19 mozaiek september 2013

download 19 mozaiek september 2013

of 25

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

monthly magasin Tuindorpkerk Utrecht

Transcript of 19 mozaiek september 2013

 • Nr 19, september 2013

  MOZAEKHet maandblad van de Tuindorpkerk

 • MOZAEK

  p3 Vers van de persp4 Uit de Kerkenraadp6 Kerk en Isralp7 Nes Ammim 50 jaar p9 Reis naar Isralp10 Raap- en nietploegp11 Denk mee, doe meep20 Lief en Leedp21 Lief en Leed/Jongp22 Bericht van de Penningmeesterp23 Huis in de Wijkp25 Roostersp26 Algemene gegevens

  Colofon

  Redactie: Reitze Verkerk, Marjanneke de Jong

  Correspondentie Kerk in de Stad: Jan Verkerkjanenruth@casema.nl

  Coverfoto: Reitze VerkerkLocatie: Sagrada Familia, Barcelona

  De Mozaek is een maandblad vr en dr de leden van de Tuindorpkerk. Uw bijdrage aande Mozaek is altijd welkom op het volgende e-mail adres:

  redactietk@gmail.com(Aanmelden voor de digitale editie kan ook via dit e-mail adres)

  Postadres RedactieObbinklaan 83571 NG Utrecht

  De volgende editie verschijnt op 6 oktober 2013. De deadline voor inleveren kopij is 26 september.

  2

  Inhoud

 • MOZAEK

  Vers van de Pers

  OPROEPJE

  Ik geef al een aantal jaren naailes en heb een ruime ervaring wat betreft kleding maken.

  Het is ook mogelijk om tassen te maken.Enkele leden van de kerk hebben bij mij al eens een tas gemaakt n.a.v. de veiling i.v.m. het 75 jarig

  bestaan van de Tuidorpkerk.Ik geef les op dinsdag middag van 14.00 tot 16.00 uur en dinsdagavond van 19.30 tot 21.30.

  Bij voldoende aanmeldingen wil ik ook op maandag avond les geven van 19.30 tot 21.30De lessen beginnen in de week van 9 september.

  Mijn adres is Steve Bikostraat 304(voordorp)

  In de maand september zitten wij op de camping maar komen regelmatig langs huis,o.a.voor de naailes.Voor vragen ben ik bereikbaar onder tel.nr. 030-2720268/06-21089755

  e-mail jhvdploeg@casema .nl

  Vriendelijke groetenDiny van der Ploeg

  Gezocht : koffieschenkers / koffiezetters (m/v)

  Een aantal schenkers houdt ermee op en onze reservelijst is helemaal uitgeput. We zijn daarom op zoek naar koffieschenkers, die ons met ingang van volgend jaar na de dienst willen helpen met de koffie.

  Dit kost een uurtje per keer en je komt ongeveer 8 maal per jaar aan de beurt. Hierbij is het altijd mogelijk onderling te ruilen.

  Het is een gezellig klusje en je spreekt en ziet veel gemeenteleden!

  Aanmelden kan bij:Thea Luiten en Peter Poell

  Tel. 030-2718260 e-mail peter.poell@hetnet.nl

  Inaugurele rede Nico den Bok in Leuven

  Op 3 september spreekt Prof. dr. Nico den Bok, hoogleraar Systematische Theologie, zijn inaugurele rede uit. Hiermee treedt hij officieel in het ambt van Hoogleraar op de Evangelische Theologische Faculteit te

  Leuven. De Tuindorpkerk feliciteert de heer den Bok met zijn inauguratie en wenst hem veel succes.

  De redactie

  2 3

 • MOZAEK

  Uit de Kerkenraad

  StartzondagNa een aantal vooral zonnige (en voor velen vrije) weken beginnen we langzaam aan weer op te warmen voor het komende seizoen. Hopelijk heeft de vakantie velen goed gedaan en nieuwe energie gegeven! De startzondag is op 8 september, thema is met hart en ziel geloven...EN DOEN. De zondag staat in het teken van concreet invulling geven aan geloven door iets te doen in de kerk. Er wordt een tijdscollecte georganiseerd waar iedereen kan aangeven aan welke (diaconale) doelen hij of zij tijd wil besteden in het komende seizoen. Er komen ook mensen van buiten die meer vertellen over een aantal structurele doelen die we als kerk al steunen. Zo kunnen we de verbinding met deze doelen versterken. Het gaat immers niet alleen om onze eigen gemeente, maar ook om gerichtheid op de ander. Er zal die zondag na de dienst alle ruimte zijn voor gesprek, contact en actie. U hoort nog meer over de startzondag via de mededelingen en informatie op de liturgie.

  Reisgids voor de Tuindorpkerk klaarOp 7 juli, net voor het begin van de zomervakantie, hebben we in een Open Huis de beleidsagenda van de Tuindorpkerk afgerond. Deze Reisgids voor een Kerk met Passie geeft richting aan de keuzes die we als gemeente de komende jaren willen maken. In groepjes hebben we besproken wat we hierin het belangrijkste vinden en waar we snel mee van start willen. Veel gemeenteleden hebben met grote betrokkenheid meegedacht en meegewerkt, daardoor is de beleidsagenda ook een gids van ons allemaal geworden. De opbrengst van het Open Huis en de beleidsagenda staan ook op de website www.tuindorpkerk.nl/media-items/downloads/finish/1-documenten/94-beleidsagenda-tuindorpkerk-2013-2018.

  Bezoek bij de kerkenraadOp 17 juni vond de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer plaats. Ren van Bemmel, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, was te gast. Hij bezoekt alle wijkgemeenten om kennis te maken en iets te horen over actuele themas die spelen. Dat was deze keer onder andere onze identiteitsomschrijving en de beleidsagenda. Ren van Bemmel heeft benadrukt hoe belangrijk het is om als gemeente een duidelijk profiel te hebben. De huidige geloofszoeker is op zoek naar identiteit, naar een gemeente die zich hierin uitspreekt en aanspreekt. Hij vertelde ook over de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). De PGU is in feite alles wat meer is dan de wijk alleen. Bijvoorbeeld ondersteunen van groot onderhoud, beleggingsbeleid, personeelsbeleid,

  begrotingsbeleid, Kerk in de Stad, Kerkendag. Dat moet ook allemaal bestuurlijk worden georganiseerd. Vanuit de PGU kan ook verder worden meegedacht over profilering van gemeenten.

  Brainstorm met de PaulusparochieWe hebben in mei een gesprek gehad met een aantal mensen van de Paulusparochie om te kijken of we als wijkparochie en - gemeente misschien wat meer dingen samen zouden kunnen ondernemen, naast de gezamenlijke vieringen tweemaal per jaar en de vespers in de Stille Week. Er zijn allerlei activiteiten die zich lenen voor verbinding tussen de Paulusparochie, de Tuindorpkerk en de wijk. Gemeenschappelijk doel zou kunnen zijn een kerk/parochie die naar buiten een gezicht laat zien, werkend vanuit eenzelfde inspiratie, voor elkaar, voor de anderen in de wijk en daarbuiten. In september gaan een paar mensen uit beide gemeenten een of twee keer om de tafel om dat verder te verkennen. In een volgende Mozaek leest u hier meer over.

  Opvolger gezocht!In mei hebben we Rie Koetsier van harte bedankt voor haar jarenlange werk als cordinator van de werkgroep Kerk en Isral namens de Tuindorpkerk. Het zou fijn zijn als iemand haar taak wil overnemen. Als u belangstelling heeft of meer wilt weten, dan kunt u dat aan mij doorgeven (harrietsmit@orangework.nl).

  Omzien naar elkaarWe weten allemaal hoe belangrijk het is om aandacht voor elkaar te hebben. En gelukkig gebeurt dat. Toch komt het ook bij ons wel voor dat mensen een tijd gemist worden bij de diensten. Laten we hier samen alert op zijn en juist in deze situaties proberen wat extra aandacht aan elkaar te geven.

  Tot slotZijn we heel blij met Christine Hoek als nieuwe diaken, zij wordt binnenkort bevestigd. Het vermelden waard is ook de inauguratie van Nico den Bok aan de Universiteit van Leuven. En Maarten van Ditmarsch gaat per fiets op pelgrimage naar Santiago de Compostella.

  Harrit Smitscriba

  4

 • MOZAEK

  Reisgids Tuindorpgemeente, kans voor de reis van je leven..?!

  Vlak voor de zomervakantie is de reisgids voor de Tuindorpgemeente vastgesteld.Een reisgids die onze gemeente een kompas biedt om ook voor de toekomst een kerk met passie te mogen zijn. Een kerkgemeenschap die zich blijvend en op eigentijdse wijze laat inspireren door de verhalen uit de Bijbel, zich verbindt met de bedoeling van de schepping van God en in navolging van Jezus liefdevol omgaat met de naaste en streeft naar gerechtigheid en vrede.

  In een inspirerende bijeenkomst onder deskundige leiding van Simon de Kam is er in een Open Huis bijeenkomst gediscussieerd over de toekomst van de Tuindorpkerk. Allerlei onderwerpen zijn behandeld zoals: liturgie, pastoraat, diaconaat, muziek, jeugd en jongeren, financin en organisatie. Uiteindelijk is er per onderwerp een lijstje opgesteld met prioriteiten waaraan we de komende periode met elkaar gaan werken. Want alleen door er met elkaar onze energie in te steken kunnen we die Tuindorpkerkgemeenschap met passie blijven. Naast de inzet van onze belangrijke beroepskrachten is daarvoor heel veel vrijwilligerswerk nodig.

  Gelukkig zijn we rijk gezegend met de inzet van vele vrijwilligers. We kunnen als kerkenraad dan ook niet vaak genoeg laten blijken dat we deze inzet van iedereen enorm waarderen. Als je de wie, wat, waar er weer eens op naslaat dan merk je pas hoeveel mensen er actief bij onze gemeenschap betrokken zijn. En dan vergeten we nog de vele mensen die anoniem bezoekwerk doen en zich inzetten voor een ander. Het is echt hartverwarmend om telkens weer te ervaren dat er mensen bereid zijn om allerlei taken binnen onze gemeente te doen.

  Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er door je eigen inzet en betrokkenheid een betere binding ontstaat met diezelfde gemeenschap. Je leert nieuwe mensen kennen en ervaart met elkaar de waarde van je inzet. Hoe belangrijk voor de onderlinge samenhang is het wekelijks kopje koffie niet? Of de bloemengroet en het bezoekwerk vanuit de gemeente. Ook moet er natuurlijk bestuurlijk werk verricht worden en wat te denken van de interne en externe communicatie, de begeleiding van de jeugd en jongeren activiteiten en Huis in de Wijk.

  Zo is er voor iedereen wel iets te vinden om zijn of haar tijd te investeren in het levend houden van een kerk met passie, die wij graag willen zijn.Schroom dan ook niet om jezelf actief op te stellen en te kijken waar jouw talenten kunnen bijdragen aan onze agenda voor de toekomst die in onze reisgids staan. Jong en oud zijn welkom en nodig!

  Op onze startzondag op 8 september wordt er van iedereen een beetje tijd gevraagd om ons doel te bereiken. Wij hopen op een mooie oogs