1570 1600...In het hypotheekboek Achtkarspelen van 1662 noemt de landbouwer/brouwer Egbert Mients...

of 125 /125
1570 1600 1 Carst Harmens overleden na 1607 x 1570 NN kinderen 1. Jan Carsts 35 2. Lysbeth Carsts 3. Anne Carsts 44 4. Wisse Carsts (overl na 1628; vader van Symen Wisses 181) [bron: Sebo H.Abels (Eexsterzandvoort - 2005): Carst Harmens overlijdt na 1607. Hij trouwt ca. 1575 met N.N.; Kinderen van Carst Harmens en N.N.: -1- Lijsbet Carsten trouwt met N.N., -2- Jan Carsten trouwt ca. 1602 met Hindrikje Eesies, -3- Wisse Carsten trouwt met N.N, -4- Anne Carsten trouwt met N.N.] 2 Taecke Poppes x 1575 NN kinderen 1. Popcke Taeckes 52 2. Bonne Taeckes 3. Syts(ke) Taeckes 70 4. N. Taeckes 98 5. Jelcke Taeckes 101 [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Taeke Poppes trouwt ca. 1585 met N.N. - Kinderen van Taeke Poppes en N.N.: -1- Popcke Tekes trouwt met Bauck Frans en vervolgens met Gees Ritskes, -2-Bonne Tekes, -3- Sijtske Tekes trouwt met Johannes Egberts, -4- N. Tekes trouwt met Douwe N., -5- Jelcke Taekes trouwt met Wijts Jetses, hij hertrouwt met Buwe Meints] 3 Halbe Ubles overl 1610 x 1578 Foppe Wierdtsdr 4 kinderen 1. Uble Halbes 160 2. Jan Halbes 3. Pyter Halbes 4. Rins Halbes 4 Foppe Wierdtsdr x 1578 Halbe Ubles 3 kinderen 1. Uble Halbes 160 2. Jan Halbes 3. Pyter Halbes 4. Rins Halbes 5 Luiloff Tammes; = 95 2 e huwelijk Fen Beerns 96 x 1580 NN kinderen 1. Tamme Luiloffs 87 2. Jan Luiloffs 6 Egbert Egberts overl 1606 x 1585 Willemke Mients 7

Embed Size (px)

Transcript of 1570 1600...In het hypotheekboek Achtkarspelen van 1662 noemt de landbouwer/brouwer Egbert Mients...

 • 1570 – 1600

  1 Carst Harmens overleden na 1607

  x 1570 NN

  kinderen

  1. Jan Carsts 35

  2. Lysbeth Carsts

  3. Anne Carsts 44

  4. Wisse Carsts (overl na 1628; vader van Symen Wisses 181)

  [bron: Sebo H.Abels (Eexsterzandvoort - 2005): Carst Harmens overlijdt na 1607. Hij

  trouwt ca. 1575 met N.N.; Kinderen van Carst Harmens en N.N.: -1- Lijsbet Carsten

  trouwt met N.N., -2- Jan Carsten trouwt ca. 1602 met Hindrikje Eesies, -3- Wisse

  Carsten trouwt met N.N, -4- Anne Carsten trouwt met N.N.]

  2 Taecke Poppes x 1575 NN

  kinderen

  1. Popcke Taeckes 52

  2. Bonne Taeckes

  3. Syts(ke) Taeckes 70

  4. N. Taeckes 98

  5. Jelcke Taeckes 101

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Taeke Poppes trouwt ca. 1585 met

  N.N. - Kinderen van Taeke Poppes en N.N.: -1- Popcke Tekes trouwt met Bauck Frans

  en vervolgens met Gees Ritskes, -2-Bonne Tekes, -3- Sijtske Tekes trouwt met

  Johannes Egberts, -4- N. Tekes trouwt met Douwe N., -5- Jelcke Taekes trouwt met

  Wijts Jetses, hij hertrouwt met Buwe Meints]

  3 Halbe Ubles overl 1610

  x 1578 Foppe Wierdtsdr 4

  kinderen

  1. Uble Halbes 160

  2. Jan Halbes

  3. Pyter Halbes

  4. Rins Halbes

  4 Foppe Wierdtsdr x 1578 Halbe Ubles 3

  kinderen

  1. Uble Halbes 160

  2. Jan Halbes

  3. Pyter Halbes

  4. Rins Halbes

  5 Luiloff Tammes; = 95

  2e huwelijk Fen Beerns 96

  x 1580 NN

  kinderen

  1. Tamme Luiloffs 87

  2. Jan Luiloffs

  6 Egbert Egberts overl 1606

  x 1585 Willemke Mients 7

 • kinderen

  1. Mient Egberts 145

  2. Tiet Egberts 100

  3. Lysbeth Egberts 130

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Egbert Egberts is brouwer te

  Surhuisterveen. Hij trouwt ca. 1590 met Willemke Mients, ze overlijdt in 1612. Ze

  hertrouwt in 1606 te Achtkarspelen met Oeds Eerts; Kinderen van Egbert Egberts en

  Willemke Mients: -1- Tietke Egberts trouwt ca. 1612 met Jan Gerrits, -2- Mient Egberts

  trouwt met Aaltje Gabes, -3- Lijsbet Egberts trouwt ca. 1618 met Pieter Jacobs.

  Vraag op ‘Genealogy yn Fryslân’ 20 april 2004

  Beste medesneupers

  We onderzoeken mijn schoonfamilie Brouwer.

  De stamvader Egbert is rond 1535 geboren en vestigt zich met zijn zoon Egbert Egberts

  in het veenland van Surhuzum. In het hypotheekboek Achtkarspelen van 1662 noemt de

  landbouwer/brouwer Egbert Mients zich Brouwer.

  Herman Ozinga]

  7 Willemke Mients; = 80; overl 1612

  2e huwelijk Oeds Eertssz 79

  x 1585 Egbert Egberts 6

  kinderen

  1. Mient Egberts 145

  2. Tiet Egberts 100

  3. Lysbeth Egberts 130

  8 Jan Harmens geb 1553; overl 05-12-1615

  x 1585 Geb Hanses 9

  kinderen

  1. Eble Jans 110

  2. Anna Jans 120

  3. Feyck Jans 126

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Jan Harmens is geboren in 1553 en

  overlijdt 5 december 1615 te Surhuisterveen. Hij trouwt in 1585 met Gepke Hanses, ze

  is geboren in 1561 en overlijdt in 1631. Ze hertrouwt met Jan Gerrits. [zie

  grafschriften]; Kinderen van Jan Harmens en Gepke Hanses: -1- Ebel Jans trouwt met

  N.N., -2- Anna Jans trouwt voor 1616 met Mein Gerckes, -3- Feije Jans (een dochter)

  trouwt omstreeks 1617 met Anne Egberts]

  [bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om

  de kerken tussen Flie en Lauwers: deel I Achtkarspelen - 1950; pagina 52; betreft een

  grafschrift bij de Hervormde Kerk te Surhuizum:

  G 83 A.v., N. van de kerk.

  ANNO 1615 DEN 5 DECEMBER / IS INDEN HEERE GERVST DEN

  EERSAMEN IAN HARMENS / OVT ONTRENT 62 JAER ENDE

  LEIT ALHIER BEGRAVEN

  Mannenwapen (62)

  Jan Harmens als arbiter Liquuidatieboek O 1, 10 Aug 1607. Zijn inventaris

 • Invent.boek M 2, 4 Nov. 1616, Liquidatieboek ib. 5 jan. 1618. Kinderen: Eble

  Janssen (1616 meerderjarig), Anna Jansdr. (1616 minderj., ✞ vóór 1618, x Meyn Gerks, waaruit kinderen), Fij Jansdr. (1616 minderj., x vóór 1618 Anne Egberts ).

  Vgl 81, 84

  (zie ook 9, 120 en 126)]

  9 Geb Hanses; = 134; geb 1561; overl 1631

  2e huwelijk Jan Gerrits 133

  x 1585 Jan Harmens 8

  kinderen

  1. Eble Jans 110

  2. Anna Jans 120

  3. Feyck Jans 126

  [bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en

  om de kerken tussen Flie en Lauwers: deel I Achtkarspelen - 1950; pagina 52; betreft

  een grafschrift bij de Hervormde Kerk te Surhuizum:

  G 84 A.v.

  ANNO 1641 IS INDEN HEERE / GERVST DIE EERBARE GEBKE

  HANSES DIE HVISVROV VAN / IAN HARMENS OVT ONTRENT

  / 70 IAER ENDE LEIT ALHIER / BEGRAVEN

  Vrouwenwapen (66).

  Vg. G. 83. zij hertr. Vóór 14 April 1621 Jan Gerrits te Surhuisterveen (Weesboek

  M 3 f.231).

  (zie ook 8)]

  10 Jan Peters Hollander x 1585 Doed Jelledr 11

  kinderen: 2

  11 Doed Jelledr; = 41; overl 1606

  2e huwelijk Halbe Mients 40

  x 1585 Jan Peters Hollander 10

  kinderen: 2

  12 Harmen Jeroens x 1590 Sybrich Edzes 13

  1. Freerk Harmens

  2. Hil Harmens 150

  3. Ael Harmens 136

  4. Gees Harmens 124

  13 Sybrich Edzes x 1590 Harmen Jeroens 12

  kinderen

  1. Freerk Harmens

  2. Hil Harmens 150

  3. Ael Harmens 136

  4. Gees Harmens 124

  15 Jan Jans overl 1614

  x 1590 Rein Martens 16

  16 Rein Martens x 159 Jan Jans 15

  17 Claes Martens

 • x 1590 Tryn Heredr 18

  kinderen

  1. Wopck Claeses

  18 Tryn Heredr x Claes Martens 17

  kinderen

  1. Wopck Claeses

  19 Menne Rintthies x 1590 Eeck Hindriks 20

  kinderen

  1. Hindrik Mennes

  2. Aeltsen Mennes

  20 Eeck Hindriks x 1590 Menne Rintthies 19

  kinderen

  1. Hindrik Mennes

  2. Aeltsen Mennes

  21 Sape Gerlofs x 1590 Jick Eeskes Hayma 22

  kinderen

  1. Gerlof Sapes 151

  2. Bieningh Sapes 111

  22 Jick Eeskes Hayma x 1590 Sape Gerlofs 21

  kinderen

  1. Gerlof Sapes 151

  2. Bieningh Sapes 111

  23 Dirck Ebajes x 1590 Bauck Tabedr 24

  kinderen

  1. Ebajes Dircks

  24 Bauck Tabedr x 1590 Dirck Ebajes 23

  kinderen

  1. Ebajes Dircks

  25 Sioerdt Thonis x 1590 Ael Ebbsedr 26

  kinderen

  1. Eerd Sioerdts

  2. Rickert Sioerdts

  3. Wytze Sioerdts

  26 Ael Ebbsedr x 1590 Sioerdt Thonis 25

  kinderen

  1. Eerd Sioerdts

  2. Rickert Sioerdts

  3. Wytze Sioerdts

  27 Jan Toenis x 1590 x Tryn Sytze Laesen 28

  kinderen

 • 1. Toenis Jans

  28 Tryn Sytze Laesen x 1590 Jan Toenis 27

  kinderen

  1. Toenis Jans

  29 Egbert Theunis overl 1604 (Weesboeken 12-06-1604)

  x 1594 Neeltje Annedr 30

  kinderen

  1. Anne Egberts 125

  2. Cornelis Egberts 165

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Egbert Theunis overlijdt in 1604 te

  Surhuisterveen. Hij trouwt ca.1595 met Neeltje Annes, ze is geboren ca.1557 en

  overlijdt in februari 1604]

  30 Neeltje Annedr overl in februari, 47 jaar oud

  [Neeltje is een dochter van Anne Siurdz en Auck N. te Veenwouden]

  x 1594 Egbert Theunis 29

  kinderen

  1. Anne Egberts 125

  2. Cornelis Egberts 165

  [bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om

  de kerken tussen Flie en Lauwers: deel I Achtkarspelen - 1950; pagina 52; betreft een

  grafschrift bij de Hervormde Kerk te Surhuizum:

  G 85 Gerestaureerde zerk, sinds 1944 verdwenen van de Z.zijde van de kerk.

  (R) ............. FEBRVARY IS INDEN HEERE GERVST DIE

  EERBARE NEELTIE ANNES DE / HVISVROV VAN EGBERT

  TEVNIS ONTRENT 47 JAER / LEIT ALHIER BEGRAVEN

  Mannenwapen (63) als op G 81

  (zie ook 165)]

  31 Aucke Romckes; = 273; overl voor 1654

  2e huwelijk Harmen Wigbolts 271

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Aucke Romckes overlijdt in

  1654. Hij trouwt omstreeks 1603 met Aeltsje Jans, ze overlijdt in 1644. Aucke

  hertrouwt in 1645 met Tiet Hansen]

  x 1595 Aeltie Jans 32

  kinderen

  1. Jan Auckes 242

  2. Antie Auckes 241

  3. Romck Auckes 201

  4. Tatie Auckes

  5. Jantie Auckes 270

  [vgl ook: De Vries-en van het Swaddegebied - N.A. Huizing-De Vries, Enschede, 1995,

  188 pag. Adres samensteller (1995): Venderinklanden 45, 7542 ML Enschede.]

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): - Kinderen van Aucke Romckes en

  Aeltsje Jans: -1- Antie Auckes trouwt met Focke Geerts en in 1640 met Jan Ebels, -2-

  Romck Auckes trouwt met Lieuwe Wijbes, -3- Tatie Auckes trouwt met Gerrijt

 • Jehannes, -4- Jan Auckes trouwt ca. 1640 met Ydt Ritskes en vervolgens met Fen

  Everts, -5- Jantien Auckes trouwt ca. 1644 met Dirck Jans]

  32 Aeltie Jans overl voor 1644

  x 1595 Aucke Romckes 31

  kinderen

  1. Jan Auckes 242

  2. Antie Auckes 241

  3. Romck Auckes 201

  4. Tatie Auckes

  5. Jantie Auckes 270

  [vgl ook: De Vries-en van het Swaddegebied - N.A. Huizing-De Vries, Enschede, 1995,

  188 pag. Adres samensteller (1995): Venderinklanden 45, 7542 ML Enschede.

  bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): - Kinderen van Aucke Romckes en

  Aeltsje Jans: -1- Antie Auckes trouwt met Focke Geerts en in 1640 met Jan Ebels, -2-

  Romck Auckes trouwt met Lieuwe Wijbes, -3- Tatie Auckes trouwt met Gerrijt

  Jehannes, -4- Jan Auckes 241 trouwt ca. 1640 met Ydt Ritskes 242 en vervolgens met

  Fen Everts 266, -5- Jantien Auckes trouwt ca. 1644 met Dirck Jans]

  33 Arent Gerbens overl 1657

  x 1595 Gertie Jans 34

  kinderen

  1. Jan Arents

  2. Dirck Arents

  3. Maike Arents

  4. Imck Arents

  34 Gertie Jans x 1595 Arent Gerbens 33

  kinderen

  1. Jan Arents

  2. Dirck Arents

  3. Maike Arents

  4. Imck Arents

  35 Jan Carstens overl 1627; vader 1

  x 1595 Hindrickien (Hindryckie) Eeziedr 36

  kinderen

  1. Edzie Jans 123

  2. Syts Jans 170

  3. Impts (Ynsk) Jans

  4. Lambertie Jans 208

  5. Harmen Jans 209

  6. Dirck Jans 269

  [bron: ‘Feanster Flucht’ van S.J.van der Molen. 1976, pag 24:

  Dat we ons de bewoning in het begin moeten voorstellen als een rij huizen aan het Diep

  met een lange, naar het noordwesten lopende kavel, blijkt ook uit een verkoop in 1620

  door Jan Carstesz en zijn vrouw Hindrykien Elize dr ́wonende vp Suijrhuister feeń van

  een perceel ́brantlant ofte leien’ (afgebrande, afgeveende grond dus aldaar), dat zich

  uitstrekte ‘tot aen d’Ophuijster Houdtmeer’(Ophuis: de Pûs).]

  36 Hindrickien (Hindryckie) Eeziedr weduwe in 1623

 • x 1595 Jan Carstens 35

  kinderen

  1. Edzie Jans 123

  2. Syts Jans 170

  3. Impts (Ynsk) Jans

  4. Lambertie Jans 208

  5. Harmen Jans 209

  6. Dirck Jans 269

  [bron: ‘Feanster Flucht’ van S.J.van der Molen. 1976, pag 24:

  Dat we ons de bewoning in het begin moeten voorstellen als een rij huizen aan het Diep

  met een lange, naar het noordwesten lopende kavel, blijkt ook uit een verkoop in 1620

  door Jan Carstesz en zijn vrouw Hindrykien Elize dr ́wonende vp Suijrhuister feeń van

  een perceel ́brantlant ofte leien’ (afgebrande, afgeveende grond dus aldaar), dat zich

  uitstrekte ‘tot aen d’Ophuijster Houdtmeer’(Ophuis: de Pûs).]

  37 Oeds Eertssz; = 79, 143

  2e huwelijk Willemke Mients 80

  3e huwelijk Antie Tierds 144

  x 1595 NN

  kinderen

  1. Tierck Oedses 157

  2. Johannes Oedses 169

  3. Ael Oedses x Cornelis Gerrits (overl Twijzel 1633); 2e huwelijk Geert Harmens

  (Sappemeer 1647)

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Geert Harmens in 1657 also hij

  mennonist waar. Hij trouwt mogelijk: 10 oktober 1637 te Sappemeer (cop.) met

  Annechien Jochums. Geert hertrouwt mogelijk in 1647 met Aeltien Oedzes,

  dochter van Oeds Eertssz, te Surhuisterveen, en Willemke Mients. Aeltien is in

  1647 weduwe van Cornelis Gerrits, te Twijzel; Kinderen van Geert Harmens en

  Annechien Jochums: -1- [?] Harmen Geerts trouwt in 1664 met Geele Jacobs]

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Oeds Eerts trouwt eerst met N.N., hij

  hertrouwt 23 oktober 1606 te Achtkarspelen met Willemke Mients, ze is in 1606

  weduwe van Egbert Egberts, brouwer te Surhuisterveen. Oeds hertrouwt juni 1621 met

  Ancke Tiaerdts, zij is dan weduwe van Pier Douwes

  - Kinderen van Oeds Eerts en N.N.: -1- Johannes Oeds trouwt ca. 1626 met Sijtske Jans

  en daarna met Aaltsje Gabes, -2- Aaltien Oedzes trouwt met Cornelis Gerrits en in 1647

  met Geert Harmens, -3- Tierck Oedzes trouwt ca. 1628 met N.N., -4- N.Oedzes trouwt

  met N.N., -5- N.N.

  - Kinderen van Oeds Eerts en Willemke Mients: -6- Eeck Oeds trouwt ca. 1627 met

  Sierck Wessels]

  38 Gabbe Paulus geb circa 1571; overl 13-11-1643

  x 1596 (P) Maertye Jans 39

  kinderen

  1. Pauwel Gabbes 113

  2. Aeltien Gabbes 146

  3. Beits Gabbes 178

  4. Jan Gabbes 279

  5. Goitzen Gabbes 304

  6. Arent Gabbes

 • [ bron: Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland door S. Blaupot Ten Cate (1839,

  pagina 166:

  ‘En op het kerkhof ligt een grafsteen, waarop gebeiteld staat: >1643 den 13 November

  is overleden de eerw. en godzalige Gabbe Pualus, Bedienaar bij de Waterlandsche

  Doopsgezinde Gemeente te Surhuisterven, oud 72 jaren

 • ... WEERDIGEN GODTSALIGEN GABBE

  PAULUS BEDIENAER DES GODTLYCKEN

  ..... VAN DE WATERLANDSE GEMEENTE

  ..... RUISTERVEEN GESTURVEN OUT ONTRENT

  72 ... REN ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.

  Het is gemakkelijk dit grafschrift aan te vullen. De opschriften leren dus, dat er in de

  jaren '40 van de 17de eeuw al een bejaarde leraar van de Waterlandse (Doopsgezinde)

  gemeente was en dat deze, terugrekenende, toch zeker omstreeks 1620 zijn ambt al

  uitoefende. In elk geval woonde hij er toen. Bij de verkoop van een huis met plantage in

  1620 blijkt namelijk dat van Gabe Pauwels ten noordoosten daarvan te liggen. In

  hetzelfde jaar worden Gabe en zijn vrouw vermeld in het Hypotheekboek, terwijl Gabe

  als curator over minderjarige wezen als arbiter reeds in 1607 genoemd wordt.

  Hij moet dus wel tot de eerste bewoners van de jonge veenkolonie worden gerekend. En

  gezien zijn vermelding als “bedienaar” bij de genoemde Doopsgezinde gemeente, valt

  wel haast aan te nemen, dat er kort na 1600 te “Serrusterveen” (merkwaardige

  volksmond-uitspraak, die men ook nu nog kan horen!) al een Vermaning was.]

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Gabbe Paulus is geboren ca.1571 en

  overlijdt 13 november 1643 (Blaupot ten Cate, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in

  Friesland - uitg. W.Eekhoff - Leeuwarden - 1839 - blz.166: Grafsteen op het kerkhof

  van Surhuisterveen: 1643 den 13 november is overleden de eerw. en godzalige Gabbe

  Paulus, bedienaar bij de Waterlandsche doopsgezinde gemeente te Surhuisterveen, oud

  72 jaren. Hij is vermaner der Waterlandse gemeente van Surhuisterveen. Gabbe

  trouwt met Maertije Jans, ze is geboren ca. 1572 en overlijdt 8 april 1644. [zie

  Grafschriften[1646] [1650][?]

  - Kinderen van Gabbe Paulus en Maertije Jans: -1- Pauwel Gabes trouwt met Siu Sijbes,

  -2- Aeltien Gabes trouwt ca. 1624 met Mient Egberts, en ca. 1658 met Johannes

  Oedzes, -3- Beitske Gabes trouwt ca. 1629 met Wijbe Annes, ca. 1643 met Hoijte

  Clasen en ca. 1675 met Cornelis Loukes, -4- Jan Gabes trouwt ca.1647 met Dieuwer

  Dircks, -5- Goitsen Gabes trouwt ca.1651 met Ansck

  Cornelis en ca. 1675 met Siouck Jans, -6- Arent Gabes trouwt ca. 1670 met Jeltie Jelles]

  [bron M. Jongsma (25-03-2006)

  - Gabbe Paulus was vervener

  - acte 21-1-1643 / Achtkarspelen O 2 355 v en 356]

  39 Maertye Jans geb 1572; overl 08-04-1644

  x 1596 Gabbe Paulus 38

  kinderen

  1. Pauwel Gabbes 113

  2. Aeltien Gabbes 146

  3. Beits Gabbes 178

  4. Jan Gabbes 279

  5. Goitzen Gabbes 304

  6. Arent Gabbes

  [bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om

  de kerken tussen Flie en Lauwers: deel I Achtkarspelen - 1950; pagina 50; betreft een

  grafschrift bij de Hervormde Kerk te Surhuizum:

  G70 Zerken op het kerkhof:

 • In drie stukken.

  ANNO 1644 DEN 8 APRILIS IS DE EERBARE / DEUGDRIJKE MAER-

  TYE IANS DOCHTER / OP SERRUSTERVEEN GESTURVEN OUT

  SINDE / ONTRENT 72 IAREN HUISVROUWE VAN / GABBE PAU-

  LUS EN LEIT HIER BEGRAVEN

  In ovaal hang. mannewapen (61).

  Vgl. G 86.

  (zie 38)]

  [bron: Kwartierstaat Bauke Piers Hazenberg (1807-1877); (website A.D. 2004)

  Gabbe Paulus: Geboren ca. 1570, overleden 13-11-1643 te Surhuisterveen. Grafschrift:

  1643 den 13 November overleden de eers.en godzalige Gabbe Paulus. Bedienaar by de

  Waterlansche Doopsgezinte Gemeente te Surhuisterveen, oud 72 jaar. Wapen: Rechts:

  Friese adelaar, linksboven: eikel, linksonder: klaverblad

  Maartje Jans. Grafschrift (naast echtgenoot): Anno 1644 de 3? Aprilis is de

  Eerbare/deugdrycke Maertye Ians Dochter/ op Serhuister Veen gesturven weesende /

  omtrent 72 Iaren huysvrouw van / Gabbe Pavlusen leit hier begraven.

  [bron: ‘Feanster Flucht’ van S.J.van der Molen. (1976), pagina 30 en 31:

  Geen moeilijkheden levert ook dat van zijn vrouw op:

  ANNO 1644 DE 8 APRILIS IS DE EERBARE

  DEUGD- RIJKE MAERTYE IANS DOCHTER

  OP SERRUSTERVEEN GESTURVEN OUT SINDE

  ONTRENT 72 IAREN HUISVROUWE VAN

  GABBE PAULUS EN LEIT HIER BEGRAVEN

  Deze steen is ook niet meer aanwezig.

  Dat de steen van Maertye niet meer aanwezig is, klopt niet. Die steen ligt nog altijd op

  het oude kerkhof naast de Hervormde kerk van Surhuizum. Op zaterdag 5 februari 2005

  heeft Sipke L. Durksz deze steen op de foto gezet.]

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Gabbe Paulus is geboren ca.1571 en

  overlijdt 13 november 1643 (Blaupot ten Cate, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in

  Friesland - uitg. W.Eekhoff - Leeuwarden - 1839 - blz.166: Grafsteen op het kerkhof

  van Surhuisterveen: 1643 den 13 november is overleden de eerw. en godzalige Gabbe

  Paulus, bedienaar bij de Waterlandsche doopsgezinde gemeente te Surhuisterveen, oud

  72 jaren. Hij is vermaner der Waterlandse gemeente van Surhuisterveen. Gabbe

  trouwt met Maertije Jans, ze is geboren ca. 1572 en overlijdt 8 april 1644. [zie

  Grafschriften[1646] [1650][?]

  - Kinderen van Gabbe Paulus en Maertije Jans: -1- Pauwel Gabes trouwt met Siu Sijbes,

  -2- Aeltien Gabes trouwt ca. 1624 met Mient Egberts, en ca. 1658 met Johannes

  Oedzes, -3- Beitske Gabes trouwt ca. 1629 met Wijbe Annes, ca. 1643 met Hoijte

  Clasen en ca. 1675 met Cornelis Loukes, -4- Jan Gabes trouwt ca.1647 met Dieuwer

  Dircks, -5- Goitsen Gabes trouwt ca.1651 met Ansck

  Cornelis en ca. 1675 met Siouck Jans, -6- Arent Gabes trouwt ca. 1670 met Jeltie Jelles]

  40 Halbe Mients; = 83

  2e huwelijk Hilcke Lieuwedr 84

  x 1599 (L) Doed Jelledr 41

  kinderen

  1. Hylk Halbes

  2. Leuwe Halbes

 • [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Leuwe Halbes is een zoon van

  Halbe Meints, te Surhuisterveen en Jouwerswijk, no.62, te Sappemeer, en Doed

  Jellesdr. Leuwe trouwt ca. 1640 met N.N. en vervolgens 2 december 1655 te

  Sappemeer (cop.) met Geese Gijsbers. Geese is in 1655 weduwe van Jan Udens.

  - Kinderen van Leuwe Halbes en N.N.: -1- Stijntjen Leuwes, -2- Doetjen Leuwes,

  -3- Halbe Leuwes trouwt in 1668 Aeltjen Popkes, -4- Maijke Leuwes trouwt in

  1665 met Steven Hansen, -5- Annechien Leuwes trouwt in 1662 met Wijger

  Roelefs, -6-Tonnies Leuwes trouwt in 1669 met Trijntjen Beerens (Drie kinderen

  zijn kort na de geboorte, of als jong kind, gedoopt in de gereformeerde gemeente

  van Sappemeer, te weten: Stijntjen, 8 mei 1642; Doetjen 29 december 1644;

  Halbe 21 maart 1647; Drie kinderen hebben zich als volwassene laten dopen:

  Maike 8 september 1661; Annechien 10 april 1663, ze wordt begeleid door haar

  man Wijger Roelfs; Tonnies 28 februari 1679)

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Halbe Meints woont te Surhuisterveen,

  vervolgens tot ca. 1647 te Sappemeer, op de Jouwerswijk no.46 [=1660 no.62], hij is in

  1650 opgevolgd door Meente Halbes. Hij trouwt in 1599 Doed Jelledr. Halbe hertrouwt

  in 1606 met Hilcke Liewedr.; Kinderen van Halbe Meints en Doed Jelledr.[?]: -1-

  Meente Halbes trouwt ca. 1639 met Inse en in 1646 met Folke Sickes, -2- [?] Piete

  Halbes trouwt in 1642 met Gelte Isebrants, -3- [?] Fenne Halbes trouwt in 1642 met

  Andries Allers, -4- Leuwe Halbes trouwt ca. 1640 met N.N. en in 1655 met Geese

  Gijsbers Meente Halbes is geboren 1611/12, wsch. als zoon van Halbe Meints, van

  Surhuisterveen en gebruiker van de Jouwerswijk, no.46, te Sappemeer, en Hilcke

  Lieuwes. Meente overlijdt voor 15 maart 1679. Meente volgt Halbe Meints op tussen

  1645 en 1650 te Sappemeer, Jouwerswijk, no.46, hij is turfkoopman in 1660 gebruikt

  hij Sappemeer, no.29. Meente heeft in 1667 angesworen over de kinderen van Albert

  Jans en Barbara Meentens. Meente trouwt omstreeks 1639 met Inse en hertrouwt 30

  maart 1646 in Sappemeer (cop.) met Folke Sickes, zij is mogelijk een dochter van Sicke

  Doijes. Folke overlijdt na 15 maart 1679. - Kinderen van Meente Halbes en Inse: -1-

  Barbara Meentens (Barbara wordt gedoopt in de gereformeerde kerk te Sappemeer d.d.

  14 september 1640) trouwt in 1662 met Albert Jans. - Kinderen van Meente Halbes en

  Folke Sickes: -2- Inse Meentes, -3- Halbe Meentes trouwt in 1671 met Geertje Willems

  en in 1681 met Femme Geerts, -4- Stijntje Meentes, -5- Baucke Meentes (Inse, hij[!]

  wordt gedoopt in de gereformeerde gemeente van Sappemeer d.d. 7 februari 1647;

  Halbe en Stijntien worden gedoopt d.d. 16 juni 1650; Baucke wordt gedoopt 1 juli

  1660 (mogelijk is deze datum incorrect)

  Archiefvermeldingen:

  - GAG - 756 rnr - no.27 - 25 februari 1640 - Meente Halbes 29 jaar.

  - 730-64 - Gericht Selwerd Sappemeer - Saturni den 25 aprilis 1646

  Tusschen Meent Halbes impt. ende Menne Peters ged. Is geordonneert dat neffens

  Menne de naesten ende bequaemsten in de kluft mede sullen worden citeert tot de

  versochte answeringe. Alsoo Herman Sjuirts geduirende de scheijdinge over

  Meent Halbes kindt bij sal. Inse geprocreert als sibbevoogt heeft angelooft. Is sulx

  getickent om te strecken nae behooren.

  -731-7425 - Zuidbroek - 10 september 1647 - Gebel Jans en Moder (ehel.), in

  Muntendam, verpachten aan Meent Halbes en Foelke (ehel.), Gelt Isbrants en

  Piete Halbes (ehel.) 8 akkers veen boven Muntendam in de Tonckell, ten noorden

  Albert Egberts, ten oosten nabuurswetten gelijk, ten zuiden Cornelis Menses, ten

  westen de Borstslooth. Tijd: 7 jaar. Prijs: 775 car.gld.

  - 730-65 - Sappemeer - Saturni den 8en aprilis 1654 - Tusschen Peter Jacobs

 • imptr. ende Meente Halbes ged. Contenderende d’impetrant tot confirmatie van

  sijn uitgebrachte mandaet, ten einde de gedaegde sal moetn leveren soodaene

  torff als hij tot behoeff van sijn tichelwarck tot Fermpsum van hem heeft

  gehandelt ende hij an ‘t werck te brengen belooft heeft. Tot verificatie van dien

  overleggende seeckere contract in dato den 15en martii jongst tusschen haar

  opgerichtet.

  Gedaagde gehoort. Wort des impetrants uitgebrachte mandaet rechtswegen in

  weerden verclaert.]

  41 Doed Jelledr weduwe; = 11; overl 1606

  1e huwelijk Jan Peters Hollander 10

  x 1599 Halbe Mients 40

  kinderen

  1. Hylk Halbes

  2. Leuwe Halbes

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Leuwe Halbes is een zoon van

  Halbe Meints, te Surhuisterveen en Jouwerswijk, no.62, te Sappemeer, en Doed

  Jellesdr. Leuwe trouwt ca. 1640 met N.N. en vervolgens 2 december 1655 te

  Sappemeer (cop.) met Geese Gijsbers. Geese is in 1655 weduwe van Jan Udens.

  - Kinderen van Leuwe Halbes en N.N.: -1- Stijntjen Leuwes, -2- Doetjen Leuwes,

  -3- Halbe Leuwes trouwt in 1668 Aeltjen Popkes, -4- Maijke Leuwes trouwt in

  1665 met Steven Hansen, -5- Annechien Leuwes trouwt in 1662 met Wijger

  Roelefs, -6-Tonnies Leuwes trouwt in 1669 met Trijntjen Beerens (Drie kinderen

  zijn kort na de geboorte, of als jong kind, gedoopt in de gereformeerde gemeente

  van Sappemeer, te weten: Stijntjen, 8 mei 1642; Doetjen 29 december 1644;

  Halbe 21 maart 1647; Drie kinderen hebben zich als volwassene laten dopen:

  Maike 8 september 1661; Annechien 10 april 1663, ze wordt begeleid door haar

  man Wijger Roelfs; Tonnies 28 februari 1679)]

  1600 – 1610

  42 Thomas Tonis Veenwouden; overl 1640

  x 1600 Aelcke Allerts 43

  kinderen

  1. Gryt Thomas

  2. Anne Thomas

  3. Hil Thomas

  4. Martje Thomas

  5. N. Thomas

  43 Aelcke Allerts Veenwouden

  x 1600 Tjomas Tonis 42

  kinderen

  1. Gryt Thomas

  2. Anne Thomas

  3. Hil Thomas

  4. Martje Thomas

  5. N. Thomas

  44 Anne Carsts (Carsten) vader 1

  x 1600 NN weduwe in 1627

  kinderen

  1. Fookel Annes 174

  2. Neel Annes 176

 • 3. Fock Annes (?) 207

  4. Wybe Annes 177

  45 Jan Tiert Rickerde x 1600 Wick Jurjens 46

  kinderen: 4

  46 Wick Jurjens x 1600 Jan Tiert Rickerde 45

  kinderen: 4

  47 Pyter Ubles x 1600 Anneke Jans 48

  48 Anneke Jans x 1600 Pyter Ulbes 47

  49 Antie Tierdts; = 144

  2e huwelijk Oedts Eerts 143

  x 1600 Pier Douwes

  50 Gerrit Hindricks x 1600 Jantien Gerrits 51

  kinderen

  1. Jantien Gerrits

  51 Jantien Gerrits x 1600 Gerrit Hindricks 50

  kinderen

  1. Jantien Gerrits

  52 Popcke Taeckes; = 93; vader 2

  2e huwelijk Gees Ritskes 94

  x 1601 Bauck Frans 53

  kinderen

  1. Frans Popckes

  53 Bauck Frans x 1601 Popcke Taeckes 52

  kinderen

  1. Frans Popckes

  54 Douwe Syoerdts overl 1625

  x 1602 (P) Aet Lamberts 55

  kinderen

  1. Gaets Douwes

  2. Siu Douwes

  3. Taets Douwes

  4. Ael Douwes

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort 2005): Sieurdt Douwens is mogelijk een zoon

  van Douwe Sioerdts, te Surhuisterveen, en Aet Lamberts. Hij heeft in 1674 aengelovet

  over Gatie Jacobs en Judiths’ kinderen]

  55 Aet Lamberts x 1602 (P) Douwe Syoerdts 54

  kinderen

  1. Gaets Douwes

  2. Siu Douwes

  3. Taets Douwes

  4. Ael Douwes

 • 56 Hindrik Jans x 1603 Wyts Jetze Sytzes 57

  kinderen

  1. Jantie Hindriks

  2. Tieets Hindriks

  57 Wyts Jetze Sytzes Eestrum

  x 1603 Hindrik Jans 56

  kinderen

  1. Jantie Hindriks

  2. Tieets Hindriks

  58 Rienick Roeloffs x 1603 (H) Foeck Mensedr 59

  kinderen

  1. Tial Riencks

  2. Saes Riencks

  59 Foeck Mensedr x 1603 (H) Rienick Roeloffs 58

  kinderen

  1. Tial Riencks

  2. Saes Riencks

  60 Willem Einte Willems x 1603 Eelck Tonis 61

  kinderen

  1. Willem Willems

  61 Eelck Tonis; = 88??

  x 1603 Willem Einte Willems 60

  kinderen

  1. Willem Willems

  62 Ritske Ritskes x 1604 (P) Neel Annedr 63

  63 Neel Annedr weduwe

  x 1604 (P) Ritske Ritskes 62

  64 Lieuwe Hendriks Buitenpost; overl 1615

  x 1604 (P) Hiltie Jans 65

  kinderen

  1. Gryt Lieuwes

  2. Lieuwe Lieuwes

  3. Geertie Lieuwes

  65 Hiltie Jans x 1604 (P) Lieuwe Hendriks 64

  kinderen

  1. Gryt Lieuwes

  2. Lieuwe Lieuwes

  3. Geertie Lieuwes

  66 Geert Harmens overl 1658

  x 1605 Ded Ritskes 67

  kinderen

  1. Harm Geerts

  2. Claes Geerts 186

  3. Jed Geerts

 • 4. Engbert Geerts 196

  5. Auck Geerts 254

  6. Geb Geerts 223

  67 Ded Ritskes x 1605 x Geert Harmens 66

  kinderen

  1. Harm Geerts

  2. Claes Geerts 186

  3. Jed Geerts

  4. Engbert Geerts 196

  5. Auck Geerts 254

  6. Geb Geerts 223

  68 Haye Gerrits x 1605 NN

  kinderen

  1. Gerrit Hayes

  69 Johannes Egberts x 1605 Syts Tekedr 70

  kinderen

  1. Jantien Johannes

  70 Syts Tekedr; = 159; overl 1652; vader 2

  2e huwelijk Wybren Ubles 158

  x 1605 Johannes Egberts 69

  kinderen

  1. Jantien Johannes

  71 Jelcke Jans x 1605 Sycke Wolters 72

  kinderen

  1. Hylk Jelckes

  72 Sycke Wolters x Jelcke Jans 71

  kinderen

  1. Hylk Jelckes

  73 Cornelis Syurds x 1605 Gerlts Harmens 74

  74 Gerlts Harmens x 1605 Cornelis Syurds 73

  75 Ritske Klazen overl 1642

  x 1605 Geertje Sybes 76

  kinderen

  1. Romk Ritskes

  2. Gryt Ritskes

  3. Tyt Ritskes 185

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Claas Geerts Kunst is een zoon

  van Geert Harmens, te Surhuisterveen, en Ded Ritskes. Claas overlijdt ca. 1670.

  Hij trouwt in 1630 met Petie Ritskes [=Tiet Ritskes], een dochter van Ritske

  Claesen, te Surhuisterveen en vervolgens te Sappemeer, en Geertien Sijbes. Petie

  overlijdt in 1686 te Sappemeer. Ze hertrouwt in 1672 met Reent Geerts; Kinderen

  van Claas Geerts Kunst en Petie Ritskes: -1- Geert Claassen Kunst trouwt [???] in

  1683 met Claaske Jacobs.]

 • 4. Neel Ritskes

  5. Yd Ritskes 243

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Ritske Claesen (Met dank aan de heer

  H. Hartog) is geboren te Surhuisterveen. Hij overlijdt ca. oktober 1637. Hij woont te

  Surhuisterveen en gebruikt in 1629[?] 55 roeden veen te Sappemeer en is waarschijnlijk

  Waterlander. Ritske trouwt ca. 1605 (RAF - Feanster Menisten) met Geertien Sijbes;

  Kinderen van Ritske Claesen en Geertien Sijbes: -1- Romke Ritskes trouwt met N.N en

  in 1641 met Engbert Geerts, in 1658 met Haije Gerrits, -2- Griet Ritskes, -3- Tiet

  Ritskes [=Petie Ritskes] trouwt in 1630 met Claes Geerts Kunst en in 1672 met Reent

  Geerts, -4- Neeltien Ritskes trouwt in 1641 met Pijl Fransen en in 1642[??] met Beene

  Claeses, -5- Yd Ritskes trouwt met Jan Auckes, -6- Geertien Ritskes trouwt mogelijk in

  1656 met Peter Jemckes]

  Archiefvermeldingen:

  - RA IV a - 16 december 1637

  - ao 1642 - erfscheidingsacte [??]

  76 Geertje Sybes x 1605 Ritske Klazen 75

  kinderen

  1. Romk Ritskes

  2. Gryt Ritskes

  3. Tyt Ritskes 185

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Claas Geerts Kunst is een zoon

  van Geert Harmens, te Surhuisterveen, en Ded Ritskes. Claas overlijdt ca. 1670.

  Hij trouwt in 1630 met Petie Ritskes [=Tiet Ritskes], een dochter van Ritske

  Claesen, te Surhuisterveen en vervolgens te Sappemeer, en Geertien Sijbes. Petie

  overlijdt in 1686 te Sappemeer. Ze hertrouwt in 1672 met Reent Geerts; Kinderen

  van Claas Geerts Kunst en Petie Ritskes: -1- Geert Claassen Kunst trouwt [???] in

  1683 met Claaske Jacobs.]

  4. Neel Ritskes

  5. Yd Ritskes 243

  77 Sibe Sibe Halbes x 1605 (P) Thonies Sioerdts 78

  kinderen

  1. Wybe Sibes

  2. Halbe Sibes

  78 Thonies Sioerdts x 1605 (P) Sibe Sibe Halbes 77

  kinderen

  1. Wybe Sibes

  2. Halbe Sibes

  79 Oedts Eerts; = 37, 143 overl 1640/50

  1e huwelijk N.N

  3e huwelijk Antie Tierds 144

  x 23-10-1606 Willemke Mients 80

  kinderen

  1. Eeck Oedtses (Oedsdr.) 168

  80 Willemke Mients weduwe; = 7; overl 1612

  1e huwelijk Egbert Egberts 6

  x 23-1-+-0-1606 Oedts Eerts 79

 • kinderen

  1. Eeck Oedtses (Oedsdr.) 168

  81 Jan Toenis weduwnaar

  x 1606 (P) Jel Tabesdr 82

  kinderen

  1. Hil Jans

  2. Tomaske Jans

  82 Jel Tabesdr x 1606 (P) Jan Toenis 81

  kinderen

  1. Hil Jans

  2. Tomaske Jans

  83 Halbe Mients weduwnaar; = 40

  1e huwelijk Doed Jelledr 41

  x 1606 (L) Hilcke Lieuwedr 84

  84 Hilcke Lieuwedr x 1606 (L) Halbe Mients 83

  85 Eerd Sioerdts; = 204; overl 1640

  2e huwelijk Fook Sytedr 205

  x 1606 (P) Tryn Bartolomeus 86

  kinderen

  1. Tonis Eerds

  86 Tryn Bartolomeus Groningerland; overl 1616

  x 1606 (P) Eerd Sioerdts 85

  kinderen

  1. Tonis Eerds

  87 Tamme Luils overl 1620; vader 5

  x 1607 Eelk Thonis 88

  kinderen

  1. Thonis Tammes

  2. Luil Tammes

  3. Geeske Tammes

  88 Eelk Thonis weduwe; = 61??

  x 1607 Tamme Luils 87

  kinderen

  1. Thonis Tammes

  2. Luil Tammes

  3. Geeske Tammes

  89 Claes Roeloffs overl 1640

  x 1608 Jantien Jacobs 90

  kinderen

  1. Roelof Claes

  2. Jacob Claes

  90 Jantien Jacobs x 1608 Claes Roeloffs 89

  kinderen

  1. Roelof Claes

  2. Jacob Claes

  1610 – 1620

 • 91 Lieuwe Joosten x 1610 Els Hindricks 92

  kinderen

  1. Hindrick Lieuwes

  92 Els Hindricks x 1610 Lieuwe Joosten 91

  kinderen

  1. Hindrick Lieuwes

  93 Popcke Taeckes weduwnaar; = 52

  1e huwelijk Bauck Frans 53

  x 1611 Gees Ritskes 94

  kinderen

  1. Hantie Popckes 203; naam Popcke ook Poppe

  2. Ritske Popckes 255

  3. Holdu Popckes 290

  4. Eelk Popckes

  5. Taecke Popckes 310

  94 Gees Ritskes x 1611 Popcke Taeckes 93

  kinderen

  1. Hantie Popckes 203; naam Popcke ook Poppe

  2. Ritske Popckes 255

  3. Holdu Popckes 290

  4. Eelk Popckes

  5. Taecke Popckes 310

  95 Luiloff Tammes weduwnaar; = 5

  1e huwelijk NN

  x 1611 (H) Fen Beerns 96

  96 Fen Beerns x 1611 (H) Luiloff Tammes 95

  97 Douwe N overl 1639

  x 1611 N Tekes 98

  kinderen

  1. Taecke Douwes geb 1613

  98 N Tekes vader 2

  x 1611 Douwe N 97

  kinderen

  1. Taecke Douwes geb 1613

  99 Jan Gerrits overleden 1621?

  2e huwelijk Geb Hans 134

  x 1612 (L) Tietcke Egberts 100

  kinderen

  1. Willemke Jans

  100 Tietcke Egberts overl voor 1618; ouders 6 en 7

  x 1612 (L) Jan Gerrits 99

  kinderen

  1. Willemke Jans

  101 Jelcke Taeckes; = 261; overl 1647; vader 2

  2e huwelijk Frouck Mackes 262

 • x 1612 (R) Wyts Jetzedr 102

  kinderen

  1. Hindrick Jelckes

  102 Wyts Jetzedr weduwe

  x 1612 (R) Jelcke Taeckes 101

  kinderen

  1. Hindrick Jelckes

  103 Harmen Siurts x 1613 (H) Wopck Takes 104

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Harmen Suijrts (731-7107 - Meeden -

  17 september 1646 - Teke Hennes, voor Fedde, zijn vrouw, te Dokkum, verkoopt aan

  Harmen Sijuirts en Koop (ehel.), te Muntendam, zijn schuit, zoals hij gebruikt. Prijs:

  245 car.gld.) is geboren in 1589/90 (GAG 756rnr - no.6 - Herman Sjuirts is stadsmeier

  te Sappemeer, oud tegen de 53 jaar, legt 8 juli 1642 een verklaring af.) en maakt deel uit

  de doopsgezinde gemeente van Surhuisterveen (RAF - Gen.386 - Feanster Menisten

  - trouwboek - 1600 - 1750), en overlijdt na 25 april 1646. Hij heeft aengelooft in 1646

  als sibbevoogd over Meent Halbes kind bij Inse. Harmen is veenmeester en landbouwer

  te Sappemeer, no.36, in 1645. Reeds in 1629 gebruikt hij ‘en cons.’ op de toenmalige

  no. 8 ten noorden van het Winschoterdiep 217 roeden, terwijl hij aan de zuidzijde in

  hetzelfde jaar gebruikt op no.2, eveneens 217 roeden gebruikt. Een jaar later in 1630 is

  zijn noordelijke veen verdeeld in vier stukken van ieder 55 roeden te weten onder

  Jouwert Wijtiens, Jacob Martens, Jan Hiddens en Harmen Siuerts zelf. Terwijl in

  hetzelfde jaar zijn zuidelijk deel eveneens is verdeeld onder vier personen i.p.v. Jouwert

  Wijtiens treedt nu op als huurder Ritske Claesen. In 1650 gebruikt hij de oostkant van

  36 [=1660 no.52], terwijl Doede Harmens de westkant gebruikt [=1660 no.51]. Harmen

  is vermaner in 1639. Hij legt de eed af bij hoogste waerheit in eedes plaetse. Harmen

  trouwt omstreeks 1613 met Wobbechien Takes (RAF - Gen.386 - Feanster Menisten -

  trouwboek - 1600 - 1750)

  Archiefvermeldingen:

  - GAG - 756 rnr - no.34 - Stadsrekeningen 1629 - fol.57v - De venen tussen Sappemeer

  en Zuidbroek, aan beide zijden van het

  Heerendiep:

  -1- de stad - 117 roeden

  -2- Andele Douwens - te Sappemeer - 27 roeden

  -3- Derck Clasen, burgemeester - Sappemeer 155 roeden

  -4- Reinier Teekes - te Sappemeer - 30 roeden

  -5- Johan Velinck - te Sappemeer - 10 roeden

  -6- Tiarck Wijbens, met cons., te Sappemeer - 40 roeden

  -7- de cleyne toebeholt 10 roeden

  -8- Harmen Siurts en cons., - Sappemeer - 217 roeden

  Op de zuitzijdt van het diep beginnende van de ackers aff tot an Sappemeer.

  -1- Tiarck Wijbes en cons. 50 roeden

  -2- Harmen Siurts en cons. 217 roeden

  -3- de stad 40 roeden

  -4- Reinier Tekes 30 roeden

  -5- Derck Clasen 155 roeden

 • -6- de stad 144 roeden streckende tot

  aen het meer.

  GAG IIIa 29 - saturni den 30 january 1630 - Op de requeste van Hindrick Folckers tot

  Vosholl omme in sijn landt gebruyck, so bij Harmen Siourts aen een ander is verhuyrt te

  continueeren.Sij gestelt in handen van d' hh gecommitterden tot de Vosholster warcke

  om desen te examineeren ende daer van te rapporteren.

  - 730-64 - Gerecht Selwerd/Sappemeer - Saturni den 22 aprilis 1637 In saecken

  Harmen Suijrts impt. verdaget hebbende Jan Wijbes om te vergoetsen soe dane schade

  als hij bij het onderwinnen sijnes arbeiders heft geleden, tegen ordre soo voor desen

  altijd in 't Sappemeer is geobserveert gewest. Welke ordre de gedaegde entkennet

  voorgevendet dat hem vrij solde staen, soo wanneer het hem niet rechtlijcken waer

  verboden gewest, voor geldt arbeiders te winnen.Is geordonneert dat d' impt. sall

  moeten bewijsen dat in 't Sappemeer bescheet geobserveert is gewest gheen arbeiders te

  moogen huiren soo in emants werck gewest waren.

  - 730-64 - Gerecht Selwerd/Sappemeer - Saturni den 6 maij 1637 Tusschen Harmen

  Suijrts impt.ende Jan Wijbes gedaegde het gericht lecht den gedaegde op bij sijn

  hoochste waerheit te verklaren dat hij niet gewieten heeft dat d' arbeiders die hij

  genomen hadde in des ompts. arbeit waren gewest.

  - GAG - [Feith 1640 no.11] - Sappemeer - klok en uurwerk Hermen Sijuerts 5 gld.

  - GVA - 1954 - Croonhoven - Sappemeer - Johan de Mepsche wordt 12 oktober 1640

  gelast voor 900 car.gld. van Harmen Siourts een behuizing te Sappemeer te kopen, welk

  was gebouwd om als mennonieten kerk dienst te doen. Wobbechien, Harmens vrouw,

  krijgt bovendien nog 12 car.gld. De weduwe van de timmerman Berent Geerts wordt

  eveneens schadeloos gesteld voor nog te leveren materialen.

  Ref. Feith - 1640 nr.5 - 9 oktober 1640 -

  - GAG - 898rnr - 1641[?] - 61 - War op dat den 28 dito ut Sappemeer gekoemen sint der

  stadtsveenmeister Harmen Sijurts mit einige andere Sappemeersters, om ut last des

  heeren rentemeisters vor de clijve een dam te slaan ende ‘t water in ‘t diep te bewaaren

  t welck de vorss. Gert Jacobs, Jurrijen Camerling ende Hinderck Everts wegens de

  vulmachten habben belettet. Zijende mede mit gewelt op den vorss. Harmen Sijurts

  gevallen ende hem een wunde op sijn hoofft ende vinger geslagen, mit een quetsuire an

  sijn arm, also dat dar mede ock de andere Sappemersters sint veriacht ende van

  Harmen Sijurts wech geloepen ende he Harmen Sijurts van de vorss. persoenen is

  gevangen ende ten harberge van Allert Janss de nacht over bewackt geworden, gelick

  dat ock ut des rechts dieners Wijbrant Ampsingh informatie ende Egbert Eemes

  getuichenisse sub O is te versien.

  - GAG - 756 rnr - 6 juni 1642 - Getuigt: Herman Sjuirts, stadmeier te Sappemeer, bij

  hoogste waerheit in eedes plaetse - tegens 53 jaer]

  104 Wopck Takes x 1613 (H) Harmen Siurts 103

  105 Metske Metske Metskes x 1615 (W) Hiltye Jans 106

  kinderen

 • 1. Metske Metskes 211

  106 Hiltye Jans weduwe

  x 1615 (W) Metske Metske Metskes 105

  kinderen

  1. Metske Metskes 211

  107 Folckert Lamberts; = 192; overl 1632

  2e huwelijk Jel Sioerdts 193

  x 1615 Aeltzen Lubberts 108

  kinderen

  1. Lambert Folckerts

  108 Aeltzen Lubberts Drenthe

  x 1615 Folckert Lamberts 107

  kinderen

  1. Lambert Folckerts

  109 Dirck Etessz Gerkesklooster; overl 1625

  x 1615 Antie Itiens Luppema; Groningen

  kinderen

  1. Diuwer Dircks 280

  2. Diuke Dircks

  110 Ebele Jans ouders 8 en 9

  x 1615 NN

  kinderen

  1. Jan Ebeles 240

  111 Biening Sapes ouders 21 en 22

  x 1615 (W) Wytske Jurjens 112

  112 Wytske Jurjens weduwe

  x 1615 (W) Biening Sapes 111

  113 Pauwel Gabes overl Sappemeer 1632; ouders 38 en 39

  x 1616 Siu Sybedr 114

  kinderen

  1. Jan Pauwels 263

  2. Hindrik Pauwels

  3. Aeltie Pauwels 278

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Poppe Gabbes is mogelijk een zoon

  van Gabbe Paulus, vermaner der Waterlanders te Surhuisterveen, en Maertye Jans.

  Poppe woont te Sappemeer. Hij trouwt [?] omstreeks 1625 met Siu Bouwes; Kinderen

  van Poppe Gabbes en Siu Bouwes: -1-[?] Gabbe Poppes trouwt [?] in 1662 met Joucke

  Hindrix, -2-[?] Jacob Poppes

  Archiefvermeldingen:

  - GAG - Portefeuille van losse stukken na de reductie: 4 [83] - ao 1640 -

  Sappemeer - klok en uurwerk - Poppe Gabbes 6 stuiver

  Pauwel Gabes is een zoon van Gabbe Paulus, vermaner der Waterlanders te

  Surhuisterveen, en Maertye Jans. Pauwel overlijdt in 1632 te Sappemeer . Hij trouwt

  omstreeks 1616 met Siu Sybes.; Kinderen van Pauwel Gabes en Siu Sybes: -1- Jan

  Pauwels trouwt ca. 1643 met Mechel Ottes, -2- Hendrik Pauwels, -3- Aeltie Pauwels

  trouwt ca. 1646 met Lammert Heeres]

  114 Siu Sybedr x 1616 Pauwel Gabes 113

  kinderen

 • 1. Jan Pauwels 263

  2. Hindrik Pauwels

  3. Aeltie Pauwels 278

  115 Jan Rioerds Smalle Ee

  x 1616 (H) Tryn Jans 116

  kinderen

  1. Klaes Jans

  116 Tryn Jans Smalle Ee

  x 1616 (H) Jan Rioerds 115

  kinderen

  1. Klaes Jans

  117 Wybe Sybes x 1616 (H) Sybrig Wygers 118

  kinderen

  1. Sybe Wybes

  2. Bauck Wybes

  3. Douwe Wybes

  [Bron: Een PAMA-boerderij bij de Feanster Heide, door K.P. de Boer, Genenealogysk

  Jierboekje 1979, blz 8 t/m 34

  Dit is het begin van het verhaal over een Pamaboerderij

  1. De eerste bewoners, tot 1723 De venen, waar later de hier te behandelen boerderij zou worden gebouwd, hebben naar

  alle waarschijnlijkheid behoord tot de bezittingen van het Gerkesklooster. Na de

  Reformatie in het laatst van de 16e eeuw werden ze eigendom van "de Landtschap" van

  Friesland. In 1638 hadden de Staten geldgebrek en lieten daarom veel voormalige

  kloostergoederen verkopen. Ik neem aan dat een zekere Berend Rintjes hier een perceel

  heeft gekocht, omdat hij in de tijd daarna eigenaar blijkt te zijn. Vermoedelijk heeft hij

  een gedeelte van het veen in cultuur gebracht. Zeker is dat hij daar een boerderij heeft

  gebouwd. Vermoedelijk heeft hij, vanuit de reeds vanaf het hoofddiep het veen

  inlopende wijk, een dwarsdiep gegraven naar deze plaats, omdat vervoer over water

  noodzakelijk was. Wij mogen dus aannemen dat de bewoning van deze plek dateert

  vanaf circa 1640.

  Berend is omstreeks 1646 overleden, terwijl zijn kinderen nog niet volwassen waren. Er

  is echter klaarblijkelijk reeds een band ontstaan met dit stuk grond. Dat blijkt uit de

  voorwaarde, waaronder zijn weduwe Ebel Jans in 1646 deze boerderij voor 250

  goudgulden aan Wybe Sybes en zijn vrouw Sybrig Wiegers verkoopt. Er wordt

  namenlijk vastgelegd, dat de kinderen van Berend en Ebel het recht krijgen deze

  boerderij terug te kopen wanneer zij tot "haere jaeren" zijn gekomen, dus volwassen zijn

  geworden

  Wellicht hangt daarmee samen dat Wybe, die overigens meer bezittingen had in

  Surhuisterveen, niet de gehele koopsom heeft betaald. Wij weten namelijk, dat hij nog

  in 1652 87 goudgulden schuldig is aan Griet en Frouck, twee dochters van Berend

  Rintjes, en dat de boerderij daarom met een hypotheek is bezwaard. In de

  desbetreffende schuldbekentenis wordt uitdrukkelijk gesteld dat Wybe aan zijn

  crediteuren, dus de kinderen van Berend Rintjes, het "recht van ware eigendom" laat.

  Begrijpelijk tegen de achtergrond van de uit 1646 daterende voorwaarden.

  Wybe Sybes heeft de taak die er nog lag, om het resterende land in cultuur te brengen,

  voltooid. In 1654 blijkt alle land dat bij deze boerderij behoorde, ter grootte van ca. 6

 • ha, te zijn ontgonnen. In dat jaar vindt er opnieuw een verkoop plaats. De landerijen

  waren al met rogge ingezaaid, dat evenals de "dongh, ruigh ende ruigscherne" aan de

  koper wordt overgedragen. Op 10 april 1654 wordt bekend gemaakt dat Meinse Andries

  koper is geworden. Hij moet 475 goudgulden betalen, bijna het dubbele van de

  koopsom in 1646.

  Ook bij deze verkoop zien wij weer dat de kinderen van Berend Rintjes nog rechten

  hebben. Zij stemmen alleen in met deze verkoop, als hun rechten gehandhaafd blijven.

  Wij moeten uit de volgende gebeurtenis wel concluderen dat dit niet het geval is

  geweest. Dat betekent dus concreet dat de schuld van de erven Wybe niet kon worden

  betaald en zodoende vanwege het hypothecaire verband de eigendom van de boerderij

  weer is teruggevallen aan de erfgenamen van Berend Rintjes.

  In 1656 laten zij als schuldeisers van Wybe Sybes de boerderij verkopen.

  Koper wordt nu een vreemdeling in deze streken, ds. Johannes Alberti, predikant te

  Burum en Munnekezijl.

  Wellicht is hij na zijn emeritaat in 1663 hier zelf boer geweest. Ds. Alberti overlijdt in

  1666. De boerderij gaat dan in eigendom over op zijn kleinkinderen, wier grootvader,

  ds. Samuel de Grau van Jislum en Wanswerd, deze boerderij twee jaar later voor 700

  goudgulden verkoopt aan de huurder Hoecke Romckes.

  Met hem begint een tijd van stabilisatie. Hoecke zal deze boerderij zo'n dertig jaar

  bewonen, eerst samen met zijn vrouw Trijntje Eysses, die in 1676 reeds blijkt te zijn

  overleden.

  Na Hoecke wordt zijn zoon Hendrick daar boer. Omdat Hendrick Hoeckes en zijn

  vrouw Sjoukje Hendriks in 1695 300 car.gulden lenen van Claas Jelkes in Harkema

  Opeinde neem ik aan dat zij omstreeks die tijd de boerderij hebben overgenomen

  In zijn tijd wordt het grote grondbezit van de Schole-plaats, dat zich oostelijk van

  Hendrick Hoeches' boerderij uitstrekte tot de grens met het Groningerland, verkocht.

  Hendrik Clazes koopt dit geheel voor 600 car.gulden, maar grote delen worden spoedig

  weer verkocht, zodat kleine bedrijven de gelegenheid krijgen zich uit te breiden

  Ook Hendrick Hoeckes maakt daarvan gebruik door een complex heide aan de oostzijde

  van zijn boerderij ter grootte 3 ha. toe te voegen aan zijn bedrijf. Daarvan wordt als

  bijzonderheid vermeld dat rondom het perceel reed en drift zijn gelegen in een oude

  sloot.

  De opvolgers van Hendrick hebben eveneens heidevelden van de Schole gekocht. Op

  deze wijze kan dit kleine bedrijf in de 18e eeuw uitgroeien tot een grote boerderij.

  Wij mogen aannemen dat Hendrick de door hem gekochte heide heeft ontgonnen. Zo

  heeft hij daar gewoond en gewerkt tot zijn overlijden op 17 februari 1720, kinderloos.

  Een paar jaar later verkoopt zijn weduwe Sjoukje Hendriks deze boerderij aan Goitsen

  Gabes, de echtgenoot van Gertie Pama. Met hen doet dus de Pama-familie haar intree

  op deze boerderij.

  Vervolg van dit verhaal zie 718]

  118 Sybrig Wygers x 1616 Wybe Sybes 117

  kinderen

  1. Sybe Wybes

  2. Bauck Wybes

  3. Douwe Wybes

  119 Meyne Gercx Eestrum; overl 1627/32

  x 1616 (W) Anna Jans 120

  kinderen

  1. Gerc Meynes

 • 2. Antje Meynes

  120 Anna Jans ouders 8 en 9

  x 1616 (W) Meyne Gercx 119

  kinderen

  1. Gerc Meynes

  2. Antje Meynes

  121 Eert Sioerdts weduwnaar; overl 1640

  x 1616 Wopck Klaesdr 122

  kinderen

  1. Sioerdt Eerts

  2. Tryn Eerts

  3. Tiaerd Eerts

  4. Ettye Eerts

  5. Tyt Eerts

  122 Wopck Klaesdr x1616 Eerts Sioerdts 121

  kinderen

  1. Sioerdt Eerts

  2. Tryn Eerts

  3. Tiaerd Eerts

  4. Ettye Eerts

  5. Tyt Eerts

  123 Edzie Jans ouders 35 en 36

  x 1617 (P) Gees Harmens 124

  kinderen

  1. Rijcke Edzies 206

  124 Gees Harmens overl 1660; ouders 12 en 13

  x 1617 (P) Edzie Jans 123

  kinderen

  1. Rijcke Edzies 206

  125 Anne Egberts Gaykema geb 1597; overl 12-06-1661; ouders 29 en 30;

  2e huwelijk 14-05-1660 Neeltje Jans Wiertsma fan Dockum

  [bron Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Anne Egberts Gaijkema trouwt ca.

  1620 met Feike Jans en in 1660 met Neeltje Jans Wiertsma]

  x 1618 (L) Feyck Jans 126

  geen kinderen uit dit huwelijk

  [bron: ‘Feanster Flucht’ door S.J. van der Molen (1976) pagina 25:

  ‘Bij de verkoop wordt telkens onderscheid gemaakt tussen woeste en in cultuur

  gebrachte grond: “land voor d’ene helfte toegemaeckt ende voor d’ene helfte

  ontoegemaekt”!; “toegemaeckte en ongetoemaeckte(!) leijen (...) beswaart met de

  opslach van Anne Egberts dong” (1643)]

  [bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om

  de kerken tussen Flie en Lauwers: deel I Achtkarspelen - 1950; pagina 51:

  G 81 A.v

  (R.) ANNO 1661 / DEN 12 JUNY IS IN DEN HEERE GERVST DEN

  EERSAMEN ANNE / EGBERTS / SAPHYA OVT IN SYN 64 IAEREN ENDE

  LEIT ALHIER BEGRAVEN /

  Vgl. G 81.

 • Mannenwapen (63).

  Anne Egberts Gayckema te Surhuisterveen X 1e Feyck Jans (G 80) (Invent.-boek

  M 11 f.88, 5 Mei 1633), dr. v. Jan Harmens en Geb Hansis (G 83), 2e

  Achtkarspelen (Gerecht) (procl. 30 Apr./14 Mei 1660) Neeltje Jans Wiertsma van

  Dokkum (Procl.boek R 6 f. 10), die hem overleefde (Liquidatie-boek O 3 f. 640,

  642, 20/21 Dec. 1661). Blijkbaar hadden zij geen kinderen. Erfgenamen van

  A.E.G. waren de kidneren van zijn eerder overleden broer Cornels (G 85);

  erfgename van zijn 1e vrouw was Antje Meynts, voor wie optraden haar

  schoonzoons Yan Ebels, Ale Douwess te Koten en Focke Jans te Veenwouden.

  Ondanks het feit, dat Anne Egberts in de rechterlijke archieven voorkomt onder de

  naam Gayckema, moet men welhaast aannemen, dat deze persoon dezelfde is als

  Anne Egberts Saphya.]

  126 Feyck Jans geb 1596; overl 1656; ouders 8 en 9

  x 1618 (L) Anne Egberts Gaykema 125

  Geen kinderen uit dit huwelijk

  [bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om

  de kerken tussen Flie en Lauwers: deel I Achtkarspelen - 1950; pagina 51; betreft een

  grafschrift bij de Hervormde Kerk te Surhuizum:

  G 80 Leeftijdskoppen op de hoeken.

  (R.) ANNO 1656 / DEN 2 SEPTEMBER IS IN DEN HEERE GERVST DIE

  EERBARE FEYCKE / IANS DIE HVIS / VROVW VAN ANNE EGBERTS

  SAPHYA OVT IN HAER 60 IAER ENDE / LEIT ALHIER / BEGRAVEN /

  Vrouwenwapen (62).

  G 81 A.v.]

  127 Heere Tiebbe Fransen x 1618 (H) Lin Lammerts 128

  kinderen

  1. Tiebbe Heeres

  2. Lammert Heeres 277

  128 Lin Lammerts x 1618 (H) Heere Tiebbe Fransen 127

  kinderen

  1. Tiebbe Heeres

  2. Lammert Heeres 277

  129 Pieter Jacobs x 1618 (P) Lysbet Egberts 130

  130 Lysbet Egberts x 1618 (P) Pieter Jacobs 129

  131 Otte Foockes overl 1655

  x 1619 Jantien Abeles 132

  kinderen

  1. Abele Ottes 285

  2. Mechel Ottes 264

  3. Pyt Ottes

  4. Hil Ottes 329

  5. Syts Ottes 346

  6. Antie Ottes

  7. Jan Ottes 293

  132 Jantien Abeles

 • x 1619 Otte Foockes 131

  kinderen

  1. Abele Ottes 285

  2. Mechel Ottes 264

  3. Pyt Ottes

  4. Hil Ottes 329

  5. Syts Ottes 346

  6. Antie Ottes

  7. Jan Ottes 293

  133 Jan Gerrits weduwnaar; = 99

  1e huwelijk Tietcke Egberts 100

  x 1619 (W) Geb Hanses 134

  134 Geb Hanses weduwe; = 9

  1e huwelijk Jan Harmens 8

  x 1619 (W) Jan Gerrits 133

  1620 – 1630

  135 Hendrik Geerts x 1620 Aeltie Harmens 136

  kinderen

  1. Hil Hendricks

  2. Mechel Hendricks

  3. Ael Hendricks

  136 Aeltie Harmens; ouders 12 en 13

  x 1620 Hendrik Geerts 135

  kinderen

  1. Hil Hendricks

  2. Mechel Hendricks

  3. Ael Hendricks

  137 Hotse Hotses; = 249; overl 1664

  2e huwelijk Rinsck Luitiens 250

  x 1620 Sytske Aebels 138

  kinderen

  1. Antie Hotses

  2. Pyt Hotses

  138 Sytske Aebels x 1620 Hotse Hotses 137

  kinderen

  1. Antie Hotses

  2. Pyt Hotses

  139 Jan Houckema x 1620 (P) Aelcke Minnedr. 140

  140 Aelcke Minnedr;= 172?

  x 1620 (P) Jan Houckema 139

  141 Toenis Jans x 1620 (P) Gees Andries 142

  142 Gees Andries x 1620 (P) Toenis Jans 141

  143 Oedts Eerts; = 37, 79

 • 1e huwelijk N.N.

  2e huwelijk Willemke Mients 80

  x juni 1621 (H) Antie Tierds 144

  144 Antie Tierds (Tiaerds); = 49

  1e huwelijk Pier Douwes

  x juni 1621 (H) Oedts Eerts 143

  145 Mient Egberts overl 1653; ouders 6 en 7

  x 1622 (P) Aeltje Gabedr 146

  kinderen

  1. Egbert Mients 337

  2. Sybren Mients

  3. Paulus Mients 347

  4. Gabe Mients 387

  5. Martien Mients

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Siurdt Doedens is wsch. een zoon

  van Doe Harmens, vermaner der Waterlanders te Sappemeer, en Rijckjen Feites.

  Siurdt heeft in 1666 angelooft over de kinderen van Doedo Harckens en Grijete

  Martens. Siurdt komt niet voor bij de gebruikers van een plaats in 1680, maar

  woont waarschijnlijk wel te Sappemeer. Hij trouwt 11 mei 1662 in Sappemeer

  (cop.) met Martjen Meentes, dochter van Mient Egberts, te Surhuisterveen, en

  Aaltien Gabbes. Een van haar broers is rentmeester van de van Ewsum op

  Nienoord, Sybren Mients (= Sybrand Meinardi)]

  146 Aeltje Gabedr; = 344; overl Midwolda 1675; ouders 38 en 39

  x 1622 (P) Mient Egberts 145

  2e huwelijk Johannes Oedtzes 343

  kinderen

  1. Egbert Mients 337

  2. Sybren Mients

  3. Paulus Mients 347

  4. Gabe Mients 387

  5. Martien Mients

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Siurdt Doedens is wsch. een zoon

  van Doe Harmens, vermaner der Waterlanders te Sappemeer, en Rijckjen Feites.

  Siurdt heeft in 1666 angelooft over de kinderen van Doedo Harckens en Grijete

  Martens. Siurdt komt niet voor bij de gebruikers van een plaats in 1680, maar

  woont waarschijnlijk wel te Sappemeer. Hij trouwt 11 mei 1662 in Sappemeer

  (cop.) met Martjen Meentes, dochter van Mient Egberts, te Surhuisterveen, en

  Aaltien Gabbes. Een van haar broers is rentmeester van de van Ewsum op

  Nienoord, Sybren Mients (= Sybrand Meinardi)]

  147 Focke Geerts x 1622 Antie Auckes 148

  kinderen

  1. Antie Fockes (geb 1628)

  2. Geert Fockes (jong overl)

  3. Tryn Fockes (jong overl)

  148 Antie Auckes; = 241; ouders 31 en 32

  2e huwelijk Jan Aebles 240

  x 1622 Focke Geerts 147

  kinderen

  1. Antie Fockes (geb 1628)

 • 2. Geert Fockes (jong overl)

  3. Tryn Fockes (jong overl)

  149 Wigbolt Wogbolt Laurenses x 1622 (P) Hil Harmens 150

  kinderen

  1. Wigbolt Wigbolts

  2. Harmen Wigbolts 271

  3. Jeroen Wigbolts

  4. Edze Wigbolts

  150 Hil Harmens ouders 12 en 13

  x 1622 (P) Wigbolt Wogbolt Laurenses 149

  kinderen

  1. Wigbolt Wigbolts

  2. Harmen Wigbolts 271

  3. Jeroen Wigbolts

  4. Edze Wigbolts

  151 Gerlof Sapes overl 1665; ouders 21 en 22

  x 1623 (P) Jantien Gerrits 152

  kinderen

  1. Gerrit Gerlofs

  2. Siu Gerlofs

  3. Met Gerlofs

  4. Ael Gerlofs

  5. Riemke Gerlofs

  6. Hindrikje Gerlofs

  152 Jantien Gerrits x 1623 (P) Gerlof Sapes 151

  kinderen

  1. Gerrit Gerlofs

  2. Siu Gerlofs

  3. Met Gerlofs

  4. Ael Gerlofs

  5. Riemke Gerlofs

  6. Hindrikje Gerlofs

  153 Focke Hindriks; = 171

  2e huwelijk Aeltie Minnerts 172

  x 1623 (P) Hil Jans 154

  kinderen

  1. Jel Fockes

  2. Sioerd Fockes

  154 Hil Jans x 1623 (P) Focke Hindriks 153

  kinderen

  1. Jel Fockes

  2. Sioerd Fockes

  155 Douwe Gerbens x 1623 (P) Thomaske Jans 156

  156 Thomaske Jans x 1623 (P) Douwe Gerbens 155

  157 Tierck Oedzes overl 1669; vader 37

 • x 1625 NN

  kinderen

  1. Toniske Tiercks x Foeck Wygers (naar Sappemeer)

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Foeck Wygers woont te

  Sappemeer en trouwt ca.1665 met Tonniske Tjercks, een dochter van Tjerck

  Oedzes, te Surhuisterveen, en N.N. Kempe Jenses, van Sappemeer, is [?] een

  zoon van Jense Kempes, Sappemeer, no.15, en Aachte Sappes. Kempe trouwt

  29 februari 1652 te Sappemeer (cop.) met Geertien Hinderts, van Sappemeer.

  Hij hertrouwt 15 februari 1657 te Sappemeer (cop.) met Tonnisje Tiaerts

  [=Tonnische Tjercks], van Surhuisterveen, waarschijnlijk een dochter van Tierck

  Oedzes, te Surhuisterveen, en N.N. Tonnisje is in 1657 weduwe van Foeck

  Wijgers

  - Kinderen van Kempe Jenses en Geertien Hinderts: -1- N.N.

  - Kinderen van Kempe Jenses en Tonnisje Tiaerts: -2- N.N (een zoon)

  Archiefvermeldingen

  - 730-66 - Gericht Selwerd Sappemeer - saturni den 15 decemb. 1666

  Ter instantie van Jan Reijnerts in qlte als voormundt heeft Geert Jans als

  sibbe en Feicke Feickens als vremde voogt angelooft over Kempe Jansen

  minderjarige kindt bij Geertjen Hinderts geprocreert.

  - 730-66 - Gericht Selwerd Sappemeer - saturni den 25 january 1668

  Ter instantie van Tonnisjen Tiaerts heeft Geert Jacobs, als voormundt, ende

  Gerrit Jansen als sibbe ende Feycke Feyckes, als vremde voogt angelooft

  over haer minderjaerige soon bij Kempe Jenses geprocreert.]

  2. Yck Tiercks 396

  3. Lieuwe Tiercks 443

  4. Oedze Tiercks 409

  5. Bauk Tiercks 307

  6. Sytske Tiercks 342

  158 Wybren Ubles x 1625 Sytske Taekes 159

  159 Sytske Taekes weduwe; = 70; overl 1652

  1e huwelijk Johannes Egberts 69

  x 1625 Wybren Ulbes 158

  160 Ulbe Halbes overl 1656; ouders 3 en 4

  x 1625 Bauck Dircks 161

  kinderen

  1. Halbe Ulbes

  2. Jan Ulbes

  3. Tys Ulbes

  4. Tiesk Ulbes

  5. Wyts Ulbes

  161 Bauck Dircks x 1625 Ulbe Halbes 160

  kinderen

  1. Halbe Ulbes

  2. Jan Ulbes

  3. Tys Ulbes

  4. Tiesk Ulbes

  5. Wyts Ulbes

  162 Poppe Gabes

 • x 1625 (W) Siu Douwedr 163

  163 Siu Douwedr x 1625 (W) Poppe Gabes 162

  164 Mient Buwes Augustinusga; geb 1600

  x 1626 NN

  kinderen

  1. Buwe Mients 295

  2. Rinks Mients

  3. Meine Mients

  4. Sybren Mients

  5. Jacob Mients

  165 Cornelis Egberts geb 1603; overl 1645; poorter van Dockum in 1627; ouders 29 en 30

  x 1626 Gryt Jenes 166

  kinderen

  1. Ansk Cornelis 305

  2. Egbert Cornelis Gaykema (brouwer te Harling en Bergum x 1664 Marijke Reneman)

  3. Neeltje Cornelis 319

  4. Gryt Cornelis

  5. Teunis Cornelis

  6. Jeltje Cornelis

  [Feanster Flucht. 1576 - 1976. S.J.van der Molen; pag 27/28

  Cornelis Egberts, burger en schipper binnen Doccum, haalde in 1617 (hij was toen een

  knaap van een jaar of veertien, een huzarenstukje uit in de vervallen kerk van

  Surhuizum. Hierover was een opschrift op de grafsteen van Cornelis. Cornelis sprong

  voortdurend van de ene balk op de ander en dat, terwijl er 16 balken lagen, elk 18

  houtvoeten van elkaar (Grafschriften Achtkarspelen pag 52)! Er heeft een rijmstuk over

  bestaan dat ten dele door Jacob Hepkema in zijn ‘Eenvoudige Memories’ is afgedrukt,

  maar daaraan ontbreekt helaas het relaas over onze Knjilles. Het moet bij een brand

  verloren zijn geraakt. Waarschijnlijk door het opschrift op de zerk is de geschiedenis

  van de kerkspringer of -stapper lang in de omgeving bewaard gebleven, want de

  doopsgezinde leraar van Surhuisterveen herinnerde haar zich nog in 1764. Tjoelker

  ontleent aan de aantekeningen van ds. Wijnalda, dat een van de dopelingen aldus werd

  ingeschreven: “Kornelis, genamt na de zuiderhuister kerkestapper van wie hij een

  nakomeling is. Int zelfde jaar werde nog vier gedoopt en aangenomen, van wie alle als

  bijzonderheid staat, dat ze ook uit het geslacht van den kerkestapper Kornelis Egberts

  zijn”.

  Vermakelijk is, dat Tjoelker de geschiedenis van de jongen die gedwongen werd steeds

  maar van balk op balk te springen omdat hij anders te pletter zou vallen (en tenslotte

  gered werd), blijkbaar niet kende en zich afvroeg: ‘Zou met deze bijnaam gewoon

  bedoeld zijn iemand uit Surhuizum, die geregeld te voet naar de kerk op het "veen"

  wandelde?’ (Surhuisterveen, een dorpsstudie. A. Tjoelker, 1947; pag 28)

  bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Cornelis Egberts trouwt ca. 1630 met

  Grete Jenes]

  [bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om

  de kerken tussen Flie en Lauwers: deel I Achtkarspelen - 1950; pagina 52; betreft een

  grafschrift bij de Hervormde Kerk te Surhuizum:

  ANNO 1645 IS INDEN HEERE / GERVST DEN EERSAMEN COR-

  NELIS EGBERTS BVRGER / EN SCHIPPER BINNE DOCCVM / OVT

 • ONTRENT 42 JAER EN LEIT ALHIER BEGRAVEN /

  Ao 1617 CORNELIS EGBERTS VOORWAER HEEFT DESE KERCK

  BESPRO..EN ..WANCK..B... VAN DIE ..E BA... OP DIE

  ANDER .O SI. OCH ..GEN ...MALKANDER 16 BA.CKEN

  IN GE... 18 HOUTFOET OVERAL

  Vgl L. N. 28 Oct. 1931 en L.C. 11 April 1924

  Het daar genoemde hs. ging bij een brand verloren.

  Zie ook Hepkema i.v.

  Cornelis Egbertszoon, vermoedelijk zoon van Egbert Teunis en Neeltie Annes,

  geb. Surhuisterveen, burger van Dokkum 23 Oct. 1627, broer van Anne Egberts

  Gaykema (G81), x Grietje Imes, die nog leeft 20 juni 1661 (Invent.boek M 11

  f.88). Kinderen (volgens dezelfde inventaris ib. f. 75 vv. En Liquidatieboek O 3 f.

  640): Ansch Cornelisdr., ✞ 1661, x Goytjen Gabes te Surhuisterveen (waaruit kinderen), Egbert Cornelis Gaykema, burger en brouwer te Harlingen, Neeltje

  Cornelisdr., x Jan Joannes te Surhuisterveen, Grietjes Cornelisdr., geb. + 1636, x

  Harlingen 24 Nov. 1661 Reyn Ulbes Sibranda van Exmorra, bakker te Harlingen,

  Teunis Cornilis, geb. + 1639, Jeltje Cornelisdr., geb. + 1643.

  (zie ook 30)]

  166 Gryt Jenes x 1626 Cornelis Egberts 165

  kinderen

  1. Ansk Cornelis 305

  2. Egbert Cornelis Gaykema (brouwer te Harling en Bergum x 1664 Marijke Reneman)

  3. Neeltje Cornelis 319

  4. Gryt Cornelis

  5. Teunis Cornelis

  6. Jeltje Cornelis

  167 Syerck Wessels x 1627 (L) Eeck Oedzes 168

  168 Eeck Oedzes; ouders 79 en 80

  x 1627 (L) Syerck Wessels 167

  169 Johannes Oedzen overl 1659; vader 37

  2e huwelijk Aeltje Gabes

  x 1627 (P) Sytske Jans 170

  170 Sytske Jans ouders 35 en 36

  x 1627 (P) Johannes Oedzen 169

  kinderen

  1. Jan Johannes 318

  2. Bauck Johannes 338

  3. Hindrik Johannes 463

  171 Focke Hindricks weduwnaar; = 153

  1e huwelijk Hil Jans 154

  x 1627 (P) Aeltje Minnerts 172

  kinderen

  1. Hindrick Fockes 341

  172 Aeltie Minnerts weduwe; = 140?

  x 1627 (P) Focke Hindricks 171

  kinderen

 • 1. Hindrick Fockes 341

  173 Hylke Klazen x 1628 Foockel Annedr 172

  kinderen

  1. Klaas Hylkes 367

  2. Antie Hylkes

  3. Hiltie Hylkes 364

  174 Foockel Annedr vader 44

  x 1628 Hylke Klazen 173

  kinderen

  1. Klaas Hylkes 367

  2. Antie Hylkes

  3. Hiltie Hylkes 364

  175 Mias Jans; = 275

  2e huwelijk Tietscke Hendricks 276

  x 1628 (P) Neel Annedr 176

  176 Neel Annedr weduwe; vader 44

  x 1628 (P) Mias Jans 175

  177 Wybe Annes vader 44

  x 1629 (P) Beitske Gabedr 178

  178 Beitske Gabedr; = 268, 442; ouders 38 en 39

  2e huwelijk Hoyte Clasen 267

  3e huwelijk Cornelis Loukes

  x 1629 (P) Wybe Annes 177

  1630 – 1640

  179 Symen Jacobs x 1630 (H) Rinscke Harmens 180

  kinderen

  1. Severyns Symens 385

  2. Gryt Symens 303

  3. Uble Symens

  4. Sioerd Symens

  5. Sybe Symens 369

  6. Rienck Symens 421

  180 Rinscke Harmens overl 1651

  x 1630 (H) Symen Jacobs 179

  kinderen

  1. Severyns Symens 385

  2. Gryt Symens 303

  3. Uble Symens

  4. Sioerd Symens

  5. Sybe Symens 369

  6. Rienck Symens 421

  181 Symens Wisses vader Wisse Carsten; grootvader 1

  x 1630 (H) Em Ates 182

  kinderen

  1. Ate Symens

  2. Antie Symens 335

 • 3. Auck Symens 327

  182 Em Ates x 1630 (H) Symen Wisses 181

  kinderen

  1. Ate Symens

  2. Antie Symens 335

  3. Auck Symens 327

  183 Rienck Aeges overl 1669

  x 1630 Maike Arents 182

  kinderen

  1. Aege Riencks

  2. Joek Riencks

  3. Houk Riencks

  4. Ael Riencks

  5. Lysbet Riencks

  184 Maike Arents x 1630 Rienck Aeges 183

  kinderen

  1. Aege Riencks

  2. Joek Riencks

  3. Houk Riencks

  4. Ael Riencks

  5. Lysbet Riencks

  185 Reiner N x 1630 NN

  kinderen

  1. Roeleff Reiners 399

  2. Jan Reiners

  3. Egbert Reiners

  4. Klaes Reiners

  186 Claes Geerts ouders 66 en 67

  x 1630 Tiet Ritskes 187

  kinderen

  1. Geert Claassen Kunst

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Claas Geerts Kunst is een zoon van

  Geert Harmens, te Surhuisterveen, en Ded Ritskes. Claas overlijdt ca. 1670. Hij trouwt

  in 1630 met Petie Ritskes [=Tiet Ritskes], een dochter van Ritske Claesen, te

  Surhuisterveen en vervolgens te Sappemeer, en Geertien Sijbes. Petie overlijdt in 1686

  te Sappemeer. Ze hertrouwt in 1672 met Reent Geerts; Kinderen van Claas Geerts

  Kunst en Petie Ritskes: -1- Geert Claassen Kunst trouwt [???] in 1683 met Claaske

  Jacobs.]

  187 Tiet Ritskes overl 1686 te Sappemeer; ouders 75 en 76

  2e huw Reent Geerts

  x 1630 Claes Geerts 186

  kinderen

  1. Geert Claassen Kunst

  188 Jacob Klazen x 1630 Martien Tomas 189

  189 Martien Tomas

 • x 1630 Jacob Klazen 188

  190 Gerryt Hayes x 1630 Antie Klazes 191

  191 Antie Klazes x 1630 Gerryt Hayes 190

  kinderen

  1. Haye Gerryts

  192 Folckert Lammerts weduwnaar; = 107

  1e huwelijk Aeltzen Lubberts 108

  x 1630 (P) Jel Sioerdts 193

  193 Jel Sioerdts wed van Siuert Toenis??

  x 1630 (P) Folckert Lammerts 192

  194 Eede Rintses x 1630 (H) Gryt Tomas 195

  kinderen

  1. Rintse Eedes 363

  2. Tomas Eedes

  3. Ael Eedes

  4. Aeff Eedes

  5. Jentie Eedes

  195 Gryt Tomas x 1630 (H) Eede Rintses 194

  kinderen

  1. Rintse Eedes 363

  2. Tomas Eedes

  3. Ael Eedes

  4. Aeff Eedes

  5. Jentie Eedes

  196 Engbert Geerts overl 1656; wagenmaker; ouders 66 en 67

  2e huwelijk Romck, dochter van Ritscke Klazen 260

  x 1631 Jantien Johannes 197

  kinderen

  1. Johannes Geerts

  2. Harmen Geerts

  3. Egbert Geerts

  197 Jantien Johannes overl 1641; dochter van 159

  x 1631 Engbert Geerts 196

  kinderen

  1. Johannes Geerts

  2. Harmen Geerts

  3. Egbert Geerts

  198 Jan Arents x 1631 Wyts Annedr 199

  kinderen

  1. Arent Jans x Auck Sippes ?

  2. Tiets Jans

  3. Jetze Jans

  199 Wyts Annedr x 1631 Jan Arents 198

  kinderen

 • 1. Arent Jans x Auck Sippes ?

  2. Tiets Jans

  3. Jetze Jans

  200 Lieuwe Wybes x 1632 Romck Auckes 201

  kinderen

  1. Lysbeth Lieuwes (geb 1634)

  2. Geert Lieuwes (geb 1639)

  3. Romck Lieuwes (geb 1644)

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort -2005): Romck Auckes trouwt met Lieuwe

  Wijbes]

  201 Romck Auckes overl voor 1654; ouders 31 en 32

  x 1632 Lieuwe Wybes 200

  kinderen

  1. Lysbeth Lieuwes (geb 1634)

  2. Geert Lieuwes (geb 1639)

  3. Romck Lieuwes (geb 1644)

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort -2005): Romck Auckes trouwt met Lieuwe

  Wijbes]

  202 Jan Geerts x 1632 Hantie Poppes 203

  kinderen

  1. N. Jans 323

  2. Geert Jans 312

  3. Poppe Jans x 1664 Sybrich Heerts

  4. Griet (Gryt) Jans 350

  203 Hantie Poppes overl 1667/1670; ouders 93 en 94

  x 1632 Jan Geerts 202

  kinderen

  1. N. Jans 323

  2. Geert Jans 312

  3. Poppe Jans x 1664 Sybrich Heerts

  4. Griet (Gryt) Jans 350

  204 Eert Sioerts weduwnaar; = 85; overl 1640

  1e huwelijk Tryn Bartolomeus 86

  x 1632 (W) Foock Sytedr 205

  205 Foock Sytedr x 1632 (W) x Eert Sioerts 204

  206 Rijcke Edzes overl 1655; ouders 123 en 124

  2e huwelijk Hindrick Eesges; kinderen uit dit huwelijk: Corns Hindricks (geb

  1644), Evert Hindricks (geb 1646), Edze Hindricks (geb 1648), Gees Hindricks

  (geb 1650)

  x 1632 Evert Jans overl voor 1644

  kinderen

  1. Jan Everts (geb 1634)

  2. Jins Everts (geb 1641)

  207 Focke Annes vader 44 (?)

  x tussen 1627 en 1633 (P) Lamcke Jans 208

 • (echtelieden Groningerland 1643)

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Focke Annes mogelijk een zoon van

  Anne Carsten, te Surhuisterveen[?], en N.N. Focke gaat in 1643 naar het Groningerland.

  Hij trouwt tussen 1627 en 1633 met Lamcke Jans, is geboren in 1605 als dochter van

  Jan Carsten, te Surhuisterveen, en Hindrikje Eezies [?] Lamcke overlijdt in 1670. Ze

  hertrouwt met Ritske Fockes]

  208 Lamcke Jans geb 1605; overl 1670; ouders 35 en 36

  2e huwelijk Ritske Foockes (overl 1669; zoon van Foke Ritskes); drie kinderen uit

  dit huwelijk, waaronder Hindrick Ritsckes te Surhuizum

  x tussen 1627 en 1633 (P) Focke Annes 207

  (echtelieden Groningerland 1643)

  209 Harmen Jans geb 1607; overl 1670/2; ouders 35 en 36

  x 1633 (P) Gryt Eeuwes 210

  kinderen

  1. Jan Harmens (smit) x 1642 Frouwck Gauckedr

  2. Edze Harmens (overl 1693) x (Twijzel) Frouck Hindricks; kinderen uit dit huwelijk:

  Oeds Edzes, Gryt Edzes, Hinck Edzes 624, Gertie Edzes

  210 Gryt Eeuwes x 1633 (P) Harmen Jans 209

  kinderen

  1. Jan Harmens (smit) x 1642 Frouwck Gauckedr

  2. Edze Harmens (overl 1693) x (Twijzel) Frouck Hindricks; kinderen uit dit huwelijk:

  Oeds Edzes, Gryt Edzes, Hinck Edzes 624, Gertie Edzes

  211 Metske Metskes ouders 105 en 106

  x 1633 (H) Thiecke Ubles 212

  kinderen

  1. Gerben Metskes 334

  2. Eeske Metskes

  3. Hiltie Metskes

  212 Thiecke Ubles x 1633 (H) Metske Metskes 211

  kinderen

  1. Gerben Metskes 334

  2. Eeske Metskes

  3. Hiltie Metskes

  213 Ynscke Jans ouders 35 en 36

  2e huwelijk Eisse Martens (vertrokken naar Groningerland)

  x 1633(P) Popcke Jacobs; weduwnaar van Anne Fridzes (?)

  214 Sytze Roeloffs x 1633 (H) Hylck Jelckes 215

  kinderen

  1. Jelcke Sytzes

  2. Jouck Sytzes

  3. Hindrick Sytzes

  215 Hylck Jelckes x 1633 (H) Sytze Roeloffs 214

  kinderen

  1. Jelcke Sytzes

  2. Jouck Sytzes

 • 3. Hindrick Sytzes

  216 Roeloff Claes x 1634 (H) Willemke Jans 217

  217 Willemke Jans x 1634 (H) Roeloff Claes 216

  218 Hindrik Klazen overl 1666

  x 1635 Martien Balsters 219

  kinderen

  1. Klaas Hindriks

  2. Arent Hindriks

  3. Aeltie Hindriks 348

  219 Martien Balsters x 1635 Hindrik Klazen 218

  kinderen

  1. Klaas Hindriks

  2. Arent Hindriks

  3. Aeltie Hindriks 348

  220 Dirck Arents x 1635 Frouck Hindricks 221

  kinderen

  1. Hindrick Dircks

  221 Frouck Hindricks x 1635 Dirck Arents 220

  kinderen

  1. Hindrick Dircks

  222 Benne Jans x 1635 Geb Geerts 223

  kinderen

  1. Gryt Bennes

  223 Geb Geerts; = 233?; ouders 66 en 67

  x 1635 Benne Jans 222

  kinderen

  1. Gryt Bennes

  224 Cornelis Lammerts x 1638 (H) Saes Rienicksdr 225

  225 Saes Rienicksdr x 1638 (H) Cornelis Lammerts 224

  226 Claes Jans x 1638 (H) Tryn Eerds 227

  227 Tryn Eerds x 1638 (H) Claes Jans 226

  228 Willem Wigbolts; = 446

  2e huwelijk Feick Hessels 477

  x 1638 (H) Jantien Jacobs 229

  kinderen

  1. Wigbolt Willems

  2. Jacob Willems

  229 Jantien Jacobs x 1638 (H) Willem Wigbolts 228

  kinderen

 • 1. Wigbolt Willems

  2. Jacob Willems

  230 Sioerdt Fockes x 1639 (H) Micheltie Hotje 231

  231 Micheltie Hotje x 1639 (H) Sioerdt Fockes 230

  232 Jurjen Wybrens x 1639 Geb Geerts 233

  kinderen

  1. Wybrens Jurjens

  2. Benne Jurjens

  233 Geb Geerts weduwe; = 223?

  x 1639 Jurjen Wybrens 232

  kinderen

  1. Wybrens Jurjens

  2. Benne Jurjens

  1640 – 1650

  234 Aucke Hindricks x 1640 (P) Aeltie Carstens 235

  235 Aeltie Carstens; = 471

  2e huwelijk Egberts Mients 470

  x 1640 (P) Aucke Hindricks 234

  236 Hindrick Lieuwes x 1640 (H) Tial Rienicxdr 237

  kinderen

  1. Willemke Hindricks

  2. Syts Hindricks

  3. Foek Hindricks

  237 Tial Rienicxdr x 1640 (H) Hindrick Lieuwes 236

  kinderen

  1. Willemke Hindricks

  2. Syts Hindricks

  3. Foek Hindricks

  238 Halbe Sybes x 1640 (P) Jel Fockedr 239

  239 Jel Fockedr x 1640 (P) Halbe Sybes 238

  240 Jan Aebles schipper; ouders 8 en 9

  x 1640 (W) Antie Auckes 241

  kinderen

  1. Ebele Jans

  2. Gepcke Jans 374

  3. Syt Jans

  4. Frouck Jans

  [bron: De Vries-en van het Swaddegebied - N.A. Huizing-De Vries, Enschede, 1995,

  188 pag. Adres samensteller (1995): Venderinklanden 45, 7542 ML Enschede.

 • Aebele Jans (1615) 110 is de vader van Jan Aebeles. Antie Auckes: tweede huwelijk

  van Antie]

  241 Antie Auckes weduwe; = 148; ouders 31 en 32

  1e huwelijk Focke Geerts 147

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Antie Auckes trouwt met Focke

  Geerts en in 1640 met Jan Ebels]

  x 1640 (W) Jan Aebles 240

  kinderen

  1. Ebele Jans

  2. Gepcke Jans 374

  3. Syt Jans

  4. Frouck Jans

  [bron: De Vries-en van het Swaddegebied - N.A. Huizing-De Vries, Enschede, 1995,

  188 pag. Adres samensteller (1995): Venderinklanden 45, 7542 ML Enschede.

  Aebele Jans (1615) 110 is de vader van Jan Aebeles. Antie Auckes: tweede huwelijk

  van Antie]

  242 Jan Auckes; = 265; ouders 31 en 32

  2e huwelijk Fen Everts 266

  x 1640 (P) Ydt Ritskesdr 243

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Jan Auckes trouwt ca. 1640 met

  Ydt Ritskes en vervolgens met Fen Everts]

  243 Ydt Ritskesdr overl 1642; dochter van Ritske Claessen

  x 1640 (P) Jan Auckes 242

  244 Michel Jans Kortezwaag

  x 1640 Fedt Wilts 245

  kinderen

  1. Bauck Michels

  2. Antie Michels

  3. Tryn Michels

  245 Fedt Wilts Kortezwaag

  x 1640 Michel Jans 244

  kinderen

  1. Bauck Michels

  2. Antie Michels

  3. Tryn Michels

  246 Reiner Douwes x 1640 (P) NN

  kinderen

  1. Douwe Reiniers

  2. Jacob Reiniers 397

  247 Tialling Hendricx x 1640 (P) Yck Sapedr 248

  kinderen

  1. Sape Tiallings 407

  2. Hendric Tiallings 448

  3. Antie Tiallings 426

  4. Elske Tiallings

  5. Oeds Tiallings 393

 • 248 Yck Sapedr x 1640 (P) Tialling Hendricx 247

  kinderen

  1. Sape Tiallings 407

  2. Hendric Tiallings 448

  3. Antie Tiallings 426

  4. Elske Tiallings

  5. Oeds Tiallings 393

  249 Hotse Hotses weduwnaar; = 137; overl 1664

  1e huwelijk Sytske Aebels 138

  x 1640 (P) Rinsck Luitiens 250

  kinderen

  1. Eede Hotses 483

  250 Rinsck Luitiens x 1640 (P) Hotse Hotses 249

  kinderen

  1. Eede Hotses 483

  251 Wilt Geerts x 1641 Aeltie Gerlofs 252

  kinderen

  1. Wilt Wilts

  2. Aeltie Wilts

  252 Aeltie Gerlofs x 1641 Wilt Geerts 251

  kinderen

  1. Wilt Wilts

  2. Aeltie Wilts

  253 Steffen Jurjens x 1641 Auck Geerts 254

  kinderen

  1. Jurjen Steffens

  2. Antie Steffens

  3. Syke Steffens

  4. Geb Steffens

  5. Auck Steffens

  254 Auck Geerts ouders 66 en 67

  x 1641 Steffen Jurjens 253

  kinderen

  1. Jurjen Steffens

  2. Antie Steffens

  3. Syke Steffens

  4. Geb Steffens

  5. Auck Steffens

  255 Ritske Popes geb 1615; overl 1659; ouders 93 en 94

  x 1641 (P) Fopck Hindricks 256

  kinderen

  1. Pope Ritskes

  2. Jochum Ritskes 419

  3. Jan Ritskes 417

  4. Frans Ritskes 432

 • 5. Geeltie Ritskes 370

  6. Eebel Ritskes 422

  256 Fopck Hindricks; = 386; dochter van Hindrick Jans;

  2e huwelijk Severijn Simens 385

  x 1641 (P) Ritske Popes 255

  kinderen

  1. Pope Ritskes

  2. Jochum Ritskes 419

  3. Jan Ritskes 417

  4. Frans Ritskes 432

  5. Geeltie Ritskes 370

  6. Eebel Ritskes 422

  257 Lammert Folckerts x 1641 (P) Eytte Eerdts 258

  258 Ettye Eerdts x 1641 (P) Lammert Folckerts 257

  259 Engbert Geerts weduwnaar; = 196; overl 1656

  1e huwelijk Jantien Johannes 197

  x 1641 Romck Ritskes 260

  kinderen

  1. Geertie Engberts

  2. Jan Engberts

  3. Jid Engberts

  260 Romck Ritskes weduwe; ouders 75 en 76

  x 1641 Engbert Geerts 259

  kinderen

  1. Geertie Engberts

  2. Jan Engberts

  3. Jid Engberts

  261 Jelcke Tekes weduwnaar; = 101; overl 1647

  1e huwelijk Wyts Jetzedr 102

  x 1642 Frouck, dochter van Macke Rompts 262

  kinderen

  1. Taeke Jelckes

  2. Retze Jelckes 425

  3. Eebel (Ebeltie) Jelckes

  262 Frouck, dochter van Macke Rompts; = 296

  2e huwelijk Buwe Mients 295

  x 1642 Jelcke Tekes 261

  kinderen

  1. Taeke Jelckes

  2. Retze Jelckes 425

  3. Eebel (Ebeltie) Jelckes

  263 Jan Pauwels geb 1618; schipper; ouders 113 en 114

  x 1643 (P) Mechel Ottes 264

  264 Mechel Ottes ouders 131 en 132

  x 1643 (P) Jan Pauwels 263

  265 Jan Auckes weduwnaar; = 242

  1e huwelijkYdt Ritskesdr 243

  x 1643 (P) Fen Everts 266

 • kinderen

  1. Romcke Jans (geb 1634)

  2. Jan Jans (geb 1647)

  3. Ael Jans (geb 1648)

  266 Fen Everts; = 315

  2e huwelijk Douwe Wybes 314

  x 1643 (P) Jan Auckes 265

  kinderen

  1. Romcke Jans (geb 1634)

  2. Jan Jans (geb 1647)

  3. Ael Jans (geb 1648)

  267 Hoyte Clasen weduwnaar; Tietjerk

  x 1643 (P) Beits Gabedr 268

  268 Beits Gabedr weduwe; = 178, 442

  1e huwelijkWybe Annes 177

  3e huwelijk Cornelis Loukes

  x 1643 (P) Hoyte Clasen 267

  269 Dirck Jans ouders 35 en 36

  x 1644 (L) Jantien Auckes 270

  kinderen

  1. Aucke Dircks

  2. Aeltie Dircks

  [Bron: Ferbân yn ús wurk Diel IV Menisten - Doopsgesinden 1557-1810

  Dirk Jans en Wybe Sytzes:

  1667: ‘arme voorstanders van de waterlandse Gemeente op Sr.feen’.

  Achtkarspelen R7 31; Wybe Sytzes = 373]

  270 Jantien Auckes ouders 31 en 32

  x 1644 (L) Dirck Jans 269

  kinderen

  1. Aucke Dircks

  2. Aeltie Dircks

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Jantien Auckes trouwt ca. 1644 met

  Dirck Jans]

  271 Harmen Wigbolts ouders 149 en 150

  x 1645 Met Gerlofs 272

  272 Met Gerlofs x 1645 Harmen Wigbolts 271

  273 Aucke Romckes weduwnaar; = 31; overl 1654

  1e huwelijk Aeltie Jans 32

  x 1645 (P) Tiets Hansedr 274

  274 Tiets Hansedr x 1645 (P) Aucke Romckes 273

  275 Mias Jans weduwnaar; = 175

  1e huwelijk Neel Annedr 176

  x 1646 (P) Tietscke Hendricks 276

  276 Tietscke Hendricks x 1646 (P) Mias Jans 275

  277 Lammert Heeres; schipper; ouders 127 en 128

 • x 1647 (L) Aeltie Pauwels 278

  278 Aeltie Pauwels geb circa 1625; ouders 113 en 114

  x 1647 (L) Lammert Heeres 277

  279 Jan Gabes overl circa 1681; ouders 38 en 39

  x 1647 (H) Diuwer Dircks 280

  kinderen

  1. Fook Jans

  2. Martien Jans 464

  3. Gabe Jans 434

  4. Dirck Jans 473

  5. Pals Jans 465

  280 Diuwer Dircks overl 1700; vader 109

  x 1647 (H) Jan Gabes 279

  kinderen

  1. Fook Jans

  2. Martien Jans 464

  3. Gabe Jans 434

  4. Dirck Jans 473

  5. Pals Jans 465

  281 Hindrick Jelckes ouders 101 en 102; woont later te Dockum

  x 1648 (H) Antie Beerns 282

  282 Antie Beerns x 1648 (H) Hindrick Jelckes 281

  283 Tiaerdt Eerdts geb 1620

  x 1648 (P) Emscke Ryckles 284

  kinderen

  1. Eerdt Tiaerdts

  284 Emscke Ryckles x 1648 (P) Tiaerdt Eerdts 283

  kinderen

  1. Eerdt Tiaerdts

  285 Aebele Ottes ouders 131 en 132

  x 1649 (H) Willemke Hindriks 286

  1. Otte Aebeles

  286 Willemke Hindriks x 1649 (H) Aebele Ottes 285

  kinderen

  1. Otte Aebeles

  1650 - 1660

  287 Lammert Pytters x 1650 (P) Martjen Jelledr 288

  kinderen

  1. Tryn Lammerts

  288 Martjen Jelledr x 1650 (P) Lammert Pytters 287

  kinderen

  1. Tryn Lammerts

  289 Alle Harmens

 • x 1650 Holdu Poppes 290

  kinderen

  1. Poppe Alles 493

  290 Holdu Poppes geb 1616

  x 1650 Alle Harmens 289

  kinderen

  1. Poppe Alles 493

  291 Hepcke Eelckes x 1650 (P) Mechel Hindricks 292

  292 Mechel Hindricks x 1650 (P) Hepcke Eelckes 291

  293 Jan Ottes overl 1653; ouders 131 en 132

  x 1650 (P) Antie Hindrik Alberts 294

  kinderen

  1. Tryn Jans

  [bron: ‘Feanster Flucht’ door S.J. van der Molen (1976) pagina 25:

  ‘In 1651 wordt er gesproken van liefst 21 huissteden,”beginnende van de barten bij het

  verlaet”. Elk perceel was drie roeden breed (“de roede tot veertig holtvoeten”) en ze

  lagen “aen malcander” (op een rij dus) “voor van het opgaende diept tot achter aan Jan

  Ottes toe”, dus niet meer tot aan het Homeer: kennelijk had Jan Ottes de uiteinden van

  de kavels in handen gekregen.]

  294 Antie Hindrik Alberts x 1650 (P) Jan Ottes 293

  kinderen

  1. Tryn Jans

  295 Buwe Meints vader 164

  x 1650 (P) Frouck Mackedr 296

  296 Frouck Mackedr weduwe; = 262

  1e huwelijk Jelcke Tekes 261

  x 1650 (P) Buwe Meints 295

  297 Rienck Jans x 1650 (P) Antie Hotses 298

  kinderen

  1. Jan Riencks

  2. Romck Riencks

  3. Siuw Riencks

  298 Antie Hotses x 1650 (P) Rienck Jans 297

  kinderen

  1. Jan Riencks

  2. Romck Riencks

  3. Siuw Riencks

  299 Sybe Wybes x Niezijl 19-05-1651 Tryn Ubles 300

  kinderen

  1. Wybe Sybes

  2. Beits Sybes

  3. Sybrig Sybes

  4. Wyts Sybes

 • 300 Tryn Ubles [Obbes?]

  x Niezijl 19-05-1651 Sybe Wybes 299

  kinderen

  1. Wybe Sybes

  2. Beits Sybes

  3. Sybrig Sybes

  4. Wyts Sybes

  301 Popcke Rinses Groningerland; overl 1663

  x 1651 Imck Arents 302

  kinderen

  1. Popcke Popckes

  2. Lysbet Popckes

  [bron: Sebo H.Abels (Eexterzandvoort - 2005): Popke Rinses woont in 1663 in het

  Groningerland. Hij trouwt in 1651 [Surhuisterveen] met Imcke Arents. - Kinderen van

  Popke Rinses en Imcke Arents: -1- Popcke Popkes, -2- Lijsbet Popkes]

  302 Imck Arents x 1651 Popcke Rinses 301

  kinderen

  1. Popck