17 05-2015 avonddienst

of 62/62
Thema : ‘ Een dankbaar hart’ Voorganger : dhr . Lowijs Organist: dhr . Pesman
 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  21
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 17 05-2015 avonddienst

Het laatste woord

Thema: Een dankbaar hartVoorganger: dhr. LowijsOrganist: dhr. Pesman1

Lied voor de dienst:

J.D.H. 720: versen 1,2 en 321.Gouden harpen ruisen Bij der Englen zang; Paarlen poorten beiden s Konings hemelgang.Jezus, Gloriekoning Vol van majesteitGing Zijn troon bestijgenHem omhoog bereid.3Refrein:

Dood en graf verwon Hij! Juicht uit volle borst: Jezus voer ten hemel, Glorie onze Vorst!42.Hij, Wiens dood verlossingSchonk aan u en mij,Zit gekroond met glorie,Aan Zijns Vaders zij.Jezus heeft verwonnenDood en hel aan t kruis.Jezus, Gloriekoning,Ging naar t Vaderhuis.5Refrein:

Dood en graf verwon Hij! Juicht uit volle borst: Jezus voer ten hemel, Glorie onze Vorst!63.Bidden voor Zijn kind renIn dat zalig oord,Roepend hen tot glorieEeuwig, ongestoord;Lieflijk plaatsbereidendVoor Zijn toevend kind,Daar waar Jezus eeuwigLeeft en hen bemint.7Refrein:

Dood en graf verwon Hij! Juicht uit volle borst: Jezus voer ten hemel, Glorie onze Vorst!8

Thema: Een dankbaar hartVoorganger: dhr. LowijsOrganist: dhr. Pesman9Aanvangslied:

J. de H. 542101 Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het Lam!11Refrein:

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam; daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.

122 Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed van het Lam!13Refrein:

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam; daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.

143 Wilt gij de macht van de boze ontvlin? Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Wilt gij de Heiland in glorie eens zien? Daar is kracht in het bloed van het Lam!15Refrein:

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam; daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.

164 Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u, daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu, daar is kracht in het bloed van het Lam!

17Refrein:

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam; daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam.

4 Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u, daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu, daar is kracht in het bloed van het Lam!18Afkondigingen

19Stil gebed, Votum en groet

Klein Gloria:Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

20Gezang 328: versen 1 en 3

Here Jezus om uw woord, zijn wij hier bijeengekomen21

22

23.

24

25Gebed26Schriftlezing: Lucas 7 : 36 - 50

(NBV)

De liefde van de zondares 2736 Een van de farizeen nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeer was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeer thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 2838 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. 39 Toen de farizeer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is.2940 Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek! zei hij. 41 Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?3043 Simon antwoordde: Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: Dat is juist geoordeeld. 44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 3145 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46 Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.3248 Toen zei hij tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.33Psalm 42: versen 1 en 3

Even als een moede hinde 34

35

36

37

38Verkondiging:

Thema:

Een dankbaar hart verwondert zich elke dag.39Opwekking 392

Mijn Jezus, ik hou van U

40

41

42

43

44Geloofsbeleidenis45Opwekking 263

Er is een verlosser46

47

48

49

50

51Dankgebed52Collectes

1ste: 3 x M

2de: voor de kerk

53Gezang 481: verzen 1, 3 en 454

55

56

57

58

59

60Zegen

3x Amen61Een goede zondagavond en week gewenst.62