16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

of 64 /64
16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios

Embed Size (px)

Transcript of 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Page 1: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

16 januari 2009

Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie

Page 2: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wie ben ik?… even voorstellen …

• Voorzitter a.i. LVAG

• Aios Neurologie (UMC St Radboud, Nijmegen)

• Ik werk zelf NIET met PA’s

Page 3: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wie ben ik?… even voorstellen …

• Voorzitter a.i. LVAG

• Aios Neurologie (UMC St Radboud, Nijmegen)

• Ik werk zelf NIET met PA’s

?

Page 4: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wie of wat is de LVAG?… even voorstellen …

• Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding

• Al meer dan 45 jaar dé vereniging voor aios (arts in opleiding tot specialist;

“vroeger” arts-assistent)

• Informeren (magazine “Aios”, website), vertegenwoordigen en onderzoek (bijv. burn-out, arbeidstijden)

Page 5: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.
Page 6: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wie bent u?… even voorstellen …

Page 7: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wie bent u?… even voorstellen …

Page 8: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

PA’s en aios lopen elkaar alleen maar voor de voeten

Page 9: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Is er een probleem?

• Tja…

Onbekend maakt onbemind?

• En als er al een probleem zou zijn: hoe groot is het probleem dan?

Page 10: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Is er een probleem?

Het programma van dit congres (“Posities in de praktijk”):

- PA’s en verpleegkundigen?

- PA’s en NP’s?

- PA’s en medisch specialisten?

- Alleen PA’s en aios!

Wat wringt er tussen PA’s en aios?

Page 11: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Het UMC St Radboud, Nijmegen

Aantal bedden: 953 (2006)

Aantal werknemers: circa 8.500 (2005)

Page 12: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Het UMC St Radboud, Nijmegen

Aantal bedden: 953 (2006)

Aantal werknemers: circa 8.500 (2005)

Aantal aios: circa 450 (?)

Page 13: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Het UMC St Radboud, Nijmegen

Aantal bedden: 953 (2006)

Aantal werknemers: circa 8.500 (2005)

Aantal aios: circa 450 (?)

Aantal NP’s: 35 (2009) – verhouding + 1:12

Page 14: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Het UMC St Radboud, Nijmegen

Aantal bedden: 953 (2006)

Aantal werknemers: circa 8.500 (2005)

Aantal aios: circa 450 (?)

Aantal NP’s: 35 (2009)

Aantal PA’s: 9 (2009) 1:50

Page 15: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Page 16: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Maar toch…

Page 17: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Een PA dient te worden ingezet voor nieuwe

(zorg)taken niet voor substitutie

Page 18: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Rol/ taak nieuwe (zorg)professionals

• Raad voor de Volksgezondheid:- Overdracht van bevoegdheden versus

- Taakverschuiving met delegatie van bevoegdheden

• Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ):-Taakdifferentiatie

-Taakverschuiving

-Taakdelegatie

SubstitutieNieuwe/ extra taken

Page 19: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Rol/ taak nieuwe (zorg)professionals

Substitutie

Nieuwe/ extra taken

Page 20: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Rol/ taak nieuwe (zorg)professionals

Substitutie

Nieuwe/ extra taken

Waarom?- Kwaliteit- Efficiëntie- Noodzaak- Kosten

Page 21: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Rol/ taak nieuwe (zorg)professionals

Substitutie

Nieuwe/ extra taken

Waarom?- Kwaliteit- Efficiëntie- Noodzaak- Kosten

Hoe?- AGNIO- Aios- NP/ PA

Page 22: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Rol/ taak nieuwe (zorg)professionals

Substitutie

Nieuwe/ extra taken

Waarom?- Kwaliteit- Efficiëntie- Noodzaak- Kosten

Hoe?- AGNIO- Aios- NP/ PA

Wie?- Med. Spec.- Aios- AGNIO- Anderszins

?

Page 23: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Rol/ taak nieuwe (zorg)professionals

Substitutie

Nieuwe/ extra taken

Waarom?- Kwaliteit- Efficiëntie- Noodzaak- Kosten

Hoe?- AGNIO- Aios- NP/ PA

Wie?- Med. Spec.- Aios- AGNIO- Anderszins

?- Kwaliteit- Ontw. in in de zorg- Etc.

Page 24: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Nieuwe/ extra taken

Substitutie

Conflicten?

aios MS

Page 25: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

De opleiding tot PA is breed genoeg om een arts te

vervangen

Page 26: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Standpunt LVAG: NP/ PA (2007)

1. Er lijkt/ is in de zorg plaats voor nieuwe zorgprofessionals zoals NP en PA, echter alleen met een duidelijk omschreven taakstelling/ functieprofiel en met in acht name dat het stellen van een medische diagnose een voorbehouden handeling is van een arts/ medisch specialist. De LVAG onderschrijft de positieve bijdrage die NP/ PA kunnen hebben in het kader van de zorg. 2. De NP/ PA geeft aanvullende zorg aan patiënten naast de zorg van artsen, specialisten en verpleegkundigen. Vervanging van de zorg normaliter geleverd door een arts of medisch specialist dient te worden beperkt en alleen dan te geschieden als deze zorg/ taak geprotocolleerd is omschreven en plaatsvindt onder supervisie van een arts/ medisch specialist. Echter de NP/ PA heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/ haar handelen.

Page 27: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Standpunt LVAG: NP/ PA (2007)

1. Er lijkt/ is in de zorg plaats voor nieuwe zorgprofessionals zoals NP en PA, echter alleen met een duidelijk omschreven taakstelling/ functieprofiel en met in acht name dat het stellen van een medische diagnose een voorbehouden handeling is van een arts/ medisch specialist. De LVAG onderschrijft de positieve bijdrage die NP/ PA kunnen hebben in het kader van de zorg. 2. De NP/ PA geeft aanvullende zorg aan patiënten naast de zorg van artsen, specialisten en verpleegkundigen. Vervanging van de zorg normaliter geleverd door een arts of medisch specialist dient te worden beperkt en alleen dan te geschieden als deze zorg/ taak geprotocolleerd is omschreven en plaatsvindt onder supervisie van een arts/ medisch specialist. Echter de NP/ PA heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/ haar handelen.

Nieuwe/ extra taken

Substitutie

Page 28: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Standpunt LVAG: NP/ PA

3. De inzet en opleiding van NP/ PA mag niet ten koste gaan van de opleiding tot medisch specialist dan wel de opleiding tot arts: te denken valt in dit kader aan een vermindering van het aantal patiëntencontacten in de breedste zin. 4. Idealiter wordt bij een patiënt een diagnose gesteld door een arts/ medisch specialist, waarna een behandelplan wordt opgesteld. In het kader van dit laatste kan een rol voor de NP/ PA zijn weggelegd: begeleiding en follow-up en indien noodzakelijk therapeutisch handelen. 5. De LVAG waakt voor een verdere fragmentering van de zorg door toevoeging van genoemde zorgprofessionals in de patiëntenzorg.

Page 29: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Standpunt LVAG: NP/ PA

3. De inzet en opleiding van NP/ PA mag niet ten koste gaan van de opleiding tot medisch specialist dan wel de opleiding tot arts: te denken valt in dit kader aan een vermindering van het aantal patiëntencontacten in de breedste zin. 4. Idealiter wordt bij een patiënt een diagnose gesteld door een arts/ medisch specialist, waarna een behandelplan wordt opgesteld. In het kader van dit laatste kan een rol voor de NP/ PA zijn weggelegd: begeleiding en follow-up en indien noodzakelijk therapeutisch handelen. 5. De LVAG waakt voor een verdere fragmentering van de zorg door toevoeging van genoemde zorgprofessionals in de patiëntenzorg.

Substitutie

Substitutie

Page 30: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Het stellen van een diagnose is de taak van een arts

Page 31: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wat is en doet nou eigenlijk een PA? Het beroep physician assistant ligt volledig in het medische domein en dient (mede) ter verlichting van taken van de specialist, onder diens supervisie en mandaat. Ook moet de PA de kwaliteit van de zorg verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijk met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) artsassistenten. Deze aparte rol en functie-inhoud staan centraal in de opleiding die op beide aspecten veel nadruk legt. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkt. De PA's worden ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts-assistent: opname, poli's, zaalarts, OK, ontslag. De grenzen worden dus in de praktijk (en soms per specialist) bepaald.

Bron: www.napa.nl

Rol van de PA (NP): NAPA

Page 32: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wat is en doet nou eigenlijk een PA? Het beroep physician assistant ligt volledig in het medische domein en dient (mede) ter verlichting van taken van de specialist, onder diens supervisie en mandaat. Ook moet de PA de kwaliteit van de zorg verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijk met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) artsassistenten. Deze aparte rol en functie-inhoud staan centraal in de opleiding die op beide aspecten veel nadruk legt. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkt. De PA's worden ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts-assistent: opname, poli's, zaalarts, OK, ontslag. De grenzen worden dus in de praktijk (en soms per specialist) bepaald.

Bron: www.napa.nl

Rol van de PA (NP): NAPA

Substitutie

Page 33: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Nurse practitioner (NP) en Physician assistant (PA) We hebben besloten om vanaf 1 september 2007 structureel financiële middelen te reserveren voor een jaarlijkse instroom van 325 eerstejaarsstudenten in de opleidingen PA en NP (€ 17 miljoen). Uit onderzoek blijkt dat deze vormen van taakherschikking leiden tot aanzienlijke kwaliteitswinst, in termen van toegankelijkheid, kortere wachttijden en betere begeleiding. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de HBO-raad dat de arbeidsmarkt voor de PA en NP zich gunstig ontwikkelt. Wij hebben per brief d.d. 1 mei 2007 dan ook gemeld, dat indien de behoefte daartoe zou blijken wij zullen overwegen met ingang van het studiejaar 2008/2009 een stijging van 325 naar 400 plaatsen te realiseren (hiervoor is in 2008 een bedrag van maximaal € 0,5 miljoen gereserveerd). (verhandeling VWS - begroting)

Bron: www.napa.nl

Rol van de PA (NP): VWS

Page 34: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Nurse practitioner (NP) en Physician assistant (PA) We hebben besloten om vanaf 1 september 2007 structureel financiële middelen te reserveren voor een jaarlijkse instroom van 325 eerstejaarsstudenten in de opleidingen PA en NP (€ 17 miljoen). Uit onderzoek blijkt dat deze vormen van taakherschikking leiden tot aanzienlijke kwaliteitswinst, in termen van toegankelijkheid, kortere wachttijden en betere begeleiding. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de HBO-raad dat de arbeidsmarkt voor de PA en NP zich gunstig ontwikkelt. Wij hebben per brief d.d. 1 mei 2007 dan ook gemeld, dat indien de behoefte daartoe zou blijken wij zullen overwegen met ingang van het studiejaar 2008/2009 een stijging van 325 naar 400 plaatsen te realiseren (hiervoor is in 2008 een bedrag van maximaal € 0,5 miljoen gereserveerd). (verhandeling VWS - begroting)

Bron: www.napa.nl

Rol van de PA (NP): VWS

Nieuwe/ extra taken

Substitutie

Page 35: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Ruimte voor substitutie?

• Basisartsen (AGNIO’s)

• Medisch specialisten in opleiding (aios)

• Medisch specialisten

versus

• Opvang groei zorgvraag en introductie nieuwe taken/ zorgtrajecten

Page 36: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wat getallen…

Specialisme 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Med. Spec. i.o. 3337 5535

Med. Spec. 11795 13735

Huisartsen i.o. 942 1448

NP/PA’s niet i.o. zkh

650

Kindergnk. aios - instroom

75 67 83 89 64 42 51 38

Gynaecologie aios - instroom

43 49 54 48 48 37 52 50

Page 37: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wat getallen…

Specialisme 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Med. Spec. i.o. 3337 5535

Med. Spec. 11795 13735

Huisartsen i.o. 942 1448

NP/PA’s niet i.o. zkh

650

Kindergnk. aios - instroom

75 67 83 89 64 42 51 38

Gynaecologie aios - instroom

43 49 54 48 48 37 52 50

Basisartsen (< 40 jaar - “AGNIO”)

2007: 3.300

2015: 10.600

Page 38: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Ruimte voor substitutie?

• Basisartsen (AGNIO’s): toename (!) … overigens na eerdere afname

• Aios: totale capaciteit toegenomen (per spec. wisselend)

• Medisch specialisten: capaciteit toegenomen

versus

• Opvang groei zorgvraag en introductie nieuwe taken/ zorgtrajecten: hier alle ruimte?

Page 39: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Substitutie door de PA (NP): onderzoek

• Nivel (2004 en 2007):

- Onderzoek naar substitutie van werk van de huisarts door POH;

- Geen substitutie bestaande werk HA;

- Groei vraag naar huisartsenzorg: 15% (!)

- Veranderde rol/ casemix HA in praktijk? - onbekend…

- Minder huisartsen opleiden?

Page 40: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

• Wenkenbach Instituut, UMCG (2007) - 4 studies:

- 4-tal medische specialismen;

- kwaliteitsverbetering;

- enige taakherschikking, maar geen uitgesproken substitutie;

- geen kostenreductie;

- nieuwe zorg(taken) die de medisch specialist niet biedt/ bood?

Substitutie door de PA (NP): onderzoek

Page 41: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Offenbeek M van, Kampen T van, Hoeve Y ten, Roodbol PF en Wijngaard J. De potentie van een NP; inzet van nurse Practitioner op mammapoli kan vele voordelen hebben. Medisch Contact 2008; 63 (4): 147-151

Hoeve Y ten en Roodbol PF. Praktijkervaring met taakherschikking; de inzet van nurse practitioners en physician assistants bij de cardiothoracale chirurgie. Cordiaal, vakblad van de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat verpleegkundigen april/mei 2008; 44-48

Hoeve Y ten en Roodbol PF. Good practices met de Nurse Practitioner en Physician Assistant op de mammapoli. TSG, Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2008; (5): 233-236

Praktijkervaring met taakherschikking. Effecten van de Nurse Practitioner en de Physician Assistant bij de mammapathologie.Hoeve Y ten en Roodbol PF. Wenckebach Instituut UMCG; mei 2007

Praktijkervaring met taakherschikking. Effecten van de Nurse Practitioner en de Physician Assistant bij de cardiothoracale chirurgie. Hoeve Y ten en Roodbol PF . Wenckebach Instituut UMCG; juli 2007

Praktijkervaring met taakherschikking. Effecten van de Nurse Practitioner bij de cardiologie. Hoeve Y ten en Roodbol PF. Wenckebach Instituut UMCG; augustus 2007

Praktijkervaring met taakherschikking. Effecten van de Nurse Practitioner en de Physician Assistant bij de orthopedie. Hoeve Y ten en Roodbol PF . Wenckebach Instituut UMCG; september 2007

Page 42: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

PA’s versus aios

• Geen gestructureerd onderzoek substitutie

• Geen klachten bij de LVAG

• Zorgvraag naar ziekenhuiszorg groeit (11-26%, 1998-2005), maar opleidingscapaciteit aios is ook gegroeid (60%, 2000-2007)…

• …desondanks geen conflicten met (her en der) geïntroduceerde PA’s (nieuwe taken, klein volume, inzet waar geen aios werken)

Page 43: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Helaas…?

Page 44: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Intermezzo: iets over kennis en kunde van de PA

• PA in opleiding versus arts in opleiding

Klinische vaardigheden van Physician Assistants i.o.getoetst in een stationsexamen

MJT Gerhardus1, GTJW van den Brink1, AM Hettinga2 en CT Postma2

1Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2Universitair Medisch Centrum St Radboud

NVMO congres 2008

Page 45: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Een PA is beter op zijn/ haar taak voorbereid dan

een aios

Page 46: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Intermezzo: iets over kennis en kunde van de PA

Eind 2e-jaars PA-studenten (n=32), respons 24 (75%) - inmiddels 100%

Stationsexamen “klinische vaardigheden”: ontwikkeld aan het onderwijsinstituut van het UMC St Radboud

5 stations van 30 minuten20 minuten voor A/ en relevant LO10 minuten voor een schriftelijk verslag

Beoordeling: 1,0-10,0 (observer en artsenpanel)

Gerhardus et al.; 2008

Page 47: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Intermezzo: iets over kennis en kunde van de PA

Gerhardus et al.; 2008

Gemiddelde (+/ - sd) Anamnese & LO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anamnese LO

Be

oo

rde

ling

PA

BA

Page 48: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Intermezzo: iets over kennis en kunde van de PA

Gerhardus et al.; 2008

Gemiddelde (+/- sd) Prof. gedrag & Communicatieve vaardigheden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Professioneel gedrag Communicatievevaardigheden

Be

oo

rde

ling

PA

BA

Page 49: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Intermezzo: iets over kennis en kunde van de PA

Gerhardus et al.; 2008

Gemiddelde (+/ - sd) Anamnese & LO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anamnese LO

Be

oo

rde

ling

PA

BA

Page 50: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Intermezzo: iets over kennis en kunde van de PA

Gerhardus et al.; 2008

Gemiddelde (+/- sd) Kwaliteit verslag & Kwaliteit probleemlijst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kwaliteit verslag Kwaliteit probleemlijst

Be

oo

rde

ling

PA

BA

* *

Page 51: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Intermezzo: iets over kennis en kunde van de PA

Gerhardus et al.; 2008

Gemiddelde (+/- sd) Kwaliteit DD & Kwaliteit plan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kwaliteit DD Kwaliteit plan

Be

oo

rde

ling PA

BA

* *

Page 52: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wat zijn de ervaringen van verpleegkundigen, arts-assistenten, specialisten en andere disciplines met de PA? Uit de eerste ervaringen blijkt dat na het wennen aan die nieuwe 'rare vogels in doktersjas' het enthousiasme groot is onder verpleegkundigen, patiënten, artsen en specialisten, ook vanuit de andere disciplines en bijvoorbeeld verwijzende en doorverwezen instellingen. Uit ervaringen van veel PA's blijkt dat ook patiënten enthousiast zijn en het eigenlijk niet uitmaakt wie, of wat je bent, als je maar goede zorg levert. De enige moeite die ze hebben is hooguit het vloeiend uitspreken van de naam. Kwestie van tijd. Langzaam maar zeker groeit de bekendheid en aan ons de taak het allerbeste van onszelf te laten zien.

Bron: www.napa.nl

Ervaringen

Page 53: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Wat zijn de ervaringen van verpleegkundigen, arts-assistenten, specialisten en andere disciplines met de PA? Uit de eerste ervaringen blijkt dat na het wennen aan die nieuwe 'rare vogels in doktersjas' het enthousiasme groot is onder verpleegkundigen, patiënten, artsen en specialisten, ook vanuit de andere disciplines en bijvoorbeeld verwijzende en doorverwezen instellingen. Uit ervaringen van veel PA's blijkt dat ook patiënten enthousiast zijn en het eigenlijk niet uitmaakt wie, of wat je bent, als je maar goede zorg levert. De enige moeite die ze hebben is hooguit het vloeiend uitspreken van de naam. Kwestie van tijd. Langzaam maar zeker groeit de bekendheid en aan ons de taak het allerbeste van onszelf te laten zien.

Bron: www.napa.nl

Ervaringen

Page 54: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Aios kunnen nog wat leren van PA’s

Page 55: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Attentie!

De volgende dia’s zijn NIET gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek, het zijn meningen (expert opinions?)

Page 56: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Ervaringen

• Collega aios UMC St Radboud

• 3 Afdelingen

• Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

• Subsitutie? Conflicten?

• Opleidingsmomenten?

Page 57: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Ervaringen

PA’s ingezet:

• als zaalarts (structureel);

• voor nieuwe zorgtrajecten (o.a. poli);

• ad hoc vervanging aios op afdeling of bij (kleine) procedures/ ingrepen

Page 58: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Ervaringen

• In principe geen beperking van opleidingsmomenten

• Door subsitutie van enkele taken zelfs nieuwe/ meer opleidingsmomenten (ok)

• Overname “routine”werk (…bestaat dat?, BJ)

• Vooralsnog geen conflicten

• PA ingezet voor afdelingslogistiek (sterk efficiëntie verhogend)

+

Page 59: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Ervaringen

• Over en weer kennis overdracht (leerzaam!)

• (Grotendeels) positieve bijdrage aan zorg – balans slaat positief uit

+

Page 60: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Ervaringen

• Kennis en vaardigheden (m.n. medisch-technisch) niet altijd voldoende om aios/ arts (“volledig”) te vervangen

• (Te) sterk protocollair denken, breedte blikveld soms beperkt

• “9 tot 5-mentaliteit” (sterk individueel)

-

Page 61: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Dus…• PA’s en aios lopen elkaar (vooralsnog) niet

voor de voeten (geen conflicten):

- PA’s kleine groep t.o.v. aios;

- vaak nieuwe/ specifieke taken;

- indien substitutie taken aios: deze kan zich met “andere zaken” bezighouden (en/of capaciteit aios onvold. voor zorgvraag);

- positieve ervaringen

Page 62: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Maar…

• Een PA ≠ een aios/ arts (en vice versa)

Page 63: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.

Verenigde Staten; www.aafp.org

Uitsmijter

Page 64: 16 januari 2009 Bram Jacobs voorzitter a.i. LVAG, aios Neurologie.