2â - Atelier AD · 2018. 7. 29. · 4.rp 6.rp 2.rp 3.rp Ò6 Ò6 Ò6 8.rp Ò6 t2 t21 t1 t1 t1 t2...

of 1 /1
N ~ '92ě(7Ë1 N ~ 69ċ7/Ë. N ~ )5<0%85. N ~ +251Ë 3/$1È III/1638 II/163 II/163 II/163 III/16310 III/16310 III/1638 3257È/ 781(/8 3257È/ 781(/8 ý29 ý29 ý29 ý29 ý29 ý29 9.RP Ò6 4.RP 6.RP 2.RP 3.RP Ò6 Ò6 Ò6 8.RP Ò6 T2 T21 T1 T1 T1 T2 T20 T4 T2 T1 T18 T19 T17 T1 T1 T2 T2 T3 T10 T7-2 T3 T9 T7-1 T11 T1 T5 T13 T8 T3 T3 T3 T7-4 T2 T4 T1 ./$' /,67ģ A B C ý(51È 9 32â80$9Ë '2/1Ë 9/7$9,&( RADSLAV %/,ä1È 3/È1,ý.$ MUCKOV %('1Èě( -È0< -(67ěÈ%Ë /(61Ë '20.< 5<%Èě( SLAVKOVICE LBC 46/04 RBC 596 LBC 44/05 LBC 44/06 RBC 4058 LBK 44/06-587 RBC 587 /%. &+2â /%& &+2â /%& &+2â /%. &+2â RBC 4060 NRBK 174 RBK 4057 RBK 4057 RBK 4059 RBK 4059 RBK 4059 RBK 4059 RBK 4059 RBK 4059 RBK 4061 RBK 4061 RBK 4061 5$=Ë7.2 $ 32'3,6 5$=Ë7.2 $ 32'3,6 ZPRACOVATEL: ,1* $5&+ -$526/$9 '$1ċ. 5$=Ë7.2 $ 32'3,6 KRESLIL: ýË6/2 =$.È=.< DATUM: 0ċěË7.2 12_2013 LEDEN 2016 1 : 5000 1 4.B ýË6/2 9é.5(68 ýË6/2 3$5e ,1* 7(5(=$ /28ä(16.È ,1* $5&+ -$526/$9 '$1ċ. Ò=(01Ë 3/È1 ý(51È 9 32â80$9Ë 2'ģ92'1ċ1Ë .225',1$ý1Ë 9é.5(6 =È=1$0 2 Òý,11267, 635È91Ë 25*È1 .7(5é Ò3' 9<'$/ 32ě,=29$7(/ '$780 1$%<7Ë Òý,11267, Ò3 RVRED ]DMLãĢXMtFt VSOQČQt NYDOLILNDþQtFK SRåDGDYNĤ ,1* $5&+ 5$'(. %2ý(. =$6783,7(/6792 2%&( ý(51È 9 32â80$9Ë 2%(& ý(51È 9 32â80$9Ë starostka obce ,5(1$ 3(.È5.29È B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OS OV SO OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OS OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV SO SO SO SO VS VS VS VS VS VS TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L LR P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN P P SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN TN TN OM TN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN SV OH OR OR OR OR B3 B4 B28 B29 B32 B61 B62 B63 B71 B72 B74 B81 B83 B84 B87 B78 OV12 OV13 OV24 OV30 OV42 OV52.SR20 OV114 OV115 OS15 OS25 OS45 OS46 SO55 SO5 SO7 TI8 SO10 SO44 SO50b SO51 SO110 SO111 SO120 SO121 SO122 OV VS17 SV18 TI50a TI107 TI105.Ep10 TI105.Ep10 DI65 ',â' DIV101 VP39 VP47 VP48 VP124 VP125 VP127 ',â' R129 R TI130 V131 DI132 OV133 V OV B B SO119 SN L SN SO9 P P P P SO9 DI132 DI132 DI65 TI107 TI107 TI107 TI107 DI132 TI135 TI105.Ep10 VP136 BB BB SO9 DI137 SO9 DI140 SO41 DI142

Transcript of 2â - Atelier AD · 2018. 7. 29. · 4.rp 6.rp 2.rp 3.rp Ò6 Ò6 Ò6 8.rp Ò6 t2 t21 t1 t1 t1 t2...

Page 1: 2â - Atelier AD · 2018. 7. 29. · 4.rp 6.rp 2.rp 3.rp Ò6 Ò6 Ò6 8.rp Ò6 t2 t21 t1 t1 t1 t2 t20 t4 t2 t1 t18 t19 t17 t1 t1 t2 t2 t3 t10 t7-2 t3 t9 t7-1 t11 t1 t5 t13 t8 t3 t3

k. ú. DVOŘETÍN

k. ú. SVĚTLÍK

k. ú. FRYMBURK

k. ú. HORNÍ PLANÁ

I

I

I

/

1

6

3

8

I

I

/

1

6

3

II/1

6

3

II/163

I

I

I

/

1

6

3

1

0

I

I

I

/

1

6

3

1

0

I

I

I

/

1

6

3

8

PORTÁL TUNELU

PORTÁL TUNELU

ČOV

ČOV

ČOV

ČOV

ČOV

ČOV

9.RP

5.ÚS

4.RP

6.RP

2.RP

3.RP

2.ÚS

3.ÚS

4.ÚS

8.RP

8.ÚS

T2

T21

T1

T1

T1

T2

T20

T4

T2

T1

T18

T19

T17

T1

T1

T2

T2

T3

T10

T7-2

T3

T9

T7-1

T11T1

T5

T13

T8

T3

T3

T3

T7-4

T2

T4

T1

KLAD LISTŮ

A

B

C

ČERNÁ V POŠUMAVÍ

DOLNÍ VLTAVICE

RADSLAV

BLIŽNÁ

PLÁNIČKA

MUCKOV

BEDNÁŘE

JÁMY

JESTŘÁBÍ

LESNÍ DOMKY

RYBÁŘE

SLAVKOVICE

LBC 46/04

RBC 596

LBC 44/05

LBC 44/06

RBC 4058

LBK 44/06-587

RBC 587

L

B

K

C

H

O

Š

0

3

5

-

5

8

7

LBC CHOŠ035

LBC CHOŠ155

L

B

K

5

8

7

-

C

H

O

Š

1

5

5

RBC 4060

NRBK 174

RBK 4057

RBK 4057

RBK 4059

RBK 4059

RBK 4059

RBK 4059

RBK 4059

RBK 4059

RBK 4061

RBK 4061

RBK 4061

RAZÍTKO A PODPIS: RAZÍTKO A PODPIS:

ZPRACOVATEL: ING. ARCH. JAROSLAV DANĚK

RAZÍTKO A PODPIS:

KRESLIL:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

12_2013

LEDEN 2016

1 : 5000

14.B

ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ:

ING. TEREZA LOUŽENSKÁ

ING. ARCH. JAROSLAV DANĚK

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ODŮVODNĚNÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚPD VYDALPOŘIZOVATEL

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI ÚP

osoba zajišťující splnění kvalifikačních požadavků

ING. ARCH. RADEK BOČEK

ZASTUPITELSTVO OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ

OBEC ČERNÁ V POŠUMAVÍ

starostka obce

IRENA PEKÁRKOVÁ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OS

OV

SO

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OS

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

OV

SO

SO

SO

SO

VS

VS

VS

VS

VS

VS

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

VP

VP

VP

VPVP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

V

P

VP

VP

VP

VP

VP

VP

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

LR

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

P

P

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

TN

TN

OM

TN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

VN

SV

OH

OR

OR

OR

OR

B3

B4

B28

B29

B32

B61

B62

B63

B71

B72

B74

B81

B83

B84

B87

B78

OV12

OV13

OV24

OV30

OV42

OV52.SR20

OV114

OV115

OS15

OS25

OS45

OS46

SO55

SO5

SO7

TI8

SO10

SO44

SO50b

SO51

SO110

SO111

SO120

SO121

SO122

OV

VS17

SV18

TI50a

TI107

TI105.Ep10

TI105.Ep10

DI65

DIŠ102.D16

DIV101

VP39

VP47

VP48

VP124

VP125

VP127

DIŠ102.D16

R129

R

TI130

V131

DI132

OV133

V

OV

B

B

SO119

SN

L

SN

SO9

P

P

P

P

SO9

DI132

DI132

DI65

TI107

TI107

TI107

TI107

DI132

TI135

TI105.Ep10

VP136

BB

BB

SO9

DI137

SO9

DI140

SO41

DI142