1 Inleiding - · PDF file video, streaming video, geluiden, links (via bijv. YouTube of...

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1 Inleiding - · PDF file video, streaming video, geluiden, links (via bijv. YouTube of...

 • 1

  1 Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat het toetsen van mondelinge spreek- en gespreksvaardigheid in de praktijk nogal eens problemen oplevert. De mondelinge vaardigheden worden in het moderne vreemde talenonderwijs steeds belangrijker. Docenten en scholen worden hiermee geconfronteerd en zoeken hiervoor een oplossing. Om jou als docent hierbij te helpen, is een beknopte keuzegids ontwikkeld. Je zoekt middelen die passen binnen het schoolbudget, die passen bij je eigen situatie, binnen je eigen mogelijkheden en die van de school. De diverse mogelijkheden zijn samengevat in twee tabellen. Aan de hand van deze tabellen kun je in één oogopslag zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Misschien gebruik je nog geen tool, maar wil je wel met digitale middelen gaan werken. Om je daarbij te helpen is één van de middelen uitgewerkt: Voicemailboard. Aan de hand van het in deze gids opgenomen stappenplan, wordt duidelijk hoe je met dit digitale middel mondeling kunt toetsen en met welke ERK-gerelateerde beoordelingscriteria. Voor extra ondersteuning zijn er ook diverse oefeningen op A1- en A2-niveau opgenomen. Met behulp van deze keuzegids kun je een keuze maken voor een digitaal middel ter ondersteuning van het toetsen van gespreksvaardigheid op ERK-niveau. Veel succes bij jouw keuze!

 • 2

  2 Achtergrond Bij het maken van de schema’s zijn als uitgangspunt de dilemma’s onderzocht, waar je als docent bij het toetsen van mondelinge vaardigheden in de praktijk tegenaan loopt. Dit zijn: • organisatie • betrouwbare/valide beoordeling • Borging • evaluatie

  Wat wil je toetsen en wordt er van je verwacht? Wat zijn de eisen van de huidige regelgeving en van je school? Voor de mondelinge vaardigheden kun je hierin onderscheid maken tussen spreken ( monoloog/presentaties) en gesprekken (gespreksvaardigheid/dialoog) Dit onderscheid is belangrijk, omdat dit consequenties heeft voor de wijze, waarop getoetst moet worden. De benodigde technische benodigdheden zijn in het overzicht van groot belang, aangezien dit in de praktijk vaak financiële consequenties met zich meebrengt voor de school. Wat zijn de huidige faciliteiten van de school en hoe kun je dat het beste benutten. Wat is het budget van de school voor deze noodzakelijke ontwikkelingen? Ook het toetsen individueel of groepsgewijs heeft voor de organisatie consequenties. Moet je als docent alleen het mondeling toetsen voor je rekening nemen, of zijn er mogelijkheden dat je in je organisatie hulp kunt inroepen van derden. Zijn er vakbekwame docenten, die kunnen assisteren of zijn er derden die toezicht kunnen houden, zodat er geen fraude gepleegd kan worden? Heb je als docent voldoende ruimte tot je beschikking, of is het woekeren met de ruimte in de (computer)lokalen? Zijn er voldoende afgeschermde lokalen aanwezig of ik ook dat een probleem? Is het alternatief, dat de leerlingen thuis met de opdrachten aan de slag kunnen een optie? Belangrijk bij dit dilemma is, dat de betrouwbaarheid van de toetsing niet in het geding moet komen. Wat voor de keuze van een digitaal middel voor de mondelinge toetsing van het grootste belang is, is dat de monologen en/of dialogen opgeslagen kunnen worden in een privé- omgeving. Voor de evaluatie van de gesprekken is dit noodzakelijk. Ook voor jezelf als docent is het van belang dat je voor de beoordeling de opdrachten nog een keer terug kunt halen voor de definitieve beoordeling en/of voor een goed vergelijk tussen de leerlingen t.o.v. elkaar. Dit moet in een privé-omgeving kunnen worden opgeslagen en niet publiekelijk toegankelijk zijn i.v.m. de privacy van de betrokkenen. Daarnaast is het voor de school van belang dat zij de mondelinge toetsen op verzoek van de inspectie kunnen overleggen. Op het moment dat je garant kunt staan voor de borging van de mondelinge vaardigheden, is ook de evaluatie gegarandeerd.

 • Digitaal middel Wat is het? Opmerkingen

  www.acapela.com

  Commerciële tool waarbij geschreven tekst in gesproken taal omgezet kan worden. Richt zich op bedrijven die hun klantenservice willen verbeteren.

  Uitspraak is nooit helemaal zoals in werkelijkheid. De gratis testversie op de website is vermakelijk om op school naar de uitspraak te luisteren van ingevoerde teksten.

  Audacity http://audacity.sourceforge.net

  Tool voor het opnemen en bewerken van geluiden. open source, cross-platform software

  Compactcamera met videofunctie Fotocamera met videofunctie. Je moet er een of meerdere aanschaffen, afhankelijk van de inzet. Je moet vrij dichtbij staan voor betere verstaanbaarheid. Leerlingen hebben thuis ws zelf een compactcamera ter beschikking. In iedere omgeving te gebruiken, los van een computer. Computer nodig om resultaat op te slaan voor beoordeling.

  www.dotsub.com

  Tool waarmee je video’s van een ondertiteling kunt voorzien.

  Mogelijk als aanvulling op opdracht gespreks-vaardigheid. Leerlingen kunnen zich nog een keer bezighouden met de woordenschat/ structuren van de gesproken tekst.

  www.livemocha.com

  Livemocha is een sociaal netwerk (language learning community). Je kunt online oefenen met elkaar en vooral de interactie en feedback van native speakers is hierbij erg belangrijk. De verstaanbaarheid en vloeiendheid van het spreken in een vreemde taal zijn vaardigheden die hier vooral worden geoefend.

  Gratis leren met elkaar via fora. Je krijgt feedback van medeforum-gebruikers; in dit geval Duits leerders of native speakers. Feedback van een professional kost geld. Je kunt je eigen tekst inspreken of een eigen filmpje toevoegen.

  Mobiele telefoon met videofunctie

  Slechte kwaliteit geluidsopname bij video. Veel ruis bij opname. Je moet dichtbij de microfoon zijn voor verstaanbaarheid Bijna alle leerlingen hebben het. Computer nodig om resultaat op te slaan voor beoordeling.

  www.pandorabots.com Webbased software voor text-to-speech skills en automatische spraakherkenning. Wel free open source software. Met deze software worden chatbots gefabriceerd, waarbij met een avatar gecommuniceerd

  Niet voor Duits, wel Engels, Frans mogelijk. Je typt zelf jouw tekst in en je hoort hoe het uitgesproken wordt. Vanwege open source software is de tool afhankelijk van sponsoring en is vanwege

 • wordt. geldgebrek de spraakfunctie niet meer beschikbaar (juni 2012).

  www.skype.com Online bellen, sms’en en chatten met live videobeeld van computer naar computer wereldwijd.

  Met buitenlandse lln gesprekken in doeltaal voeren lastig qua organisatie i.v.m. (les)tijden. Gratis recorder nodig voor opname gesprekken (http://www.skype-record.com).

  www.slideshare.net

  Tool voor het tonen van presentaties, net als YouTube. Kan openbaar of privé worden geplaatst. Gratis account mogelijk. Lln kunnen password gebruiken of specifieke mensen uitnodigingen om het te bekijken. Je hebt dat deel als docent niet in eigen hand.

  www.utipu.com

  Tool om een voice-over te maken, een opname van je beeldscherm, en om video of PowerPointpresentatie van audio te voorzien.

  Je moet een eigen serverruimte hebben voor opslag van het materiaal. Software moet gedownload worden, voordat je de tool kunt gebruiken.

  www.vcasmo.com

  Tool voor samenvoegen van presentaties en video’s. Je kunt iets zeggen over de slides/foto’s door schriftelijk commentaar te geven.

  Als de presentatie van lln na 3 maanden niet is bekeken, wordt deze automatisch verwijderd. Bij betaalde accounts niet.

  Versant languages test http://www.ordinate.com/versant/versant.jsp

  Inspreken en elektronisch laten beoordelen. Beoordeling volgt op basis van stemherkenning

  Eerder geschikt voor beroepsprofielen en zakenleven. Duidelijk instructiemodel. ERK gerelateerde niveaus

  Videocamera Te duur om meerdere aan te schaffen. Te duur om aan lln mee te geven. Omzetten van videobestand naar avi voor kleinere bestanden.

  viTAAL

  Het is een virtueel, gesimuleerd 3D-taaldorp, waarin gespreksvaardigheid getoetst en geoefend kan worden. Leerlingen voeren realistische taaltaken uit binnen een digitale wereld.

  Implementatie nodig met ICT’er of systeembeheerder met kennis van dit soort omgevingen. Logistiek complex om op te zetten. Abonnement of licentie nodig voor Active Worlds. Binnen die omgeving heb je je taaldorp. Kant-en-klare pakketten mogelijk. Je moet je eigen input maken. Gesprekken opnemen mogelijk.

 • www.vociz.nl

  Neem een bericht op met de recorder en verstuur een gesproken bericht via de mail: VOCIZ. Afzender en ontvanger ontvangen een voicebericht als bijlage in mp3-formaat in hun mailbox.

  Kan alleen geïntegreerd worden in de elektronische leeromgeving van school. Die moet je hebben of de software kopen. Vociz kost 89 euro per docent per jaar.

  Voicemailboard www.webindeklas.nl

  Het is een eenvoudige webapplicatie die gesprekjes opneemt, bewaart en downloadbaar maakt. Met geïntegreerde functies en veel mogelijkheden: video, streaming video, geluiden, links (via bijv. YouTube of Slideshare) kun je de opdrachten weergeven.

  Gebruiksvriendelijk en er zijn positieve ervaringen mee in het onderwijs. Opslag van materiaal via server, per gesprek max. 60 minuten. Opslaan via iTunes/Ipod of Podpuppy software als xml- bestand. Notificatie van ingesproken bericht via mail mogelijk. Docent kan feedback geven.

  Voicerecorder

  Opnameappara