijvoorbeeld steeds een andere klas met een soort presentatie of voorstelling op een ludieke wijze laten afsluiten.

  7

 • 50 jaar geleden Professor Dr. Frits Zernike (J 888-1966) uit Groningen wint de Nobelprijs voor de natuurkunde

  duor Halls .1. Spa, buurmalI I'WI de school

  Groningen, 4 november 1953 De stadsschouwburg zit vol in afwachting van een opera-uitvoering. Er komt een deftige meneer naar voren. Het is Jhr Prof. Dr P.J. van Winter, rector magnificus van de Groninger Universiteit. Hij klimt bij het toneel omhoog, gaat voor de nog dichte gordijnen staan en zegt: "Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Groningen heeft een Nobelprijswinnaar. Vanmiddag kregen we de bevestiging uit Stockholm!" Het publiek gaat staan en voordat er n aria gezongen is, komt er een ovatie, die minutenlang aanhoudt. De Groninger professor Frits Zernike heeft de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen.

  Groningen, 5 november 1953 De stad Groningen gaat bijna uit zijn dak. Overal vlaggen, zelfs op de bussen en de trolleybussen. De mensen op straat praten over de wonderbaarlijke uitvinding die de professor gedaan heeft. Collega's, vrienden, familie en studenten verzamelen zich op het Natuurkundelab aan de Westersingel, waar Zernike gehuldigd en toegesproken wordt. De professor wordt neergezet als een hoogbegaafd theoreticus en een buitengewoon scherpzinnig experimentator. Een combinatie, die niet zo vaak

  voorkomt. Later wordt Zemike op het bordes van het Academiegebouw toegezongen door studenten: "Want het slimst van allen en nog meer daarbij, dat Zernike zijt gij!" was het refrein. De opwinding duurde nog dagen en het Nieuwsblad van het Noorden schreef: "Groningen is aangestoken door het Zemikitis virus!"

  Wie was Frits Zernike? Frits Zemike is geboren op 16 juli 1888 als zoon van schoolhoofd en pedagoog Carl F.A. Zemike en Antje Dieperink. In 1905 begint hij met zijn scheikundestudie in Amsterdam en slaagt in 1912 cum laude voor zijn doctoraalexamen. Drie jaar later promoveert Zernike cum laude tot doctor in de scheikunde. De beroemde Groninger astronoom lC. Kapteyn haalt de briljante student naar Groningen, waar deze eerst lector en vervolgens in 1920 hoogleraar in de theoretische natuurkunde wordt. In het studiejaar 1938- '39 is hij rector magnificus van de Groninger Universiteit. Vanaf 1946 wordt hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zemike was een levendige en inspirerende persoonlijkheid en had ook buiten zijn vakgebied een brede belangstelling.

  8

 • De fase-contrast microscoop In de jaren 1930-1942 raakt Zernike gefascineerd door de fysische optica en ontdekt hij de fasecontrastmethode, die hij later toepast op de microscoop. Door een zorgvuldige theoretische analyse van de beeldvorming in een microscoop toont hij aan dat een betrekkelijk eenvoudige, maar essentile, verandering nodig is om onzichtbare faseverschillen om te zetten in zichtbare intensiteitsverschillen. Hij patenteel1 zijn uitvinding en schrijft er een paar artikelen over. Nederland heeft een naam op te houden als het over microscopen gaat. Was het niet Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) uit Delft, die al een primitief microscoopje ontwikkelde waarmee je rode bloedlichaampjes en zelfs bacterin kon zien? Geleerden van Carl Zeiss in Jena, producent van optische instrumenten, zien aanvankelijk niets in Zernikes uitvinding: "Als dat zou werken, dan hadden wij dat allang uitgevonden!" Later moeten ze erkennen hoe briljant Zernikes vondst is en nu zijn er geen lichtmicroscopen meer zonder zijn uitvinding.

  Stockholm, 10 december 1953 Zernike is naar Stockholm gereisd om zijn Nobelprijs in ontvangst te nemen. Uit handen van Koning Gustaf VI Adolf van Zweden krijgt hij de gouden eremedaille, de oorkonde en het bedrag van 120.000 gulden. Bij het galadiner zit Zernike naast Koningin Louise van Zweden.

  Verdere jaren Naast de fase-contrast microscoop werkt Zernike aan meerdere onderwerpen op natuurkundig gebied. Zo ontwikkelt hij een zeer gevoelige galvanometer.

  Naast zijn Nobelprijs ontvangt hij eredoctoraten, wetenschappelijke en koninklijke onderscheidingen. Toch blijft hij een bescheiden mens met een rusteloze interesse voor de wetenschap. Zozeer gaat hij op in zijn werk dat hij vaak de tijd vergeet. Ook in kleine zaken toont hij een geweldig praktisch inzicht. Zo heeft hij bij studenten de naam van hersteller van ritssluitingen. Rits kapot? De prof heeft hem zo weer klaar!

  Nu, vijftig jaar later Ofschoon je de naam van Zernike vandaag de dag overal tegenkomt, als straatnaam, voor universi

  taire instellingen en zelfs voorop de bussen, zijn er maar weinig Groningers die zich bij de naam Zernike iets kunnen voorstellen. "Frits Zernike, is dat niet de nieuwste aanwinst van F.C. Groningen?"

  Hoe het ook zij: Dit jaar gedenken wij de vijftigste veljaardag van Zemikes Nobelprijs. Frits Zemike, een buitengewoon briljant en scherpzinnig geleerde.

  Een uitvoeriger versie van dit artikel vindt u op onze website: Iwww.zernike.nl. en in het septembernummer van Taal en Taikel1. 9

 • Jan Wie praat wie de put in?

  Wat voor volk is dat nou Jan, vraagt men mij wel eens; op de voetbalclub bijvoorbeeld. Bedoeld wordt het docentenvolk. Zijn die leraren nou echt van die saaie zakken, die altijd maar klagen? Nu moet u weten dat ik nog maar drie jaar les geef, althans op school. Ik word door de buitenwacht dus gezien als een nieuwe deskundige, die - fris als hij is - een goed oordeel kan vellen. Oppassen wat je zegt in zo'n geval want jouw tekst wordt al snel als 'de' waarheid gezien. Maar dit even terzijde.

  Mijn antwoorden wekken meestal verbazing.

  Ik vertel bijvoorbeeld over een personeelsavond waar de dames en heren docenten als een stel uitgelaten tieners over de dansvloer zwieren en beuken. Of dat sommige collega's nogal alternatieve hobby's hebben, zoals kippen houden in een boom. Dat velen sportief bezig zijn en dat er op Zernike een stoere motorclub bestaat. En dat er heel creatieve bij zijn en dat het idealismegehalte hoog is (moet zijn). Kortom, het zijn net mensen.

  De verbazing bij de toehoorders verbaast mij weer.

  Is het imago van de kennisbegeleiders dan zo slecht? Mijn gedachten dwalen naar een interview in de Volkskrant deze zomer met onze

  Minister van Onderwijs. Maria van der Hoeven stelt hierin dat het onderwijs zich de laatste jaren zelf in de put heeft gepraat. Ze vindt dat de beroepstrots meer naar voren mag komen. Uitgerekend de zure mensen staan altijd in de krant, zegt ze. Er zijn altijd mensen met een leasebak voor de deur die meer verdienen dan jij. Maar je hebt ook een vak dat je graag doet en waar je trots op bent. Einde citaat.

  Tsja, de minister zegt het, het staat in de krant en de argeloze lezer krijgt het beeld van 'zure' leraren. Zo werkt dat dus. Hartelijk dank, Maria! Zo haal je ons imago lekker

  naar beneden. Op deze manier gaan

  mensen inderdaad denken dat het onderwijs vol zit met saaie pieten die altijd klagen. Daarom deze les voor de excel

  lentie Ue bent leraar of je bent het niet):

  Wij zijn niet zuur en wij zijn trots op ons werk, kijk bijvoorbeeld eens naar de zeer hoge slagingspercentages van dit

  jaar op Zernike. Wij vinden ons werk doorgaans leuk om te doen en wij praten nooit over leasebakken. Wij zitten niet in de put en wij laten ons er ook niet in praten door een minister die te weinig geld loskrijgt van haar collega's en dan als afleider beweert dat het onderwijs zichzelf in de put praat.

  Onthoud dit, Maria, anders krijg je een onvoldoende van ons!

  i/llIst1l/tie: Marjolein Uitham lOl

 • Comput~rs in de klas? ~ I' ,

  L.Computers in de klas? Uit de media blijkt dat de meningen nogal uiteenlopen: de ene deskundige vindt het een geweldige stimulans voor het leerproces, de ander is mordicus tegen en roept "schop de computers de klas uit". Daartussen zijn veel nuances waar te nemen. Zernike Zaken besteedt regelmatig aandacht aan dit onderwerp. Hieronder het verslag van Gerrit Douma, docent Duits en Nederlands, die met de atheneum-ict-klas naar Yark ging.

  Het afgelopen cursusjaar hebben de leerlingen van klas IA in Zuidlaren voor het vak Engels meegedaan aan een zogenaamde Talenquest, een onderdeel van Webquest. Kort gezegd is een Webquest een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie,

  mensen uit Vork genterviewd worden. Uiteraard in het Engels. De vragen hadden betrekking op de geschiedenis van Vork (Vikingen en spoken). Een picknick in het park aan het eind van de middag was een groot succes. Nienke had bij de plaat

  selijke grutter uitgebreid inkopen in ieder geval voor een flink deel, gedaan. Iedereen liet zich dat goed afkomstig is uit bronnen op intersmaken met af en toe een stukje net. Een WebKwestie gaat verder gras erbij. dan het zoeken van een antwoord ,s Avonds was er een spooktocht. op een vraag. Leerlingen moeten Een rasechte Engelsman vertelde met een vraagstelling aan de slag spannende spookverhalen. Helaas die hun denken op een hoger plan bleef het bij deze spannende verhabrengt. Zij worden gedwongen om

  de velworven informatie om te zetten in een product. Voor onze leerlingen was dat een reis naar Vork te organiseren met behulp van internet. Per groep namen ze een deel van het programma voor hun rekening. Van elk onderdeel is ook een deel van een website gemaakt. Dit alles gebeurde onder leiding van Nienke Smit, docente Engels. Eind mei zouden de leerlingen hun eindopdrachten uitvoeren in Vork, maar gezien de situatie in Irak werd de reis uitgesteld. Half september was het dan toch zover. Na een nachtelijke boottocht en een mooie busreis kwamen ze in Vork aan. De leerlingen van (nu) 2A konden direct aan het werk; er moesten

  Meebeslissen over schoolzaken? De Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe leden

  Iedere school voor voortgezet onderwijs heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders, personeel en leerlingen alle belangrijke beleidszaken van de school kunnen bespreken. Het schoolbestuur en de directie hechten grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan en de kwaliteit van de besluiten zal toenemen. Er zijn besluiten waar de instemming van de Raad voor nodig is, zoals bijvoorbeeld regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, en het beleid voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders. Bij andere besluiten moet de directie de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten,

  len. Een spook of geest is, ondanks oplettende blikken, niet gesignaleerd. De volgende morgen stond de historie van Vork centraal. York is een oude stad en in een museum kwam de geschiedenis bij ons langs. Tot slot nog een wandeling met uitleg van de leerlingen over de stadsmuren. Vermoeid, maar uiterst voldaan kon de groep donderdagmiddag aan de terugreis beginnen. De leerlingen en zeker ook Nienke kunnen terugkijken op een zeer geslaagde reis, waarbij de klas het geleerde in praktijk kon brengen

  door Martin Traas, secretaris MR

  de taakverdeling op school, de vakantieregeling en het toelatingsbeleid.

  Met ingang van de cursus 2003-2004 zijn er twee vacatures in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De oudergeleding van de MR bestaat uit zeven ouders en staat open voor ouders van alle vestigingen. Gezien de huidige ver

  deling verzoeken wij met nadruk ouders met een of meer kinderen op het vmbo te reageren.

  Belangstellenden kunnen zich aanmelden of informatie inwinnen bij Martin Traas (secretaris). Zijn [email protected] De sluitingsdatum is I december 2003.

  IJ

 • De kleding van... Emy Norder, R2E, Rummerinkhof Piety van Sloten, docent Nederlands, Rummerinkhof

  Wat komt er het eerst in je op als ik Wat komt er het eerst in je op als ik zeg: zeg: Sieraad: belangrijk, horloges, kijk wat bij mijn kleding past Kledi ngstu k: spij kerbroek Parfum: wissel veel van geurtjes, heb geen speciaal parfum Lievelingskleur: blauw Schoenensoort: hakken, vanwege mijn lengte Kapsel: afwisselend, nu twee vlech Lievelingskleur: rood ten Lievelingswinkel: Coolcat Is er naar jou mening een verband tussen beroep en kleding?

  Ja, ik heb een voorbeeldfunctie, moet er netjes, verzorgd en schoon Vind jij kleding belangrijk? uitzien. Dat hoort ook bij een onderwijskundige taak vind ik. Ja en nee, je moet aantrekken wat je zelf mooi vindt. Je eigen Ben je modebewust? keuze volgen. Ja, ik kijk wel altijd wat bij mijn

  leeftijd past, dus geen korte navelKoop je zelfje kleding? truitjes. Ja, met mijn vriendinnen.

  Bewaar je veel kleren? Krijg jij kleedgeld? Ja, ik bewaar alles. Dat is voor de 25 euro per maand combinatie. De mode verandert

  steeds, nu komen de jaren 70 en Vind je het belangrijk dat docen 80 weer terug, dus maak ik weer ten er goed bijlopen? combinaties met oude en nieuwe Ze moeten er wel verzorgd uit kleding en vooral accessoires. zien, niet iedereen is dat. Iedereen is verschillend, dus heb je Wie heeft de meeste invloed op je ook verschillende kledingstijlen kledingkeuze ? op school. Ik zelf.

  Wat vind je van de kleding van Wat is je grootste miskoop? mevrouw Van Sloten? Heb ik niet. Ik bewaar alles want als ik het even niet aan kan, dan mis

  In het begin vond ik het te netjes! schien een jaar later wel weer. Nu past het gewoon bij mevrouw Van Sloten. En het is leuk hoe ze Krijg je wel eens reactie van leerlingen op je kleedgedrag? altijd alles combineert, alles past Ja, ooit heeft een ouder nog verteld dat haar kind het thuis had over gewoon bij elkaar. De oorbellen bij de mooie schoenen van mevrouw Van Sloten. Ze moeten vaak eerst de sjaal. even wennen aan mij.

  ---. -

  Tennissen in Graz door Aukelien van Dam, klas TLJD, Van Schendel

  Tennisspeelster Aukelien van Dam is een van de 22 we om 10.30 uur bij het stadion zijn om ons een leerlingen van het Zernike College die Groningen beetje voor te bereiden op de wedstrijden. We kon

  ! mocht vertegenwoordigen op de Internationale den gelijk een beetje rondkijken. Schoolspelen in Graz (Oostenrijk). Ze was daar van Maandagochtend negen uur was mijn eerste wed27 juni tot 3 juli. strijd; ik moest meteen al tegen de nummer 3. Die

  wedstrijd verloor ik en dus moest ik verder in de Vrijdagmiddag 17.30 uur vertrokken we uit Haren. Na verliezersronde. Daar won ik m'n eerste wedstrijd 20 uur 'bussen' en weinig slaap kwamen we eindelijk en later nog een. De laatste dag hoefde ik niet meer

  . in Graz aan waar de gastgezinnen ons al op stonden te te spelen en heb ik iedereen van ons die nog wel wachten. 's Avonds was de openingsceremonie en wat moest doen, aangemoedigd. werd de vlam aangestoken. Met veel festiviteiten kwam een eind aan de fantasDe volgende dag, het was intussen zondag, moesten tische week in Graz.

  12

 • Eerste vmbo-examens succesvol verlopen De mens is conservatief en geneigd tot het behouden van het bekende en vertrouwde. Leraren zijn daarin niet anders; wat dat betreft zijn het net mensen, hoewel ook dat recentelijk door een van mijn leerlingen werd ontkend. Maar vrijwel iedere verandering wordt beschouwd als een verslechtering. Voer het vmbo in, en het geweeklaag is niet van de lucht. Maar is het wel zo slecht? Wanneer we de cijfers bekijken, kunnen we vaststellen dat 100% van de BB'ers (basisberoeps), 100% van de KB'ers (kaderberoeps), en op n leerling na alle TL'ers (theoretische leerweg) zijn geslaagd voor het eerste vmbo-examen. Dat kan twee dingen betekenen: of het examen was te makkelijk, of onze leerlingen waren voldoende voorbereid voor hun examen. Wat wil het vmbo? Het wil een thuis bieden aan een grote groep leerlingen van verschillend niveau. De gedachte erachter is dat de 'mindere' leerling zich optrekt in leerhouding en sociaal gedrag aan de 'betere' leerling. En gebeurt dat ook? Daarover verschillen de meningen. Wat de docenten wel hebben kunnen merken was dat de TL-stroming toch wel zwaarder bleek dan

  door Willem van Londen, docent Nederlands en Engels

  menig leerling had gedacht. Immers, TL is mavo op 6 D-niveaus (het hoogste niveau). Het examen BB bleek beduidend minder zwaar dan waar de docenten van waren uit gegaan. Een bijkomend voordeel (volgens Cruijff hep ieder nadeel z'n voordeel!) was dat de leraren van de Van SchendeIstraat al een paar jaar bezig waren een nieuwe vorm te geven aan de vmbo-bovenbouw, waarbij de invoering van het vmbo en passant werd meegenomen zonder al te veel gemor. En niet zonder succes, naar nu blijkt. Vanaf het komende cursusjaar gaan ook de derde klassen TL naar de Van Schendeistraat. Ook deze verandering wordt met enthousiasme aangepakt, en ik ben ervan overtuigd dat ook dat zal werken. Het is eigenlijk wel goed dat er ergens mensen zijn die aan de touwtjes trekken van ons onderwijs. Niet dat we marionetten zijn - in tegendeel - maar het is goed dat er in onderwijsland af en toe wat verandert. Vanuit onszelf doen we dat niet zo snel. En waarschijnlijk nooit snel genoeg. Nu moeten we wel de schop erin zetten. Toch ben ik er zeker van dat we ook het nieuwe schooljaar zullen afsluiten met klinkende resultaten.

  Even voorstellen Per 1 augustus 2003 heeft de locatie Westerse werd hij ook teamleider van atheneum 4. Sinds 1 Drift een nieuwe vestigingsdirecteur, Klaas Pen. april 2003 vervangt hij Peter Nannenberg. In het Peter Nannenberg heeft deze functie neergelegd om zich te richten op zijn werk bij de Dienst OCSW van de gemeente Groningen. Hij blijft plaatsvervangend rector bij het Zernike College en houdt zich hier ook nog bezig met algemene zaken zoals financin. Bovendien coacht hij Klaas in zij n nieuwe baan. Klaas Pen begon 15 jaar geleden als wiskundedocent in de bovenbouw

  r-------------------;;;~=_-...,

  ____-=--"-L----" ---'

  van het Zernike College, toen nog gehuisvest aan de Helperbrink. Hij verhuisde mee naar de Westerse Drift, waar hij tevens sectiehoofd wiskunde was. In 1994 heeft Klaas als projectcordinator de atheneumplus stroom opgezet. Drie jaar geleden

  beginstadium was het topdrukte omdat hij nog steeds atheneum plusteamleider was en zich ook nog veelvuldig bezig hield met het atheneum 4-team. Klaas wil geen grote veranderingen doorvoeren, "het beleid blijft hetzelfde, namelijk overleg met docenten en

  ;;...teamleiding houden "\

  want regels opleggen :::

  van bovenaf werkt niet". Daarnaast komt er in de nabije toekomst een

  evaluatie van de eerste drie jaar atheneum plus en wordt de invulling van de tweede fase opnieuw tegen het licht gehouden. "Aanpassen en verbeteren, daar zijn we eigenlijk altijd mee bezig," concludeert de nieuwe vestigingsdirecteur.

  13

 • 'Daar vraagje me wat' medewerker p.r. en voorlichtingELLen Lommers

  Wat is je functie binnen het Zernike College? Mijn functie is moeilijk te omschrijven. Ik doe van alles op het gebied van PR en communicatie. Het schrijven en redigeren van teksten voor boekjes, folders en posters, maar ook de vormgeving en het maken van foto's. Verder houd ik me bezig met de voorlichting, open dagen, advertenties, radioboodschappen, kabeltelevisie en andere media-activiteiten en ondersteun ik waar nodig, van het redigeren van brieven, maken van powerpoi ntpresentaties tot activiteiten in de bibliotheek. Op het gebied van sponsoring onderhoud ik o.a. contacten met FC Groningen. Eigenlijk teveel om op te noemen.

  Hoe ben je bij het Zernike College gekomen? Ik werkte in de reiswereld, maar kreeg door de aanslag van 11 september te horen dat het reisbureau waar ik werkte failliet was. Naast reizen, is creatief schrijven een grote hobby. Ik besloot om het in die hoek te zoeken. Je moet van je hobby nooit je beroep maken, anders heb je geen hobby meer. Gelukkig heb ik twee hobby's, dus het switchen geeft geen probleem.

  Omschrijf jezelf in vier woorden. Dromerig, enthousiast, avontuurlijk en moeilijk af te remmen.

  Wie zou je wel eens in levende lijve willen ontmoeten en waarom? Mick Jagger. Ik zou samen met hem het nummer 'Angie' willen spelen. Dat wil zeggen: hij mag zingen en ik verzorg de muziek.

  Wat is je favoriete boek en cd? Mijn favoriete schrijver is Leon de Winter, ik heb geen echt favoriet boek, dat is afhankelijk van het moment.

  Aan cd's koop ik me arm. Erg goed vind ik Arid, Counting Crows en Frank Black, maar op nummer 1 staat Live met het nummer uI aloneu.

  Wat zou je willen veranderen? Aan mezelf? Daar is dit het blad niet voor. De tijd. Ik kom zelf altijd tijd tekort, vooral in het weekend. Dus misschien geen 24 uur maar 28 uur in een dag?

  Wat is je grootste ergernis? Computers die niet werken.

  Kan niet zonder... Je verwacht natuurlijk dat ik

  'r------I zeg zonder Henk Jan en m'n kinderen, OK die staan op 1, maar dan ... koffie.

  Beste advies ooit gekregen. Leef je dromen en geniet.

  Over vijf jaar... Ik leef met de dag, dus zo'n jarenplan heb ik niet. Wel hoop ik over vijf jaar: - binnen te zijn (staatsloterij). - in een warm land te wonen (ik heb al een

  appartementje in Barcelona op het oog). - mijn droomreis te maken naar Peru. - en rond te rijden in een cabrio. - simpelweg gelukkig te zijn.

  14

 • G b . 1

  hem enthousiast maakte. Beiden hebben geen spijt gehad van hun

  keus. Zelfs de vele fusies die ze hebben meegemaakt, hadden naast de pijn die dat soms kostte, uiteindelijk het positieve gevolg dat ze wel mee moesten veranderen naar een andere cultuur. Een cultuur die minder vrijblijvend was dan ze

  gewend waren, maar waarin ze meer verantwoordelijkheid kregen. Als je geen ontwikkeling doormaakt en altijd in het hetzelfde kringetje blijft, raak je opgebrand, is hun stellige overtuiging.

  Twee grafici nemen afscheid

  Sinds de Duitser Johan Gutenberg (of was het toch de Nederlander Laurens Janz. (oster?) in de 15" eeuw de boekdrukkunst uitvond, is er op dat gebied heel wat veranderd. We lezen nog steeds boeken en kranten in drukvorm, maar voor hoe lang nog, vragen sommigen zich af. Volgens letse Horneman (65), tot augustus jl. noga...-------docent grafimedia, blijft drukwerk nog zeker een halve generatie bestaan. Jaap Kiewiet (60) ziet beslist nog toekomst voor de grafische sector. Voorwaarde is wel dat die dan flink investeert in IT. Drukkers moeten meer dienstverlener worden en gegevens beheren voor hun klanten. Zowel letse als Jaap zijn hun loopbaan begonnen in het bedrijfsleven, maar kozen al snel voor het onderwijs. letse na zijn eigen leerwerktraject. Daar kon een baan als arbeidsanalist bij WoltersNoordhoff niets aan veranderen. "Je begraaft je in het onderwijs" voegde zijn toenmalige bedrijfsleider hem toe. Maar rapporten schrijven waar drie maanden later eens een reactie op kwam, was niets voor hem. "lk dacht af en toe dat ik in slaap viel. In het onderwijs is mij dat nog nooit gebeurd. En elk jaar is weer anders, met nieuwe leerlingen." Voor Jaap kwam de omslag tijdens zijn militaire diensttijd; hij wilde graag vooruit. Een eigen drukkerij zat er wegens geldgebrek niet in. Even hee hij een carrire als beroeps overwogen. Dat het toch het leraarschap werd, is deels 'de schuld' van zijn buurjongen letse Horneman die hem zijn oude boeken van de avondschool overdeed en

  En burned-out zijn ze dan ook allerminst. Jaap werkt op dit moment hun opvolgers in, Rob Velleman en Ruben Kloosterman. In november neemt ook hij afscheid. Plannen hebben beiden genoeg. Ze zullen er wat meer tussenuit gaan en daarnaast is Jaap nu al actief in het computerbedrijf van zijn zoons, terwijl letse flink zijn handen laat wapperen als klusjesman voor zijn beide schoonzoons. "De ene heeft twee linkerhanden en de andere twee rechter en die klust altijd. Dus beiden kunnen wel hulp gebruiken." Begonnen als echte ambachtslieden, bekijken ze

  de wereld nog steeds met de ogen van een graficus. Jaap: "lk kan er niet tegen als mensen slecht omgaan met boeken en ik ben er ontzettend handig in om slordig gestapeld papier mooi recht te leggen." "En ik", besluit letse "kan uren bij Scholtens Wristers rondkijken, gewoon om te zien hoe de / boeken vormgegeven zijn."

  15