1200 Anette oog en werk symposium 2016 [Compatibiliteitsmodus] · > Photo refractieve keratectomie...

of 53 /53
Refractie chirurgie Annette JM Geerards, MD, FEBO

Embed Size (px)

Transcript of 1200 Anette oog en werk symposium 2016 [Compatibiliteitsmodus] · > Photo refractieve keratectomie...

 • Refractie chirurgie

  Annette JM Geerards, MD, FEBO

 • 14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam2

  > Geen financial disclosure

 • Onderwerpen

  > Algemene inleiding> Consensus> Behandel opties> Bijwerkingen> Nieuwe ontwikkelingen

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam3

 • 14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam4

  Refractiechirurgie

  > Operatieve behandeling die een permanente correctie van een refractie afwijking beoogt

  > Doel : minder afhankelijk van optisch hulpmiddel ( bril, contact lenzen)

 • Take home message

  > Refractie chirurgie veilige procedure> Uitvoerige screening vooraf> Uitleg algemene en specifieke bijwerkingen> Individuele aanpak> Zorgvuldige nazorg

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam5

 • Verdeling refractie afwijkingen

  > Afhankelijk van leeftijd en ras en geslacht> 52% van ouder dan 3 jaar draagt bril of lenzen> Emmetropie:17-57% (blank en donker 20-30%, aziaten 20-57%)> Myopie:

  > >0,5 D:15-40%> >1 D:13-30%> >2 D: 13-18%> >5 D: 2.5-8%> >6 D: 2-5 %

  > Hyoperopie: > >0.5 D:16-59%> >3 D: 4-12 %

  > Anisomtropie:> >1 D: 10-25 %

  > Astigmatisme

  Vaker myopie in Azie dan in Europa en Australie en N AmerikaPrevalentie myopie neemt toe :

  China : 90% van de twintigers myoop

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam6

 • Consensus refractie chirurgie

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam7

 • Website Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie: www.ooglaseradvies.org

  Consensus

 • Consensus refractie chirurgie

  > In – en exclusie criteria> Indicaties> Voorwaarden voor effectieve en veilige behandeling> Basisvoorwaarden voor training en registratie> Basisvoorwaarden voor resultaat- en complicatieregistratie

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam9

 • VERVOLG CONSENSUS

  > Refractie chirurg> Gedragscode > Training en registratie> Attitude

  > Zorginstelling> Informatie voor patient

  > Informed consent/voorlichting> bedenktijd

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam10

 • Refractie chirurgen

  > Maart 2016 : 63

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam11

  > Maart 2016 : 63

 • Refractie parameters

  > Safety : visus:> verlies meer dan 2 lijnen Snellen< 5%> BSCVA post:BSCVA pre

  > Efficacy: > % ogen >=0.5 > UCVA post;BSCVA preop

  > Predictability : % tussen + en 0.5 D> Stability : over de tijd

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam12

 • Preoperatieve screening

  > Oogonderzoek : refractie, pachymetrie, pupillometrie, spleetlamponderzoek, funduscopie

  > Cornea topo grafie> Aberrometrie> Endotheelcelonderzoek> Oculometrie

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam13

 • Vormen van refractiechirurgie

  > Photo refractieve keratectomie ( LASek, PRK, epi-lasik)> Laser assisted keratomileusis ( LASIK, Smile)> Intrastromale ringsegmenten ( ICRS)> Phake intraoculaire lenzen ( Artisan, Artiflex, ICL, Cachet)> Refractieve lens exchange ( monofocaal, multifocaal, torisch) > ( Radiaire keratotomie ) > (Thermo keratoplasty )

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam14

 • Excimer laser

  > Surface ablation> PRK, LASEK, > Precisie wondbed> Sterkte tot – 8 D> Cyl max 6 D

  > LASIK> Sterkte tot -10 D> Cyl max 6 D

  14-3-2016 Oogziekenhuis focuskliniek15

 • Laser assisted keratomileusis (LASIK)

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam16

  microkeratoom

 • > Dunnere flappen> Voorspelbare diktes (lage spreiding 20µ)> Uniforme dikte perifeer → centraal> Sterkere flap adhesie

  Femtosecond laser voordelen

 • 14-3-2016 Oogziekenhuis focuskliniek18

  © SCHWIND eye-tech-solutions, 2003, All rights reserved

  ESIRIS

  The future oriented Excimer laser system for Refractive Surgery

  -14,00

  -12,00

  -10,00

  -8,00

  -6,00

  -4,00

  -2,00

  0,00

  -14,00 -12,00 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00

  Achieved

  Planned

 • Resultaten excimer laser (Myopie)

  > Na 6mnd : PRK en Lasik vergelijkbaar> 92-94 % : > 20/20 ongecorrigeerd> Regressie na 10 jaar

  > < 6D : 0.1 D> > 6-10: 1.33 D

  > Herbehandelingen : 6 %> Verlies BCVA : 1 %

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam19

 • Resultaten hyperopie

  > Afhankelijk van sterkte ( < of > 3,5 D )> 79 % tussen +- 1 D> 5-20 % BCVA loss> Haze

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam20

 • Bijwerkingen refractie chirurgie

  > Peroperatief> Flap gerelateerd> Besturings fouten

  > Postoperatief> Visus daling> Cornea opaciteiten (haze, striae, epitheel ingroei)> Interface problemen (DLK)> Ectasie> Sicca

  > Neveneffecten> Over-onder correctie> Toename lichtgevoeligheid> Glare of halo’s> Contrast verlies> Moeite in het donker

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam21

 • Bijwerkingen na PRK ( weinig)

  > Symptomatic undercorrection or overcorrection

  > Partial regression of effect

  > Loss of BCVA

  > Visual aberrations, including transient or permanent glare or starburst/halo effect, especially at night319,327

  > Decreased contrast sensitivity

  > Induced regular or irregular astigmatism

  > Induced anisometropia

  > Premature need for reading correction

  > Corneal haze or scarring (early or delayed onset)

  > Corneal infiltrates, ulceration, melting, or perforation (sterile or microbial)312,325,332

  > Corneal ectasia (progressive corneal steepening)333

  > Development or exacerbation of dry eye symptoms

  > Decreased corneal sensitivity

  > Recurrent corneal erosion

  > Reactivation of HSV keratitis

  > Corticosteroid-induced complications (e.g., ocular hypertension, glaucoma, cataract)318

  > Adverse effect on ocular alignment

  > Ptosis

  > Artifactual reduction of measured IOP (due to corneal thinning)

  > Mitomycin-C-related complications (e.g., endothelial cell decrease

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam22

 • MethodeTopography

  Corneal Wavefront

  ORK CORWAVE

  ORK Software

 • Bijwerkingen en complicaties LASIK ( weinig)

  > Onder/overcorrectie> Loss of BCVA > Visual symptoms, including transient or permanent glare or starburst/halo effect, especially > at night > Decreased contrast sensitivity > Induced regular or irregular astigmatism > Induced anisometropia > Premature need for reading correction > Corneal haze or scarring (early or delayed onset) > Corneal infiltrates, ulceration, melting, or perforation (sterile or microbial) > Corneal ectasia (progressive corneal steepening) > Development or exacerbation of dry eye symptoms > Decreased corneal sensitivity > Recurrent corneal erosion > Reactivation of HSV keratitis > Corticosteroid-induced complications (e.g., ocular hypertension, glaucoma, cataract) > Adverse effect on ocular alignment226 > Ptosis > Artifactual reduction of IOP measured by applanation tonometry > , moderate evidence) > Interface debris > Interface fluid accumulation and artifactual underestimation of IOP > Epithelial ingrowth > Flap necrosis > Early or late onset diffuse lamellar keratitis (DLK) > Pressure-induced sterile keratitis > Transient-light sensitivity associated with femtosecond laser365,366 > Rainbow glare associated with femtosecond laser367,368 > Persistent flap edema > Striae (microstriae and macrostriae) > Traumatic flap dislocation

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam24

 • Intrastromal ring segments

 • Intra oculaire ingrepen

  Lens toevoegen : Artisan, Artiflex, ICL Natuurlijke lens verwijderen en kunst lens implanteren ( RLE)

  monofocaalmultifocaalevt torisch

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam26

 • • Artisan / Artiflex

  • Intraoculaire Contactlens (ICL)

  • Acrysof Cachet

  • Refractive Lens Exchange (RLE)

 • Refractieve lens operatie

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam28

 • • Refractive Lens Exchange (RLE)

 • • Refractive Lens Exchange (RLE)

 • • Refractive Lens Exchange (RLE)

 • • Refractive Lens Exchange (RLE)

 • 14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam33

 • ARTISAN/ ARTIFLEX

 • • Artisan / Artiflex

 • • Artisan / Artiflex

  Veiligheid(100 minus het percentage van behandelde ogen met een significante visusvermindering (2 of meer Snellen lijnen) met optimale correctie)

  100 %

  Effectiviteit (% UCVA > 0.5)(Het percentage van de behandelde ogen met een ongecorrigeerde visus van meer dan 0,5)

  94.4 %

  Effectiviteit (% UCVA > 1.0)(Het percentage van de behandelde ogen met een ongecorrigeerde visus van meer dan 1,0)

  61.1 %

  Voorspelbaarheid ± 0,5 D(Het percentage behandelde ogen met een postoperatieve refractie binnen ± 0,5 D van de te verwachte correctie)

  82.4 %

  Voorspelbaarheid ± 1 D(Het percentage behandelde ogen met een postoperatieve refractie binnen ± 1 D van de te verwachte correctie)

  97.2 %

  Percentage aanvullende behandelingen(Corneal enhancement)

  3.2 %

 • • Intraoculaire Contactlens (ICL)

  Sinds 2008 FDA approved

  in de VS

 • Achter de irisVer weg van endotheel (ECD)Excellent cosmetiek (onzichtbaar)Dichtbij Nodal punt van oogWinst in retinal imageGrotere effectieve optische zone

  In sulcus geplaatstStabielVervangbaar en verwijderbaarGeen fixatie aan irisGeen invloed op weefsels)

  Achterste oogkamer

 • Normal ICL vault

 • • Intraoculaire Contactlens (ICL)

  • Pupildiameter geen issue

  • Gunstig voor endotheel?

  • Cataract ?

 • • Intraoculaire Contactlens (ICL)

  • Size does matter…

 • • Acrysof Cachet

 • • Acrysof Cachet ( obsoleet)

 • • Implantlenzen veilige methode voor de hogere refracties

  • Ontwikkelingen nog on the move

 • Bijwerkingen refractie chirurgie

  > Flap gerelateerde problemen> Laser besturingsproblemen> Decentratie> Intraoculaire problemen

  > Endotheel> Kapselscheur> Zonulolysis> bloeding

  > Visuele symptomen

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam45

 • Visuele symptomen

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam46

  Starburst

  Glare

 • Halo’s

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam47

 • Visuele symptomen

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam48

 • Small Incision Lenticule Extraction (SMILE)

  Verdoving met druppelsBehandeling is pijnloosEen dag na de behandeling is het zicht reeds goed

 • Kamra inlay

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam50

 • Vragen ?

  14-3-2016 Het Oogziekenhuis Rotterdam52