11 Beter: Het voorspellen, beoordelen en sturen van massasituaties MINOR VEILIGHEID EN...

download 11 Beter: Het voorspellen, beoordelen en sturen van massasituaties MINOR VEILIGHEID EN CRISISBEHEERSING POLITIEACADEMIE 15 Mei 2012 24 Unox petjes 16.

If you can't read please download the document

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of 11 Beter: Het voorspellen, beoordelen en sturen van massasituaties MINOR VEILIGHEID EN...

 • Dia 1
 • Dia 2
 • 11 Beter: Het voorspellen, beoordelen en sturen van massasituaties MINOR VEILIGHEID EN CRISISBEHEERSING POLITIEACADEMIE 15 Mei 2012 24 Unox petjes 16 andere petjes 5 zien de fotograaf 8 kijken naar elkaar Rest kijkt naar Erica?
 • Dia 3
 • 22 CROWDMANAGEMENT 1) ACHTERGRONDEN EN THEORIE. College: Menselijke natuur; Groepsdynamica; Massapsychologie: Leiderschap: Hoe komt dit alles terug in massasituaties? 2) RISICOS EN RISICO ANALYSE. College: Risicos op wat?; Kansen en utiliteiten; Voorspellingsmethoden; Variabelen; Interacties tussen variabelen; Expert-ratings; 3) FYSIEKE EN BESTUURLIJKE ASPECTEN College: Gedrag van voetgangers; Inrichting van openbare ruimte; Logistiek van massas; Kengetallen; De wet van Pleuris; Eigenschappen van bestuurders; De 4 kolonnes; Juridische aspecten; 4) OMGAAN MET MASSAS College: Observatie als basisvoorwaarde voor CM; Soorten massas en soorten activiteiten; Amuseren vs. Onderhandelen; Fasering van massaverschijnselen; Rollen van ordebewaarders; Rol van drank en drugs;
 • Dia 4
 • 33 Kennismaking met Uw boeiende spreker Eenmaal aangezet slaat hij niet gauw af De tijd in de gaten houden is niet zijn sterkste punt U mag hem rustig onderbreken
 • Dia 5
 • 44 CROWD MANAGEMENT Kennismaking met de cursisten Wie bent U, van Waar komt U en Waar gaat u naartoe? Met andere woorden: Naam, Identiteit, Functie Leerdoelen, Competenties, Wensen
 • Dia 6
 • 55 College 1 DE MENSELIJKE NATUUR EN DE MASSA 1.HET INDIVIDU 2.DE GROEP 3.DE MASSA 4.CONCLUSIES
 • Dia 7
 • 66 EEN BLIK VANUIT DE IVOREN TOREN
 • Dia 8
 • 77 WAT BETEKENT DAT IN TERMEN VAN KENNIS? 1.HET INDIVIDU Persoonlijkheid: Klinische Psychologie Stemming en situatie: Sociale Psychologie 2.DE GROEP Structuren en modellen: Sociologie Dynamiek en processen: Sociale Psychologie 3.DE MASSA Formele massas: Sociologie, Economie Informele massas: Massa Psychologie Geen van deze richtingen geeft keiharde gegevens. Alle zijn gericht op falsificatie
 • Dia 9
 • 88 CROWD MANAGEMENT Het individu (= Het ondeelbare)
 • Dia 10
 • 99 2006 JP van de Sande RuG De mens reist langs twee sporen NATUUR Voortplanting Kinderzorg Erbij horen Verkennen Status Agressie Communicatie Eten/Drinken Voorraad maken Territorium maken Jagen Bouwen Ruilen Lichaamsverzorging Uitrusten Migratie Spel CULTUUR RELATIES EN OPVOEDING MANIEREN VAN SAMENLEVEN (bv. Organisatietypen of Stad vs platteland) IDEALEN, WAARDEN, WAARDERINGEN HELDEN, VERHALEN, SPROOKJES REGERING, POLITIEK SYSTEEM, RECHTSPRAAK REGELS, NORMEN, GEWOONTES, FOLKLORE WETENSCHAP, GODSDIENST, FILOSOFIE OORLOGVOERING, VESTINGBOUW TAAL, POZIE, ROMANS ETEN, DRINKEN, GENIETEN, FESTIVALS TECHNIEK, GENEESMIDDELEN, APPARATEN, WAPENS KUNST, GEBOUWEN, SIERADEN HANDEL, BANKWEZEN KLEDING, COSMETICA, BADEN VERHOUDINGEN MET ANDERE GROEPEN MENSEN, VACANTIE SPELLETJES,SCHAKEN, GAMING, SPORT
 • Dia 11
 • 10 Krachten en tegenkrachten Elk systeem is onderhevig aan vele, vaak tegengestelde krachten (Buffering) Vb: Vliegen en vallen, werken en slapen, rijden en remmen, stelen en straffen Orde en wanorde, warmte en kou, licht en duisternis, goed en kwaad De onderdelen van de menselijke natuur vormen daar geen uitzondering op Vb: liefhebben en haten, bouwen en afbreken, eten en vol zijn, ruil en bedrog Ook kunnen onderdelen elkaar bufferen Vb: voortplanting en kinderzorg, bouwen en agressie, jagen en uitrusten De onderdelen van onze cultuur worden meestal door natuurlijke factoren gebufferd Vb: celibaat door libido, kunst en techniek door beschikbaarheid materiaal, idealen door overlevingsdrang, uitbreiding techniek door bevolkingstoename, Maar het belangrijkst is misschien dat onze natuurlijke motivaties gebufferd worden door de cultuur
 • Dia 12
 • 11 2006 JP van de Sande RuG Quasi-stationnaire evenwichten (Lewin, 1952) Begin toestand: Verhoog druk in gewenste richting: Verlaag kracht in ongewenste richting
 • Dia 13
 • 12 De mens is een sociaal dier Het leven gaat over alle zestien componenten, soms afzonderlijk, meestal meerdere tegelijk We doen dus heel ingewikkelde dingen samen Daarom moet veel gecommuniceerd worden Comm. gaat over inhoud (concepten), maar ook over relatie (emoties), het 1e is vaak bedoeld, het 2e onbedoeld Inhoudscomm. is bij uitstek cultureel: Talig/Conceptueel Relatiecomm. is nog sterk natuurlijk: Nonverbaal/Emotie We zijn ontworpen om in groepen te opereren en daarbinnen voor onszelf op te komen We leven dus tegelijk als Groepslid en als Individu De vijand kan dus ook ander Individu of Groep zijn Onze identiteit hangt sterk samen met onze groepslidmaatschappen (Sociale Identiteit, Tajfel & Turner, 1986 )
 • Dia 14
 • 13 De mensen verschillen onderling In hoofdzaak op de sterkte van de 16 motivaties Maar ook op andere gebieden: Persoonlijkheid en pathologie Vb: Intelligentie, Sensatiebehoefte, Ambitie, Empathie, Extraversie En: Psychopathie, Neuroticisme, Narcisme, ADHD, Autisme Als we vrij zijn, zoeken we gelijken op, als vrienden en partners, dit kan onze en hun eigenschappen versterken Een ander belangrijk verschil tussen mensen ligt in Stemming ( emotie) Welke stemming we hebben hangt er sterk vanaf hoe we de omgeving waarnemen Dit laatste wordt sterk cultureel bepaald, de stemming dus ook Persoonlijkheid Hoe makkelijk je in een stemming komt
 • Dia 15
 • 2006 JP van de Sande RuG Stemmingswisseling: State vs trait Mens en dier functioneren niet altijd op dezelfde manier: STATES i.p.v. TRAITS, stemmingen in plaats van karaktereigenschappen States zijn gepolariseerd of Bi-stabiel (het een of het ander) en variren langs verschillende dimensies Afwisseling tussen toestanden kan snel of langzaam zijn en wordt bepaald door: Frustratie : het lukt niet of het wordt gevaarlijk Imitatie : anderen zijn besmettelijk Satiatie : je wil wat anders Situatie : de omgeving roept bepaald gedrag op Persoonlijkheid (Trait) kan opgevat worden als een voorkeur voor bepaalde states. Bijv. men komt makkelijk in de ene toestand, maar moeilijk in de andere, zoals de student opmerkte die zich op een tentamen aan het voorbereiden was.
 • Dia 16
 • 2006 JP van de Sande RuG Reversal Theory (Apter, 1980) telisch paratelisch rustig sensatie onaangenaam aangenaam
 • Dia 17
 • 2006 JP van de Sande RuG Reversal Theory (Apter, 2002) Telic = Serieus, Doelgericht; Paratelic = Speels, Doelzoekend; Conforming = Aanpassend; Negativistic = Rebellerend; Mastery = Gericht op dominantie; Sympathy = Gericht op relatie; Autic = Zelfzuchtig; Alloic = Altrustisch.
 • Dia 18
 • 17 Jonge mannen zijn explosief 10 20 50 Testosteron Crimineel gedrag 6070403080
 • Dia 19
 • 18 Processen tussen individuen We noemen dat interactie en het middel is communicatie Communicatie kent vele kanalen, elk met eigen kenmerken Denk aan Verbaal vs. Nonverbaal, of Direct vs. Gemedieerd Laatste is enorm toegenomen en versnelt potentieel de processen tussen individuen (wordt overigens sterk overschat) Belangrijkste motivaties: Voortplanting, Erbij horen, Verkennen, Status, Agressie, Ruilen. Overige kunnen in principe ook solitair Hier kunnen dus de bronnen van massagedrag gevonden worden. Elias (Masse & Macht, 1970) benoemt ze als: Agressie, Vlucht, Omkering, Vreugde & Verbod
 • Dia 20
 • 19 Interactie en Communicatie Als official is alles wat je doet en alles wat je bent en alles wat je draagt COMMUNICATIE Dus dat alles speelt een rol in de interactie Van het inhoudsaspect ben je je redelijk bewust Van het relatie aspect nauwelijks Omdat alles wat je uitzendt ook nog eens heel verschillend kan worden opgevat is het aardig gecompliceerd Het helpt als je probeert de wereld door de ogen van de ander te bezien
 • Dia 21
 • 20 Gevolgen voor massas Massas kunnen rond elk van de basismotivaties ontstaan, maar trekken altijd ook devianten aan Verschillende massas? Verschillende soorten mensen! Dus iedereen vindt het gebeuren in principe leuk Dus zijn massas homogener dan gewone verzamelingen, bijvoorbeeld in de mate waarin men cultuur als remmend ervaart (Morele vacantie) Daarom benvloeden mensen in massas elkaars stemming heviger dan normaal Dus: in massas kunnen makkelijk ongelukken ontstaan Hoe hoger het culturele niveau, hoe meer controle
 • Dia 22
 • 21 CROWD MANAGEMENT De groep
 • Dia 23
 • 22 De groep en haar gevolgen De mens is een sociaal dier: hij vormt groepen omdat hij zich daardoor lekkerder voelt We noemden dat: er bij horen De mens is ook een denkend en communicerend en innoverend dier We noemden dat: Cultuurvorming Er zijn dus natuurlijke en cultuurlijke groepen De eerste noemen we informeel, de tweede formeel Kenmerkend is dat groepsleden: Elkaar in hun belangen helpen en ondersteunen, maar vooral binnen de groep Met elkaar twisten om voordelen en de uitkomst vastleggen in hierarchie Dit geldt voor zowel informele als formele groepen
 • Dia 24
 • 23 2006 JP van de Sande RuG Groepen kennen ook twee sporen NATUUR Niets dierlijks is ons vreemd Instincten en emoties Weinig impulscontrole Langzame ontwikkeling Permanente groepen Samenleving: Gemeinschaft Behoefte aan erbij horen Groepsdoelen Plicht; Eer; Traditie Conservatief; Stabiliteit Religie; Magie Strong ties Specifieke reacties op crisis Sociale steun zoeken/geven Toename cohesie Strijd zoeken met vijand Acceptatie van lot CULTUUR Ratio benvloedt gedrag Normen & Waarden Kosten-Bat