19 Editie Leerdam 2013

download 19 Editie Leerdam 2013

of 40

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  254
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaast worden regelmatig specials uitgegeven en is de website www.hetkontakt.nl volop in ontwikkeling met dagelijkse nieuwsverversing en sinds kort ook bewegende beelden.

Transcript of 19 Editie Leerdam 2013

 • LLL#=:I@DCI6@I#CA

  Info over invulling Heuffterrein

  Barney Agerbeek over Indonesi

  Op stap tijdens Hemelvaart

  Asperen naar nacompetitie

  193 32 36

  De gemeente Lingewaal houdt don-derdag 16 mei een informatieavond over het Heuffterrein in Vuren. De werkgroep voor de toekomst van het terrein rond de voormalige steenfa-briek presenteert dan een voorstel voor een duurzame oplossing voor het gebied. Daarin hebben natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en beperkte bebouwing een plek gekregen. Inwo-ners van Lingewaal krijgen tijdens deze avond onder meer informatie over de gekozen voorkeursoptie.

  Leerdammer Barney Agerbeek, bij velen bekend als de oud-directeur van Rabobank Leerdam, heeft zijn debuut gemaakt als literair schrijver. Eind april kwam de verhalenbundel Schaduw van schijn uit. Agerbeek beschrijft vooral zijn ervaringen in Indonesi, waar hij geboren is en na 38 jaar bij toeval weer terechtkwam als bankier. Bijzonder is dat hij verder kijkt dan de mensen met wie hij zakelijke contac-ten had. Daardoor komt ook het leven in de kampongs aan de orde.

  Komend weekend is er weer genoeg te doen in de regio. Rond Hemelvaart vinden de jaarmarkten van Asperen (zaterdag) en Schoonrewoerd (vrijdag) plaats, de molens in de regio openen zaterdag hun deuren voor het publiek, terwijl in Vianen vanaf donderdag 200 sleepboten en opduwers aanmeren voor de Nationale Sleepbootdagen. Het betreft een gratis driedaags evene-ment voor de hele familie, compleet met muziek, demonstraties, vaartoch-ten en markt.

  Ondanks een 4-2 verlies uit bij Kerkwijk plaatste Asperen zich zater-dag voor de nacompetitie. De mannen van Peter Blom dachten al zeker te zijn van de nacompetitie, maar theore-tisch kon het nog mis gaan. Zover kwam het niet. TEC pakte de derde periode en Asperen neemt via de rang-lijst de periode van BVV over, dat rechtstreeks gepromoveerd is. In de nacompetitie neemt Asperen het op tegen Zuilichem, dat als elfde ein-digde in de 3e klasse D.

  nieuws accent sport

  ?dc\ZcdjYaZ\YZoViZgYV\VkdcYWadZbZccZZgi^_YZchYZYdYZc]ZgYZc`^c\^cAZZgYVb# FOTO: JEROEN DE BRUIN

  vrije tijd

  LEERDAM WOENSDAG 8 MEI 2013 JAARGANG 26 NO. 19

  www.srb-bv.nl | 0345-637528

  SRB specialist in: Gevelreiniging

  VoegwerkSchilderwerk

  Maak nu gebruik van de 6% BTW regeling!

  Een mooie gelegenheid voor een feestje!

  Uw feest op maat. Mooie sfeervolle zalen voor 20 tot 400 personen. Professionele licht- en geluidsinstal-latie. Eigen uitgebreide keuken. Rolstoelvriendelijk. Professionele bediening. Gratis parkeergelegenheid.

  5JFOEXFHt&(-FFSEBN5FMtXXXIFUEBLOM

  Handelstraat 7 / LeerdamTel. 0345 617 419 / fax 617 694

  Onderhoud? - keuren?Camper- Caravan

  Service bv

  Orthodontie voor alle leeftijden

  Welkom in onze tandartsengroepspraktijk!0345 - 682 406 | beesd@dentalclinics.nl

  Rijthoek 1 Haaften 0418 -591345www.autopippel.nl

  Autoshow/Braderie!Hemelvaartsdag

  Gratis intake!

  www.demanrechtsbijstand.nl0345 - 6 333 54

  Bereikbaar, laagdrempelig en betrokken

  $$$#"&! !&

  Eigen Huis Sparen

  2,45% rente#$

  ''!!"%#"

  www.hetkontakt.nl

  Volg het laatste nieuws uit juw gemeente op

  www.twitter.com/hetkontakt

  Volg ikVolg ik

 • 8000 M2 KAMER- EN TUINPLEZIER! HET MEEST COMPLETE TUINCENTRUM IN DE REGIO

  Honddijk 11 Culemborg Tel.: 0345 512136 Fax 0345 530366www.tuincentrumvandenhurk.nl

  Th. v.d. HURK & Zn.Openingstijden: Maandag 13.30 tot 18.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uurVrijdag koopavond Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

  P Volop gratis parkeergelegenheid300 parkeerplaatsen

  TUINCENTRUM

  Verras moeder!

  Aan

  bie

  din

  gen

  geld

  ig v

  an w

  oens

  dag

  8 m

  ei t

  /m d

  insd

  ag 1

  4 m

  ei 2

  013.

  Zol

  ang

  de

  voor

  raad

  str

  ekt.

  Tuinhortensiadiverse kleuren, 10 bloemen,

  potmaat 23cm, excl. mand

  Kuipplantendiverse soorten

  Aardbeiin hangpot

  zeer rijkdragend, potmaat 20cm

  Hangplantenvoor buiten, diverse soorten

  Ruime sorteringMoederdagboeketten

  van 12,99 voor

  8,99

  van 9,99 voor

  5,99

  van 9,99 voor

  6,99

  van 9,99 voor

  6,99

  HemelvaartsdagGEOPEND van 09.00 tot 17.00 uur

  VANAF

  5,99

  van 14,99 voor

  9,99

  Hemelvaartsdag Weber barbecuedemonstratievan 11:00-16:00 uur

  Tot 25% korting op diverse modellen

  Groot assortiment opgemaakte schalen en

  plantenbakken

  Dipladeniaop rek

  van 8,99 voor

  5,99Orchideenruim assortiment

  Bougainvilleaop rek

  potmaat 17 cm, diverse kleuren,excl. mand

 • LIKE ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

  Man met harddrugs aangehoudenDe politie heeft donderdag-avond een 24-jarige man uit Beesd aangehouden in verband met overtre-ding van de Opiumwet. De man had diverse soorten harddrugs bij zich.

  Agenten troffen de man in zijn auto aan op de Industrieweg in Beesd. De agenten spraken hem aan en vroegen hem uit te stappen. Op verzoek van de agenten pakte hij diverse soorten drugs uit zijn auto. De drugs worden onderzocht door de afdeling forensische opsporing om vast te stellen wat het is. De man werd overgebracht naar het politiebureau. Vrijdag is het onderzoek voortgezet.

  SWOL bezoekt alle 75+ers in Lingewaalband met de persoonlijke situatie wor-den doorverwezen naar een volgende instantie, dan gebeurt dit in overleg en met toestemming van de oudere. Alle gegevens zijn vertrouwelijk. De gemeente Lingewaal en de SWOL krij-gen uitsluitend de beschikking over de algemene gegevens. Het kan bij-voorbeeld zijn dat meerdere senioren moeite hebben met het vinden van een klusjesman, problemen ondervin-den doordat er in hun kern te weinig ontmoetingsplekken zijn, niet op de hoogte zijn van gemeentelijke nanci-ele compensatiemaatregelen of de (mantel)zorg voor hun partner te zwaar vinden. Bij meerdere signalen

  kan er wellicht beleid ontwikkeld wor-den door de gemeente. Bij persoon-lijke problematiek of vragen volgt des-gewenst een huisbezoek door de be-roeps ouderenadviseur Christien den Hartog-Kruijs. In principe kunnen ouderen zichzelf prima redden, zegt Den Hartog. Se-nioren van rond de 75 jaar zijn ook er-varingsdeskundigen in het ouder wor-den. Van hun deskundigheid willen instanties graag gebruikmaken. De preventieve huisbezoeker krijgt in-zichten waarmee je senioren kan hel-pen die wel in problemen zijn geko-men, of vragen hebben en de juiste weg niet weten in het woud van hulp-

  verlenende instanties. Soms zijn met eenvoudige oplossingen betere leef-omstandigheden te bereiken. In dit project werkt de SWOL samen met de afdelingen van de twee oude-renbonden in Lingewaal (ANBO en PCOB). Gezamenlijk willen we oude-ren in alle vijf de kernen van de ge-meente Lingewaal zo goed mogelijk adviseren en begeleiden, aldus Den Hartog. Ook senioren die geen brief ontvan-gen, maar wel behoefte hebben aan een gesprek of vragen willen stellen mogen contact opnemen met de ou-derenadviseur van SWOL (0345-616610 of swo.lingewaal@tiscali.nl).

  Vrijwilligers van Stich-ting Welzijn Ouderen Lingewaal (SWOL) bezoeken de komende maan-den senioren in de gemeente Linge-waal.

  De Lingewaalse senioren die in 2013 de leeftijd van 75 jaar bereiken ont-vangen een brief van de gemeente waarin wordt gevraagd of zij prijs stel-len op een huisbezoek. Vervolgens wordt telefonisch een afspraak ge-maakt. De vrijwillige preventieve huisbezoekers van SWOL hebben een training gedaan en spreken tijdens de bezoeken over onder andere gezond-heid, welzijn, wonen. Mocht er in ver-

  De gemeente Lingewaal houdt op donderdag 16 mei een infor-matieavond over het Heuffterrein in Vuren.

  De werkgroep voor de toekomst van het terrein rond de voormalige steen-fabriek presenteert dan een voorstel

  voor een duurzame oplossing voor het gebied. Daarin hebben natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en beperkte bebouwing een plek gekregen.

  VoorkeursoptieInwoners van Lingewaal krijgen tij-dens deze avond informatie over het

  proces en de inhoud van de gekozen voorkeursoptie. Ook kunnen zij vra-gen stellen aan de werkgroepleden. De informatieavond is van 19:30 tot 22:00 uur in het cultureel centrum De Koels te Vuren. De avond begint met een inloop met kof e en thee, om 20:00 uur volgt een presentatie over

  het proces en de vervolgstappen, om 20:15 uur komen de belanghebben-den uit de werkgroep aan het woord en vanaf 20:30 uur wordt het ontwerp toegelicht en beantwoorden de werk-groepleden vragen.

  Met name in 2007 en 2008 was er veel opwinding over het steenfabriekster-rein. Natuurliefhebbers waren bang dat het gebied volgebouwd zou wor-den.Sinds juni 2012 hebben vertegenwoor-digers van tien partijen samengewerkt aan een oplossing die recht doet aan het Heuffterrein en recht doet aan alle belangen. De betrokken partijen zijn: initiatiefnemer Klop Beheer, de ge-meente Lingewaal, De Verontruste Vu-renaren, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland, Stichting Vurense Uiter-waardennatuur, Waterschap Rivieren-land, BUKO-Smits Bouwbedrijf, een particulier wonend op het Heuff-terrein en Rijkswaterstaat.

  Het vele uitzoekwerk en verkennen van de mogelijkheden heeft geleid tot een voorkeursoptie. Deze is verder uit-gewerkt in een nota van uitgangspun-ten en een schetsontwerp voor het Heuffterrein. Dit document vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied, na vaststelling door de gemeenteraad.

  Duurzame toekomst Heuffterrein Vuren

  =Zi=Zj[[iZggZ^cbdZiZZceaZ`kddgcVijjgZclViZgWa^_kZc!bVVgZg`dbidd`WZeZg`iZWZWdjl^c\# FOTO: GEMEENTE LINGEWAAL

  Roemeen gepakt voor smokkel18 Albanezen KJG:C De politie heeft vrijdagmid-dag op de