10G Timmermans: Hoofdstuk 2.12: conflicten

of 65 /65

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 10G Timmermans: Hoofdstuk 2.12: conflicten

  • 1. Wat vooraf ging- Karin dacht terug aan de mooie tijden met Dave.- Emma werd wakker naast Cisko en Katherine was ervan overtuigd dat er ietsbloeide.- Sam wou uitgaan, maar hij mocht niet van Kevin- Remco stelde voor aan Vanessa om te gaan samenwonen met haar, Felix enMaxim.- Angelina en Sophie hadden een kleine ruzie.- Casper werd tot baas uitgeroepen van het ziekenhuis.- Rosalie werd peuter- Lisa maakte zich zorgen over haar moeder.- Sam sloop weg van huis.- Emma dacht dat ze Goofy, het lief van Katherine, al eens gezien heeft toen zeklein was.- Cisko werd jaloers op Emma en dat zette haar aan het denken.- Nick bleek nog gevoelens voor Emma te hebben.- Karin stierf- Vanessa groeide op naar oudere en verhuisde met Felix en Maxim- Annabel en Ariana groeide op- Kevin betrapte Sam met Tosca in het bubelbad.

2. Legacy-Place 3Hier hoort wat uitleg bij? herhaalde Kevin. Is die soap al afgelopen? vroeg Sam.Nee, zei Kevin, maar we kregen te horen dat oma dood is. Sam keek weg want hijschaamde zich dood. Tosca, je kan beter naar huis gaan, zei Kevin. Zondertegenstribbelen nam Tosca haar kleren en ze ging weg. Naar binnen jij! beval Kevin. 3. Toen ze binnenkwam zag Sam dat Olaf Luna troostte. Olaf zag op Kevins blik dat hij niettevreden was. Luna, kan je even naar je kamer gaan? vroeg Olaf. Luna knikteflauwtjes en stond op. Wat is er? vroeg Olaf. Ik denk dat onze zoon iets uit te leggenheeft, zei Kevin met een boze blik op Sam gericht. Nu keek Olaf Sam ook aan. 4. Vertel, zei Olaf, terwijl ze ondertussen aan de tafel gingen zitten. Het bleef erg lang stilen de ogen van Kevin en Olaf zijn op Sam gericht. Zal ik het dan maar zeggen? vroegKevin. Het was eerder een retorische vraag, dus Sam antwoordde niet. Onze zoon heeftaan zijn levenswens gewerkt. Kevin legde de nadruk op levenswens. Olaf begreepdirect waar het over ging. Sam, je bent nog veel te jong om dit te doen, begon Olaf naweer een lange stilte, wat als we er nooit achter kwamen? Kwam je ons dan vertellendat we grootouders werden? Sam wist dat hij niet kon blijven zwijgen. 5. Ja en? Nonkel Felix deed dit toch ook. Kevin en Olaf trokken grote ogen op. En jijbent je nonkel? vraagt Olaf, Jouw grootmoeder had er in het begin ook wat moeilijkmee. Sam dacht na wat hij daar tegen kon inbrengen. Dan had hij een idee. Oma enOpa waren volgens mij ook niet zo blij toen ze jouw levenswens te horen kregen, zeiSam die zich richtte tot Kevin. Kevin wist waar Sam de situatie wou mee vergelijken.Zijn vader was ook niet tevreden met zijn levenswens. Kevin wist dat zijn levenswensniet de beste was en hij wou niet dat Sam hetzelfde zou overkomen. Als hij Sam numaar kon overhalen om zijn wens te veranderen. 6. Ik dacht het al, zei Sam wanneer Kevin niet reageerde, Jullie moet je altijd moeienmet alles! Olaf was een rustig van persoon maar nu begon hij zijn geduld te verliezen.Sam zag het. Zou ik nog verder gaan? dacht hij. Ik doe wat ik wil en denk maar nietdat ik naar jullie ga luisteren want jullie zijn zelfs mijn echte ouders niet! Dit was dedruppel voor zowel Kevin als Olaf. En nu ga jij eens luisteren! roept Kevin. Waaromzou ik? Waar om zou ik luisteren naar een stelletje homos? Kevin en Olaf warenwoedend en Sam liep boos de trap op. 7. Legacy-Place 1Oh, daar ben je, zei Rick die beneden kwam, ik miste je al.Ik voelde me een beetje misselijk door al die schoppen, dus ben ik even een glas watergaan drinken, legde Lisa uit. Voel je, je al beter? vroeg hij. Een kusje zou de pijnverzachten. Er verschenen pretlichtjes in Lisas ogen. En dan zeggen ze dat ik te veelromantiek wil. Lisa grinnikt. Dat komt omdat ik met jou samenleef. Daarna neemt Rickhaar vast en zoent haar. 8. Plots liet Lisa Rick los. Wat is er? vroeg hij. Lisa greep naar haar buik. Het komt. Debaby! riep Lisa. Rick stond er machteloos bij. Hij wist dat hij beter niets kon zeggen,daar had hij ervaring mee, anders kreeg hij op zn kop van Lisa. 9. Na veel gepuf had Lisa haar 3e kind ter wereld gebracht. Het is een jongetje, zei Lisa,Wat dacht je van James? Een glimlach verscheen op Ricks gezicht. Dat is eengeweldige naam. Rick was blij dat hij eindelijk een zoon had. Niet dat hij zijn dochtersniet graag had, maar hij zou graag eens iemand hebben waar hij later jongensdingenmee kon doen. 10. Legacy-PlacekerkhofIll sing it one last time for youThen we really have to go Youve been the only thing thats rightin all Ive done. 11. And I can barely look at you but every single time I doI know well make it anywhereaway from here. 12. Light up, light up as if you have a choiceEven if you cannot hear, my voiceIll be right beside you dear 13. To think I might not see those eyesmakes it so hard not to cry and as we say our long goodbyeI nearly do. 14. Legacy-Place 4Snikkend ging Emma naar huis. Het was voor haar en de anderen nogal een grote schokdat hun ouders zo kort op elkaar gestorven zijn. Als ze bijna bij haar huis aangekomenwas, zag ze dat er iemand stond bij haar huis. Door haar waterachtige ogen zag Emmaniet wie het was. Ze wreef de tranen uit haar ogen en ze zag dat het Nick was. Emmazucht. Had ze nu wel zin om met Nick te praten? Emma wist heel goed waarover hetzou gaan. 15. Nick zag Emma aankomen. Emma ik Maar hij werd onderbroken door haar: Nee,Nick, nu niet! Nick greep de arm van Emma vast. Emma, ik wil praten, zei hij, Nu!Zuchtend draaide ze zich om. Wat is er?Ik wil het hebben over die kus van gisteren. Die vond ik geweldig. Ik wil terugverdergaan met jou, zoals vroeger.Nick, ik houd niet meer van jou, zei Emma. 16. Nick negeerde die opmerking van haar. Hij nam haar vast en probeerde haar te zoenen.Maar voor Emma zou dit absoluut niet door gaan. Was hij doof ofzo? Ze duwde hem vanzich weg. Ik heb al iemand anders, loog Emma. Wie? vroeg Nick, Die biseksuelegast waarmee je kinderen hebt? Emma keek hem beledigend aan. Ja, hij.Maar bij hem ga je niet gelukkig worden! Terwijl hij dat zei, keek hij Emma diep in deogen. Bij jou zou ik dat ook niet zijn! Om haar woede kwijt te spelen duwde ze Nicknogmaals. En ga nu weg. Ga naar Sophie en maak het goed! Emma vond het een raarbevel maar ondanks dat, ging Nick weg. 17. Als Emma binnenkwam, zag ze Cisko staan in het midden van de kamer. Je bent net optijd voor mn afscheid, zei Cisko. Niet-begrijpend keek Emma hem aan. Je afscheid?Alles is toch duidelijk? Je zit te flikflooien met andere mannen, dus ben ik ook nietmeer langer welkom. Emma raakte helemaal in paniek. Cisko mocht niet vertrekken!Wacht! riep ze plots, ik heb nagedacht en ik besloten dat je mag blijven. Omdat ikvan je houd en onbeschrijfelijk veel zelfs. 18. Verbaasd keek Cisko Emma aan. Echt waar? vroeg hij, nog steeds verbaasd. Emmaknikt. Daarna vliegt ze in zijn armen. Ik hou van je, fluisterde ze. Ik nog meer,fluisterde Cisko terug. Wanneer ze elkaar zoenden leek de wereld rond hen niet meer tebestaan. Emma vond dit nog magischer dan haar eerste kus. Toen de kus stopte, kekenze in elkaars ogen. Eindelijk beseften ze dat ze voor elkaar gemaakt waren. 19. Legacy-Place 3Dromerig zat Luna op haar bed. Het was gisterenavond nogal hevig tussen haar oudersen Sam. Daardoor kon ze niet slapen. Sam had huisarrest en was absoluut niet tegenieten. Daarom had Olaf voorgesteld aan Luna om bij Julia te komen spelen. Het wastenslotte goed voor de relatie tussen haar en haar nichtje. Maar eerst wou ze nog evennaar Labora. Het was immers alweer een tijdje geleden dat ze haar gesproken had enmorgen werd ze alweer tiener. Dus kon ze voor de laatste keer als kind naar haar gaan. 20. Luna verscheen weer op de buitenaardse en verlaten plaats waar Labora woonde.Luna, kom snel naar binnen, riep een stem. En die stem was van Labora. Er is eenzandstorm maar hij is nu eventjes gaan leggen. Luna liep richting Labora. 21. Ik wens je alvast een gelukkige verjaardag, zei Labora als ze binnenkwamen. Zegebaart dat Luna mag gaan zitten. Je wilt waarschijnlijk weten of ik al iets over jevader heb gevonden? vroeg Labora. Luna knikte. En heb je al iets gevonden?Ja en nee, zei Labora, Het was moeilijk om de exacte tijd van je geboorte terug tevinden. Met niet-begrijpende blik keek Luna haar aan. Hoezo? vroeg ze. Wel ik hebiets erg interessant gevonden over Legacy-Place, zei Labora mysterieus, iets wat jouen je hele familie misschien wel belang bij heeft. Moet ik het voorlezen? vraagt Labora.Luna knikt heftig omdat ze nieuwsgierig is. 22. Meer dan 200 jaar geleden leefde er een jonge, knappe en rijke graaf LucasTimmermans samen met zijn vrouw Helena. Samen hadden ze een zoon Jonathan. Heelhet volk van Legacy-Place aanbad hen. Want zij hadden de touwtjes inhadden en zewaren geen sims die van de macht misbruik maakten. Ze waren geliefd door hun eigenbewoners en die van de naburige dorpen. Als je n persoon niet meerekende 23. In het bos van Legacy-Place leefde een mysterieuze heks, genaamd: AmaryllisDraaijingh. Ze werd uitgejouwd door de bewoners omdat ze zo vreemd was. Haar hartbrak en ze wou wraak nemen. En ze had een plannetje. Amaryllis was stiekem verliefdop Lucas, die altijd goed was voor iedereen en dus ook voor haar. Ze zou met Lucastrouwen en de macht misbruiken om de bewoners te straffen. Maar er stond iemand inde weg. Helena. Helena was alleen thuis, toen Lucas met naburige dorpen aan hetonderhandelen was. Dat was het moment dat Amaryllis toesloeg. Met een dodelijkespreuk vermoordde ze Helena. 24. Lucas was kapot van haar dood. Amaryllis was de persoon die hem trooste. Doortrucjes van Amaryllis werden ze snel verliefd op elkaar en was hun huwelijk in aantocht.Amaryllis halfzus, Elisabeth Nova, was een waarzegster en een goede vriendin vanLucas. Ze had voorspeld dat Amaryllis slechte dingen van plan was en waarschuwdeLucas. Spijtig genoeg geloofde hij haar niet. Amaryllis kreeg iets in de smiezen overElisabeths voorspelling. Ze moest een plan verzinnen om haar ook uit de weg te ruimen.Al was dat niet makkelijk wanneer er een nakomeling in haar buik groeide. Toch slaagdeze erin om haar halfzus te ontvoeren. 25. Natuurlijk kreeg Lucas geruchten te horen over Elisabeths verdwijning en hij merkte datzijn verloofde vreemd deed. Lucas ging op onderzoek uit en door puur geluk vond hijhaar. Na een moeilijk gevecht tegen Amaryllis, dat hij ook won, vluchtte hij metElisabeth weg van haar. Hij maakte de verloving ongedaan en Elisabeth was hem zodankbaar dat hij ook bij haar een kind verwekt had.Natuurlijk was Amaryllis ziedend en ze beraamde weer op een plan dat zeker moestslagen. 26. Elisabeth wou geen relatie met haar goede vriend en dat vertelde ze hem ook. Lucaswas er niet blij mee, maar hij begreep het. Elisabeth wou het goed maken en ze lietdaarom Helena herrijzen, met de magische contacten die ze legde. Ondanks alles wat ergebeurd was, waren Lucas en Helena nog steeds verliefd op elkaar. Maar Elisabethvoelde weer dat haar halfzus weer iets van plan was en ze waarschuwde Lucas enHelena. Samen beraamden ze een plan om de aanval te voorkomen. 27. Spijtig genoeg lukte het niet. En er brak een jarenlange oorlog uit. Het leek belachelijk;heel Legacy-Place tegen Amaryllis. Maar zij was machtiger dan ooit. De Aliens, descheppers van deze wereld, moesten ingrijpen. Waren de Sims dan hun verstandverloren? Sims waren gemaakt om alles beter te doen dan de mensen van de verotteaarde. Maar nu gingen ze dezelfde kant op. Natuurlijk hadden de Aliens zich daaropvoorbereid en ze stuurde 3 plumbbobs naar de Simwereld. Die zorgden ervoor dat deAliens de Sims konden besturen in geval van nood. De 3 Sims in kwestie waren:Jonathan Timmermans, Hendrik Nova en Martijn Draaijingh. Zij waren afstammelingenvan Lucas. 28. De aliens zorgden ervoor dat ze uit Legacy-Place gingen. Daarna verwoestten zeLegacy-Place. Alles werd met de grond gelijk gemaakt. Maar waar ze niet op gerekendhadden, was dat het hele natuursysteem in de war raakte. Seizoen liepen door elkaar,de tijd ging oftewel te snel oftewel te traag, het werd te warm of veel te koud, Kortomer was geen leven meer mogelijk. 200 jaar later was alles groten deels opgelost.Behalve de tijd. Hiervoor moesten de 5 basiskrachten herenigd worden. Een Alien gingnaar de wereld als Mevr. Goeghebuur en stuurde Dave Timmermans naar Legacy-Placeom daar alles in orde te maken. In de hoop dat gedurende 10 generaties 5 Sims de 5basiskrachten bezitten 29. Wow, dat was heel wat, zei Luna, En wat zijn die basiskrachten?Dat ga en mag ik je niet vertellen, want anders word ik opgepakt wegens: Openbarebekendmaking van mysteries en geheimen voor Sims. Luna vond dat enorm spijtig.Dus je moet er zelf proberen achter te komen. Luna knikte dan keek ze op haarhorloge. Ik moet weg, mn vader staat waarschijnlijk al te wachten. Daarna verdweenLuna weer. 30. Legacy-Place 2Het was een rustige dag bij de familie Verbon. Casper was in het nieuwe ziekenhuis voorde voorbereidingen van de opening. En Angelina was gewoon aan het werk. VoorSophie leek het ook een gewone dag te worden. Tot dat er iemand aanbelde van wie zehet niet verwacht had. Sophie twijfelde of ze zou opendoen of niet. Kon ze deconfrontatie wel aan? Er werd nog eens gebeld. Shit, mompelde ze, Hij weet dat ikthuis ben. Dat was op zich niet onlogisch want Sophie had nachtwerk en dat wist Nick.Er werd voor de derde keer aangebeld. Sophie moest de knoop doorhakken. 31. Net toen Nick aanstalten maakte om weg te gaan, deed Sophie de deur open. Hey, zeiSophie zachtjes. Nick antwoordde niet terug. Ze keken allebei elkaar aan. Het spijt me,zei Sophie, Ik had me niet zo moeten gedragen en ik snap niet waarom ik het nubesef. Nick zei nog steeds niet. Ik heb er echt veel spijt van en het hoorde niet dat jijwegging. Ik zou eigenlijk diegene zijn die weg had moeten gaan. Ik wil met een schonelei beginnen. Een glimlach verscheen op Nicks mond. Dat wil ook, zei hij. 32. Sophie glimlachte nu ook. Het wordt tijd dat we alles gaan moeten regelen voor onshuwelijk, zei Nick. Kom hier, dat ik mijn toekomstige man eens vastpak. Sophieomhelsde hem stevig en zoende hem daarna. 33. Legacy-Place 1Bedankt dat ik naar hier mocht komen, nonkel Rick, zei Luna. Rick lachte. Je weet, dedeur staat voor familie altijd open, zei Rick, maar je waarom ga je niet samen metJulia naar je jongste neefje kijken en daarna misschien wat spelen? Julia zuchtte, datwas nu het laatste wat ze wou doen en zeker met Luna. Oh, lijkt me leuk! zei Luna totJulias grote ergernis. 34. De twee meiden kwamen James kamer binnen, Luna erg opgewonden en Juliaslenterend en tegen haar zin. Oh, wat is ie schattig, zei Luna opgewonden. Nog nooiteen baby gezien ofzo? vroeg Julia bot. Ze vond het echt stom dat sims zeiden datbabys schattig waren, alsof je zou zeggen dat ze lelijk waren. Jawel, maar niet zo vaakals jou, zei Luna bot terug, Ik namelijk een oudere broer. Julia keek haar beledigdaan. Kom we gaan naar mn kamer, zei Julia met weinig zin. Luna wist dat ze nietsanders kon doen want haar ander nichtje en neefje waren nog te jong. 35. Ik ben de man en jij bent de vrouw, zei Luna, en dan bedrieg ik je, met je zus. Vindje dat goed? Julia knikte. Waarom had ze eigenlijk een poppenhuis op haar kamerstaan? En dan speelt dat kind gewoon zonder het te vragen. Het is niet omdat ze erspeciaal uitziet dat ze zo moet zijn. Ze moest ook gewoon van mijn spullen blijven, hetwas haar eigendom. 36. Welterusten, fluisterde Lisa haar jongste dochter toe. Dada ,mama! Rosalie wuifdemet haar handjes. Een glimlachje verscheen op haar mond. Maar die verdween alweersnel, want ze hoorde Luna en Julia ruzie maken. Plots hoorde ze Luna Ah! roepen. Metgrote passen verdween ze uit Rosalies kamer en ging naar die van Julia. 37. Wat is dat hier allemaal? vroeg Lisa op een strenge toon, toen ze de kamerbinnenkwam. Ze zag Luna over haar neus wrijven en er vloeiden enkele traantjes. Juliaheeft een pop naar mij gegooid, snikte Luna. Ga eventjes naar Rick, hij is beneden,die verzorgt het wel, zei Lisa. Daarna ging ze boos naar Julia. 38. Waarom deed je dat? vroeg Lisa boos aan Julia. Julia draaide haar hoofd weg. Julia?Ze moet gewoon niet aan mijn spullen komen, zei ze uiteindelijk. Luna was hier om tekomen spelen en dus moet je met haar delen, zei Luna. Maar ze begon ineens tespelen zonder te vragen. Lisa zuchtte. Papa zei dat je haar ook niet vriendelijkontvangen had. En Luna wou gewoon het ijs breken.Maar mama! protesteerde Julia. Nee, blijf maar voor de rest van de avond op jekamer. En moet jij je huiswerk nog niet maken? 39. Legacy-Place 6Naast het huis van Lisa en Rick is er een nieuw huis gebouwd. Felix, Vanessa, Remco enMaxim zullen vanaf nu dit huis bewonen. 40. Het ziet er goed uit, zegt Vanessa tevreden nadat ze het huis hebben genspecteerd.Zeg, Remco, wat ga je nu doen? vroeg Felix, Nu je afgestudeerd bent.Ik ga mijn vader opvolgen als dokter en voor de rest genieten van het leven!Daardoor moesten ze allen om lachen. Over je vader gesproken, zei Vanessa, Hijkomt straks langs en hij had groot nieuws! 41. Hey, pa! riep Remco enthousiast, Dat is lang geleden! Casper knikte en omhelsdezijn zoon. Ik wou eens komen kijken of dat het met mijn zoon alles goed is en hoe hijhier woont. Tenminste, als dat mag.Tuurlijk mag dat, lachte Remco, Kom mee naar binnen, dan laat ik je het huis zien! 42. Het ziet hier goed uit! zei Casper trots op zijn zoon, Maar ik wil je iets vragen.Wat is er? vroeg Remco. Wel je hebt misschien al gehoord dat ik de baas word vanhet nieuwe ziekenhuis in Legacy-Place. Ik kom juist terug van het ziekenhuis, want ikmoest nog heel wat voorbereiden. Maar er is nog een vacature voor dokter en ik omdatjij voor dokter hebt gestudeerd Vraag ik je of je wilt werken in het ziekenhuis. Ik zouhet zeer leuk vinden om met mijn 2 zonen aan de leiding te staan van het ziekenhuis,want ik heb Nick ook al gevraagd. 43. Remco was op zoek naar een baan en dit was de ideale kans. Zon voorstel kan ik nietweigeren, zei Remco. Dus je doet het? Remco knikt vastberaden. Dan zie ik jemorgen tijdens de opening, zei Casper. Casper nam afscheid en ging weg. 44. Voor Maxim was het tijd om op te groeien en Vanessa bracht hem naar de taart.Vlammetjes! zei hij, toen hij de kaarsjes zag. Vanessa glimlachte, terwijl Maximhopeloos de kaarsjes probeerde uit te blazen? Zal ik helpen? vroeg ze. Maxim knikteheftig. We zullen het samen doen, zei Vanessa, 1,2,3 en blazen! Samen bliezen ze dekaarsje uit. 45. Maxim leek te beginnen dansen en hij schoot de lucht in. Dan kwam terug op de gronden vele groter. Wauw, dit is cool! riep hij plezierig. 46. Felix kwam net thuis van zijn werk en Maxim liep op hem af. Papa, kijk! riep hij trotsuit, ik ben gegroeid. Nog eventjes en ik ben net zo groot als jou! Felix lachte. Komhier dat ik mijn grote jongen eens knuffel. 47. Legacy-Place 4Niet alleen Emma en Cisko hadden een geweldige nacht beleefd. Ook Katherine enGoofy hadden dat. Goofy lag in Katherines armen. Het was geweldig, vond ze. Eenkindje erbij en het zou perfect zijn. Het moest snel gebeuren want Katherine was ookniet meer zo jong en haar klokje begon te tikken. Goedemorgen, fluisterde Goofy.Goedemorgen, zei Katherine terug. Nadat ze elkaar een ochtendzoen hadden gegeven,kleedden ze zich aan en gingen naar beneden. 48. Als Katherine samen met Goofy naar beneden kwam zag ze Emma en Cisko elkaar nognet snel loslieten. Je hoeft het niet te verbergen, zei Katherine, Het wasgisterenavond al duidelijk genoeg. Emma grinnikte. Jullie hadden het ook wel leuksamen. Plots hoorden ze een auto toeteren. Shit, de carpool is er al, zei Cisko, ikmoet me snel omkleden. Hij gaf Emma vluchtig een kus en zwaaide naar Katherine enGoofy. Ik ga ook eens vertrekken, zei Goofy. Ook hij gaf aan zijn vriendin eenafscheidszoen en zei Emma gedag. Zo, hier staan we dan, zei Emma droogjes, Tweeachtergelaten vrouwen. Allebei schoten ze in de lach. 49. Cisko en Goofy waren allebei weg. Emma besloot Katherine te vertellen wat ze overGoofy ontdekt had. Kath, ik ik wil je iets vertellen over Goofy, zei Emma. Katherinekeek Emma lichtjes geschrokken aan. Het is niets ernstig, maar ik heb Goofy al eenseerder gezien.Dat is ook niet verwonderlijk, want hij woont in de stadsbuurt, zei Katherine. Nee, datbedoel ik niet. Ik wil zeggen dat ik peuter was toen ik Goofy zag en hij was rond deleeftijd van mn moeder. Vol ongeloof keek Katherine haar aan. Dit was toch compleetbelachlijk? 50. Legacy-PlaceHospitaalSteeds meer volk verzamelde zich in het nieuwe ziekenhuis. Katherine liep een beetjeverder weg dan Emma. Vermoedelijk dacht ze dat Emma gek geworden was. MaarEmma begreep het probleem niet. Wat was daar dan mis mee? Ze ging zich er nietsmeer van aantrekken en ze liep verder tot aan de grote hal waar ze Casper zag staan. 51. Goede middag, dames en heren, zei Casper als de meeste sims er waren. Ik ben blijdat er zoveel sims gekomen zijn om deze mooie dag bij te wonen. Ik ga mn toespraakkort houden. Ik wil graag de sims bedanken achter idee van dit ziekenhuis en ik bentrots dat ik hiervan de baas mag zijn. Dit was altijd mn droom geweest. En ook voor debewoners hier is dit ziekenhuis een goede zaak. Ik hoop dat ik en mn collegas velesimlevens mogen redden en gelukkig maken. Hierbij verklaar ik het ziekenhuisgeopend! Er weergalmde een luid applaus. 52. Legacy-Place 1Julia haar favoriete radiozender stond op en ze luisterde ernaar. Dan hoorde ze dat dedeur openging. Eerste zag ze niemand, maar toen zag ze dat Rosalie naar binnen kroop.Roslie spelen met poppe! riep ze blij. Julia zuchtte. Nee, Rosalie, dat ga je nietdoen, antwoordt Julia bits. Maar ik wil spelen! riep Rosalie ongeduldig. Nee, dat gaje niet doen! Ik ben nog steeds ouder dan jou, dus je gaat luisteren! Rosalie vond ditalles behalve leuk en ze barstte in tranen uit. 53. Wat is hier aan de hand, vroeg Lisa, toen ze eventjes later binnenkwam. Ik nietspelen van Julia! riep Rosalie verdrietig en ze wees met haar kleine vingertjes naar hetpoppenhuis. Julia, laat haar toch gewoon spelen, zuchtte Lisa. Dat is mijnpoppenhuis! Lisa rolde met haar ogen en zuchtte nog eens. Je speelt amper met datpoppenhuis, dus waarom zit je te zeuren? Laat Rosalie gewoon spelen en dan kun jijverder muziek luisteren. Julia wist toch dat het niet anders kan en stemde met tegenzinin. 54. Wat was dat allemaal? vroeg Rick toen Lisa weer naar beneden kwam. Gewoon eenkleine discussie met de meisjes over het poppenhuis, zei Lisa. Heeft ze weer haarkuren? zuchtte Rick, Ze moet vanavond maar in een betere stemming zijn, andersgaat ze niet mee naar het verjaardagsfeestje van Luna.Ach, trek het je allemaal niet te veel aan, kalmeerde Lisa hem, Ze zal snel genoegweten dat ze zon dingen niet maar hoeft te doen. Dan zag Lisa iets onder tafel liggen.Wat is dat? vroeg Lisa. Volgens mij is dat haar rapport, antwoordde Rick. 55. Ze gingen ermee naar de keuken. Lisa zuchtte. Moet je zien, zei ze, Een 6, een 4, een3,een 0 Dan zag Lisa iets uit het rapport steken. Het was een brief. Lees eens voor?vroeg Rick. Blablabla Omdat Julia Timmermans haar schoolresultaten slecht zijn,meerdere malen niet-gehandtekende notas liet zien en ook vaak gestraft wordt voorpestgedrag op school, willen wij, de directie en de leraren van het Wachtercollege, eenoudercontact met de klasleraar van Julia om deze problemen te bespreken Lisazuchtte, ook dat nog! 56. Legacy-Place 6Maxim, we gaan vertrekken, riep Vanessa. Amper een minuut later staat Maxim albeneden. Gaat Remco mee? vroeg hij. Nee, hij moet werken, antwoordde Vanessa.Maxim trok een pruillip. Ik ga niet mee zonder Remco! zei hij. Maxim, hij moetwerken en hij blijft tot de nacht weg, probeerde Vanessa hem uit te leggen. Nee, ik ganiet! protesteerde hij. 57. Felix komt naar beneden. Wat is hier allemaal aan de hand? vroeg hij. Hij wil nietmee naar het verjaardagsfeestje, zei Vanessa. Waarom niet? vroeg Felix. Ik ga nietmee zonder Remco! riep Maxim nogmaals. Daarom dus, antwoordde Vanessa.Maxim, daar zijn ook je nichtjes en neef waarmee je kan spelen, zei Felix. Maar datzijn allemaal meisjes en Sam is al veel ouder dan ik!Felix en Vanessa zuchtten allebei. Jij gaat mee! zei Felix streng, Zonder Remco!Daarmee was de discussie afgelopen. 58. Legacy-Place 3Luna zat ongeduldig te wachten op de gasten die kwamen voor haar feestje. Toen debel amper gegaan was deed Luna de deur open. Het was tante Emma met Cisko,Annabel en Ariana. Gelukkige verjaardag! feliciteerde Emma haar oudste nicht. Ze gafhaar drie zoenen op de wang. Willen jullie mijn kamer zien? vroeg ze aan Ariana enAnnabel. Allebei knikten ze overtuigd. Daarom zat Luna eigenlijk te wachten, om haar 2nichtjes te zien. Rosalie en James waren nog te jong om te komen en haarverstandhouding met Julia was ook niet optimaal. Maxim mocht er ook wel zijn, maardie zou het niet zo tof vinden met al die meisjes. Luna wist wel hoe jongens van dieleeftijd waren. 59. Na een tijdje raakten de meiden aan de praat. Komen Maxim en Julia ook? vroegAriana. Luna knikte. Ik vind Julia stom, zei Annabel. Ze doet altijd zo stom en ze pestiedereen samen met haar even stomme vriendin Anastasia. Ons pest ze ook soms, maarals we bij jou zijn doet ze niets. Volgens mij is ze bang van je.Daarom vinden we het niet zo leuk dat je naar de middelbare school gaat, vuldeAriana aan. Jullie zullen het vast wel overleven, stelde Luna hen gerust, en als jullieniets terug doen, dan bewijzen jullie alleen maar dat jullie slimmer zijn dan haar. 60. En ik vind het zo erg voor Maxim, zei Ariana, hij loopt altijd achter Julia en Anastasiaaan, volgens mij is hij een beetje verliefd op Anastasia, maar ze negeren hem altijd.Hij zal er snel genoeg achterkomen dat Julia en Anastasia niet de juiste personen zijnom mee om te gaan. Toen hoorden ze de bel gaan. Aan de stemmen konden ze horendat het Lisa was. Even later kwamen ook Felix en zijn gezinnetje aan. Na een lange tijdgebabbeld te hebben, riep Kevin: Luna, de taart staat er. Waardoor ze alle drieopstonden en naar buiten gingen. 61. Luna zag dat haar broer Maxim duwde op de schommel en dat Julia wat afzijdig stond.Toen iedereen merkte dat Luna er was stopten ze met praten en gingen naar de taart,waar Luna inmiddels al stond. De kaarsjes werden aangestoken en Luna wierp nog eenlaatste blik met haar kinderogen over de tuin. Zodadelijk zou alles anders zijn. Dan bliesze de kaarsjes uit. 62. Jullie willen mijn wens weten zeker? vroeg Luna. Iedereen knikte heftig. Wel ik hebgekozen voor familie en mn levenswens is: 6 kinderen zien trouwen. Olaf en Kevinkeken trots naar hun dochter. Ze waren blij dat hun dochter een goede wens hadgekozen. 63. Maxim, mag ik je iets vragen? vroeg Julia. Maxim knikte. Je weet wel, dietechniekwedstrijd op school. Zou je mij en Anastasia willen helpen? Maxim glimlachte.Ja dat zou ik leuk vinden, zei Maxim dolblij, Wanneer spreken we af? vroeg hij. Watdacht je van morgen?Geweldig! zei Maxim enthousiast. 64. Ariana en Annabel rollen allebei met hun ogen. Wat is er? vroeg Luna, die er netaankwam en dat zag. Julia ze is Maxim weer rond haar vinger aan het draaien, zeiAnnabel gerriteerd, om de techniekwedstrijd te winnen op school. En geloof me,Maxim is daar heel goed in!Wat een bitch, siste Ariana. Luna keek geschrokken op. Als je bij mama woont, krijgeen uitgebreide woordenschat meegeven, stelde ze haar nicht gerust.Ik hoop voor Maxim dat hij er snel achterkomt wat voor sim Julia eigenlijk is, begonAnnabel weer, Zo niet, dan zullen we hem een handje helpen