16 024 HW Heden JUGV - · PDF fileStijlvol wonen in het Westerhuys Herinneringen-museum: een...

of 26 /26
Expositie Westerholm: dansen met kleuren Thuis bij Westerholm Groningen en Haren jaargang 22 - nummer 1 januari t/m april Heden Stijlvol wonen in het Westerhuys Herinneringen- museum: een kleurrijk gezelschap 1 jaar Facebook

Embed Size (px)

Transcript of 16 024 HW Heden JUGV - · PDF fileStijlvol wonen in het Westerhuys Herinneringen-museum: een...

 • Expositie Westerholm: dansen met kleuren

  Thuis bij Westerholm Groningen en Haren

  jaargang 22 - nummer 1 januari t/m april

  Heden

  Stijlvol wonen in het Westerhuys

  Herinneringen-museum: een kleurrijk gezelschap

  1 jaar Facebook

 • HEDEN |1

  Huismagazine HedenSinds 1995 is het Heden een informatief magazine van Westerholm in Groningen en Haren. De uitgave verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld voor onze bewoners, medewer-kers, clinten in de wijk, familie, vrijwilligers en andere belangstellenden.

  Vaste en wisselende onderwerpenHet huidige huisorgaan kent een aantal vaste rubrieken die we iedere uitgave actualiseren. De wisselende rubrieken, zoals interviews, gedichten, verslagen en nieuws ontstaan door de inbreng van bewoners en medewerkers. De redactie is eindverantwoordelijk voor de totale inhoud van het Heden.

  KopijKopij voor de volgende uitgave HEDEN vr 30 maart 2017 inleveren bij de receptie of mailen naar [email protected]rholm.nl

  Leden redactieMevr. M. Kip, voorzitterMevr. T. van Dam, tekst en fotografi eDe heer W. Beijer, tekstMevr. C. van Horn, tekstDe heer H. van Wijngaarden, namens bewonersDe heer J.W. van den Bosch, namens bewonersDe heer W. Rigter, directeur-bestuurderMevr. M.H.B.M. SuurmeijerMevr. M.L.H.K. van DeventerDe heer J. Udema, vormgeving binnenwerkBuro Reng, vormgeving cover

  Leden van de clintenraadNamens Westerholm:Mevr. J. Roorda-Torreman, vicevoorzitterDe heer H.G.J. MeinDe heer J. HamelinkNamens Seniorenzorg in de wijk:Mevr. E.O.A.A. Poutsma-Smilde, secretarisMevr. A. Lameijer-van der LaanNamens Rikkers-Lubbers:Mevr. J. NiewoldMevr. J.Th. Sletering, voorzitter

  Leden menucommissieMevr. I. TimmerMevr. W.M. VosMevr. S.M.G. de Vos-DantumaMevr. J.H.M. van der Werff -VeerkampDe heer H. van WijngaardenMevr. E.O.A.A. Poutsma-Smilde

  Inhoud

  Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Stijlvol wonen in het Westerhuys . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Een organisatie in beweging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Berichten van de clintenraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Literaire reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Gedicht Bejaardenhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Kennismaken met Trijnie Zuidema. . . . . . . . . . . . . . 8

  Hulp bij dementie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  De klachtenregeling bij Westerholm . . . . . . . . . . . 10

  Gedicht Tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1 jaar Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Een kleurrijk gezelschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Bericht van de personeelsvereniging . . . . . . . . . . 14

  Het Elektronisch Clinten Dossier . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Mededelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Bewust omgaan met energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Fonds speciale doelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Vervoersmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Expositie Westerholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Faciliteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Contactgroep Onderlinge Relaties . . . . . . . . . . . . . . 20

  Duo scootmobiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Vrijwilliger nodig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Activiteiten Westerholm Haren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Activiteiten Rikkers-Lubbers Groningen . . . . . . . 23

 • 2 | HEDEN

  VoorwoordBeste lezers,

  Voor u ligt een nieuwe editie van het Heden. Dit keer een dikkere uitgave dan u bent gewend, want er is immers veel te vertellen. Op de overgang van 2016 naar 2017 staat Wester-holm middenin een aantal boeiende verande-ringen.

  In het vorige Heden hebt u al kunnen lezen dat we zouden gaan starten met zelforganiserende teams. Daar zijn we nu volop mee bezig. De heer John Kamping begeleidt dit proces als transitiemanager. Verderop in het huisorgaan stelt hij zichzelf voor. Begin december hebt u van hem een nieuwsbrief over dit onderwerp gehad.

  Door de invoering van de zelforganisatie zijn de teamleiders geen teamleider meer. Zij krijgen andere rollen binnen de organisatie. Zo is Roelien van de Pol met name verantwoor-delijk voor het werven en het begeleiden van nieuwe clinten, Inez Timmer blijft onderdeel van het keukenteam en is verantwoordelijk voor hygine en arbo. Anita Boel heeft ervoor gekozen een andere weg in te gaan. Zij heeft ons verlaten per 1 januari jl.

  De nieuwbouw aan de Westerse Drift verloopt voorspoedig. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de nieuwe bewoners in maart kunnen inhui-zen. Na de oplevering krijgt ook u de gelegen-heid er een kijkje te nemen. U ontvangt daarvoor te zijner tijd een uitnodiging. Voor degenen die dat willen: u kunt ook op onze website de voortgang zien.

  Over bouw gesproken, we zijn ook bezig met een tweede huiskamer. Deze zal op de begane grond tegenover de lift worden gerealiseerd. De inrichtingscommissie is nauw betrokken bij de realisatie. In de inrichtingscommissie zijn zowel medewerkers als bewoners vertegen-woordigd. Naar verwachting zal de tweede huiskamer in de loop van de maand maart 2017 klaar zijn. We hopen hiermee weer een kwaliteitsslag te maken.

  Sinterklaas is bij ons op bezoek geweest en op zijn verjaardag, 5 december, kregen we nog een mooi cadeau. En wel een zogenoem-de Tovertafel. De Tovertafel bevordert het welzijnsgevoel. De Tovertafel laat projecties zien van bladeren, zeepbellen, bloemen of visjes die rustig over de tafel gaan. De bewoner kan met zijn/haar hand of arm deze voorwer-pen in beweging brengen. Dit zorgt voor ontspanning en nodigt uit om in beweging te komen. Ik hoop dat onze bewoners er veel plezier aan zullen beleven. Dit mooie cadeau is door de Cremersstichting te Groningen gefinancierd. Uiteraard zijn wij deze stichting zeer erkentelijk voor deze gift.

  Ook wil ik u graag informeren dat we een nieuwe casemanager dementie krijgen. We nemen afscheid van de huidige casemanager Jolanda Bloema. We bedanken haar vanaf deze plek voor haar inzet. Zij zal worden opgevolgd door Tineke Boomsma, een van onze eigen verpleegkundigen.

  Rest mij nog u op deze plek een gezond en boeiend 2017 toe te wensen.

  W. Rigter,Directeur-bestuurder

 • HEDEN |3 HEDEN |3

  Stijlvol wonen in het WesterhuysEnergieneutrale en rolstoelvriendelijke appartementen

  Maart 2017 komen bij Zorgcentrum Westerholm in Haren dertien stijlvolle nieuwbouwappartementen beschikbaar. Deze energieneutrale en rolstoelvrien-delijke appartementen zijn van hoge kwaliteit en van alle gemakken voorzien.

  Het Westerhuys is een ontwerp van Vdp Architecten en wordt gebouwd door onze huisaannemer Plegt-Vos.

  Heeft u belangstelling voor wonen in het Westerhuys? Wij staan u graag te woord. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoonnum-mer 050 - 534 21 22. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar [email protected]

  Foto bovenTwee lokale partijen verenigen hun expertise in de bouw van het Westerhuys

  Foto linksVerbondenheid en geborgen-heid vanuit eigen regie

 • 4 | HEDEN4 | HEDEN

  Even voorstellen

  Wellicht heeft u mij de afgelopen maanden regelmatig voorbij zien komen en hebben wij al kennis met elkaar kunnen maken. Toch wil ik me hierbij nog even voorstellen en laten weten wat ik binnen Westerholm doe. Mijn naam is John Kamping en ik ben momenteel werkzaam bij Westerholm als transitiemanager. In deze tijdelijke rol ondersteun ik de medewerkers in een nieuwe manier van werken. Zoals in zo veel zorginstellingen gaat Westerholm namelijk werken volgens het principe van zelforganise-rende teams. Dat wil zeggen dat de medewer-kers minder hirarchisch worden aangestuurd en daarmee een grotere mate van zelfregie krijgen. Dit betekent dat verzorgers en alle andere medewerkers in sterkere mate invloed hebben op de plus van onze zorgverlening en daar persoonlijk en proactief aan bij dragen.

  Daarnaast help ik de medewerkers het dagelijks werk zo effi cint mogelijk te organi-seren. Waardoor de kwaliteit van zorgverle-ning verhoogt en het werk leuker en prettiger wordt. Zowel medewerkers als bewoners hebben aangegeven dat er al meer rust en onderling vertrouwen is. We gaan de goede kant op en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u veilig en prettig bij ons woont. Dat het fi jn is om hier te zijn en dat u goede en deskundige ondersteuning krijgt.

  Een organisatie in bewegingNu bij Westerholm een start is gemaakt met het werken in zelforganiserende teams, vindt een ommezwaai plaats van een hirarchische aansturing naar een grotere zelfstandigheid van medewerkers en teams. We zien een organisatie in beweging en de verandering heeft directe invloed op de medewerkers, maar ook op de clinten. Wat maakt dat deze beweging is ingezet en wat wil men hiermee bereiken? We praten met Jos van der Veen, die vanuit haar nieuwe rol als trainer en coach binnen Westerholm nauw betrokken is bij deze nieuwe ontwikkelingen.

  Wat is het doel van de zelfsturende organisatie? Voorheen werkten we vooral vanuit leiding van bovenaf. Dit en dat moet je zus en zo doen. Dit gaf wel houvast, maar door een hirarchische aansturing gaat het vuurtje van mensen doorgaans ook wat minder branden. We zaten een beetje vast in het