2 Het landelijk landschap

download 2 Het landelijk landschap

of 28

 • date post

  21-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  0

Embed Size (px)

description

2 Het landelijk landschap. 2.1 Landschappelijke kenmerken. 27. Landbouw. Landbouw. Bos. 2.1 Bodemgebruik België (%). 2.2. 2.3. Bebouwd. Natuur. = groot / klein deel van de grondoppervlakte. 2.1 Landschappelijke kenmerken. 27. 2.5. natuurlijke. Overwegende landschapselementen. 2.4. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 2 Het landelijk landschap

 • 2 Het landelijk landschap

 • 2.1 Landschappelijke kenmerken= groot / klein deel van de grondoppervlakte 27

 • 2.1 Landschappelijke kenmerken27

 • 2.6landschapselementen1 2 2 3 3 4 4 455 1 = weide 2 = akker 3 = landweg 4 = landbouwbedrijf 5 = geploegde akker 2.1 Landschappelijke kenmerken27

 • 2.1 Landschappelijke kenmerken27Veel open ruimte, weinig bebouwing, Op de topografische kaart:verspreide bebouwing.

 • = landschap waar uitzicht weinig belemmerd wordt door begroeiing (bomen, struiken, hagen)Open ruimte ingenomen door akkers, weiland.landschapopen / geslotenEen open landschap2.1 Landschappelijke kenmerken28

 • 2.1 Landschappelijke kenmerken27

 • 2.82.1 Landschappelijke kenmerken28bebouwde ruimte

 • Landschapselementen in de open ruimte: = akkers= weiden= boerderijen2.1 Landschappelijke kenmerken28

 • Landelijk landschapgebouwenveel / weiniggroenveel / weinigpercelengroot / kleinbevolkingdicht- / dunbevolktbebouwingverspreid / geconcentreerd2.1 Landschappelijke kenmerken28

 • Typische bebouwing = boerderij, hoeve1232.112.1 Landschappelijke kenmerken28stalschuur/loodswoning4serresWaarin verschilt het uitzicht van beide bedrijven?2.10= gericht op veeteelt, 2.11= glascultuurWelke gebouwen zijn aangeduid?

 • Typische machinestractoroogstmachines ploeg2.1 Landschappelijke kenmerken28

 • 2.1 Landschappelijke kenmerken29Grootste oppervlakte landbouwgronden:1. Akkerland2. Weiden grasland3. Andere

 • 2.1 Landschappelijke kenmerken29akkerlandweidengroententeeltWelke landbouwgronden herken je?akkerlandfruitteelt

 • Niet alleen akkerland, weiden, gewassen, maar ook:afwateringskanaallandwegserres292.1 Landschappelijke kenmerkenBodemgebruik = gewassen, weiden, serres, landwegen, stallen, loodsen,

 • Het dorp = landelijke woonkernDorpscentrum292.2 Functies en belang landelijk landschapInwoners:Bebouwing:Bebouwde oppervlakte:weiniglaagbouw,aaneengeslotenkleine dorpskern

 • wonenhandeldienstenlandbouwtoerismecultuurhistorischadministratietewerkstellingenergievoorzieningvoedselvoorzieningrecreatie302.2 Functies en belang landelijk landschapKies uit:ambachtelijk

 • wonendienstenlandbouwtoerismetewerkstellingenergievoorzieningvoedselvoorzieningrecreatie302.2 Functies en belang landelijk landschapKies uit:cultuurhistorischambachtelijk

 • dienstenlandbouwtewerkstellingenergievoorzieningvoedselvoorzieningrecreatie302.2 Functies en belang landelijk landschapKies uit:cultuurhistorischambachtelijk

 • landbouwcultuurhistorischenergievoorzieningvoedselvoorzieningambachtelijkrecreatie302.2 Functies en belang landelijk landschapKies uit:

 • energievoorzieningvoedselvoorzieningambachtelijkrecreatie302.2 Functies en belang landelijk landschapKies uit:

 • voedselvoorzieningrecreatie302.2 Functies en belang landelijk landschapKies uit:

 • Habitat voor planten en dieren2.37302.2 Functies en belang landelijk landschapTrekvogels spotten.Aantrekkelijke landschappen door landbouw

 • LavendelveldenBloesem boomgaardBewerkte akkerBloementeeltAantrekkelijke landschappen door landbouw312.2 Functies en belang landelijk landschap

 • Bed & breakfastHoevetoerismeWaarom bezoeken toeristen boerderijen? rust, weg van de stad en de verkeersdrukte2.28312.2 Functies en belang landelijk landschapAantrekkelijke landschappen door landbouw

 • Behoud van het landelijk landschap is ook belangrijk voor recreatie en toerisme312.2 Functies en belang landelijk landschapHet behoud van het landelijke landschap is niet alleen belangrijk voor de landbouw. Verklaar.

 • 2Landelijk landschap1. Het landelijk landschap is een cultuurlandschap met typische kenmerken: veel open ruimte, verspreide bebouwing, akkers, weiden, dorpen, hoeven.

  2. Het bodemgebruik door de landbouw is groot: akker, weide, serre, stallen, landweg, boomgaard, schuur.

  3. Functies van het landelijk landschap: wonen, landbouw, diensten, energievoorziening, recreatie, toerisme, ambachten, voedselvoorziening, cultuurhistorisch erfgoed.

 • 21. Een landelijk landschap herkennen en beschrijven naar uitzicht en functies.2. Kenmerken van een landelijk landschap op beeld- en kaartmateriaal herkennen en verwoorden.3. Het landelijk landschap waarderen en respecteren als een duurzaam bezit.Bodemgebruik

  **