20 jaar RSV. Verkavelingsverhalen Lommel. Kristel Bosmans

download 20 jaar RSV. Verkavelingsverhalen Lommel. Kristel Bosmans

of 72

Embed Size (px)

Transcript of 20 jaar RSV. Verkavelingsverhalen Lommel. Kristel Bosmans

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Verkavelingen 2.0

  17 maart 2017

  GRS BKP KWAKA

  Een terugblik

  Kristel Bosmans

  architect - stedenbouwkundige

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Agenda

  Profielschets

  Lommel binnen de structuurplanning

  Mobiliteitsplan

  Kwaliteitskamer

  Kritische terugblik

  Conclusies & actiepunten

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Profielschets Lommel

  34.000 inwoners

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Profielschets Lommel

  historisch verkaveld landschap

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Profielschets Lommel

  historisch verkaveld landschap

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Lommel binnen het stedelijk netwerk

  Onderdeel van de Kempische As stedelijk netwerk

  op Vlaams niveau

  Stedelijk netwerk op provinciaal niveau

  Kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau

  Opvangen en bundelen van nieuwe stedelijke en

  economische ontwikkelingen

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  GRS: introductie stedelijke drager

  2004

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  stedelijke drager: ruggengraat van de stedelijke

  ontwikkelingen

  gent op de verbinding tussen

  sportpark - Dorp en station

  versterking van stedelijkheid

  dmv inplanting nieuwe

  woningen en voorzieningen

  GRS: introductie stedelijke drager

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  GRS: afbakening multifunctioneel

  centrumgebied

  Multifunctioneel centrumgebied: eigenlijke hart van de stad

  zone van aaneengesloten

  bebouwing / middelhoogbouw

  veelheid aan onbebouwde

  binnengebieden aangrijpen om

  stedelijkheid te versterken

  2004

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  GRS: afbakening multifunctioneel

  centrumgebied

  Invulling onbebouwde gebieden: min. 25 tot 30 WE/ha

  inpassing binnen ruimtelijke context

  gelijktijdige uitbouw stedelijke

  groenstructuur openbaar

  toegankelijk groen bij verdere

  verdichting garanderen

  2004

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Openbare pleinen binnen de stadslaan

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk Parken binnen de stadslaan Openbare parken binnen de stadslaan

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Een samenspel van openbare pleinen

  en parken

  Samenspel kwalitatieve publieke ruimte

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Een samenspel van openbare pleinen

  en parken

  RUPs leggen publieke ruimte vast

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

  U structuur als hoofdontsluiting

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

  U structuur als hoofdontsluiting

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

  gewestwegen

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

  omleidingswegen

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

  verkeersluwe kern - stadslaan

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

  verkeersluwe kern - stadslaan

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan

  verkeersluwe kern - ontsluitingslussen

  2010

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Multifunctioneel centrumgebied binnen

  gemeentelijk mobiliteitsplan 2010

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Afbakening KSG Lommel

  2011

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Afbakening KSG Lommel

  2011

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  BKP Lommel

  2009-2012

  VRAGEN

  Confrontatie

  ?

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Confrontatie

  ?

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Confrontatie

  ?

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Confrontatie

  ?

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Beeldkwaliteitsplan

  2009 - 2013

  BEELDKWALITEITSPLAN

  tussen structuurplan en project

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk Het DOEL van het beeldkwaliteitsplan (BKP) is om vanuit

  de identiteit van het gehucht en zijn omgeving, de

  belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke

  kwaliteiten te behouden en te versterken.

  Een beeldkwaliteitsplan enthousiasmeert en maakt ons

  bewust van de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit die er is

  en die behaald kan worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

  Beeldkwaliteitsplan

  2009 - 2013

  Het DOEL van het beeldkwaliteitsplan (BKP) is om

  vanuit de identiteit van het gehucht en zijn

  omgeving, de belangrijkste cultuurhistorische en

  landschappelijke kwaliteiten te behouden en te

  versterken.

  Een beeldkwaliteitsplan enthousiasmeert en

  maakt ons bewust van de identiteit en de

  ruimtelijke kwaliteit die er is en die behaald kan

  worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Beeldkwaliteitsplan

  2009 - 2013

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Beeldkwaliteitsplan

  2009 - 2013

  DORPENLANDSCHAP

  - beekdalen -

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Beeldkwaliteitsplan

  2009 - 2013

  DORPENSTAD DORPENLANDSCHAP

 • Hier komt een titel

  Hier komt tekst

  En een opsomming

  En een voetnoot

  Hier komt een hoofdstuk

  Woon