1. Crisisbeheersing Gemeente Moerdijk · PDF file 2016. 7. 6. · Operationele...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. Crisisbeheersing Gemeente Moerdijk · PDF file 2016. 7. 6. · Operationele...

 • Een jaar na Chemie-Pack Stand van zaken:

  1. Crisisbeheersing 2. Veiligheid 3. Programma Haven

  17 januari 2012

  CRISISBEHEERSINGCRISISBEHEERSING Gemeente Moerdijk Gemeente Moerdijk

  17 januari 2012

  CrisisbeheersingCrisisbeheersing

  1. Wet op de veiligheidsregio’s 2. Verantwoordelijkheden van de gemeente bij Crisisbe heersing 3. Rolverdeling binnen de gemeentelijke crisisorgani satie 4. Terugblik crisisbeheersing en -communicatie Chemi e-Pack 5. Versterking crisisbeheersing in 2011 6. Wat gebeurt er in 2012 mbt. crisisbeheersingsorga nisatie

  Onderwerpen Onderwerpen VeiligheidsregioVeiligheidsregio ’’ss Wettelijk kaderWettelijk kader

  • Sinds oktober 2010: wet op de veiligheidsregio’s – Verantwoordelijkheden college – Opperbevel van de burgemeester – Rampenplannen

  • Organisatie – Brandweer, politie, Ghor, gemeente – Teams en samenstelling – Eisen aan de organisatie

  • Grip-structuur – Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedur e – Opschaling, géén alarmfase! – Operationeel en bestuurlijk

 • Operationele organisatie Operationele organisatie -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing Grip 0Grip 0

  Dageli jkse ro

  utine:

  hulpdie nsten h

  andele n zelfs

  tandig

  Grip 1Grip 1Operationele organisatie Operationele organisatie -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing

  Inciden t met b

  eperkte omvan

  g:

  behoef te aan

  structu ur en le

  iding

  in bron gebied

  Grip 2 Grip 2 Operationele organisatie Operationele organisatie -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing

  Inciden t beïnv

  loedt o mgevin

  g:

  behoef te aan

  structu ur en le

  iding

  voor ef fectgeb

  ied

  Grip 3 Grip 3 Operationele organisatie Operationele organisatie -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing

  Groter incide

  nt: idem Grip 2

  ,

  behoef te aan

  opperb evel

 • Grip 4 Grip 4 Operationele organisatie Operationele organisatie -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing

  Inciden t overs

  tijgt ge meente

  grens:

  coördin atie do

  or veili gheids

  regio

  Rol gemeente Rol gemeente -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing KenmerkenKenmerken

  1. Gemeentelijke inzet van GRIP 1

  2. Bestuurlijk aspecten de gemeente bij Crisisbehee rsing

  3. Primair verantwoordelijk voor bevolkingszorg

  Voorbeelden rol gemeenteVoorbeelden rol gemeente Incident, crisis Incident, crisis ramp ramp

  Registratie slachtoffers

  Schaderegistratie

  Rol gemeente Rol gemeente -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing Incident, crisis Incident, crisis ramp ramp

  Opvang en verzorging

  Uitvaartverzorging

 • Rol gemeente Rol gemeente -- CrisisbeheersingCrisisbeheersing Incident, crisis Incident, crisis ramp ramp

  Crisiscommunicatie

  Milieu

  Nazorg

  Rol operationele organisatie Rol operationele organisatie Lokaal Lokaal

  Operationele organisatie Operationele organisatie rolverdelingrolverdeling Crisisbeheersing incident ChemieCrisisbeheersing incident Chemie --Pack Pack 5 januari 20115 januari 2011

  • Uniek incident • Grote chemische brand • Eerste Grip 4 sinds wet op de veiligheidsregio’s • Grote rol voor social media

  • Aandachtspunten NL-breed

  • Lessons learned

 • Versterking crisisbeheersing in 2011Versterking crisisbeheersing in 2011 1 jaar na 1 jaar na ……

  • Bemensing crisisorganisatie op orde.

  • Scholing organisatie.

  • Conclusies & aanbevelingen evaluatie doorvertaald naar plan van aanpak.

  • Rampenbestrijdingsplannen & aanvalsplannen op orde.

  • Verbetering Communicatie.

  CrisiscommunicatieCrisiscommunicatie

  • Crisiscommunicatie • informeren • schadebeperking • betekenis geven

  • Omgevinganalyse • rol Social Media • betrekken, aansluiten meenemen

  • Risicocommunicatie • pilot zelfredzaamheid • Alerterings app • Werkgroep communicatie • www.saneringchemiepack.nl

  • Faciliteiten • Opleiden, trainen, oefenen • Maar ook in het echt

  (brand Sica, palletbrand, steekincident)

  20122012Gemeentelijke crisisbeheersing op orde!Gemeentelijke crisisbeheersing op orde!

  � Planvorming

  � Operationele ondersteuning

  � Informatiemanagement & Ondersteuning Vragen!?

 • Onderwerpen Sessie Veiligheid Onderwerpen Sessie Veiligheid

  1. Positionering Veiligheid in Moerdijk

  2. De Moerdijkse risico’s in beeld

  3. Aandacht voor Veiligheid een proces van jaren

  4. Het jaar na Chemie-Pack

  5. Moerdijk Veiliger! …… De onderwerpen voor de toekomst.

  Positionering Veiligheid in Moerdijk Positionering Veiligheid in Moerdijk

  Crisisbeheersing

  Positionering Veiligheid in Moerdijk Positionering Veiligheid in Moerdijk

  - Adviseur Fysieke Veiligheid

  - Adviseur Sociale Veiligheid

  - Stafadviseur Veiligheid (IV & EV)

  - Afdeling RMO ���� adviseurs RO, Mobiliteit

  - Afdeling V&H ���� adviseurs, vergunning- verleners, toezichthouders

 • De risicoDe risico ’’s in Moerdijk s in Moerdijk

  • Moerdijk op vierde plaats ranglijst van Nederlandse risicoconcentratiegebieden.

  • De risico’s liggen niet enkel geconcentreerd op het haven- en Industrieterrein Moerdijk.

  • Dit misverstand leefde tot ver na incident Chemie-Pack

  • De strategische ligging van onze gemeente levert niet alleen veiligheidsknelpunten op, maar ook grote voordelen.

  • Risico’s in beeld.

  RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld

  RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld Buisleidingen Buisleidingen RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld Buisleidingen Buisleidingen

 • RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld Buisleidingen Buisleidingen RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld Buisleidingen Buisleidingen

  RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld SpoorSpoor RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld SpoorSpoor

 • RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld RangerenRangeren RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld RijkswegenRijkswegen

  RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld RijkswegenRijkswegen RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld VaarwegenVaarwegen

  2010:

  - 85.971 schepen met gevaarlijke stoffen

  - 70.470.655 ton gevaarlijke stoffen

 • RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld VaarwegenVaarwegen

  Arcadis Nederland BV versie 06-10-09

  Categorie Naamgeving Type schepen LF1 LF2 LT1 LT2 GF2

  Binnenvaartschepen 7.191 5.612 90 0 0

  Zeeschepen 239 82 1 0 70

  Rood Dordtsche Kil

  Rood Hollandsch Diep (route Dordtsche Kill-haven

  Moerdijk)

  Zwart Brabantsche Vaarwater

  Zwart Hollandsch Diep (route sluis Willemstad-

  haven Moerdijk)

  Zwart Kanaal door Zuid-Beveland

  Zwart Krammer

  Zwart Mastgat (ook bekend als Keeten)

  Zwart Nieuwe Merwede

  Zwart Oosterschelde

  Zwart Schelde-Rijnkanaal

  Zwart Volkerak

  Zwart Zijpe

  Aantallen schepen met gevaarlijke stoffen voor bere kening van het GR (1)

  Route Westerschelde - Rijn

  Vaarwegen

  RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld InrichtingenInrichtingen

  RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld InrichtingenInrichtingen RisicoRisico ’’s in beeld s in beeld Kort Kort samengevatsamengevat

  Nu de risico’s

  in bee ld zijn,

  kunne n we s

  amen a an de

  slag vo or

  meer v eilighe

  id.

 • Aandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren

  • Veiligheid staat al sinds het ontstaan van de gemeente en ver daarvoor op de agenda.

  • Media-aandacht rond Chemie-Pack heeft anders doen vermoeden.

  • We gaan kort in op een aantal highlights van de afgelopen 15 jaar.

  Aandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren

  - Bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk

  - Pilot Zelfredzaamheid

  - Stip aan de Horizon

  - Basisnet Spoor

  Aandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren BestemmingsplanBestemmingsplanAandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren

 • BestemmingsplanBestemmingsplanAandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren ZelfredzaamheidZelfredzaamheidAandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren

  Stip aan de horizonStip aan de horizonAandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren Basisnet Spoor Basisnet Spoor Aandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren

 • Basisnet Spoor Basisnet Spoor

  Rol ge meente

  raad

  Aandacht voor veiligheid, een proces van jarenAandacht voor veiligheid, een proces van jaren Het jaar na ChemieHet jaar na Chemie --PackPack 5 januari 20115 januari 2011

  � Sense of urgency � Bereidheid Veiligheidspartners � Deuren zijn geopend

  Brand Chemi

  e-Pack :

  Kanse n voor

  meer V