11 Editie Lek & IJssel Oost 2013

download 11 Editie Lek & IJssel Oost 2013

of 28

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaast worden regelmatig specials uitgegeven en is de website www.hetkontakt.nl volop in ontwikkeling met dagelijkse nieuwsverversing en sinds kort ook bewegende beelden.

Transcript of 11 Editie Lek & IJssel Oost 2013

 • LLL#=:I@DCI6@I#CA

  Volg het nieuwsuit jouw gemeente

  Like het nieuwsuit jouw gemeente

  Het regionieuws opzak met de gratis appvan Het Kontakt

  www.twitter.com/hetkontakt

  www.facebook.com/hetkontakt

  SCAN DE QR-CODE EN

  JE HEBT M

  App Storevoor iPhone iOS

  Google Playvoor Android

  Onderzoek naar locatie Vakschool

  FC Perkouw snakt naar kunstgras

  Neven exposeert in Arti Legi

  Doemscenario dreigt voor Lopik

  33 19 25

  Schoonhoven trekt 35.000 euro uit voor onderzoek naar een geschikte locatie voor de Vakschool in het cen-trum. Het onderkomen aan de Mr. Kesperstraat is ongeschikt geworden. De gemeente wil de opleiding voor edelsmeden, juweliers en uurwerkma-kers graag voor de Zilverstad behou-den. Schoonhoven bekostigt daarom de zoektocht naar een onderkomen met allure voor de duurste vestiging van ROC Zadkine. Dat lijkt overigens geen gemakkelijke opgave.

  FC Perkouw zou graag een kunstgras-veld willen. De voetbalvereniging in Berkenwoude heeft politiek Bergambacht gevraagd een nancile bijdrage -14.000 euro- te leveren om een onderzoek te kunnen uitvoeren naar de haalbaarheid van de plannen. Het gras op het hoofdveld van FC Per-kouw heeft veel te verduren en kan weinig meer hebben. We zitten nu op een punt dat we wedstrijden moe-ten afgelasten en later inhalen, stelt erevoorzitter Dirk Both.

  Samen met beeldend kunstenaar Tjik-kie Kreuger exposeert de Schoonho-vense aquarellist Gerrit Neven tot en met maandag 1 april in het geheel gerenoveerde Arti Legi in Gouda. De tentoonstelling Beelden in Land-schap telt twintig bronzen beelden en circa vijftig aquarellen. Gerrit Neven: In Schoonhoven is het niet meer mogelijk om te exposeren. Gelukkig biedt Arti Legi mij nu de gelegenheid om dat nog redelijk dichtbij huis wel te doen.

  Hekkensluiter Lopik verloor zaterdag op eigen veld het cruciale degradatie-duel tegen SVMM uit Maarn met 1-2. De kloof naar een veilige plek in de vierde klasse is nu opgelopen tot tien punten. Degradatie zou een domper zijn in het seizoen dat de club zestig jaar bestaat. Coach Bertus van Schaik: De jongens werken keihard en zien hun inspanningen helaas niet beloond. Met nog zeven wedstrijden te gaan zal het moeilijk worden ons te handhaven.

  nieuws nieuws sport

  9Z`aZjiZghkVc\gdZe&kVceXW>X]i]jhWgVX]iZcY^chYV\ZZcWZodZ`VVcWV``Zg^_@d`^cHX]ddc]dkZc#OZ]ZWWZc`dZ`_Zh\ZWV``ZcZcZZciVVgi_Z\ZbVV`i#

  accent

  Vonne van der Meer op literaire avond=66HIG:8=IKdccZkVcYZgBZZg!hX]g^_kZgkVcd#V#:^aVcY\VhiZcZc9ZkgdjlbZiYZ haZjiZa! kZgodg\i YdcYZgYV\ '& bVVgi de j^icdY^\^c\ kVc 9Z =VVhigZX]ihZ@g^c\ZZcaZo^c\#9^iiZg\ZaZ\Zc]Z^YkVc7dZ`ZclZZ`'%&(#KdccZkVcYZgBZZgldgYiYddgXg^i^X^\ZegZoZcdb]VVg]ZaYZgZhi^_a!kV`bVc"hX]VeZc]ZikZgbd\ZcY^X]ided[dcYZgYZ]j^YkVc]VVgeZghdcV\ZhiZhX]g^_"kZc#Od\VVi]VVgbZZhigZXZciZgdbVc9ZkgdjlbZiYZhaZjiZadkZgZZckgdjlY^ZcVYZeadihZa^c\ZYddYkVc]VVgbVcWZgdd^YVX]iZgWa^_[i#=ZiWdZ`lZgY\Z"cdb^cZZgYkddgYZA^Wg^hA^iZgVijjgeg^_h'%&'#9ZaZo^c\k^cYikVcV['%#&*jjgeaVVih^cXX8dcXdgY^ViZ=VVhigZX]i#>cYZeVjoZ]djYiKdccZZZch^\cZZghZhh^ZZc^hZg\ZaZ\Zc]Z^Ydb]VVgWdZ`ZcVVciZhX]V["[Zc#@VVgiZc|&'!*%Zjgd_dc\ZgZcidi&-_VVg+Zjgdo^_ckZg`g^_\WVVgW^_`VehV"adcKZg`V^` ^c=VVhigZX]i! iZ gZhZgkZgZc k^V gZhZgkZgZc5]VVhigZX]ihZ`g^c\#ca ZckVcV[&.#(%jjgW^_YZ^c\Vc\kVc8dcXdgY^V^cY^Zccd\c^Zij^ikZg`dX]i#

  Spin for LifeH8=DDC=DK:CHe^c[dgA^[Z!ZZchedg"iZkZcZbZcikddgHi^X]i^c\K^aaV ?dZe!de odcYV\ &, bVVgi ^c hedgi]Va 9ZBZZci ^h W^_cV kda\ZWdZ`i# L^Z cd\bZZl^aYdZc/ZgldgYikVc&%#%%idiZcbZi&)#%%jjg\Z[^Zihi#9Z [^ZihZcY^Z cd\ WZhX]^`WVVg o^_c Y^ZcZc Za`odc *% Zjgd eZg jjg de iZ WgZc\Zc#AZdci^cZZcGdlVaYHiZ^_cYZdjYZghkVc ?dZe ZcYZWZ`ZcYZ ^chigjXiZjgBVcjZa [^ZihZc dd` bZZ# 7ZaVc\hiZa"aZcYZc `jccZc o^X] VVcbZaYZc W^_C^eedc i]Z =ZVai]XajW! VVc YZ 6X]"iZglZiZg^c\^cHX]ddc]dkZc!d[k^VYZlZWh^iZ/ lll#C^eedc[djcYVi^dc#ca

  Damesteam vv Schoonhoven Het is vv Schoonho-ven gelukt om een damesteam op zondag samen te stellen. Naar aanleiding van een oproep heb-ben zich negentien meiden aange-meld. Woensdag was voor de voetbal-sters een bijeenkomst geregeld in caf de Tol. Deze avond gaf het bestuur van de zondagafdeling uitleg over de plan-nen, vertelt Yvonne Marelis. De mei-den bleken reuze enthousiast: een goede basis voor het nieuwe team.

  Bloemschikken voor Pasen Stichting SWOS or-ganiseert donderdag 28 maart in ont-moetingsruimte De Brug te Schoon-hoven een workshop bloementaartje maken.

  Met behulp van diverse groenmateria-len maken deelnemers een gezellig rond stuk voor op de salontafel. De kosten van deelname bedragen 15 euro (zelf een platte schaal, een mesje en snoeischaar meenemen). Aanmel-den kan tot 15 maart via 0182-384550 of martine@swoschoonhoven.nl

  Verkoop potgrond Werkgroep Oost-Eu-ropa verkoopt zaterdag 16 maart huis-aan-huis potgrond in Schoonhoven. Van de opbrengst worden diverse pro-jecten ge nancierd voor hulpbehoe-venden, met name in Oost-Europa.

  LEK EN IJSSEL OOST DINSDAG 12 MAART 2013 JAARGANG 8 NO. 11

  Zie pagina 6 en 7

  GEMEENTESCHOONHOVEN

  GEMEENTE LOPIK

  Zie elders in de krant

  Gemeente Bergambacht Zie elders in de krant

  Gratis parkeren!

  zie verderop in deze krant

  Winkelen met een hart!

  Kapsalon Annemiekevoor Dames en Heren

  Openingstijden:

  dinsdag: 9.00 t/m 17.00 en 19.00 t/m 21.00

  donderdag en vrijdag: 14.00 tot 17.00 en 19.00 t/m 21.00

  zaterdag: 9.00 t/m 12.00

  JLXFSLPQBGTQSBBLrtel 06-14538778QPMEFSUPDIUrTUPMXJKL

 • Gratis parkeren!www.winkelhof.nl

  Winkelen

  met een hart!

  :DDUGHERQQHQZRUGHQXLWJHJHYHQWRWDSULO:DDUGHERQQHQNXQQHQWRWLQJHOHYHUGZRUGHQELMSDQQHQNRHNHQUHVWDXUDQWRQGHUGHPROHQ

  * kinderschoenen van de merken: Track Style, Twins, Piedro, Giga, Shoesme, Red-Rag en Redzz

  %LMDDQNRRSYDQNLQGHUVFKRHQHQHHQZDDUGHERQYRRUppQ

  Gratis surprise kinderpannen-koekWZY

  kinderschoenen in 5 wijdtematen

 • LIKE ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONSDinsdag 12 maart 2013

  3nieuws

  Haven 582871 CP Schoonhoventel. 0182 382426fax 0182 386849www.looman.keurslager.nl

  Verstand Van Lekker Vlees

  LOOMANkeurslager

  Het rundvlees van de Keurslager staat bekend om zijn heerlijke malsheid en pure smaak

  Trots van de Keurslagerbij 1 verse rookworst+ 150 gram zuurkoolspek 500 gram zuurkool GRATISKnaller van de weekverse varkenshaas 2e 500 gram halve prijs!Vleeswarenkoopjebij 150 gram keurslagerachterham100 gram ham-prei salade GRATISSpecial van de weekworstjes en zomix van gekruide mini saucijsjes en groente 100 gram 1.50

  Uw keurslager, het adres voor smakelijke salades, koud-, warm- en toetjesbuffet

  Overeenstemming over De Stolp Stichting Stolwijk Ont-moet (SSO) en de Hersteld Hervormde Gemeente Stolwijk (HHG) hebben overeenstemming bereikt over het ge-zamenlijk gebruik van De Stolp in Stolwijk. Hierbij is het uitgangspunt dat SSO eigenaar wordt en HHG huur-der.

  Nader onderzoek en overleg tussen de betrokken partijen en de gemeente Vlist is nodig over de voorwaarden waaronder het pand wordt overgedra-gen, verklaart een gemeentewoord-voerder. De partijen hopen binnen zes weken overeenstemming hierover te hebben bereikt.

  FC Perkouw hoopt op aanleg kunstgrasveldstelt Dirk Both, erevoorzitter en al veertig jaar bestuurslid.

  GegroeidBoth hoopt dat door een overstap op kunstgras het veld beter geschikt zal zijn voor zowel trainingen als wedstrij-den. We hebben een apart trainings-veld en dat is er voor alle jeugd uit Berkenwoude. Daar mag iedereen vrij op spelen en sporten. Onze club is echter zo gegroeid dat wij dit veld zelf meer gebruiken dan eigenlijk de be-doeling is. Wij willen op het hoofdveld trainen, maar dat kan niet omdat het gras dan helemaal kapot zou gaan.Vervolgens: Er is helaas geen ruimte

  voor een extra of groter trainingsveld. Dat is niet te betalen.

  Een onderzoek moet uitsluitsel geven of kunstgras daadwerkelijk realiseer-baar is. Even verderop bij vv Bergam-bacht is in 2009 al een kunstgrasveld aangelegd. Wethouder Dilia Blok: De onder-grond daar is echter een andere dan die in Berkenwoude. Daarnaast was ooit over het midden van het veld bij FC Perkouw een sloot gesitueerd. Een juiste fundering is belangrijk. We wil-len een zo volledig mogelijk omschre-ven plan hebben waarin alles goed is onderzocht en beschreven.

  De kosten voor de realisatie van het kunstgrasveld worden vooralsnog ge-schat op 540.000 euro. Het college wil, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, via een raadsvoorstel geld beschikbaar stellen.

  KostenverdelingBlok: We zullen met de vereniging moeten gaan praten over de exacte kostenverdeling. FC Perkouw heeft al aangegeven bereid te zijn om, zowel qua werkzaamheden als op het gebied van nancin, behoorlijk veel zelf bij te dragen.

  Laurens de Wit

  FC Perkouw zou graag een kunstgrasveld willen.

  De voetbalvereniging in Berkenwoude heeft politiek Bergambacht gevraagd een nancile bijdrage (14.000 euro) te leveren om een onderzoek te kun-nen uitvoeren naar de uitvoerbaarheid van de plannen.

  Het gras op het hoofdveld van FC Per-kouw heeft veel te verduren en kan weinig meer hebben. We kunnen op dit moment niet ie-dereen meer laten voetballen. We zit-ten nu op een punt dat we wedstrijden moeten afgelasten en later inhalen,

  Schoonhoven trekt 35.000 euro uit voor onderzoek naar een geschikte locatie voor de Vak-school in het centrum.

  De huidige locatie van de Vakschool aan de Mr. Kesperstraat is ongeschikt geworden. Het gebouw is te groot en dringend aan renovatie toe. De kosten

  hiervoor zijn echter te hoog. De ge-meente wil de opleiding voor edelsme-den, juweliers en uurwerkmakers graag voor de Zilverstad behouden. Schoonhoven bekostigt daarom de zoektocht naar een onderkomen met allure voor de duurste vestiging van ROC Zadkine. Dat is