12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

of 38 /38
DE BOVENBOUW VWO AAN DE WESTERSE DRIFT Studiehuis Zernike College 7 maart 2012

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Page 1: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

DE BOVENBOUW VWO AAN DE WESTERSE DRIFT

Studiehuis Zernike College 7 maart 2012

Page 2: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Teamleiding / decanaat

Teamleiding vwo Tim Loos en Bas Blanken (Montessori) Boukje Modderman en Hans Warris

(studiehuis)

Decanaat Hidzer de Vries Marion Bosma, Anne Post Gerard Nieborg

Page 3: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Programma

19.30 Opening19.35 Decanaat / Tweede fase20.05 Pauze20.15 Eerste ronde nieuwe vakken20.35 Wisselen20.40 Tweede ronde nieuwe vakken21.05 Derde ronde nieuwe vakken21.30 Vierde ronde nieuwe vakken21.50 Einde

Page 4: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Het onderwijsprogramma

Gemeenschappelijk deel Profieldeel (CM, EM, NG, NT) Vrije deel, waarvan een deel

schoolgebonden Mentoraat Uitwisseling met buitenlandse school

Page 5: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Welke keuzes maak je?

Als je van de Rummerinkhof of Zuidlaren komt kies je: Een profiel Een profielkeuzevak

(bij C&M 2 vakken, bij de andere profielen 1 vak)

Een vrije deel vak(niet elk vak is mogelijk, zie keuzekaart)

Page 6: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Welke keuzes maak je?

Als je van Atheneumplus komt kies je: Een profiel Een profielkeuzevak

(bij C&M 2 vakken, bij de andere profielen 1 vak) Twee vrije deel vakken

(mag ieder vak zijn mits het roostertechnisch kan)ofTwee vakken uit het drietal:Cambridge Certificate, Pre University College (PUC), Cultuur & Wetenschap (C&W)

Page 7: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Opmerkingen algemeen

MVT kan zijn: Frans, Duits of Spaans Voor alle leerlingen is een 2e MVT

verplichtUitzondering: dyslexie, eventueel vrijstelling

Bewegen Sport Maatschappij (BSM) is ook mogelijk

Technasium leerlingen kiezen O&O Op de keuzekaart staan de niet

wenselijke vakkencombinaties aangegeven

Page 8: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Opmerkingen voor Atheneumplus

Vrije deel: twee van de andere vakken

(mogen ook niet gekozen profielkeuzevakken zijn)oféén van de andere vakken en twee vakken uit het drietal: Cambridge Certificate, Pre University College (PUC), Cultuur & Wetenschap (C&W)

Page 9: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Opmerkingen voor Atheneumplus

Voorbeelden voor de invulling van het vrije deel:

NT profiel

GeschiedenisKunst muziek

Voorbeeld 1

NT profiel

GeschiedenisCambridge

Voorbeeld 2

PUC

NT profiel

GeschiedenisKunst muziek

Voorbeeld 3

C&W

Page 10: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Extra aanbod in de bovenbouw

Projecten, bijvoorbeeld Worldschool en Cansat

Cambridge Certificate (onder voorwaarden) Zwaarder programma door 2 of meer vakken

in het vrije deel

Keuze-uur leerlingenraad Keuze-uur Lagerhuis PUC-modules Cultuur en Wetenschap (alleen voor A-plus)

Page 11: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Slaag-/ zakregeling

Het gemiddelde op de CSE-cijfers is minimaal 5,5

Eindcijfers Alle vakken 6 of hoger 1X 5/ 1x4, 2x5 of 4+5 met compensatie

Maximaal 1x5 voor Nederlands, Engels, wiskunde

Rekentoets voor alle leerlingen Extra nadruk op taal (“taaltoets”)

Page 12: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Belangrijk!

Kies alleen een extra vak als je dat ook aan kunt!

Schat je niveau en werkhouding goed in! 7 doet leven!

Page 13: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Belangrijk!

Tijdens het schooljaar van profiel wisselen of van vak wisselen is zeer lastig!

Dit leidt regelmatig tot klaswissels. Zorgt voor veel inhaalwerk (verzwaring)!

Page 14: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

De juiste keuze:

Kies de juiste afdeling, havo of vwo

Kies het juiste profiel

Onderschat de Tweede Fase niet!

Page 15: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Data:

• 21 april 2012Deadline inleveren keuzekaart

• 10 juli 2012Controle gemaakte keuzes op de welkommiddag

Page 16: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Vragen?

Page 17: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Voorlichting profielkeuzeAtheneum

Decanaat

Page 18: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)
Page 19: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

ProfielenCM Cultuur & maatschappij

wisk C, gesch,frans/duits/spaans/kunstvak/filosofie,aardr/maw/economie

EM Economie & maatschappijeconomie, wisk A, gesch,m&o/maw/aardrksk/frans/duits/spaans

NG Natuur & gezondheidbiologie, scheikunde, wisk A/B, natuurk/o&o/aardrksk.

NT Natuur & technieknatuurk., scheikunde, wisk B, informatica/biologie/o&o/wisk D

Page 20: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Cultuur & MaatschappijEen van de belangrijkste eigenschappen die je moet bezitten voor dit profiel is dat je creatief bent. In je latere beroep krijg je veel te maken met je creativiteit. Je hebt belangstelling voor kunst, cultuur, maatschappelijke vakken, taal en rechten. Je bent sociaal, belangstellend en een teamwerker. Ook is het handig als je goed kunt organiseren.

Dit profiel is zeer geschikt voor studies in de kunstensector, sociale studies. Ook voor het onderwijs, de journalistiek, voorlichting, maatschappelijke studies en communicatie is dit profiel geschikt.

Naast kunstberoepen als schilder, beeldhouwer, modeontwerper, filmer of musicus zijn er beroepen als historicus, journalist of (ortho)pedagoog.

Page 21: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Economie & MaatschappijDit profiel Economie en Maatschappij is heel geschikt voor degenen die geïnteresseerd zijn in economie, handel, management, communicatie of toerisme. Je bent ondernemend en houdt van organiseren. Ook kun je goed met mensen samenwerken en is rekenen voor jou geen probleem.

Je kunt denken aan studies als commerciële economie, bedrijfseconomie en management of economie en recht. Ook communicatie, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke richtingen (rechten) sluiten ook heel goed aan bij dit profiel.

Je komt terecht in banen waarbij economie, arbeid, recht en veiligheid centraal staan. Waar je aan kunt denken zijn leidinggevende beroepen in het bankwezen, marketing, accountancy.Je geeft advies op het gebied van financiën, stelt begrotingen op en licht deze toe. Je geeft leiding en organiseert. Maar ook een rechtenstudie tot advocaat is goed mogelijk

Page 22: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Natuur & GezondheidDit profiel past bij je als je belangstelling hebt voor mensen, dieren en planten. Bovendien moet je goed uit de voeten kunnen met de exacte vakken. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen ontstaan en hoe ze werken. Je vindt het leuk om met mensen te werken en ze te helpen.

Met dit profiel kun je alle studies op (para)medisch gebied gaan doen. Denk aan geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie, logopedie, diëtiek of verpleegkunde. Daarnaast ook de meeste agrarische studies zoals bijvoorbeeld: bos- en natuurbeheer, dier- en veehouderij of tuin- en landschapsinrichting maar ook milieutechnologie. Soms moet je wiskunde B kiezen en ook natuurkunde

Voorbeelden van beroepen zijn: apotheker, huisarts, bodemkundige, landbouwconsulent, microbioloog of tandarts. Het omgaan met mensen speelt een belangrijke rol in je toekomstige werk

Page 23: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Natuur en TechniekDit profiel is iets voor jou als je interesse hebt voor natuurwetenschap en voor techniek. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen werken. Je kunt logisch denken en zorgvuldig werken. Je wilt graag ontwerpen en stoffen onderzoeken. Omdat je veel te maken zult krijgen met berekeningen is het handig als je aanleg hebt voor wiskunde en dat je ruimtelijk inzicht hebt. Ook met de computer moet je goed overweg kunnen.

Met dit profiel kun je een studie gaan volgen waarin de exacte vakken een belangrijke rol spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: electrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde en autotechniek. Ook kun je bijvoorbeeld Chemische Technologie, Biotechnologie, Informatica of Verkeerskunde gaan doen.

Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: chemisch analist, natuurkundige, meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker, verkeersvlieger en IT-specialist. Je hoeft niet persé een technicus te worden na deze studies. Ook kun je laboratoriumwerk gaan doen of terecht komen in de gezondheidszorg of landbouw.

Page 24: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Sectoren WO & HBO

In het WO & HBO (wetenschappelijk & hoger beroeps onderwijs) zijn de opleidingen ingedeeld in sectoren, elk met hun eigen profiel en/of vakkenkeuze wensen

Page 25: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Sectoren WO & HBO(wetenschappelijk & hoger beroeps onderwijs)

Economie en Recht WO : alle profielen òf profiel CM met Wi A/B

HBO: EM òf profielen met EC/M&O

Gedrag en maatschappij WO/HBO: alle profielen

GezondheidszorgWO : NG mèt NA (WiB) òf NT mèt Bi

HBO: alle profielen (soms CM + Wi)

Page 26: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Sectoren WO & HBO(wetenschappelijk & hoger beroeps onderwijs))

OnderwijsWO/HBO: alle profielen

Kunst, Taal en CultuurWO/HBO: alle profielen

Landbouw, Natuur en MilieuWO : NT òf profiel NG mèt WiB & NA

HBO: NG, NT òf profiel EM mèt SK (WiB)

Techniek en Natuur WO/HBO: NT òf profiel NG mèt WiB & NA

(WO soms ook CM of EM met WiB & NA)

Page 27: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Belangrijke hulpmiddelen

‘Blauwe boekje’ (aanvullende eisen)

Weet wat je kiestQompas (interessetesten & profielkeuzeprogramma) BrochuresGesprekken decanaat op locatie

Marion Bosma: Zuidlaren , Helperbrink & Rummerinkhof

Anne Post : Van Iddekingeweg & HJZ

Page 28: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Decanaat bovenbouwOrganisatie LOB activiteiten

– Meeloopdagen– Terugkomdag Zernike– Studie - & beroepskeuzetest

(Icares&Qompas)– Beroepenvoorl. Augustinus College

Voorlichting:– Vervolgstudies– Open dagen– Studiefinanciering– MBO/HBO/WO beurs

Page 29: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Welke universiteit na Atheneum?

RUGTUD/TwenteWageningen

Page 30: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

HBO na Atheneum

HanzehogeschoolNHLvan Hall / LarensteinStenden HogeschoolWindesheim

Page 31: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Hoe kiezen ???????

Rekening houden met vervolgopleiding(welk profiel noodzakelijk)

‘Breed’ kiezenProfiel kiezen waarmee je kunt slagenGeen negatieve keuze makenBewuste keuze maken (WiB/M&O)Rekening houden met keuzebeperkingen,

Maarrrrr….

Page 32: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)
Page 33: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

InternetAlle informatie vanuit het

decanaat verschijnt op

www.zernike.nl(leerlingenzorg)

voor contact:

[email protected]

Page 34: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Vragen ???

Page 35: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Uitwisseling/Internationalisering

Aix Les Bains FrankrijkBarcelona SpanjeBasel ZwitserlandBeasain SpanjeBerlijn DuitslandBratislava SlowakijeBrescia ItaliëKalisz PolenÖrebro ZwedenPoprad SlowakijeVeszprem Hongarije

Page 36: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Wie en wanneer?

Alle leerlingen klas 4 havo/vwoVoor de herfstvakantie de ‘uit’week 13/14 t/m 19

oktober

Voor de meivakantie de ‘terugkom’week/internationaliseringsweek 20/21 t/m 26 (27) april

Page 37: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Vroeg overleggen begin van het nieuwe cursusjaar

HeimweeMedische omstandigheden

Wagenziekte, Dieet, Medicijngebruik

Topsport

Page 38: 12 03-07 profielkeuzeavond vwo nieuwe vakken (2)

Presentaties nieuwe vakken

ANWLokaal 9Maatschappijwetenschappen (MAW) Stille kantineKunst Lokaal 10Informatica Science wingBSM Lokaal 8Wiskunde C Lokaal 4/5Wiskunde D Lokaal 4/5Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) Lokaal 22M&O Grote kantineFilosofie Lokaal 4/5