10 informatiegestuurd handhaven - theorie en ervaringen in amsterdam

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  179
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 10 informatiegestuurd handhaven - theorie en ervaringen in amsterdam

 • 1. INFORMATIEGESTUURDE HANDHAVING Ervaringen bij de Regie-Unit Bestuurlijke Handhaving Amsterdam Erik Fransen Managing consultant Centennium BI expertisehuis, Den Haag 06 159 444 76 e.fransen@centennium.nl www.centennium.nl Wij helpen u tijdens de route van Data naar Inzicht...

2. Informatiegestuurde handhaving* IGH heeft als doel het slim aanpakken van problemen die ontstaan door niet naleven van wetten en regels, door via analyses van actuele en betrouwbare informatie: doelen te stellen met betrekking tot toezicht en handhaving handhavingsactiviteiten te prioriteren mensen en middelen optimaal in te zetten sturings- en feedbackmechanismen in te zetten op strategisch, tactisch en operationeel niveau * Beccaria Instituut 3. Startpunt: Functioneel Model IGH 3 Strategisch niveau Beleid Programma Monitoren Tactisch niveau Kiezen Plannen Monitoren Opertioneel niveau Uitvoeren Verzamelen (operinfo) Vastleggen (operinfo) Informatie Verzamelen Verwerken Verstrekken Beleid Plannen Informatieverzoek Informatieproduct Informatieverzoek Onformatieproduct Rapporteren Rapporteren Informatieverzoek Informatieproduct Bron: TNO 4. Veel gemeenschappelijkheid in informatiebehoefte Logisch model is kapstok 4 Tijdstip controle Overlastnorm Omwonende Overtredende klant Hotspots Ondernemer Structurele overtreder Horeca Gebruiksfunctie Gebruiksbesluit Gebruiks- vergunningen / Meldingsplicht Wettelijke kader, bouwbesluit, deel WABO (landelijk vastgesteld Onderneming, zorginstelling Toetsing vooraf Inspectie en advies achteraf Controle van lokaties en installaties Brand- veiligheid Inzamelpunten Hotspots/ Snoeproutes Burgers, scholieren, toeristen Schoonheids- graad Buiten in beeld Handhavings- piramide Contract ondernemer O&S Zwerf- vuilmeting Afval Tijd & Locatie 5. Veel gemeenschappelijkheid in informatiebehoefte Logisch model is kapstok 5 Verleende vergunningen Naleefgedrag Wettelijke kaders Normeringen Handhavings Object Rechts Persoon Natuurlijke Persoon Tijd & Locatie 6. Informatie is (ver)bindende factor Niet-naleving gaat vaak om dezelfde personen, doelgroepen, objecten, gebieden Er zijn nu teveel witte vlekken waar geen zicht op is Data is sterk versnipperd, ongestructureerd, gedupliceerd, wisselend in kwaliteit en niet beschikbaar voor analyse of tijdens operationele inzet Grootste belemmering voor IGH Dit is vooral een informatiemanagement probleem 6 Samen weten we heel veel van een persoon/ondernemer 7. Informatie beter organiseren Informatie verbinden en optimaal gebruiken Delen van mensen, kennis, middelen (inclusief data en informatie) Kaders, doelen en normeringen toetsen op werkelijke situaties (data), als startpunt voor tactisch en operationele uitvoering 7 Verbinden van strategisch, tactisch en operationeel niveau, over alle themas heen en met alle betrokken partijen is noodzakelijk voor integrale IGH 8. Informatie beter organiseren Inzicht creren door koppelen van informatie en analyseren van historie van data; Data-analisten krijgen een gemeenschappelijke gegevensbasis om analyses op uit te voeren; Minder tijd kwijt aan terugvinden van informatie, stagnatie kan sterk bekort worden. Vinden in plaats van Zoeken. 8 Flexibele inzet met de juiste handhaver, op de juiste plaats op het juiste moment met de juiste informatie 9. IGH concreet 9 Strategisch niveau Beleid Programma Monitoren Tactisch niveau Kiezen Plannen Monitoren Opertioneel niveau Uitvoeren Verzamelen (operinfo) Vastleggen (operinfo) Informatie Verzamelen Verwerken Verstrekken Beleid Plannen Informatieverzoek Informatieproduct Informatieverzoek Onformatieproduct Rapporteren Rapporteren Informatieverzoek Informatieproduct Ruwe Data Indicatoren Handhaving Thema X Tactische Informatie Prinsengracht xy Asbest pand Informatie uit het veld 10. Aan de slag met IGH In kaart brengen van informatiebehoeften en -modellen van handhavingsthemas Een Show Case maakt tastbaar wat informatiegestuurde handhaving betekent op strategisch, tactisch en operationeel niveau Risico-analyses uitvoeren voor gerichte handhaving Organiseren van vastleggen, koppelen, hergebruik van data (Informatiemanagement) Analyseresultaten vertalen naar uitvoeringstaken, vanuit strategische behoefte! Klein beginnen, maar groot denken Centennium helpt u tijdens deze route van Data naar Inzicht... 10 11. Centennium BI expertisehuis Regulusweg 5 2516 AC 's-Gravenhage Telefoon 070 31 20 370 Fax070 31 20 371 URL www.centennium.nl www.bi-opleidingen.nl Twitter @CentenniumBI @CentenniumEdu Nader kennis maken met Centennium BI expertisehuis?