1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer...

20
1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden

Transcript of 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer...

Page 1: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

1

BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ

De rol van de brandweer

Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden

Page 2: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

2

BRANDWEER Haaglanden Agenda/onderwerpen

• Introductie• Historische ontwikkeling brandweer• Huidige aanpak brandweer• IBMZ• De toekomst: Brandveilig gebruik

bouwwerken• Afsluiting

Page 3: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

3

BRANDWEER Haaglanden Commandant Brandweer

• 1980 - 1993 politie Den Haag• 1993 - heden brandweer Den Haag

– 1997 commandant Brandweer– 1997 directeur HRH– 2003 commandant USAR.NL

• 2000 Lid Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen

• Geboren in Den Haag, 1955• Gehuwd in 1979, één zoon

(1987)• NL Recht gestudeerd in

Rotterdam,1974-1980

Page 4: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

4

BRANDWEER Haaglanden Brandweer rond 1800

• Samenleving niet complex• Geen industrialisatie• Veel houtbouw

• De klepperman waakt• Samenwerking met de

torenwachter• Burgerij bij brand ingeschakeld• Actieradius beperkt

Page 5: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

5

BRANDWEER Haaglanden Brandweer rond 1900

• Samenleving industrialiseert• Nieuwe risico’s• Gebruik van stoomspuiten• Vrijwilligerskorpsen• Organisatiestructuur• Beroeps doen intrede• Militaire aanpak?

Page 6: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

6

BRANDWEER Haaglanden Brandweer rond 2000

• Verdergaande professionalisering• Heldere structuren in

grootschaligheid • Integrale veiligheidsbenadering• Veel aandacht voor preventie en

preparatie

• Ontstaan prestatienormen• Hoogopgeleid personeel• Betere financiering• Meer procesgericht• Van reactief naar pro-actief

Page 7: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

7

BRANDWEER Haaglanden

Veiligheidsketen

Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg

Page 8: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

8

BRANDWEER Haaglanden

Risico’s voorkomen en beperken

• Techniek– Compartimenteren– Gebruik materialen– Logische indeling

• Administratie– gebruiksvergunning

• Gedrag– Mindset– Adequate BHV (dag en

nacht!)

Page 9: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

9

BRANDWEER Haaglanden Incidenten bestrijden

• De eerste acht minuten:– Ontruimen, ontvluchten– BHV staat borg en gidst de

brandweer

• Brandweer ter plaatse:– Nader bericht– Opschalen– GRIP

• Openbaar Meld Systeem– Brandweer rijdt altijd!– Binnen 8 minuten het eerste voertuig ter

plaatse

Page 10: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

10

BRANDWEER Haaglanden IBMZ

• Management van verwachtingen• Multidisciplinair:

– Brandweer– Politie– GHOR– Gemeente– Gebruiker van risicopand

• Opbouw:– Melding en opschaling– Leiding en coördinatie– Planvorming en informatievoorziening– Oefenen en opleiden

Page 11: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

11

BRANDWEER Haaglanden Ontwikkeling BGB

Achtergrond:• Rampen Enschede en Volendam• Rapport “Versterking van toezicht

brandveilig gebruik bouwwerken” uit 2004 van BZK

Nadien: Actieprogramma Brandveiligheid

Page 12: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

12

BRANDWEER Haaglanden BGB

Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB):

Procescertificaat voor het opnemen, rapporteren en adviseren op naleving van

brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen en -meldingen

Page 13: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

13

BRANDWEER Haaglanden BGB

Deelnemers:

• Gemeente Den Haag • Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond• Kiwa (certificerende instelling)• Zorginstellingen Meavita en Saffier• Dijkoraad (gecertificeerd opnamebedrijf)• Vormen tevens de klankbordgroep

• Eerste fase: 40 zorginstellingen Den Haag• Uitbreiding met: hotelbranche, kinderopvang,

RGD…

Page 14: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

14

BRANDWEER Haaglanden BGB

Voordelen gemeente:

• Vergroten bewustzijn van de gebruiker• Onafhankelijke kwalitatief goede controles• Kan deel uitmaken van handhavingsbeleid

– Zelf geen controles uitvoeren– Controles uitvoeren met lagere intensiteit

• Meer tijd voor eigen controlesBureau Vergunningen & Handhaving:

• > 3400 gebruiksvergunningen verleend • > 200 nieuwe / aangepaste

gebruiksvergunningen/ -meldingen per jaar

Page 15: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

15

BRANDWEER Haaglanden BGB

Deelname is vrijwillig !!

• Waarom deelnemen?

• Onderscheid in de markt• Vergroten bewustzijn brandveiligheid• Vergroten kennis verantwoord gebruik• Onafhankelijke deskundige toets• Invulling bestuurdersverantwoordelijkheid• Kostenbesparend

Page 16: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

16

BRANDWEER Haaglanden BGB

Kenmerken van de regeling:

• Certificerende instelling• Erkende keurders

• Checklist met brandveiligheids-voorschriften– Bouwverordening / Gebruiksbesluit– Verleende gebruiksvergunning /

gebruiksmelding

• Bouwkundig / Installaties / Organisatie

• Vastleggen keuringen in portal• Kwalitatief goed keurmerk

– Bedrijf / keurders / kernpunten / bonus-malus

Page 17: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

17

BRANDWEER Haaglanden BGB

Procesgang:

- Na opdracht door gebruiker meldt BGB-bedrijf aan Kiwa;- Keuring middels opnamerapport

- kernpunten - algemene punten - objectdocumenten

- Eventueel is Kiwa bij de keuring aanwezig (steekproef)- Invullen opnamerapport op locatie- (voorlopige) afmelding keuring in portal bij Kiwa- Indien noodzakelijk volgt tweede opname binnen 4 weken

Indien er een geschil is: Klachtenregeling Kiwa !

Page 18: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

18

BRANDWEER Haaglanden BGB

Ontwikkelingen:

• Publiek – Private samenwerking

– Actiepunt G4– Installatiebedrijven – Verzekeraars– Ministerie van VWS– Ministerie van VROM– Centrum Zorg en Bouw– TNO– College Bouw Zorginstellingen (CBZ)– (Brandveiligheidmatrix)

Page 19: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

19

BRANDWEER Haaglanden Tot slot

Page 20: 1 BRANDWEER Haaglanden Congres IBMZ De rol van de brandweer Door Rob Brons, Commandant brandweer Haaglanden.

20

BRANDWEER Haaglanden

Mr. Rob K. BronsCommandant Brandweer Den HaagRegionaal Commandant Brandweer HaaglandenLandelijk Commandant USAR.NL

[email protected]

www.brandweer.nl/haaglanden www.usar.nl

Bedankt voor uw aandacht